Ed Dekker – Alle bezwaren tegen Pallas van tafel: Raad van State geeft gemeente gelijk, bouw reactor in Petten mag + Sloop gebouwen op NRG terrein maakt ruimte voor Pallas

Het nucleaire bedrijven terrein in Petten met de Hoge Flux Reactor (foto Stichting Pallas)

Alle bezwaren tegen Pallas van tafel: Raad van State geeft gemeente gelijk, bouw reactor in Petten mag

Petten – De Raad van State wijst de bezwaren van Stichting Duinbehoud en Albert Wegman uit Sint Maartenszee tegen kernreactor Pallas in Petten. De toestemming van de gemeente Schagen voor de bouw blijft hierdoor van kracht.

De hoogste bestuursrechter heeft alle argumenten van Duinbehoud en Wegman (voorzitter van Vereniging Pettemerduinen) om de huidige reactor te vervangen van tafel geveegd. De bezwaarmakers zien geen noodzaak om in Petten door te gaan met het maken van medische isotopen. Volgens hen komen er voldoende alternatieven. De productie van isotopen is de belangrijkste activiteit op het nucleaire bedrijven terrein in de duinen.

De miljoenen investering zou verder ten koste gaan van de natuur. Mag Pallas elk jaar grofweg duizend keer meer stikstof veroorzaken dan wettelijk toegestaan? Deze vraag stelden Duinbehoud en Wegman vorige maand op de zitting in Den Haag. Woensdag deed de Raad van State uitspraak.

Eigen waarnemingen

De rechter blijkt niet onder indruk te zijn van cijfers over vervuiling, waarmee de opposanten van de gemeente kwamen. Een feitelijke onderbouwing van de getallen bleef achterwege. Duinbehoud had geen rapport laten maken. Voorzitter Piet Jonker beperkte zich tot eigen waarnemingen, dat het ’nu al niet goed gaat met de natuur in de directe omgeving’. Hij doelde daarbij op de Pettemerduinen, de Noordduinen (Callantsoog, Den Helder) en de Noordzee kustzone. Deze Natura 2000 gebieden zijn EUropees beschermd.

Wel hecht de Raad van State waarde aan een onderzoek, dat de gemeente had laten uitvoeren. Conclusie van dit rapport is, dat Pallas de omringende natuur niet aantast. Volgens de gemeente staat niet vast, dat de kwaliteit van het groen verslechtert als stikstof waardes worden overschreden. De rechter vindt dat ook.

Geen boodschap aan

Op grond van nieuwe stikstof regels hebben Stichting Duinbehoud en Albert Wegman misschien gelijk over de aantasting, maar ook uit ander oogpunt heeft de Raad van State daar geen boodschap. Die regels zijn ingevoerd, nadat Schagen het bestemmingsplan goedkeurde voor de bouw van Pallas. ’De gemeente kon hier dus geen rekening mee houden’.

Over de noodzaak van Pallas had de gemeente aangevoerd, dat de onzekerheden nog te groot zijn over alternatieve productiemethoden. Schagen heeft dat voldoende aangetoond, oordeelde de rechter. Duinbehoud en Wegman wezen op plannen van bedrijven als Shine en Northouse om isotopen voor ziekenhuizen te produceren zonder kernreactor. Schagen en de rechter halen een rapport van het RIVM aan dat ’Shine’ voor de eerste tientallen jaren zeker geen oplossing is.

Andere plek

Een ander bezwaar was, dat totaal niet is gekeken naar een andere plek voor Pallas. Een locatie elders vindt de rechter financieel onhaalbaar, vanwege alle voorzieningen in Petten. Voor Duinbehoud en Wegman moeten ook andere geplande werkzaamheden op het nucleaire terrein meetellen bij de belasting voor de natuur. Zoals de bouw van productiehallen en het opzetten van een Energy & Health Campus. Voor de Raad van State doen deze projecten nu niet ter zake. ’Deze plannen zijn nog niet concreet’.

Wethouder Jelle Beemsterboer van Schagen is blij. “Onze ecologen hebben goed werk gedaan. Een beetje extra stikstof mag, dat zegt de Raad van State in feite. Dat is opmerkelijk. De uitspraak biedt ook hoop voor de strandhuisjes in Petten.”

