Dick Berts @Dick_Berts + Ronald Boutkan – Zeven nieuwe raadsleden voor Den Helder + Afsplitsingen behouden hun fractievergoeding

Dick Berts @Dick_Berts

.@RSMuseum Goed nieuws: Aannemer Tuin heeft zijn vlag boven het Rob Scholte Museum alvast gestreken. De beste man heeft kennelijk toch meer juridisch inzicht dan ik dacht.

Twitter, 25 sep. 2018 – 19:26

https://twitter.com/Dick_Berts/status/1044639218855751680

Zeven nieuwe raadsleden voor Den Helder

Den Helder – De Helderse gemeenteraad telt sinds maandagavond zeven nieuwe leden. Zes van hen zijn de opvolgers van de raadsleden, die tot wethouder zijn benoemd, de zevende is de opvolger van oud-wethouder Geurt Visser, die uit eigen beweging de raad heeft verlaten.

De zeven werden aan het begin van de raadsvergadering benoemd, na het maken van een nieuwe groepsfoto en nadat eerst nog even stil was gestaan bij het overlijden van oud raadslid en oud wethouder Roel Laning (CDA).

De zeven nieuwe leden zijn:
Dina Polonius (ChristenUnie)
Sylvia Hamerslag (Behoorlijk Bestuur)
Ilse Kootkar (Seniorenpartij)
Pieter Blank (PvdA)
Edwin Dasbach (VVD)
Harrie van Dongen (Stadspartij)
Nancy List (Gemeentebelangen)

Den helder Actueel, 24 september 2018 – 19:43

https://denhelderactueel.nl/2018/09/zeven-nieuwe-raadsleden-voor-den-helder/

Afsplitsingen behouden hun fractievergoeding

Den Helder – Het voorstel van GroenLinks om de raadsfracties voortaan de mogelijkheid te geven meer dan 13 minuten spreektijd te gebruiken tijdens raadsvergaderingen heeft het maandagavond in de raad niet gehaald. De meeste fracties stemden tegen, zij waren van mening, dat de fracties met die 13 minuten genoeg tijd hebben.

Een ander voorstel van GroenLinks haalde het wel en dat betrof de raadsvergoeding voor afsplitsingen. GroenLinks wil, dat fracties, die ontstaan na een afsplitsing ook een vergoeding krijgen. De VVD was fel tegen, evenals de PVV, maar verder stemde de raad voor. Die vergoeding is bijvoorbeeld bedoeld voor scholing en juist voor kleine (afgesplitste) fracties moet dat mogelijk zijn. Het college had voorgesteld de vergoeding voor afsplitsingen te schrappen.

Voorstellen van de VVD om het mogelijk te maken, dat burgers zich tot op de dag van de vergadering zelf, tot 12.00 uur, kunnen melden als inspreker, haalden wel een meerderheid. Tot nu toe was dit tot 24 uur voor aanvang van de vergadering, maar aangezien die in Den Helder meestal op maandag worden gehouden is dit in de praktijk een veel langere termijn. Ook raadsfracties mogen nu tot dit tijdstip vragen voor het vragenkwartier indienen.

Termijnen

GroenLinks had nog een derde voorstel en dat was om de onderwerpen in de raad voortaan in twee termijnen te bespreken, zodat elke partij voldoende gelegenheid heeft te reageren op de inbreng van de andere fracties en dit niet noodgedwongen te moeten doen via interrupties. De meningen in de raad waren verdeeld (tegen: dan doen we de commissie over) en dat leidde tot het staken der stemmen (15-15 in de stemming). Dit voorstel wordt zodoende bij de volgende raad wederom in stemming gebracht.

Als gevolg hiervan kan ook het “Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Den Helder” pas tijdens de volgende raad worden vastgesteld.

Den Helder Actueel, 24 september 2018 – 21:25

https://denhelderactueel.nl/2018/09/afsplitsingen-behouden-hun-fractievergoeding/

1 Comment

  1. Stryken de vlag: wanneer men slaegs zijnde, en zigh te zwak bevindende, ’t schip aen den vyant overgeeft.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image