Dolf Salverda – Pronken met andermans veren of samen regeren

Verkondigen dat je iets geregeld hebt, dat de speerpunten van de ander veranderd zijn (behalve de jouwe). Verkondigen dat iets niet goed is, feiten verdraaien voor politiek gewin, zaken suggereren en dingen vertellen die niet waar zijn. Jezelf gedragen als een “Overal Tegen Partij” en inspelen op ontevredenheid. Het is van alle tijden, maar we zien het vooral in de verkiezingstijd. Wanneer we richting verkiezingen gaan, viert populisme hoogtij.

Het komt voor dat versplintering ontstaat. Omdat de ideeën misschien toch niet de jouwe waren. Omdat je misschien toch iets anders wil bereiken. Of doordat jij je laat beïnvloeden door glazen bol kijkers, opiniemakers of gefrustreerde oud-politici (het komt voor!).

Politieke partijen hebben een verantwoordelijkheid tegenover de inwoners van hun gemeente, van Den Helder. Je kunt in de gemeenteraad ruim vertegenwoordigd zijn, maar daar toch geen meerderheid hebben. Dan moet je met de anderen afspraken maken over op elkaar lijkende of dezelfde speerpunten. Je kunt afwijkende speerpunten door anderen die samen de meerderheid hebben, gerealiseerd laten worden.

Minder slagkracht
Maar partijen met nieuwe namen zorgen niet dat een keuze maken simpeler wordt. Vóór iets of tégen iets zouden de twee bewegingen moeten zijn die je in Den Helder moet tegenkomen. Wat is “Beter Voor” (de inwoner) of welke “Gemeentelijke (inwoner) Belangen” worden er écht gediend?
Verdeeldheid leidt tot minder slagkracht. In 2017 – het jaar vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 – zeggen landelijke politici iets en daar gaat de plaatselijke afdeling vaak mee aan de loop.

Lokale afdelingen maken nog al eens misbruik van “Den Haag” in de gemeentelijke politiek. Maar in Den Haag maken politici er een beroep van en zij zien het bedrijven van politiek als een stap in hun carrière. Dat is een andere vorm van politiek actief zijn. Lokaal moet je elkaar in de politiek versterken. En niet pronken met andermans veren maar samen regeren.

Geen vertrouwen
Kijk eens in de spiegel en ontdek waarom er geen vertrouwen in – landelijke en lokale – politici is. In plaats van onze problemen van alledag maar afwentelen op de politiek! Als je de wil hebt om dingen te bereiken, dan lukken de dingen uiteindelijk ook. De vraag is dan ook: “Wat is er wél bereikt”? Binnen wijkplatformen moeten politieke partijen niet politiek actief zijn, maar zaken van belang oppikken door te luisteren. Niet politieke partijen, niet mensen met verschillende petten op en niet de instellingen, maar de wijkbewoner moet aan het woord zijn. Dat noem ik “Behoorlijk Bestuur”. Kijk naar de Van Galenbuurt. Wat daar gebeurt, noem ik samen met de inwoners een visie ontwikkelen en daarna uitvoeren, dus samen regeren!

Tegenover een luidruchtige minderheid van klagers, zeurders, somberaars, betweters en complotdenkers die via de media op alles en iedereen vitten, moet tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 de normaliter zwijgende meerderheid nu eens wél haar stem laten horen. Natuurlijk moet de minderheid ook gehoord worden. Maar zij hoeft niet alles te bepalen doordat zij hard schreeuwt. Ik vraag u die misschien tot de zwijgende meerderheid denkt te behoren, laat NU en volgend jaar uw stem niet verloren gaan! Ga stemmen en doe dat vanuit uw gevoel.

