Duinstreek Centraal – Erfgoed organisaties maken bezwaar tegen vergunning nieuwbouw Parkhotel Bergen

Het dichtgetimmerde Parkhotel in Bergen (foto Duinstreek Centraal)

Erfgoed organisaties maken bezwaar tegen vergunning nieuwbouw Parkhotel Bergen

Er staan in 2021 bezwaarprocedures op stapel tegen de omgevingsvergunning voor de sloop en nieuwbouw van het Parkhotel in het centrum van Bergen. Bezwaarschriften zijn vorige maand ingediend door een buurvrouw, die woont in het appartement boven Fabbrica en door erfgoed organisaties. Onder meer de landelijke erfgoed Vereniging Heemschut en de lokale Stichting Behoud Bouwkunst Bergen hebben bezwaar gemaakt. Daarnaast heeft een nieuwe stichting zich aangediend, die is opgericht door de Bergenaar André Thomsen.

Dat laat voorzitter Wouter Hubers van de Stichting Behoud Bouwkunst Bergen weten aan Duinstreek Centraal. De erfgoed organisaties zijn volgens Hubers verontrust over het verdwijnen van het monumentale Pension Erica en over de schaalvergroting, die dit plan op deze plaats betekent.

Waar de gemeente in alle nota’s over het dorp het dorpse karakter, de gezelligheid en de kleinschaligheid voorop zet, laat het bij deze goedkeuring een heel ander geluid horen. Dat is het geluid van de projectontwikkelaar en financier, waarbij de lasten voor het dorp en zijn bezoekers zijn: geluidsoverlast en parkeerdrukte. Het nieuwe hotel krijgt de extra verdieping met als gevolg goothoogtes en nok hoogtes, die meters hoger zijn dan wat het bestemmingsplan toestaat. In de feestzaal voor 170 personen wordt geluid tot 100 decibel geproduceerd,” aldus Hubers.

Over herontwikkeling van Pension Erica en het Parkhotel wordt sinds 2015 gesproken. De lokale bouwkunst stichting meent dat het bestemmingsplan voor deze plek speciaal was gemaakt om de kern van het oude Parkhotel te behouden. De erfgoed behartigers betreuren, dat Pension Erica niet meer voorkomt in het goedgekeurde plan.

Eerdere procedures tegen de sloopvergunning voor het oude Parkhotel zorgden voor bittere verhoudingen tussen de eigenaar van het Parkhotel Dirk Kat en bezwaarmakers uit de hoek van de erfgoed beschermers. De polemiek ging zelfs zo ver, dat sympathisanten en personeel pamfletten ophingen aan het Parkhotel met de portretten van de bezwaarmakers, een actie, die werd gesteund door eigenaar Dirk Kat. De bezwaarmakers moesten uit brede kring kritiek en verwijten incasseren. Zij werden verantwoordelijk gehouden voor de stilstand in ontwikkelingen op deze plek.

In bezwaarprocedures tegen de verleende sloopvergunning werd in 2019 nog geen succes geboekt. Oud hoogleraar Andre Thomsen uit Bergen werd niet ontvankelijk verklaard, omdat hij iets te ver weg zou wonen. Met de nieuwe stichting LSOB wil hij een betere formele basis hebben om deze keer aan het langste eind te trekken.

Duinstreek Centraal, 5 januari 2021

https://duinstreekcentraal.nl/nieuws/60076634-erfgoedorganisaties-maken-bezwaar-tegen-vergunning-nieuwbouw-parkhotel

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Dirk+Kat
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wouter+Hubers
https://robscholtemuseum.nl/?s=André+Thomsen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Parkhotel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Fabbrica
https://robscholtemuseum.nl/?s=Pension+Erica
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vereniging+Heemschut
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stichting+Behoud+Bouwkunst+Bergen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bergen