Dominic Schijven – Burgemeester van Bergen negeert uitspraak Raad van State over slapen in ateliers

BERGEN – Het negeren van een uitspraak van de Raad van State (RvS) door burgemeester Hafkamp van de gemeente Bergen gaat in tegen de grondbeginselen van de democratische rechtstaat. Dat zeggen verschillende bestuursrechtadvocaten.

Juristen geschokt door besluit burgemeester

De RvS is het het hoogste rechterlijke orgaan in Nederland. ,,De trias politica moet natuurlijk wel gewaarborgd worden”, zegt Rob IJsendijk van Fort Advocaten Amsterdam over het scheiden van de uitvoerende, rechtsprekende en wetgevende macht dat de burger beschermt tegen willekeur.

De gemeente Bergen wilde onterecht drie Bergenaren het slapen in hun ateliers verbieden, oordeelde de RvS. Ze mogen zich beroepen op het overgangsrecht. Maar de burgemeester legt dat besluit naast zich neer uit angst voor precedentwerking. Er zijn zo’n 1750 vergelijkbare zaken.

Doodzonde

Advocaat Mark Gideonse vindt dat besluit een doodzonde. ,,Zo zit er geen rem meer op macht. Het is tornen aan de basale normen van de samenleving.”

IJsendijk onderschrijft dit. ,,Het is hoogst ongebruikelijk en uiterst dom. Het komt zelden tot nooit voor. En met reden. De rechter gaat ervan uit dat zijn oordeel gerespecteerd wordt. Want als de overheid die al niet meer respecteert, krijg je heen hele nieuw vorm van een rechtsstaat.”

Volgens Sabine Heijstek-van Leussen van de RvS kan het proces over als de invalshoek anders is. Maar de grondslag is dezelfde, aldus Gideonse. ,,Herhaling van zetten mag niet.” Ook is geen andere interpretatie mogelijk van de feiten, stelt hij. Wegbestemmen is volgens IJsendijk in theorie een optie. ,,Maar dat doet een gemeente nooit, omdat dat neerkomt op onteigenen, betalen dus.”

NHD, 22-12-2015, 7:54 (Update 22-12-2015, 8:09)

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/alkmaar/article27650189.ece/Burgemeester-van-Bergen-negeert-uitspraak-Raad-van-State-over-slapen-in-ateliers_?lref=r_regionaal

2 Comments

  1. Ze had een shot nodig! Macht ervaren!

    Ooit negeerde de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken Bram Peper enige tijd een vonnis dat de bestuursrechter had uitgesproken in een zaak die ik tegen hem had aangespannen. Collega journalisten vroegen me wat ik nu ging doen. Mijn antwoord; Wachten tot dit Romeinse Rijk is ingestort en hopen dat we daarna iets beters opbouwen. Als ik naar de rechter ga om een dwangsom te vragen, dan negeert Peper dat natuurlijk ook. Dan moet ik een deurwaarder beslag laten leggen op het meubilair van het ministerie. Maar Peper laat de deurwaarder natuurlijk niet binnen. Vervolgens moet de deurwaarder de politie om bijstand verzoeken. Maar de politie zegt, de minister van Binnenlandse Zaken??? Dat is een van onze grote bazen, wij gaan niet mee. Het ging me bij mijn antwoord even niet om de exacte loop van het formele recht, maar om aan te geven dat het einde van alles nabij is als bestuurders rechterlijke uitspraken gaan negeren.

  2. “There is no more dangerous menace to civilization than a government of incompetent, corrupt or vile men” (Ludwig von Mises).

    Ik wens alle lezers van deze site sterkte in 2016.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.