Dirk Reitsma – Verkiezingsbelofte, kiezersbedrog

Op 25 februari 2019 is een raadsvoorstel aangenomen voorbereidingen te treffen voor de bouw van een stadhuis op Willemsoord, een plotselinge koerswijziging van 180 graden ten opzichte van eerdere raadsbesluiten en in strijd met het bestemmingsplan. Een volkomen verrassing voor de hele bevolking. Terecht is op dezelfde avond door enkele leden van de Raad het verzoek ingediend hiervoor een referendum te houden, hetgeen door met name het CDA, de VVD, Beter voor Den Helder en de Seniorenpartij is afgewezen.

In het verkiezingsprogramma van het CDA staat, dat deze een nieuwe koers vaart waarin het geluid van de inwoners en organisaties centraal staat, “De burger bepaald, de politiek vertaald”. Ook Beter voor Den Helder schrijft met grote letters, dat bevolkingsinitiatieven en burgerparticipatie door deze partij breed zal worden ondersteund. De Seniorenpartij vindt, dat er veel te weinig naar de burger wordt geluisterd, gemeente moet faciliterend zijn in plaats van bepalend. De VVD spreekt stoere taal in haar verkiezingsprogramma. Een nieuw stadhuis in de binnenstad is na verplaatsing van de bibliotheek en de schouwburg een belangrijke bijdrage aan de verbetering van het stadshart en meer reuring in de stad en een belofte aan al die partijen, die de afgelopen jaren hebben gedurfd te investeren.

De raad is gekozen door de bevolking, zij kan echter nooit buiten de bevolking om een totaal ander beleid gaan voeren. Het is dan ook zeer de vraag, of het huidige gemeentebestuur nog wel voldoende legitimiteit geniet om beslissingen te nemen, die dergelijke ingrijpende gevolgen hebben voor bevolking en gemeente. Om dit gebrek aan legitimiteit op te heffen is er slechts één oplossing voorhanden. Doe wat beloofd is in de verkiezingsprogramma’s en laat de bevolking van deze gemeente zich middels een referendum uitspreken over het plan van een stadhuis op Willemsoord!

Den Helder Actueel, 24 mei 2019 – 10:18

Reacties:

Saskia
24 mei 2019 at 10:31
Eerlijkheid en politiek is een combinatie die vaker voorbehouden lijkt aan de oppositie en veranderd vrijwel direct zodra men op ‘het pluche’ zit – dat geldt zeker ook voor ‘Beter voor Den Helder’ dat na zitting te hebben genomen in de coalitie / B&W toch meer een gevalletje van ‘Beter voor onszelf’ en ‘Beter voor onze eigen partij’ te zijn, dan een verrijking (laat staan vertaling) van de burger – het nieuwe Gemeentehuis zou deze vier jaar niet aan bod komen en zie hier, het komt op de plek waar het eerder al ‘definitief’ werd afgewezen door de vele protesten – te sneu voor woorden!

Ad
24 mei 2019 at 10:59
met reenders werden we al compleet bedonderd.
nu met die pizzabakker, die alleen voor eigenbelang de “ouwe meuk” weer in het zadel heeft geholpen, worden we op letterlijk een maffia manier weer een oor aan genaaid.
verder rukken we nog maar een scheepslading asielzoekers de stad in zodat we de “leegloop” mooi kunnen coveren. met de week begint deze stad een grotere farce te worden.
als dit een “bedrijf” zou zijn geweest had de boel allang failliet én afgebroken geweest.
ongelooflijk…. en we blijven het maar pikken.
pek – en – veren . . . .

e
24 mei 2019 at 11:57
Kijk uit hoor ! U hebt ze door ! Maar u mag deze wetenschap hier bijna niet ventileren. Voor u het weet , heeft u een bijnaam.

