Ed Dekker – Oud militair complex in Den Helder in beeld voor logies en infocentrum Atlantikwall

DEN HELDER – Het vroegere Duitse logementgebouw Casino in Den Helder is in beeld voor zes gastenverblijven en een informatiecentrum over de Atlantikwall. Ontwikkelingsmaatschappij Zeestad heeft een concreet plan van 1,4 miljoen euro. Beoogd exploitant Stichting Stelling Den Helder hoopt voorjaar 2017 te openen.

Restauratie en nieuwbouw kosten 1,4 miljoen; aanvraag om subsidie Waddenfonds

Zeestad-directeur Ferdinand Vreugdenhil verwacht begin komend jaar zekerheid over de haalbaarheid. De 1,4 miljoen is nodig voor de gedeeltelijke restauratie van het Casino en een nieuw gebouw binnen de muren van het complex.

Voor zo’n 5 ton hoopt Zeestad op het Waddenfonds. De subsidieaanvraag wordt kort na de zomer ingediend. Vreugdenhil rekent ook op verzekeringsgeld (ruim half miljoen) van de gemeente en bijdragen van de provincie. Het rijksmonument is in 2009 getroffen door brand.

‘Logieserfgoed’

Voor een sluitende exploitatie gaat Stelling-directeur André Koning uit van tachtig dagen bezetting van de gastenverblijven in het eerste jaar. Vreugenhil spreekt van ‘aantrekkelijk logieserfgoed’. Koning ziet mogelijkheden voor jaarlijks 20.000 bezoekers van het infocentrum.

Het militaire complex aan de Duinweg was onderdeel van de Duitse verdedigingslinie van de Franse zuidkust tot Noord-Noorwegen. ,,Wij zetten in op aandacht voor de Atlantikwall vanaf Den Helder tot de noordelijkste Waddeneilanden”, zegt Vreugdenhil.

Huisduiner Ontwikkelingsmaatschappij

Het complex is eigendom van de HOM, Huisduiner Ontwikkelingsmaatschappij. HOM-voorzitter Frans Latjes wacht op een bod van Zeestad voor overname. Zeestad wil het eigendom overdragen aan de Stelling. Het gebouw staat al jaren leeg. In 1992 vertrok er een marineonderdeel. Eerdere ideeën over de invulling liepen op niets uit.

NHD, 24-7-2015, 9:54 (Update 24-7-2015, 9:54)

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article27457178.ece/Oud-militair-complex-in-Den-Helder-in-beeld-voor-logies-en-infocentrum-Atlantikwall_?lref=r_regionaal