Dick Berts – KOEN SCHUILING LIEGT PER ONGELUK DE WAARHEID

Gisteren ben ik wezen stemmen. In het hol van de leeuw, het stadhuis van Koen Schuiling. De VVD burgemeester stond me bij het stembureau al op te wachten in het voor hem zo kenmerkende grijze pak met ambtsketen. Levensgroot van karton. Alleen het hoofd van Schuiling ontbrak. Een zogenaamd ludieke actie. Leeghoofden konden hun hoofd door het lege gat steken en zich zo identificeren met het lokale boegbeeld van de VVD. De kieswet verbiedt echter op zeer goede gronden elke propaganda – hoe subtiel dan ook – in stemlokalen. Maar daar trok Schuiling – speciaal aangesteld om toe te zien op een strikte naleving van de Kieswet – zich niks van aan. Andere partijen werd niet gegund om ook in de stemlokalen een proeve van humor bekwaamheid af te leggen. Verkiezingen zijn immers geen cabaretfestival. Dus ging op kosten van de gemeente alle aandacht exclusief uit naar de ludieke VVD actie van een burgemeester, die volgens de complete oppositie niet boven de partijen staat. De campagne in de stemlokalen had zogenaamd niet tot doel om de veelal vertwijfelde kiezers op een cruciaal moment nog eens te wijzen op het leuke van de VVD, maar mensen die zich reeds in een kieslokaal bevonden over te halen om naar een kieslokaal te gaan…

Na mijn protest bij de Kiesraad, kreeg ik namens de voorzitter van de Kiesraad, de prominente VVD politicus Wiebenga de volgende reactie: “Geachte heer Berts, we hebben inmiddels contact gehad met de gemeente Den Helder. We hebben aangegeven, dat soberheid in het stemlokaal uitgangspunt is, om eventuele beïnvloeding van kiezers te voorkomen. Zij overwegen op basis hiervan om de actie aan te passen, dus u kunt contact opnemen met de gemeente voor meer informatie”. Eerder had de Kiesraad de actie van Schuiling in de media tot twijfelachtig bestempeld. Schuiling twijfelde echter geen seconde, zijn pop werd binnen het stadhuis tien centimeter voor de ingang van het kieslokaal geplaatst. De VVD is immers een sterk innovatieve partij. De Schuiling van vlees en bloed begeleidde op de 21e vriendelijk naar bijna iedereen zwaaiend het stemproces. Toen ik hem zo beleefd mogelijk vroeg, of ik hem een minuut mocht speken, zei de burgervader van alle inwoners van Den Helder, dat hij daar geen tijd voor had. Op het verzoek aan de leden van het stembureau om mijn protest in het proces verbaal op te nemen, werd uiterst correct gereageerd. Maar uit de blikken van de dames viel af te leiden, dat ze van mening waren, dat de azijnpisser des vaderlands voor hun neus stond. Een humorloze man, die weigerde om VVD te stemmen.

Inmiddels circuleren er foto’s op internet van stemlokalen in Nijmegen, die gisteren vol hingen met vlaggen van de Turkse Grijze Wolven gecompleteerd met kartonnen portretten van leiders van deze levensgevaarlijke terreurorganisatie. Dankzij Schuiling kunnen deze schenders van de Kieswet zich inmiddels op gewoonterecht beroepen. “Vandaag heb IK het voor het zeggen” stond er boven je hoofd als je dat door het gat in de pop van Schuiling stak. Een aperte leugen. Gelukkig stak Schuiling ook zelf zijn hoofd een keer in het gat. Want de VVD burgemeester is dankzij de schaapskudde, die men in de gezagsgetrouwe marinestad tot gemeenteraad heeft gebrandmerkt, 365 dagen in zijn eentje de baas. Niet alleen in Den Helder, maar ook binnen de nodige centimeters over de gemeentegrens.

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/dick-berts-vvd-burgemeester-schuiling-maakt-met-vvd-propaganda-in-stemlokalen-ernstige-inbreuk-op-de-kieswet/
https://robscholtemuseum.nl/ronald-boutkan-kiesraad-twijfelt-over-ludieke-actie-gemeente-hedzer-faber-lolke-kuipers-keert-niet-terug-in-gemeenteraad-den-helder-kuipers-over-nihot-1-2-nhd-wethouder-onder-de-loep/

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image