Dick Berts – DE MOEDER VAN ALLE GRONDRECHTEN (DE VRIJHEID VAN MENINGSUITING) IS UITGEREKEND IN ONS PARLEMENT ONTHOOFD

Minister President Mark Rutte als Pinoccio

DE MOEDER VAN ALLE GRONDRECHTEN (DE VRIJHEID VAN MENINGSUITING) IS UITGEREKEND IN ONS PARLEMENT ONTHOOFD

Onze parlementaire democratie dreigt te pletter te slaan in een steeds groter wordende kloof tussen burgers en politiek. Of het nou om MH 17 gaat, de Fred Teeven deal, de schuldenproblematiek, de zaak Joris Demmink enzovoort, enzovoort. Er wordt door het kabinet steeds harder gelogen in de Tweede Kamer. Om pure machtspolitieke redenen laat de Kamer zich aan de lopende band bedonderen. Ministers, die ons parlement belazeren, kunnen zich inmiddels zelfs op gewoonterecht beroepen. Terwijl de minachting van de burger voor de Tweede Kamer hierdoor steeds groter wordt, heeft het Parlement nog steeds een volkomen ongeschonden zelfbeeld. Naar burgers wordt immers totaal niet geluisterd. Als een parlementariër de Tweede Kamer een nep Parlement noemt, dan wordt dat niet getolereerd en als hoogst beledigend ervaren. Het verbieden van een relatief onschuldig woord als ‘nep Parlement‘ bewijst, dat de Tweede Kamer haar zelfreinigende werking per definitie volkomen kwijt is. Bovendien is de moeder van alle grondrechten (de vrijheid van meningsuiting) daardoor uitgerekend in ons Parlement onthoofd.

Het is het vrije woord, dat de democratie beschermt en niet censuur. Daarom is in Artikel 71 van de Grondwet vastgelegd, dat leden van de Staten Generaal niet strafrechtelijk vervolgd kunnen worden voor wat zij daar zeggen. Dit om een vrije politieke discussie in vrijwel iedere woord en toon soort mogelijk te maken, maar daaraan wordt nu dus een einde gemaakt. Dat ook nog eens zogenaamd om de democratie te beschermen. Een dergelijk grove omkering van zaken ken ik eigenlijk alleen van Erich Honecker, toen hij de Berlijnse Muur die moest voorkomen dat zijn burgers massaal naar het vrije Westen vluchtten, een ‘anti fascistische verdedigingslinie‘ noemde.

Uit diverse peilingen blijkt, dat een griezelig hoog percentage van de Nederlanders de Tweede Kamer een nep Parlement vindt. Dankzij censuur in het parlement zijn deze mensen verder hun stem kwijt, hoe ze ook stemmen. In de ‘volksvertegenwoordiging‘ mag immers niet meer gezegd worden wat het volk vindt. Al helemaal niet, dat het volk van mening is, dat nogal wat volksvertegenwoordigers uitsluitend nog hun veel te grote ego vertegenwoordigen. Het tegen woord van het volk is gewoon verbannen uit onze volksvertegenwoordiging. Veel Nederlanders beseffen nu pas, hoe ontzettend nep een nep Parlement is, waar niet eens meer gezegd mag worden, dat het nep is. Een land, waarin liegen in het parlement is toegestaan, maar kritiek niet, kan geen democratie meer zijn.