Dick Berts – Brief aan de burgemeester van Noordoostpolder de heer A. Van der Werff

Dick Berts
Adres
Woonplaats

Aan de burgemeester van Noordoostpolder
De heer A. Van der Werff
Harmen Visserplein 1
8302 BW Emmeloord

Den Helder, 29 januari 2016

Geachte heer Van der Werff,

Hierbij wil ik als voormalig journalist (ook werkzaam geweest voor de Stichting 1940-45) een vlammend protest tot u richten -de woorden die Koningin Wilhelmina gebruikte toen de Duitsers hier binnenvielen- vanwege het via een noodbevel deporteren van journalisten uit een zone van vijf kilometer rondom een voorlichtingsbijeenkomst over een tweede asielzoekerscentrum in Luttelgeest. Mede omdat tegen een noodverordening geen ogenblikkelijk rechtsmiddel openstaat en u als benoemde burgemeester geen democratisch mandaat heeft, pleegt u daarmee de zwaarst denkbare aanslag op het hart van onze democratie.

Helaas denken journalisten vaak dat ze zelf belangrijk zijn. Dat is absoluut niet geval, maar hun werk is het des te meer. Journalisten zijn de oren en de ogen van het Nederlandse volk. Door de pers geheel nodeloos -het zijn geen oproerkraaiers- uit uw deportatiezone te verwijderen, spuit u zeventien miljoen Nederlanders peperspray in de ogen. De bevolking mag van u gewoon niet meer weten, wat er in de afgeschermde republiek die u heeft uitgeroepen gebeurt.

Een daad kan nooit beoordeeld worden, zonder de context daarbij te betrekken en die is in dit geval afgrijselijk. Uit iedere opiniepeiling blijkt, dat het Nederlandse volk geen zelfmoord wil plegen via het open houden van de grenzen voor de economische vluchtelingen die ons overspoelen. Onze minister-president heeft zo zwaar lak aan ons, dat hij durft te stellen dat Nederland massaal achter zijn open grenzen kamikaze beleid staat. Zelfs naar de volstrekt gedegenereerde maatstaven van politiek Den Haag is dat een te grove leugen. De levensgevaarlijke manier waarop onze democratie -waarschijnlijk zelfs met voor onze samenleving terminale afloop- op dit moment door de bestuurlijke elite wordt opgeblazen heeft maar een oorzaak; Macht. Erbij willen horen. Merkel heeft gesproken. Ben je het niet met haar eens, dan zoent Juncker je niet meer. En volgens de rituelen van de maffia hoor je er dan niet meer bij.

Het meest walgelijke aan dit onmetelijke drama is nog, dat de bestuurlijke elite driekwart van haar burgers tot harteloos bestempelt, omdat ze geen zelfmoord willen plegen. Meneer van der Werff, ik leef niet alleen voor mijzelf. Solidariteit met anderen is wat ons tot mens maakt. Ik ben letterlijk tot ieder denkbaar offer bereid om echte vluchtelingen te helpen. Maar die bereiken zelden onze grenzen. Laten we ze daarom acuut sluiten voor de volksverhuizing aan gelukszoekers die ons nu overspoelt en laten we echte vluchtelingen gaan ophalen. Daar kan ik wel met heel mijn hart en ziel achter staan!

Gezien het bovenstaande komt ik tot de conclusie, dat u zich aan het ambtsmisdrijf schuldig heeft gemaakt, zoals onder de titel ‘Misbruik van gezag’ wordt omschreven in artikel 365 van het Wetboek van Strafrecht. Tot mijn onuitsprekelijke vreugde merkt ik, dat er ook nog mensen met ‘civilcourage’ zijn in dit land. Zij zijn onze laatste hoop. Allard Berends, de hoofdredacteur van Omroep Flevoland twitterde zojuist: “Toch maar eens kijken of we morgen aangifte kunnen doen tegen de burgemeester NOP. Ergens ligt een grens en volgens mij zijn we die voorbij”.
Wie de geschiedenis bestudeert, ziet dat het aanvankelijk altijd de luttele geesten zijn die een democratie teloor laten gaan. Een brand in ons democratisch huis ontwikkelt zich verder volgens de principes van een gewone brand. Die blus je in de eerste minuut met een vingerhoedje water, in de tweede minuut heb je al een emmer water nodig om te blussen en in de derde minuut sta je machteloos met een motorspuit. Ik kom in dit soort voor onze democratie levensbedreigende situaties liever meteen met een motorspuit aanzetten. Daarom schuw ik zeer zware woorden niet;
Als u zo doorgaat, dan zit de Noordoostpolder binnenkort weer vol met onderduikers, omdat u er een fascistische staat heeft gevestigd.

Hoogachtend,

Dick Berts

IAA Diverse media

3 Comments

  1. Burgemeester van der Werff heeft inmiddels in de media laten weten, dat hij het noodbevel afgekondigd heeft, zodat burgers vrijuit konden spreken. Artikel 175 van de Gemeentewet staat burgemeesters echter alleen toe om een noodbevel uit te vaardigen, als er ernstige inbreuken op de openbare orde zijn, of indien er direct gevaar dreigt. Professor J.G.Brouwer, hoogleraar openbare orde en veiligheid aan de Rijksuniversiteit Groningen noemt het bevel van de burgemeester van Luttelgeest zwaar onrechtmatig.

    Wat wordt het volgende noodbevel van deze rampen burgemeester? Dat journalisten op minimaal 5 kilometer afstand van het stadhuis moeten blijven, omdat de gemeenteraad anders niet vrijuit durft te spreken?

  2. loes vermeer-lagerveld. 29 januari 2016 op 22:26

    Dick, je hebt in je voortreffelijk schrijven de juiste snaar geraakt. Ik ben ook van mening dat deze burgemeester onrechtmatig heeft gehandeld en daarvoor moet worden aangesproken. Vanavond liet de minister van binnenlandse zaken zich er gelukkig vrij duidelijk over uit dat journalisten nooit kunnen worden geweigerd, tenzij sprake is van zeer ernstige omstandigheden. Wat goed dat er toch altijd mensen zijn zoals jij die de democratie hoog in het vaandel dragen.

  3. De burgemeester van Noordoostpolder heeft mij naar aanleiding van deze brief uitgenodigd voor een gesprek. Dat vind ik heel positief van hem.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.