Ed Dekker – ’Wethouder gokt en verliest met negeren van stikstofregels’, zegt Zijper actievoerder Cor Koning + Rechter verbiedt plan voor driehonderd vakantiehuisjes

’Schager wethouder gokt en verliest met negeren van stikstofregels’, zegt Zijper actievoerder Cor Koning over verboden plannen

Petten – Gegokt en verloren, dat hebben gemeenten en provincies. Actievoerder Cor Koning uit Petten heeft weinig woorden nodig voor het PAS drama. “Met vergunningen voor bouwprojecten negeerden bestuurders bewust de wet. In de hoop, dat niemand alarm zou slaan.”

Als boegbeeld van bewonersbelangenvereniging Het Zijper Landschap strijdt Cor Koning (82) al jaren voor rust en ruimte in de regio. Na bijna veertig dienstjaren bij ECN zet hij zich onvermoeibaar voor de natuur in, gesteund door bijna tweehonderd leden.

Bouwplannen pluist Koning uit, rechtsprocedures schuwt de club niet. Bij het succesvolle verzet tegen tachtig strandhuisjes in Petten en meer dan driehonderd vakantiehuizen in de Callantsoger Boskerpolder kreeg HZL hulp van het Europese Hof.

Een interview

Het Europese Hof oordeelde vernietigend over het Nederlandse milieubeleid. Ook de Raad van State vindt, dat overheden regels om vervuiling te beperken aan hun laars hebben gelapt. Wint natuur het nu van economie?

Zo zie ik het niet. Het recht zegeviert, dat is mijn conclusie. De Pettemer Duinen en het Zwanenwater behoren tot de 166 Natura 2000 gebieden in ons land. Deze gebieden zijn Europees beschermd. Nederland heeft ze zelf aangemeld bij de Europese Commissie.”

Vanaf 1992 geldt voor Natura 2000 gebieden de Habitat richtlijn, daar draait alles om. Richtlijn is verwarrend, het zijn wettelijke regels om natuur te ontzien. Bestuurders hadden daar geen boodschap aan. Wethouder Jelle Beemsterboer wil bouwen, maar krijgt nu het lid op de neus. Terecht.

Maatregelen om de uitstoot van stikstofoxiden te beperken, moeten zich eerst bewijzen. Overheden liepen daar op vooruit, dat is verboden. Wat mag de extra uitstoot voor de Pettemerduinen en het Zwanenwater zijn door nieuwe bouwprojecten in de directe omgeving?

Zevenhonderd mol. Dat zegt niks, dit cijfer van stikstofeenheid. Wel als je weet, dat één nieuw strandpaviljoen op het strand in Petten al meer dan het maximum veroorzaakt. Laat staan hoe groot de uitstoot is van tachtig strandhuisjes.

Wij hebben een uitstekende adviseur en die heeft dat haarfijn uitgezocht.

Wethouder Beemsterboer jammert nu, dat de Pettemer gemeenschap met de brokken zit. Ook klaagt hij dat nieuwbouw vertraagt, zoals in Tuitjenhorn, en dat woningzoekenden langer moeten wachten.

Krokodillentranen. Hij zegt dat om zijn gezicht te redden. Beemsterboer had bij het maken van plannen niet zijn ogen moeten sluiten.

Gasloze bouwmachines en elektrisch transport, dat ziet de wethouder als redding voor bouwplannen.

Onzin. Dat bewijst, dat hij er niets van begrijpt. Cruciaal is welke belasting gebruikers van bijvoorbeeld de strandhuisjes geven. Dus na de bouw. Zij komen allemaal met de auto. Het gaat niet zozeer om de milieubelasting tijdens de bouw. Trouwens, elektrische werkbouwtuigen zijn er nog nauwelijks. Die ontwikkeling staat in de kinderschoenen.”

De bouwsector dreigt landelijk liefst veertien miljard euro mis te lopen door de stikstofuitspraak van de Raad van State.

Dat hebben de aannemers en toeleveranciers te danken aan de politiek. Ook de zogenaamde groene partijen hebben willens en wetens harde regels opzij geschoven. Het geeft aan, dat we moeten kiezen.

Ons land slibt vol. We willen alles, maar dat botst. Wethouder Beemsterboer gaat voor woningbouw én recreatiebouw. In de buurt van natuurgebieden gaat dat niet samen. Ik heb hem daar ook op gewezen. Maar hij wil alles.

Waarom kunnen de plannen van Schagen voor woningbouw en recreatiebouw bij de Zijper kust niet samengaan?

Vanwege die Habitat richtlijn. Deze regels bepalen, dat de gevolgen van alle bouwplannen in de buurt van een Natura 2000 gebied bij elkaar moeten worden opgeteld. Maar dat maximum van 700 mol voor de Pettemer Duinen en het Zwanenwater blijft gelden. Met andere woorden: de plannen voor het strand van Petten, de modernisering van Sint Maartenszee en woningbouw in Callantsoog moeten samen onder die 700 mol blijven. Onmogelijk dus.

Dat maakt het PAS drama dus nóg ingrijpender.

Ja.

Twee milieuclubs hadden de PAS kwestie aangezwengeld.

Een coöperatie in Nijmegen en de landelijke Stichting Leefmilieu. Zij vochten PAS vergunningen van veehouders aan. Zo ging de bal rollen. Wij proberen de regionale waakhond te zijn.”

Hoe verder?

Het wachten is nu vooral op de nieuwe versie van de Aerius Stikstof Calculator. ’Den Haag’ geeft hierin aan wat de werkelijke stikstofuitstoot van projecten is.

Komen de strandhuisjes en vakantiewoningen er ooit?

Nee.

Helderse Courant, 13 september 2019, 16:32

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190913_20479749/schager-wethouder-gokt-en-verliest-met-negeren-van-stikstofregels-zegt-zijper-actievoerder-cor-koning-over-verboden-plannen

Rechter verbiedt ook plan voor meer dan driehonderd vakantiehuisjes in Callantsoger polder

Callantsoog – Ook door het plan voor ruim driehonderd vakantiewoningen in Callantsoog is een streep gehaald. Niet door de Raad van State, maar door de Rechtbank Noord-Holland in Haarlem.

De rechter vernietigde de milieuvergunning, die de provincie had gegeven. Dat betekent, dat de voorgenomen bouw in de Boskerpolder van de baan is, in elk geval voorlopig. Droomparken zal een nieuw plan moeten maken om mogelijk alsnog vergunning te krijgen.

Het gaat om een ontheffing, die de provincie gaf van de Natuurbeschermingswet. ’Haarlem’ liep daarbij vooruit op komende maatregelen om de uitstoot van stikstofoxiden te verminderen. Dat mag niet, stelde het Europese Hof. De Raad van State en nu ook de Rechtbank Noord Holland delen dat standpunt.

’Eerste slag’

Vereniging Het Zijper Landschap (HZL) had bezwaar gemaakt tegen de milieuvergunning. “De eerste slag is gewonnen, maar we zijn er nog niet“, reageert omwonende Friso ten Holt.

HZL verzet zich bij de rechtbank ook tegen de bouwvergunning van de gemeente Schagen voor de eerste 33 vakantiewoningen. Daar is nog geen uitspraak over. Maar zonder milieuvergunning kan Droomparken niet beginnen.

Helderse Courant, 13 september 2019, 16:23

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190913_67296532/rechter-verbiedt-ook-plan-voor-meer-dan-driehonderd-vakantiehuisjes-in-callantsoger-polder

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jelle+Beemsterboer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zijper+Landschap
https://robscholtemuseum.nl/?s=Natura+2000