Digitale Overheid – QR Code gaat Burger Service Nummer Vervangen op Paspoort en ID Kaart

Scan QR Code Covid 19 Screening Form (foto checkmarket.com)

QR Code (foto Discoveries Worth Exploring From Within)

QR Code Activation (foto Thales)

QR Code (foto Dribbbible)

Scanning (foto Gfycat)

Pay with QR Code Identification in the Social Credfit System (foto Shanghai Daily)

QR Code gaat Burger Service Nummer Vervangen op Paspoort en ID Kaart

Met Ingang van augustus 2021 wordt het Burger Service Nummer (BSN) van Paspoorten en identiteitskaarten Verwijderd en verplaatst naar een QR Code op de Achterzijde van Identiteitskaarten en de Houder Pagina van Paspoorten. Dat schrijft Staatssecretaris Raymond Knops (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) in een Brief aan de Tweede Kamer.

Nu is het Nummer nog Zichtbaar als mensen een Kopie van hun Identiteitsdocumenten maken. Het BSN blijft wel Zichtbaar op de Achterkant van het Identiteitskaarten en op de Achterzijde van de Houder Pagina van Paspoorten, zodat mensen het nog makkelijk kunnen vinden. ‘Hiermee borg ik, dat Minder Digitaal Vaardigen nog steeds het BSN kunnen raadplegen en controleren Zonder Daarbij Tegen een Drempel aan te Lopen’ aldus Knops in de Brief.

De Verplaatsing van het BSN naar de QR Code betekent ook, dat het BSN niet meer voorkomt in de Chip op Paspoorten en Identiteitskaarten. Veel Instanties scannen de Chip en lezen het BSN uit zonder dat de burger dit weet. Knops wil dit tegengaan met de Nieuwe Maatregel.

Fraudegevoelig

Door de QR Code wordt het Makkelijker om Identiteitsfraude te Voorkomen. Het Verwijderen van het BSN is volgens de Autoriteit Persoonsgegevens “Een Goede Maatregel om Risico’s te Verkleinen, en een Verbetering Ten Opzichte van de Huidige Situatie”.

Digitale Overheid, Voor Professionals, die Werken aan Digitalisering van de Overheid, 30 september 2019

https://www.digitaleoverheid.nl/nieuws/qr-code-gaat-burgerservicenummer-vervangen-op-paspoort-en-id-kaart/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Raymond+Knops
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ministerie+van+Binnenlandse+Zaken+en+Koninkrijksrelaties
https://robscholtemuseum.nl/?s=Autoriteit+Persoonsgegevens
https://robscholtemuseum.nl/?s=Digital+Overheid
https://robscholtemuseum.nl/?s=Burger+Service+Nummer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Autoriteit+Persoonsgegevens
https://robscholtemuseum.nl/?s=Chip
https://robscholtemuseum.nl/?s=QR+Code
https://robscholtemuseum.nl/?s=Identiteitskaart
https://robscholtemuseum.nl/?s=Paspoort
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vaccinatie+Paspoort
https://robscholtemuseum.nl/?s=Digibeet
https://robscholtemuseum.nl/?s=Digitaal+Niet+Vaardig
https://robscholtemuseum.nl/?s=Identiteitsfraude