Helderse Courant, 11 maart 2020, 13:30

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200311_95383796/alle-bezwaren-tegen-Pallas-van-tafel-RaadvanState-geeft-gemeente-gelijk-bouw-reactor-in-Petten-mag

Sloop gebouwen op NRG terrein maakt ruimte voor Pallas

Petten – De sloopwerkzaamheden op het nucleair bedrijventerrein in Petten – met onder meer ECN en de Hoge Flux Reactor – zijn begin van de zomer afgerond. Twee oude laboratoriumgebouwen en een hoge schoorsteen moeten ruimte maken voor Pallas, de nieuwe reactor.

Het bedrijf Beelen begon in januari met slopen op het terrein, waar Pallas moet komen. Eind juni moeten alle werkzaamheden achter de rug zijn. Tegen de vlakte gaan het oude chemisch laboratorium en het oude materiaalkunde laboratorium. Dit zijn grote gebouwen, elk van 65 bij 50 meter. Ze zijn eerst radiologisch en chemisch gesaneerd. Ook is asbest verwijderd.

De beide gebouwen zijn nu bijna helemaal weg. De laatste restanten worden eind deze maand afgevoerd. Al verdwenen is een schoorsteen van veertig meter. Die is behoedzaam naar beneden gehaald, aldus NRG projectleider Jeroen van Gent. Bijna steen voor steen.

Kernenergie wet

Beelen werkt in opdracht van NRG, Nuclear Research Group. Als alle overbodig geworden gebouwen zijn verdwenen, begint Stichting Voorbereiding Pallas reactor met de eerste werkzaamheden voor de bouw van de nieuwe reactor. De stichting verwacht volgend jaar de Kernenergie wet vergunning te krijgen. Daarna begint de bouw, zo is de bedoeling. Het gemeentelijk bestemmingsplan, dat de bouw van Pallas mogelijk maakt, is nu onherroepelijk. De Raad van State heeft bezwaren tegen dit plan verworpen.

De Partij van de Dieren heeft Gedeputeerde Staten vragen gesteld over de voorgenomen bouw van Pallas. De aanleiding is de sloop werkzaamheden. De Staten fractie richt zich vooral op de extra uitstoot van stikstof door de huidige sloopwerkzaamheden en de komende bouwactiviteiten. Is die extra milieuvervuiling toegestaan, wilde Staten lid Fabian Zoon weten. Dat mag, antwoorden Gedeputeerde Staten.

Geen grote invloed

Volgens GS veroorzaakt de sloop een geringe hoeveelheid extra stikstof: 0,15 mol per hectare per jaar. De huidige uitstoot in het gebied schommelt tussen de 700 en 1.300 mol per hectare per jaar. ’De tijdelijke toename van 0,15 heeft geen grote invloed op de kwaliteit van de natuur’, stelt GS.

Partij van de Dieren mag het slopen en de bouw van Pallas niet op één hoop gooien, aldus de Provincie. Het gaat om twee totaal verschillende projecten, met eigen vergunningen. Voor het slopen heeft NRG vergunning gekregen op basis van de wet Natuurbescherming.

Het vrijgekomen deel op het NRG terrein wordt beplant met helmgras.

Helderse Courant, 1 maart 2020, 20:47

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200311_29362520/slopen-op-nucleair-bedrijventerrein-in-duinen-moet-ruimte-maken-voor-Pallas-oude-laboratoriumgebouwen-en-hoge-schoorsteen-tegen-de-vlakte

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Pallas
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hoge+Flux+Reactor
https://robscholtemuseum.nl/?s=Petten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Schagen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jelle+Beemsterboer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stichting+Duinbehoud
https://robscholtemuseum.nl/?s=Albert+Wegman
https://robscholtemuseum.nl/?s=Energy+&+Health+Campus
https://robscholtemuseum.nl/?s=ECN
https://robscholtemuseum.nl/?s=Energieonderzoek+Centrum+Nederland
https://robscholtemuseum.nl/?s=NRG
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nuclear+Research+Group
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stichting+Voorbereiding+Pallas

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image