Dominic Schijven – Voedsel Bank kan Klanten Niet Vinden + Geprutst bij Victoriebrug + HHNK ‘De Oevers in Orde’ + Kwestie in een Ander Dag Licht + Hoe Alkmaar Van Gas Af Gaat

Henk Opdam (Links) en Jules Emmaneel tussen de Bakken met Voedsel (foto Jan Jong | JJFoto.nl)

Voedsel Bank kan Klanten Niet Vinden

Alkmaar – Schijn bedriegt. Voedselbank Alkmaar voedt minder monden dan tien jaar geleden, maar niet omdat er minder hulpbehoevende huishoudens zijn. De voedselbank weet ze lang niet allemaal te vinden.

We hebben een probleem met ons bereik”, zegt voorzitter Jules Emmaneel van Voedselbank Alkmaar.

Het aantal adressen waar de Alkmaarse voedselbank aan levert is van meer dan 300 huishoudens tien jaar geleden gezakt naar 170 huishoudens. Bij 170 huishoudens gaat het over zo’n 450 á 500 monden. die gevoed worden met voedselpakketten.

Het aantal huishoudens zou op meer dan het dubbele moeten zitten, zegt penningmeester Henk Opdam van de voedselbank.

De voedselbank krijgt de huishoudens, die hulp nodig hebben niet goed in beeld. Volgens de voedselbank heeft dat te maken met de complexiteit van het probleem en met de privacy wetgeving.

Ook neemt de stille armoede toe. Iemand met weinig inkomen hangt, dat niet aan de grote klok en grijpt naast financiële hulp. Om hulp vragen wordt als gênant gezien.

Volgens Opdam is er tegenwoordig veel stille armoede door het wegvallen van de grote rol van de kerk, die veel sociale controle uitoefende.

De economische cijfers en berichten over koopkracht zeggen weinig, volgens de penningmeester. ”Het gaat bij de Voedsel Bank om Mensen, die in de Knel Zitten, zo als Mensen in een Echt Scheiding.”

Suggesties Gezocht voor de Voedsel Bank

Voedsel Bank Alkmaar wil Meer Doen als Schakel in de Keten van Armoede Bestrijding, maar Loopt Niet Over van Ideeën om Alle Hongerige Monden in de Regio te Vinden en te Bereiken.

Daar om houdt de Twaalf Jaar Oude Stichting zaterdag een Open Dag van 11 uur tot 16 uur aan de Pettemerstraat 39 B. De Wet Houders Paul Verbruggen van Alkmaar, Guido Oude Kotte van Heerhugowaard en Elly Beens van Heiloo gaan In Gesprek met de Voedsel Bank over Armoede Bestrijding. Het Thema van deze Open Dag is ’De Voedsel Bank als Schakel in de Gemeentelijke Armoede Bestrijding’. Bezoekers kunnen Onder Meer Bij Dragen met Ideeën of Door Oude Spullen te Kopen.

Voor Zitter Jules Emmaneel en Penning Meester Henk Opdam dubben Nog over het Ei van Columbus. Meer Handen en Middelen zou een Begin Zijn.

Emmaneel wil Meer in het Budget Schuiven, Gericht op het Vinden van Klanten. Hij denkt er ook aan Om Maatschappelijke Organisaties, zoals Leger des Heils en Halte Werk Nog Meer aan te Schieten voor Hulp.

Preventie

Opdam hoopt, dat er meer op preventie ingezet wordt door de gemeente. Die is op dit moment bezig met plannen smeden voor onder meer de schuldhulpverlening. “Als het nu uit de klauwen loopt met schulden komt er een dure advocaat naar kijken. Eigenlijk moet scholieren al geleerd worden hoe je met geld omgaat. Je moet niet wachten tot er iemand failliet gaat.”

De voedselbank criteria maken het ook lastig, geeft hij aan. „Wanneer is iemand arm? Wanneer is iets een toeslag of een vaste last? Waar vallen zaken als Netflix en internet onder? Is internet een noodzakelijke voorziening?

De voedselbank heeft met zo’n twintig procent ’misbruik’ te maken. Bij misbruik gaat het om klanten, die eigenlijk niet aan de criteria voldoen, maar wel een voedselpakket weten te verkrijgen.

Maar zijn de criteria dan wel juist, vragen de bestuurders van de voedselbank zich af. Er gaat niemand voor de lol een voedselpakket halen.