Judge X
24 mei 2019 at 12:50
Homepage DHA:

Stadhuis op Willemsoord?
Foute keuze (68%, 811 stemmen)
Goede keuze (26%, 311 stemmen)
Maakt me niets uit (6%, 77 stemmen)
Aantal stemmers: 1.199

Henk van Kuijk
24 mei 2019 at 14:21
Nieuwsbericht: “De bevolking van Den Helder vindt dat de stad slecht wordt bestuurd. Dat moet beter, zegt het Gemeentebestuur.” Dus, gehoor geven aan de 141 bezwaarschriften, inclusief twee grote stadsdelen, en aan meer dan 600 handtekeningen voor een referendum, en twee verzoeken om referendum uit de raad, die moreel en rechtmatig (zie regels verordening) niet hadden mogen worden afgestemd door een niet-luisterende meerderheid. Zie bovendien het bedroevende opkomstpercentage van de Europese verkiezingen, vertrouwen in de politiek is nul komma vijf.

Dutch
24 mei 2019 at 18:12
Den Helder…..de leugen regeert!

e
24 mei 2019 at 18:19
Is verdraaide waarheid ook een leugen ? Of het niet nakomen van een belofte ook een leugen.

Dutch
24 mei 2019 at 18:25
https://denhelderactueel.nl/2018/04/beter-gaat-nu-voor-coalitie-zonder-cda-vvd-en-d66/

J.van Rijn
24 mei 2019 at 18:34
En dan vragen de landelijke en lokale politici zich af, waarom de burger zover weg staat van de politiek. Er zijn gemeenteraadsleden die moeten zich kapot schamen voor hun gedraai en gegraai.

Harrie van Dongen
24 mei 2019 at 19:36
Jongens jongens jongen, als jullie ons democratisch bestel niet begrijpen zeg dat dan gewoon en als je iemand voor alles en nog wat wilt uitmaken doe dat dan gewoon onder je eigen naam en niet op deze achterbakse manier.De politiek wordt gewoon netjes door de bevolking gekozen en daarna zal je compromissen moeten sluiten of je het nu leuk vind of niet. Natuurlijk kan je ook in de oppositie gaan zitten en overal tegen stemmen, dat klinkt dan leuk maar niemand heeft er wat aan. Als je dat niet wil begrijpen dan kan je inderdaad roepen dat het volksverlakkerij is en dat de boel belazerd wordt, maar zo zit het systeem in elkaar en dat heet democratie. En gelukkig zijn er ook heel veel mensen in deze stad die wel vinden dat het goed gaat.

e
24 mei 2019 at 19:48
Wat je niet door hebt Meneer van Dongen, Dat u hier nu toe geeft , dat de kiezer openlijk met verkiezings beloften belazerd wordt. Oh , Sorry, u noemt dat compromissen sluiten.

Henk van Kuijk
24 mei 2019 at 20:06
Ik begrijp ons democratisch bestel niet, Harrie (met mijn naam en toenaam)? Kun je dan hier uitleggen waarom jij stemde, met alle partijen, voor een inspraakverordening en een referendumverordening, en die dan vervolgens nooit toepast, maar alle verzoeken ertoe van tafel veegt? Waar zit hier het compromis? Graag hier even uitleggen. En waarom ben je er zo bang voor? Met een referendum kun je bewijzen dat “er in deze stad ook heel veel mensen zijn die vinden dat het goed gaat”, wat betreft het onderwerp stadhuis (wat overigens in geen enkel verkiezingsprogramma stond, zie boven, en dus geen compromis vraagt, want geen enkele partij vond er iets over tijdens de verkiezingen).

juttertje 51
24 mei 2019 at 20:10
uw partij is met deze keuze om een stadhuis op willemsoord te vestigen bij de volgende gemeenteraad verkiezingen weg en word daarna opgeheven net als beter voor assorgia

e
24 mei 2019 at 20:09
Dus, wat Meneer van Dongen hier nu werkelijk zegt, Wij, de stadspartij, wat wij u beloven u in ons verkiezingsprogramma , dat moet u maar met een korreltje zout nemen . Want als we oppositie gaan bedrijven , met wat wij hebben beloofd komen we nergens. Fijn meneer van Dongen , u hebt de kiezer een grote dienst bewezen met uw uitleg. Zullen wij u volgende keer maar overslaan ? ( net als nu trouwens )