Dolf Salverda
Raadslid Stadspartij Den Helder

Den Helder Actueel, 12 maart 2017 – 09:11

Reacties:

Skriks
12 maart 2017 at 11:04
Welk gevoel blijft er bij mij na het lezen van dit artikel hangen?
Ten eerste wil ik voorzichtig zijn met kritiek want er is sprake van een gast auteur (doe het zélf maar eens..) en al na een paar zinnen ´valt dat gast-auteurschap op´.
´Dan maar proberen om ´de kern´ uit het verhaal te filteren´, dacht ik, en ik begon te puzzelen..
Lokaal zou je elkaar moeten versterken in tegenstelling tot de landelijke politiek?
Hoewel ik het met de stelling oneens ben, probeer ik hem natuurlijk wel te volgen en in dat geval zou je zeggen dat je in zijn visie dus juist wél moet pronken met andermans veren, alhoewel ik dat geen passende uitdrukking blijf vinden natuurlijk..
Waarom denkt meneer Salverda dat iemand die zich betrokken voelt bij de samenleving en de moeite neemt om genuanceerd te reageren op fora ´afgeeft ´op de politiek, omdat de reacties hem niet altijd welgevallig zijn misschien?
Dan zijn er de nogal vrijblijvend genoemde; ´mensen met verschillende petten op´, wie zijn dat eigenlijk?
Zij zitten naast de politiek én de instanties klaarblijkelijk te luisteren naar de bewoners, hoe onderscheiden zij zich van andere mensen en bovenal, op wie wordt gedoeld?
Uiteindelijk wordt er in Salverda´s betoog een beroep gedaan op de zwijgende meerderheid.
Wat zouden nu de eigenschappen zijn van die meerderheid die de heer Salverda zo aanspreekt?
Dat zij zwijgen misschien, of dat zij een lonkende meerderheid vormen wellicht?
De minderheid wordt in ieder geval wél kleurrijk door hem samengevat; ´klagers, zeurders, somberaars, betweters, complotdenkers enzovoort.´
Plots weet ik het en ik zie het glashelder voor me:
Salverda staat op een vroege zondagochtend op en hij springt op zijn nog warme bed, een ouderwetse, slobberige onderbroek, tot op de knieën en een vertrokken grimas op het gezicht, de linkerarm met de hand tot vuist gebald, steunt op de linkerheup,
´En Garde!!´ schreeuwt hij, en zijn rechterhand priemt vooruit,het symbolische zwaard klieft door de lucht, vogels vliegen verschrikt weg van zijn woning..
Na 400 jaar is het zover!
Salverda is de enige échte herrijzenis van Don Quichot en hij bevecht de ´Helderse luchtkastelen´ voor de stadspartij!.
Een partij die het juist níét van de zwijgende meerderheid moet hebben, indien die bestaat natuurlijk.. 😉

jonathan
12 maart 2017 at 11:23
Bij de volgende raadsverkiezingen gaat niemand meer op de Stadspartij stemmen. Iedereen daar zal een nieuwe hobby moeten kiezen. Voor Salverda is het rouwproces van verlies van zijn raadszetel al begonnen ….

Ziener
12 maart 2017 at 11:47
Het is natuurlijk wel opmerkelijk dat de schrijver anderen oproept om in de spiegel te kijken en zich af te vragen waarom er geen vertrouwen is in de huidige politiek. De auteur beseft niet dat je juist kritische denkers in je omgeving (en partij) nodig hebt. Door deze nu weg te zetten als “luidruchtige minderheid van klagers, zeurders, somberaars, betweters en complotdenkers en dat die in de spiegel moeten kijken” beschrijft de auteur feilloos wat het gebrek en probleem binnen zijn partij is.

Henk van Kuijk
12 maart 2017 at 12:28
Er zijn de burgers die uw partij vragen om een fietsenstalling onder het station, en geen 400 fietsen ernaast; om veilige verkeerstromen op de stationslocatie; om transparantie van de financiële situatie van de schouwburg; om inspraak voorafgaand aan de bouw van de Kamerheer. Zijn dat klagers, betweters, somberaars, zeurders, complotdenkers, een luidruchtige minderheid? Wilt u hier antwoorden?

