Dick Berts – Mail aan Gemeente Arnhem t.a.v. wethouder I. van Burgsteden, 4 augustus 2017

Van: dickberts@gmail.com
Datum: 4 augustus 2017 om 19:34
Onderwerp: Afval pas
Aan: ine.van.burgsteden@arnhem.nl

Dick Berts
dickberts@gmail.com

Gemeente Arnhem
t.a.v. wethouder I. van Burgsteden
ine.van.burgsteden@arnhem.nl

Geachte mevrouw van Burgsteden,

Hierbij wil ik een vlammend protest indienen tegen onderstaand persbericht. Daarin doet u het ten onrechte voorkomen, alsof het aan de wijsheid van het college, waarvan u deel uitmaakt te danken is, dat de privacy schendingen van burgers in relatie tot de afval pas gestopt zijn. Niets is minder waar.

Slechts door het enorme volharden van de heer Michiel Jonker – daarbij eendrachtig tegen gewerkt door vrijwel de complete overheid – is aan deze ellende een einde gekomen. Een fatsoenlijke gemeente had dit in haar persbericht behoren te vermelden. U keert de zaken volstrekt om door uzelf lof toe te zwaaien voor het gedwongen stopzetten van uw eigen wangedrag. Zo blijft er niets over van het al zo zwaar geschonden vertrouwen van burgers in de overheid.

In mijn eigen gemeente maak ik iets vergelijkbaars mee. In Den Helder laat het college rol emmers met poepluiers en maandverbanden een maand niet geleegd in de kokende zomerzon staan. Een extreme bedreiging voor de volksgezondheid. Ook ik word door een scala van overheidsinstanties het bos ingestuurd. Omdat ik over dezelfde vasthoudendheid beschik als de heer Jonker, zal ik het over een paar jaar uiteindelijk wel winnen. Hopelijk breekt er ondertussen geen epidemie uit. En ook hier zal het college zich op de borst gaan slaan, omdat ze zogenaamd zelf ineens met zulk fatsoenlijk beleid zijn gekomen.

Als we zo doorgaan, dan verandert Nederland binnenkort in een grote dampende afvalberg, die het gevolg is van een revolutie.

https://www.arnhem.nl/actueel/Persberichten/Ondergrondse_containers_te_openen_zonder_afvalpas

Achtend,

Dick Berts