Richard
24 mei 2019 at 20:18
e hebben 50.000 + inwoners. Dus 1% daarvan zijn 500 + inwoners.
600 hantekeningen + 141 bezwaarschriften is 741.Dan mag ik er van uitgaan dat een aantal van de bezwaarmakers ook hun handtekening hebben gezet.
Voor het gemak 41 stuks .Blijft over 700 personen die bezwaarhebben.
Dat betekent dat 1,5 % van de inwoners het er niet mee eens is.
Democraties gezien niet echt de meerderheid.
Wanneer er meer dan 25.000 handtekeningen waren gezet had het pas geloofwaardig geweest.Kennelijk : zijn er dus meer voor dan tegenstanders.
En politiek gezien : wat er in Den Helder gebeurd is een afspiegeling van Den Haag.Niks meer en niks minder.

Henk van Kuijk
24 mei 2019 at 20:25
Enorme kletskoek, Richard. Net doen of dat peilingen onder alle inwoners zijn. Je manipuleert met de werkelijkheid, zonder naam en toenaam. Weet je hoeveel bewoners al tegen de bezwaarmakers en referendumvragers hebben gezegd: “Ga vooral door, want het gemeentebestuur is dramatisch, ze zijn doof en blind voor signalen uit de burgers. Ze bezuinigen zwaar op armoedebeleid en sociaal domeingelden om hun stadhuisplan door te drukken.” “Het college bestuurt slecht, vinden de bewoners”, was het laatste nieuws in de krant, niet gelezen?

Piet
24 mei 2019 at 20:44
Beste meneer,u noemt het commentaar van Richard : kletskoek en manipuleerend.Maar uw zin :Weet je wel hoeveel bewoners al etc et
is net zo misleidend en ook een slag in de lucht,noch gestaafd met cijfers.. Zulke dingen kan die Richard ook wel gaan brullen : weet je wel hoeveel mensen er tegen mij hebben gezegd : wat fijn dat het gemeentehuis naar Willimsoord gaat , Totale kul meneer van Kuijk wat u staat te verkondigen.U hebt goed opgelet zeker op het wekelijkse praatje van meneer Pinokkio Rutte.Die kletst ook uit zijn nek.

Richard
24 mei 2019 at 20:38
Toch leeft het blijkbaar niet genoeg om alle tegenstanders de straat op te krijgen voor het maken van een “statement” bv op zaterdag in het centrum.Als er zoveel tegenstanders zijn moet zoiets toch met gemak te organiseren zijn.Beetje landelijke pers en bekenheid erbij.Nu is het steeds een heel klein clubje wat zich laat horen .Misschien tijd voor actie ?

e
24 mei 2019 at 21:40
Ja Hoor Richard, dat is met gemak te organiseren. Dat heet REFERENDUM !!! Waar de gemeente zo bang voor is en de aanvraag, bijvoorbaat al door de burgemeester is afgeschoten. Dat was namelijk het ultime middel om achter de mening van de bevolking te komen. Maar ja dat is teveel democratie , en dat kan dit gemeente bestuur niet hebben.

Henk van Kuijk
24 mei 2019 at 20:42
Een klein clubje? Ook onzin, er zijn nog nooit 141 bezwaarschriften tegen een besluit geweest, en dan inclusief de hele Stichting Visbuurtbelangen en de Belangenvereniging Julianadorp. Dat zijn 8000 plus 15000 inwoners= 23.000.

Richard
24 mei 2019 at 20:53
Dus all inwoners van de visbuurt ( 8000) en j dorp (15.000) zijn tegen ? dat lijkt me stug.Dat is pas geloofwaardig als er 23.000 handtekeningen liggen.
En even over cijfertjes : volgens de gegevens van de gemeente woonden er op 1-3-2019 : 55.747 inwoners in Den Helder.Dan zijn uw 23.000 nog steeds niet de meerderheid.Dus democraties gezien heeft u geen poot om op te staan.