Imago speelt een grote rol bij de stichting. De houdbaarheid van etenswaren speelt daar weer een grote rol bij.

Emmaneel “Daar zijn we kien op.” Opdam „Als er iets over de datum is en iemand raakt vergiftigd, dan staat er Albert Heijn op het product. Dat betekent einde oefening als het gaat om de banden tussen de supermarkt en voedselbank.”

De stichting kan alle handjes gebruiken, maar redt het nog met de huidige vrijwilligers.

Opdam vraagt zich af, of dat in de toekomst goed komt. Het vrijwilligersbestand is aan het vergrijzen en hij is er niet van overtuigd, dat de volgende generatie het gat gaat opvullen.

Alkmaarse Courant, 19 oktober 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/alkmaar

Geprutst bij Victorie Brug

Dominic Schijven - Geprutst bij Victoriebrug, Alkmaarse Courant. 16 november 2018

Alkmaarse Courant., 16 november 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/alkmaar

HHNKDe Oevers waren in Orde

Alkmaarse Courant, 16 november 2018

Alkmaarse Courant, 16 november 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/alkmaar

Fractie BAS vreest, dat Victorie Brug Kwestie Andere Zaken Ook in een Ander Dag Licht stelt

Onderste Steen Boven bij Brug

Alkmaar – “Hoe ver gaat dit? Als ik de informatie niet meer kan vertrouwen bij een voorstel vanuit het college, wat ben ik dan nog als raadslid waard?

De Victorie brug perikelen in Alkmaar leiden tot een existentiële crisis bij raadslid Willem Peters van de fractie BAS. Peters denkt aan een WOB verzoek. Hij wil de onderste steen boven halen bij de besluitvorming rondom de Victorie brug.

De brug is sinds juli buiten gebruik. Hij blijkt te zwaar voor de bestaande oevers met houten beschoeiingen. Die zijn niet gebouwd om een zware brug te dragen.

Dat was voor de aanleg in 2014 al bekend bij het toenmalige college van burgemeester en wethouders. Zij waren gewaarschuwd door de provincie Noord-Holland, bouwbedrijven, adviesbureaus én de eigen deskundige ambtenaren. De Victorie brug schreeuwde om sterkere oevers. Dat is bevestigd door de provincie en toenmalige ambtenaren.

De gemeente Alkmaar had geen zin in dure en ingewikkelde operaties en liet de oevers onaangeroerd. De brug als rode loper voor bioscoop Vue Alkmaar moest snel komen.

Peters is geschrokken. “Ik heb in 2014 voor de brug gestemd. Maar hoe kan ik iets van een voorstel vinden als er informatie ontbreekt?

Wat zegt de brugkwestie over de andere zaken in die tijd, vraagt hij zich af. Hij vreest, dat ’zijn’ gemeenteraad ook klappen heeft gegeven op aan andere zaken op basis van onvolledige informatie.

Hij wijst op de Bierkadediscussie. Van 2013 tot 2016 speelde de discussie, of het eenrichtingsverkeer aan die kade tweerichtingsverkeer moest worden. Hij vraagt zich nu af hoe zorgvuldig dat proces gegaan is. ,,Het eerste voorstel bestond uit vier A4’tjes’’, weet Peters nog. “Daarna volgden onderzoeken en waren we zo 100.000 euro verder.

Om de Victorie brug weer te kunnen gebruiken, moeten er nu alsnog verstevigde oevers komen. In de begroting stond er een bedrag van 7,5 ton klaar voor de brugreparatie. Dat is niet genoeg, denkt Peters. Ook verwacht hij, dat de beoogde hersteldatum van december 2019 onhaalbaar is. Het vinden van de juiste specialisten en aannemers is niet een twee drie gepiept, voorspelt hij.

Wet Houder Brug

Jan Nagengast was toenmalig ’Wethouder Brug’. Hij wil niet terugblikken op de gang van zaken. Hij verwijst door naar het huidige college. “Ik heb geen bevoegdheid meer.”

De huidige ’Wethouder Brug’ Marcel van Zon onthoudt zich nog steeds van commentaar op de kwestie. Hij wil eerst een reactie formuleren voor de gemeenteraad.

Alkmaarse Courant, 21 november 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/alkmaar

Hoe Alkmaar Van het Gas Af Gaat

Alkmaarse Courant, 16 november 2018

Alkmaarse Courant, 16 november 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/alkmaar

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Alkmaar