Ed Dekker – ‘Den Helder springt ruw om met rijkdom van Wederopbouw’

DEN HELDER – De gemeente Den Helder heeft te weinig oog voor de waardevolste bouwstijl in Den Helder: de architectuur van de Wederopbouw. In het stadhuis is er onvoldoende kennis over de karakteristieke eerste bouwperiode na de Tweede Wereldoorlog.

Dat stelt Anita van Breugel van het Bureau Cultuurhistorie. Zij wijst op een ‘heel trieste’ ontwikkeling rond gebouw Sportlaan 62.

Dit pand, ’Loft 62’, staat op punt om gemeentelijk monument te worden. De Commissie voor ruimtelijke kwaliteit (de vroegere monumenten- en welstandscommissie) beslist daar in december over. Maar het uiterlijk van het appartementencomplex dreigt echter volgens Van Breugel ‘ernstig’ te worden aangetast.

Buitenlift

Tegen de achterzijde mag een buitenlift worden gebouwd. De Raad van State heeft bezwaren tegen de lift afgewezen. Het hoogste rechtscollege stelt dat de gemeente niet buiten haar boekje is gegaan om een vergunning te geven. Het college van b en w is het eens met de Commissie voor ruimtelijke kwaliteit. Volgens de commissie doet de afwijkende aanbouw geen onaanvaardbare afbreuk aan het uiterlijk.

Van Breugel ziet dat anders. In opdracht van de gemeente heeft zij enkele jaren geleden uitgebreid onderzoek gedaan naar de historische waarde van huizen en andere panden uit de periode van de Wederopbouw. Die noemt zij groot. ,,In deze periode staat het functionalisme voorop. Voor Den Helder, met een enorme kaalslag in de oorlogsjaren, is dit de belangrijkste bouwstijl.”

In haar rapport aan de gemeente noemt Van Breugel Sportlaan 62 ’zeer waardevol’. ,,Zo’n lift doet de bijzondere gaafheid geweld aan. Er wordt een opvallende bouwmassa toegevoegd. De gemeente heeft te weinig gevoel voor de waarde van Wederopbouwarchitectuur.”

Blauwdruk BV

Twee bewoners van het complex, Jacqueline Sarton en Pim Schipper, hadden de Raad van State ingeschakeld. Ook vinden zij dat de buitenlift een aantasting van de gemeenschappelijke achtertuin is. De lift is een plan van eigenaar Blauwdruk BV. Ondernemer Pascal Riksman wilde geen commentaar geven.

NHD, 14-11-2015, 9:45 (Update 14-11-2015, 9:45)

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article27568751.ece/Den-Helder-springt-ruw-om-met-rijkdom-van-Wederopbouw_?lref=SR_2