Henk van Kuijk
24 mei 2019 at 21:22
Je manipuleert op precies dezelfde doorzichtige manier als het college en Harrie’s niet luisterende coalitie: geen inspraak, geen peiling via een referendum willen, maar wel andere belangrijke signalen de grond in boren. Allemaal angst voor de echte peiling.

Monique_K
25 mei 2019 at 19:28
Op deze site komen allerlei mensen, ook diegenen die voor een stadhuis op Willemsoord zijn. Vandaar dat de poll op de voorpagina een goede indicatie hoe het verdeeld zit over de gehele bevolking.
En even over cijfertjes: volgens de gemeente woonden er op 20-3-2019 55.657 inwoners in Den Helder. Daarvan waren er 44.316 kiesgerechtigd! Dan zijn de 23.000 van Henk wel de meerderheid. Dus democratisch gezien heeft u geen poot om op te staan.

SK
24 mei 2019 at 21:16
Wie zijn er schijnheilig en achterbaks genoeg om hun wanpraktijken verborgen te houden voor de medemens? De mening van menig ander wordt niet naar geluisterd maar afgestraft, Welkom in Den Helder! Onze (klein)kinderen mogen later de teringzooi opruimen terwijl onze pizzabakker en vele andere positiebeschermers laveloos achter de geraniums bivakkeren. Ga je doodschamen!

e
24 mei 2019 at 21:45
Om 20.06 uur , vroeg Henk van Kuijk netjes aan Harry van Dongen om uitleg. Nu , om 21.42 uur is de heer van Dongen nog steeds stil , oorverdovend stil !! Sorry Harry, een discussie starten , maar als het vuurtje opgestookt wordt , is Harry er niet meer .

Henk van Kuijk
24 mei 2019 at 22:07
Inderdaad, ik wacht met veel geduld op een reactie van een raadslid dat het democratisch systeem wel begrijpt. Overigens, van een partij die de grote verliezer van de verkiezingen was, maar van dhr Assorgia met dhr Kos de juiste formatie mocht blokkeren. En die op anonieme gronden samen met Gemeentebelangen een protocol wil tegen zogenaamde bedreiging van raadsleden. Hun democratische systeem.

strandloper
25 mei 2019 at 03:08
Dirk Reitsma, naar ik dacht enige jaren geleden gekroond tot “Jutter van het Jaar”, maakt die titel opnieuw helemaal waar met zijn ingezonden stuk. Uw aanklacht tegen het huidige gemeentebestuur is volkomen juist en terecht. U bent nog een van de weinigen die hier nog de energie op kan brengen om dat te schrijven. Heel velen met mij hebben daar brui aan gegeven. Aan het jaren lang niet reageren op het ongenoegen van velen en het onbehoorlijk bestuur te continueren door het gemeentebestuur over vele en vele jaren. Het schijnt allemaal te kunnen in de huidige tijd.
Het is zo erg, dat een raadslid genaamd Harrie van Dongen, hier op badinerende toon gaat uitleggen wat democratie inhoudt. Als zijn visie exemplarisch is voor de andere bestuurders begrijp ik helemaal het falen van het gemeentebestuur in de afgelopen jaren.

e
25 mei 2019 at 07:39
Het is nu Zaterdagmorgen 0.7.30 uur , En nog steeds geen antwoord van de heer van Dongen. Vrij onbetamelijk moet ik zeggen. Hij start met zijn opmerking een discussie , maar als het vuurtje te heet wordt, antwoord hij niet meer , ondanks een net verzoek van Henk van Kuijk. Jammer Harry , je laat hier nu net zien, wat de burger als vertegenwoordiger van hen, in de raad aan jou heeft.

