Dick Berts – Mail aan RIVM, 3 augustus 2017 + Brief aan de Directeur Generaal van het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu Prof. Dr. A.N. van der Zandede, 22 juni 2017

Van Dick Berts dickberts@gmail.com
Datum 3 augustus 2017 om 00:24
Onderwerp Ernstige afvalproblematiek in Den Helder
Aan info@RIVM.nl

Dick Berts
dickberts@gmail.com

RIVM

Geachte Dames, Heren,

Bijgaand treft U mijn brief met betrekking tot een volksgezondheidsprobleem, waarbij maar liefst 56.000 mensen betrokken zijn. Ik heb U deze brief voorzien van enige bijlagen op 22 6 2017 per brievenbuspost toegezonden. Ik ben buitengewoon teleurgesteld, dat ik – ondanks de ernst van de problematiek – na zes weken nog niet eens een ontvangstbevestiging van U heb mogen ontvangen.

Hoogachtend,

Dick Berts

———————————————————————————————————

Aan de Directeur Generaal van het RIVM
Prof. Dr. AN van der Zande
Postbus 1
3720 BA Bilthoven.

Den Helder, 2262017,

Onderwerp Volksgezondheid risico van afvalbakken met maandverbanden en poep luiers, die een maand in de kokende zon staan.

Geachte heer van der Zande,

Graag wil ik het volgende aan U voorleggen. De gemeente Den Helder heeft het onzalige besluit genomen om grijze rol emmers met restafval, waarin zich onder anderen poepluiers en maandverbanden bevinden, niet meer eens in de veertien dagen, maar slechts nog eens in de maand te laten legen. Mij is zelfs een geval bekend van een inwoner van Den Helder, wiens grijze bak voor straf niet geleegd werd, omdat hij zijn afval niet goed gescheiden had. In dat geval blijven de bakken met poepluiers en maandverbanden maar liefst twee maanden in de vanwege het broeikaseffect steeds heter wordende kokende zon staan broeien.

Mijn huisarts heeft mij in een persoonlijk gesprek laten weten, dat hij het in de hete zomer vanuit volksgezondheid overwegingen niet verantwoord vindt, om bakken met poepluiers en maandverbanden langer dan een week te laten staan. Dit sluit ook aan bij de normering, die is vastgelegd in de Wet Milieubeheer.

Uit bijgaande correspondentie moge blijken, dat de gemeente Den Helder heeft nagelaten om advies in te winnen over de consequenties op volksgezondheid gebied van haar desastreuze beleid. In de reactie van de gemeente op mijn WOB verzoek wordt gesproken over ondergrondse containers, waarin zeer onhygiënisch afval kan worden gedeponeerd. Die containers moeten in Julianadorp (gemeente Den Helder) nog worden aangelegd. In de binnenstad is er zelfs nog helemaal geen sprake van dergelijke containers. Ik ben mantelzorger van iemand, die deels incontinent is. Ze woont in een stadsdeel, waar geen ondergrondse containers op de agenda staan. Haar luiers gooi ik in een afgesloten plastic zak in de grijze bak. Desondanks sla ik terwijl de echte zomerse hitte nog moet komen aan het einde van de maand bijna tegen het dek van de afgrijselijke stank, die uit de grijze bak komt.

De opmerking van de gemeente, dat alle 56 duizend inwoners van Den Helder hun maandverbanden en poepluiers kunnen komen inleveren bij het afvalbrengstation, is een belediging voor de intelligentie van de inwoners van deze stad.

De gemeente – die natuurlijk ten alle tijden verantwoordelijk blijft voor haar eigen besluiten – probeert die verantwoordelijkheid af te schuiven op de afval inzamelaar HVC. “Wij hebben onze keuze dan ook mede gebaseerd op de uitgebreide ervaring van HVC en het feit, dat er zowel bij de gemeente als HVC omtrent de gekozen werkwijze van afvalinzameling geen volksgezondheid risico’s bekend zijn”. Nee logisch, als je daar niet eens naar wil informeren.

Ook HVC kwam met een afklets verhaal naar aanleiding van mijn vraag of haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering het uitbreken van epidemieën dekt. “HVC en de desbetreffende gemeenten hebben geen klachten ontvangen ten aanzien van gezondheidsrisico’s in relatie tot de wijziging van de afvalinzameling. Van uitbraak van een epidemie is geen sprake”. Het is een gotspe, dat HVC dergelijke enorme risico’s niet van te voren onderzoekt, maar het aan laat komen op klachten. Een bevriende arts legde mij uit, waarom die klachten waarschijnlijk zullen uitblijven. Zeer slechte hygiënische toestanden hoeven niet meteen te leiden tot het uitbreken van de pest, maar kunnen bijvoorbeeld ook op grote schaal verkoudheid achtige verschijnselen veroorzaken, waarbij niemand direct denkt aan het verband met poepluiers en maandverbanden, die zeer langdurig in de zon staan te broeien.

Tenslotte wil ik U nog wijzen op de opmerking van zowel de gemeente Den Helder als HVC, dat desnoods maatwerk kan worden geboden. Met die opmerking bewijzen, zowel de gemeente als HVC, hun gebrek aan integriteit. In vrijwel alle grijze rol emmers van de 56 duizend inwoners van Den Helder bevinden zich immers maandverbanden. “Maatwerk” betekent in dit geval, dat het onaanvaardbare inzamel beleid teruggedraaid zal moeten worden.

In verband met het bovenstaande wil ik U graag twee vragen voorleggen:

Vindt U het inzamelbeleid van de gemeente Den Helder vanuit volksgezondheid overwegingen aanvaardbaar?

Zo nee, kunt U mij adviseren over het nemen van vervolgstappen om Den Helder tot de orde te roepen.

Vanwege de volksgezondheid risico’s verzoek ik U om een spoedige reactie.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Dick Berts

1 Comment

  1. Geachte heer Berts,
    Bedankt voor uw brief. Wij zullen maandag een een reactie sturen op uw vragen.

    Vriendelijke groet,
    RIVM-webcare

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image