Dick Berts – Hoe weten we dat er geen criminelen worden aangesteld als wethouder?

Den Helder – Voordat we nieuwe wethouders hun functie gaan vervullen, vindt er, “eerst nog een standaard onderzoek naar de personen plaats”, zo las ik gisteren op DHA. In Helderse politieke kringen doet een serieus gerucht de ronde, dat een van de wethouders van het huidige college niet door de screening zou zijn gekomen, maar dat hij desondanks toch is aangesteld. Omdat in dit Palermo aan het Marsdiep niets meer ondenkbaar is, heb ik besloten om daar eens naar te kijken.

Volgens ingewijden zou het onderzoek hebben plaatsgevonden door het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten. Nou ben ik als voormalig journalist redelijk thuis in de maatschappij, maar tegelijkertijd is die zo complex geworden, dat niemand meer alles kan weten. In mijn naïviteit dacht ik, dat het hier om een bureau van de VNG ging, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. En ik dacht ook, dat ze daar bij wethoudersbenoemingen een verklaring van geen bezwaar zouden afgeven, analoog aan de ‘Verklaring omtrent het gedrag’, die je bij Justitie aan kunt vragen.

Tot mijn ellende kwam ik er achter, dat het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten een gewone commerciële bv is, ook al proberen ze dat op hun site goed te verbergen. Heel voorzichtig heb ik ze als opening gevraagd, of ze een integriteitsonderzoek hebben uitgevoerd naar de huidige wethouders van Den Helder. Peter Schokker, onderzoeker van BING b.v. liet daarop per email weten: “Wij doen geen mededelingen over individuele opdrachten”. Heel fijn…

Kamervragen
Recent zijn er door het Tweede Kamerlid Ozturk een hele reeks Kamervragen gesteld aan minister Plasterk van Binnenlandse Zaken over BING. Kamervraag: “Hoe beoordeelt u het feit dat BING door de tuchtrechter de afgelopen jaren meerdere malen veroordeeld is wegens broddelwerk, maar toch blijft doorgaan met het doen van verschillende onderzoeken bij lokale overheden?” Antwoord van de minister: “Als private onderneming is BING zelf verantwoordelijk voor het eigen functioneren waar het onderzoeken betreft uitgevoerd in opdracht van lokale overheden. Daarbij neem ik aan, dat het bedrijf zich rekenschap geeft van rechterlijke uitspraken. Voorts merk ik op, dat lokale overheden zelf bepalen of er integriteitsonderzoek wordt ingesteld en van welk bureau zij daarvoor diensten willen afnemen. Het is daarna aan de opdrachtgever zelf om de te volgen werkwijze van het betreffende bureau te beoordelen, evenals de kwaliteit van het resultaat”.

Broddelwerk dat ook nog eens in politieke achterkamertjes wordt beoordeeld. Ik zou de gemeente Den Helder dan ook willen vragen: Hoe weten wij burgers nou of er in ‘onze’ stad geen criminelen worden aangesteld als wethouder? Een antwoord gaan we nooit krijgen.

Den Helder Actueel, 24 september 2015 – 09:20

Reacties:

dagobert
24 september 2015 at 10:00
De start van een nieuwe complot theorie ? Oh wie zou dat nu zijn ? Over wie gaat het ?

Dick Berts
24 september 2015 at 10:26
Dagobert, het is begrijpelijk dat je die vraag stelt, maar ik mag hem niet beantwoorden. Althans niet in het openbaar. Dan zou ik het strafbare feit smaad plegen. In een klein gezelschap mag je alles zeggen -dat is nooit smaad- maar in het openbaar niet. Misschien lijkt het alsof het verspreiden van geruchten mijn hobby is geworden, niets is echter minder waar. Ook al moet ik wel zeggen, dat jarenlange ervaring als onderzoeksjournalist me heeft geleerd, dat geruchten veel vaker waar zijn dan we denken. Maar dat ontslaat je niet van de plicht om een en ander goed uit te zoeken. Want niets is erger dan iemand vals beschuldigen. En dat is voor mij nog een veel belangrijkere reden om de naam van de betreffende wethouder niet te noemen. Omdat Den Helder ten onder dreigt te gaan aan een grote poel van roddel en achterklap, heb ik een en ander goed uit willen zoeken. Maar dat kan dus niet. Er wordt ons burgers weer eens een rad voor ogen gedraaid. De gemeente geeft een smak van ons belastinggeld uit aan onderzoeken die niet deugen en waar we niets mee kunnen. Sterker nog, dit soort onderzoeken zijn zelfs uiterst schadelijk. Ze bieden een soort schijnveiligheid door te suggereren dat de betreffende kandidaat wethouder goed is doorgelicht, terwijl dat niet zo is.

http://denhelderactueel.nl/2015/09/hoe-weten-we-dat-er-geen-criminelen-worden-aangesteld-als-wethouder/