Erik
12 maart 2017 at 15:34
Dit bedoel ik dus een hele stad aan puin geschopt door de eeuwig durende wederopbouw gedachtes en geen verantwoordelijkheid willen nemen ….ik noem er een paar de 2e keer het stations gebied overhoop halen in relatief korte tijd, waarom ??? De onnodige vehuizing van de schouwburg de kampanje naar een 150 jaar ouder lelijk en koud gebouw!! en nog moet er geld bij !! De onnodige nieuwe winkels onder het nog te bouwen Belleveu!!maak er maar parkeerplaats van lijkt mij veel beter. De sloop van de goedkopere huurhuizen in nieuw Den Helder en de bouw van hele dure appartementen er voor terug…. ja men heeft hier wel wat op met de helderse burger of de jongere die op hun zelf willen gaan… ik ga nog even verder de afschaffing van betaald parkeren Den Helder heeft geld te veel denk ik… het doorvoeren er van en het terug draaien en dan nu de invoering van blauwe zones ….allemaal heel ondoordachte acties!! daarnaast wil men wel dat de centrum bewoner betaald voor hun eigen parkeerontheffing als er al een parkeerplaats is voor die bewoner,dus wat is dan gratis ?? en voor wie ?? De invoering van het huisvuil gescheiden ophalen door middel van de plasticzakken terwijl we overal geld moeten betalen voor het verwerken van de plastic tasjes geeft Den Helder ze in grote getallen uit om vervolgens op de lantaarnpalen te laten hangen!! en als je nu op deze zondag een rondje loopt dan weet je wat ik bedoel over het opruimen van zwerf afval door vrijwilligers terwijl Den Helder er aan mee moet doen het zwerf afval vooral neer te hangen en te verspreiden met alle gevolgen… en dat reken ik grotendeels de stadspartij aan die zich vervreemd van zijn eigen bestaansrecht.

jantje123
12 maart 2017 at 19:41
De spoorstraat ter hoogte van Flamingo ligt ook weer open. Die bestrating ligt er net in volgens mij.

Fred
13 maart 2017 at 07:50
Klopt, Als je bij de voorlichtingsavond was geweest, weet je ook waarom.

jantje123
13 maart 2017 at 10:34
Ja, en er zijn ook in Den Helder nog mensen die werken en daardoor niet altijd in de gelegenheid zijn om elke voorlichtingsavond te bezoeken. Maar erg fijn dat u even uitlegt hoe het zit.

Judge X
13 maart 2017 at 01:00
Ik wil graag mijn diep respect betuigen aan alle reageerders,die getracht hebben het stuk van Salverda te doorgronden en hier een antwoord op te formuleren.
Daar waar ik na drie lezingen faal,is het u blijkbaar gelukt om inhoud in de tekst te vinden en daarop te repliceren.
Nogmaals …,chapeau ! en staat u mij toe dat ik nu de handdoek werp.

Hotmail 2
13 maart 2017 at 08:58
Ook ik kan er geen chocola van maken en mijn naald blijft hangen bij “Wat is er wél bereikt”? Die W vraag kan je nooit stellen aan je kiezers. Schrijver legt hem nu voor aan de zwijgende meerderheid.
.
Helaas voor de schrijver heeft de kiezer gestemd op de andere drie W’s, nl. Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Wat gaat dat kosten? Daar word je op afgerekend en daar blijft dus niets van over. Dat zullen de luidruchtige minderheid van klagers, zeurders, somberaars, betweters en complotdenkers je niet alleen via de media laten weten maar ook met het rode potlood. De zwijgende meerderheid weet het al en haal je niet over om op de stadspartij te stemmen door een chaotisch verhaal en een chaotisch stadscentrum..

Ezeltjeprik
13 maart 2017 at 10:34
Geen al te coherent verhaal, maar na het enige malen te hebben herlezen, ook tussen de regels, meen ik er toch vooral uit op te kunnen maken dat de heer Salverda het voornamelijk als zijn doel ziet om in verdekte termen stelling te nemen tegen de nieuwe partij Gemeentebelangen van Geurt Visser, die momenteel ‘politiek talent’ aan het werven is en daarbij wellicht ook onder onder de duiven van de Stadspartij dreigt te gaan schieten.
Sommige kiezers mogen dan ontevreden zijn over wat de Stadspartij de afgelopen jaren heeft bereikt, maar dat mogen ze de plaatselijke partij niet te zeer te kwalijk nemen, want een stad regeren is nu eenmaal een zaak van compromissen sluiten, zo geeft het raadslid aan.
De komst van een nieuwe partij als Gemeentebelangen maakt het er volgens hem niet beter op en zorgt juist voor meer politieke verdeeldheid. Dat is denk ik de kern van zijn betoog: de rest is gewauwel over wat er zou moeten gebeuren of wat er zoal is bereikt…. En doet er feitelijks niet toe.

http://www.denhelderactueel.nl/2017/03/pronken-andermans-veren-samen-regeren/