RB
25 mei 2019 at 07:45
hij heeft toch al een behoorlijke inzet getoond voor zijn riante vergoeding, hij heeft van de week een reactie geplaatst en Maandag nog even een vergaderingetje jaknikken en het gemeentehuis er door laten gaan, meer inzet kan niet hoor, te veel stress……

Dutch
25 mei 2019 at 07:45
‘Dirty Harrie’

Bats
25 mei 2019 at 08:52
Goed besluit om het stadhuis op wo te plaatsen. Veel duur betaalde onbenutte ruimte eindelijk serieuze invulling gegeven. Parkeerruimte zat en voor die ene keer in de x jaar goed genoeg te bereiken, voor de echte jutter zelfs tijdens de topdrukte van Texelgangers. (Wo is te vergelijken met Rome; meerdere wegen leiden er naar toe). In het weekend worden ambtenaren weggestuurd, dus feestgedruis wordt niet gehinderd.
Voor iedere lokatie zal een groepering nee-schreeuwers te vinden zijn, welke allemaal een referendum zullen eisen. Het zou te vergelijken worden met de situatie die Theresa May de kop heeft gekost. Ik hoop dat de gemeente deze kans grijpt om een stadhuis te creëren waarvan de ambtenaren het gevoel krijgen dat ze voor vol worden aangezien. Wellicht ontstaat er een wisselwerking waar Den Helder de vruchten van plukt.

Richard
25 mei 2019 at 09:03
Helemaal mee eens,en prima geschreven.Gelukkig heeft u de tijd en de energie om te laten zien dat er ook inwoners zijn die het een goed plan vinden.
Hopenlijk gaat de eerste schop snel de grond in ..Den Helder moet vooruit .

RB
25 mei 2019 at 19:45
vergeet niet dat ook sociaal domein naar WO verhuist en die hebben vaker bezoek dan de publieksbalie stadhuis,
verder welke wegen nog meer leiden naar WO? ik ken maar 1 hoofdingang en dan nog via het marinemuseum kun je met een slingerende omweg ook bij het gebouw waar het stadhuis gepland staat komen maar die sluiproute gaat deels over defensieterrein dus zal wel worden afgesloten en zijn we terug naar één ingang

Richard
25 mei 2019 at 21:36
“dus dat zal wel worden afgesloten ” u verzint ze werkelijk ter plekke,
niet zo raar dat de tegenstanders niet serieus worden genomen

Jans
25 mei 2019 at 09:22
Dan hoop ik ook dat jullie met ze tweeën de verborgen gaan betalen.

Roan
25 mei 2019 at 10:45
Beste Jans,wat denkt u van het salaris van bv Matthijs van Nieuwkerk ? daar betaald u ook aan mee, en aan ontwikkelings hulp ,ook zo’n bodemloze put.
En geeft u ook aan goede doelen ,collectes ? Maar wel zitten janken over een nieuw stadhuis , waaraan u moet mee betalen ?

Bats
25 mei 2019 at 11:07
Jans, bij iedere constructie (huidig sh verbouwen, naar wo verhuizen of nieuwbouw) zal een potje ‘onvoorzien’ achter de hand gehouden moeten worden. Dus als u even aangeeft wat uw voorkeur geniet, dan weet de gemeente waar ze het potje in dat geval kunnen vinden?

Ferry
25 mei 2019 at 10:50
De kwaliteit staal die op de koppen van het college van Den Helder en vrienden gemonteerd zijn,wordt al jaren niet meer geproduceerd.
Het krankzinnige gegoochel met cijfers en daarmee waarheid verkrachten spreekt al boekdelen.
Het woord,, compromis,, verkrachten eveneens,raadsleden die nog enigzins oppositie durven te voeren,worden dusdanig gemanoeuvreerd zodat zij achter de feiten aanlopen,en de door verkiezersbedrog aan de macht gekomen coalitie is ieder voorstel een gelopen race.
Dit alles wordt keurig netjes door constructie ,,Zeestad,, afgedekt.
Er is echter een probleem voor deze schijn democraten:HET KLAPVEE ONTBREEKT,en tevens DE DRAAGKRACHT.

