Dick Berts – SLOOPHAMER IN HET ROB SCHOLTEMUSEUM GEVOLG VAN GRUWELIJKE MANIPULATIE

Enige tijd geleden verscheen in de Helderse Courant de uitslag van een enquête die de krant onder haar lezers had gehouden. Een van de te beoordelen stellingen daarin luidde: “Het Rob Scholtemuseum moet KOSTE WAT HET KOST behouden blijven”. Ieder weldenkend mens is daar tegen. De stelling suggereert immers, dat de gemeentelijke belastingen verdubbeld moeten worden om het Rob Scholte Museum overeind te houden. Het klootjesvolk stemde navenant. Daarbij compleet op het verkeerde been gezet door de redactiechef van de Helderse Courant Ronald den Boer. Het Rob Scholte Museum krijgt namelijk geen cent subsidie en wil die ook niet gaan ontvangen. Ronald den Boer bewees zijn boezemvriend Koen Schuiling een mega dienst met zijn fake enquête. Schuiling wil Scholte namelijk weg hebben uit zijn maffiastad, omdat de maatschappelijk betrokken kunstenaar de deksel van beerputten probeert te halen, die Schuiling absoluut gesloten wil houden. Dit en niets anders kost Scholte zijn museum. Schuiling, die slechts een anonieme brief omhoog hoeft te houden in de gemeenteraad of de betreffende wethouder moet opstappen, zonder ook nog maar het woord te mogen voeren, is alleenheerser in het Palermo aan het Marsdiep. Hij heeft den Boer zo in zijn zak, dat de burgemeester zelfs openlijk een dag redactiechef mag spelen, waar den Boer dan vol trots over bericht. Het steunen van Schuiling is dermate in het ruggenmerg van den Boer gaan zitten, dat hij zelfs niet eens meer beseft, dat hij zich onsterfelijk belachelijk maakt door de man die hij nu juist dient te controleren ook openlijk aan het roer te zetten bij zijn krant.

Vlak voor de cruciale raadsvergadering van afgelopen maandag waarin ongunstig beslist werd over het lot van het Rob Scholte Museum -een betere timing bestond er niet voor Schuiling- sloeg den Boer opnieuw toe met een zogenaamd objectieve enquête in de Helderse Courant, die hij vooraf liet gaan door het volgende mega bombardement op Scholte:

“Keer op keer zijn er weer pogingen en aanzetten tot bemiddeling met kunstenaar Rob Scholte geweest om zijn prachtige museum in het oude postkantoor te behouden voor Den Helder. Maar telkens komt hij met nieuwe, hoge eisen en maakt het zichzelf daarmee onmogelijk. En dus kon de gemeente Den Helder uiteindelijk niet anders dan plan B inzetten: verkoop van het postkantoor.

De stelling van de week luidt: Rob Scholte heeft zijn kans gehad”.

Wakker geschud door diverse protesten werden de manipulaties zelfs de door den Boer in slaap gehouden Helderse bevolking te gortig. De uitslag van de enquête kantelde in het nadeel van het Schuiling/den Boer duo. Er restte Den Boer niets anders dan een oude manipulatietechniek, beschuldig je tegenstander exact van datgene wat je zelf flikt. Dus verscheen het onderstaande artikel in zijn krant;

“KUNSTENAAR ROB SCHOLTE VOERT CAMPAGNE OM DE WEKELIJKSE OPINIE STELLING VAN DEZE KRANT TE BEÏNVLOEDEN.

En met succes. Halverwege het weekend waren 350 stemmen geteld en was 75 procent het eens met de stelling ‘Rob Scholte heeft zijn kans gehad’, maandag was dat opgelopen tot duizend stemmen waarvan 60 procent ‘oneens’ koos (voor Scholte dus DB). Het kantelpunt lag op zondagmiddag toen het Rob Scholte Museum een mail stuurde aan alle ondertekenaars van de door Scholte geschreven open brief aan de gemeente. In niet mis te verstane bewoordingen: ‘B&W Den Helder laat geen middel onbeproefd om Rob Scholte en zijn museum in een kwaad daglicht te stellen. Daartoe wil de Helderse Courant hem nu helpen met een kwalijke publieke enquête. De Courant steunt B&W Den Helder en hoopt aan te tonen, dat het museum in Den Helder niet welkom is en ongeliefd. Voorkom dat het RSMuseum op grond van deze valse info en hun regelrechte leugens gaat verdwijnen’.

Uiteraard kiest de redactie geen partij. We peilen de mening van onze lezers via een scherpe stelling (die het museum consequent de grond in boort DB). Zo kozen we in augustus 2014 nog voor de stelling ‘Rob Scholte mag best wat kosten’ (een leugen het ongesubsidieerde museum kost niets en gaat Den Helder alleen geld opleveren) met de suggestie dat hij het oude postkantoor gratis moet krijgen (B&W beweren steeds dat Scholte hen het museum gratis wil ontfutselen, terwijl Scholte het wil kopen of huren. DB) om het toeristische belang van Den Helder. Destijds was de uitslag 50-50 (ondanks de zware manipulatie van Ronald den Boer en zijn redactie DB)”.

Terwijl den Boer het Scholte Museum helpt slopen, worden de beerputten in Den Helder almaar groter. Zo zag koning Willem Alexander op het allerlaatste moment af van de opening van Cape Holland in Den Helder, omdat daar een miljoenenfraude bovenwater was gekomen. Inmiddels is vrijwel al het geld voor de Helderse stadsvernieuwing in de kas van Zeestad bv terechtgekomen, een organisatie die werd opgericht door gedeputeerde Hooijmaijers, die wegens fraude en corruptie jaren de cel in moet. Zeestad -die weigert aan wie dan ook openheid van zaken te geven, ook niet aan de gemeenteraad- wordt geleid door een eenkoppige directie en heeft geen raad van commissarissen. Doordat Ronald den Boer nooit iets wenste te onderzoeken in zijn stad, is zijn lot verbonden aan dat van Koen Schuiling en is hij daardoor gedwongen om de burgemeester tegen beter weten in te steunen. De lichte kritiek waarmee den Boer soms komt, dient alleen om de schone schijn in stand te houden.

Hoezeer de zaak in Den Helder verkankerd is, bleek wel uit het feit dat de deurwaarder die Rob Scholte kwam aanzeggen dat hij door de gemeente zijn museum uit geflikkerd gaat worden, dat deed namens de wethouder onroerend goed, die daarnaast particulier projectontwikkelaar is. De wethouder-projectontwikkelaar wil het Rob Scholte Museum aan een projectontwikkelaar verkopen.