Richard
25 mei 2019 at 11:52
Gelukkig ontbreekt het niet van de “azijn pissers “

Gerard
25 mei 2019 at 12:16
Voor een fractie van het bedrag wat nu al uitgegeven is aan voorbereiding kan je een functionele hut neerzetten voor de dames en heren ambtenaren
Publieke taken als een wipkip, speelveld of vuilnisbak is te duur
Hier is geld zat voor

Lady bug
25 mei 2019 at 19:43
CDA: “De burger bepaald, de politiek vertaald “Die zin kunnen ze beter wijzigen in:
De burger baalt, de politiek draait !

RB
25 mei 2019 at 19:49
of de politiek bepaald de burger betaald…..

Piet
25 mei 2019 at 21:31
Als je dat nou pas door hebt vraag ik me af onder welke steen je gezeten hebt.Zo werkt het toch in Nederland ,wij betalen belasting en de overheden geven het uit.En wat betreft de route naar WO lul je ook uit je nek.Wanneer er iets te doen is,barst het er ook van de mensen.Die kunnen allemaal het terrein op en af.Dat zijn er meer dan wat er op een gewone dag het gemeentehuis bezoeken.Dus dat argument houdt ook al geen stand.En de meeste zaken kun je digitaal regelen ,dus die bezoekers hebben ook al geen last van al dat verkeer.En die werkelozen die hun briefje in moeten leveren hebben tijd zat.

RB
26 mei 2019 at 07:51
leuke vent bent u de werklozen zo in een kwaad daglicht te zetten, kunt zelf het woord niet eens correct spellen, ga lekker op fakebook mensen lopen afzeiken, dat is een perfect forum voor u zo te lezen…..

Piet
26 mei 2019 at 10:12
Geachte heer RB als er iemand op dit forum wel domme antwoorden geeft of rare ongefundeerde opmerkingen plaatst dan bent u dat wel.Ik kan geen topic nalezen of RB schreeuwd er weer op los.U ziet hekwerken dus volgens u komt er wel een afsluiting.Ja ja u bent hier een stemming maker 1 ste klas.En als het u interesseert : ik heb geen fakeboek en ik zit ook in de bijstand dus maak ik ook de gang naar het sociaal domein.Straks wellicht naar WO,waar ik toch al vaak kom om te genieten van mooie dingen en evenenementen.Naar de bios ga en een pilsje drink.Eindelijk eens een permanente invulling in een mooi gebouw.Ga zo door gemeente.En als het iemand niet bevalt : verhuizen staat immer vrij.

SK
26 mei 2019 at 11:05
U spreekt louter voor uzelf? … mag ik hopen?

Richard
26 mei 2019 at 10:19
Bier en popcorn ?

SK
26 mei 2019 at 11:03
Verkrijgbaar in het theater op Willemsoord … (uiteraard!)

SK
26 mei 2019 at 11:11
We kunnen ons door allerlei bochten wringen … goedspreken … kwaadspreken … met de vinger naar iedereen blijven wijzen … maar FEITEN blijven FEITEN en daar mogen wij allemaal (en niemand uitgezonderd!) onze ogen niet voor sluiten: het gaat slecht met gemeente Den Helder. Het imago is naar de kloten geholpen en verkeerde mensen die al jaren de eigenbelangen beschermen hebben ruimschoots bewezen geen enkele toegevoegde waarde te zijn voor de economische groei van onze stad en gemeenschap! Inwoners waar niet naar geluisterd wordt. En het ergste: die egoïstische personen zadelen AL onze (klein)kinderen op met de door hen veroorzaakte teringzooi … dus ook die van jou … PUNT !!

https://denhelderactueel.nl/2019/05/verkiezingsbelofte-kiezersbedrog/

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Verkiezingsbelofte
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kiezersbedrog

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image