DHA – Baggerwerkzaamheden afgerond + Arie Booy – Bedrijfs leven haven Den Helder kraakt rapport Koopvaardersschutsluis + DHA – Handtekeningen ombouw Boerenverdrietsluis

Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen Provincie Noord Holland en gemeente Den Helder van links naar rechts gedeputeerde Zita Pels, Wethouder Kees Visser, aan zijn zijde Wethouder Heleen Keur (foto DHA)

Baggerwerkzaamheden Nieuwe Diep afgerond

Den Helder – Op de valreep van 2019 zijn de onderhoudsbaggerwerkzaamheden in de buitenhaven ‘Het Nieuwe Diep’ afgerond. Begin 2019 heeft Port Of Den Helder opdracht gegund aan baggerbedrijf De Boer om de zeehaven voor en achter de Moormanbrug weer tot op kaartdiepte uit te baggeren.

De baggerwerkzaamheden zijn in september vorig jaar van start gegaan. Er is 185.000 kubieke meter baggerspecie uit de haven verwijderd. Tevens zijn in het verleden gestorte of verloren voorwerpen en obstakels, zoals kettingen en netten, naar boven gehaald.

Gaande de uitvoering van de opdracht werd Nederland en dus ook de haven van Den Helder opgeschrokken door de PFAS problematiek. Daardoor was het enige tijd onzeker, of het slib uit de haven bij een baggerdepot kon worden gestort. Na het vaststellen van de nieuwe PFAS norm was deze onduidelijkheid opgelost en konden de werkzaamheden zonder verdere tegenslag worden afgerond.

Het team van aannemer De Boer Dutch Dredging, adviseur Tauw en opdrachtgever Port Of Den Helder is erin geslaagd om de haven met minimale overlast voor de gebruikers en binnen planning en budget op de gewenste nautische diepte te brengen. Een prestatie om trots op te zijn!

Den Helder Actueel, 13 januari 2020

https://denhelderactueel.nl/2020/01/baggerwerkzaamheden-nieuwe-diep-afgerond/

Bedrijfsleven in de haven Den Helder kraakt rapport over haalbaarheid omvaren tijdens renovatie Koopvaardersschutsluis

Den Helder Het bedrijfsleven in de Helderse haven kraakt het rapport over de omvaar route tijdens de negen maanden, dat de Koopvaardersschutsluis uit de roulatie is.

Vooral het omvaren door het Boerenverdriet om zo via de het bassin van Willemsoord en de Zeedoksluis van en naar de zee te komen, moet het ontgelden. Door de Provincie is ingenieursbureau Sweco met de taak belast om een haalbaarheid studie van de alternatieve route te maken. Sweco constateert, dat het kan, maar dat er wel haken en ogen zitten aan het omvaren.

Volgens de havenbaronnen is dat nog zacht uitgedrukt. In een zeer gedetailleerde kritiek worden heel wat voetangels en klemmen belicht. Een van de belangrijkste is dat het detailniveau van de studie voor het bedrijfsleven op een groot aantal onderdelen onvoldoende informatie geeft om, op basis hiervan, gewogen beslissingen te kunnen nemen.

Toch gebeurt dat wel. Woordvoerder Eef van den Broek zegt namens de havenbaronnen: “Is het een studie of is het een uittreksel, c.q. het bijeenvoegen van een aantal gegevens uit verschillende onderzoeken?

Bruggen

Die opmerking zegt veel over de wijze, waarop volgens de ondernemers dit rapport is samengesteld. In het stuk stellen de ingenieurs van bureau Sweco namelijk, dat ook het verkeer over de weg wel eens grote last van de afsluiting van de sluis zal kunnen krijgen. Er worden geen getallen genoemd, maar het is volgens de onderzoekers een feit, dat de bruggen in de stad vaker geopend zullen zijn om de omvarende schepen doorgang te verlenen.

De Koopvaardersschuchtsluis gaat minimaal negen maanden dicht voor renovatie (foto NHD)

De Koopvaardersschuchtsluis gaat minimaal negen maanden dicht voor renovatie (foto NHD)

Een ander kritiekpunt is de sluis in het Boerenverdriet, die opnieuw aangepakt moet worden. De restauratie van de keersluis heeft weinig veranderd aan de waterkerende functie. Er moet een echte sluis van gemaakt worden. Van den Broek: “Eerder werd aangegeven dat de breedte van de aan te leggen sluis tenminste 16,5 meter zou bedragen. Dit gegeven is niet terug te vinden in de haalbaarheid studie, maar wel de lengte.

Defensie

De breedte is echter essentieel voor het formaat van de schepen, die via Zeedoksluis en Boerenverdriet van en naar zee moeten zien te komen. Ander punt van aandacht is dat Zuid en Westkant van Buitenveld en de helft van het huidige Dok kanaal en keersluis eigendom zijn van Defensie. In de haalbaarheid studie wordt niet ingegaan op de instemming van Defensie met de aanleg van een keersluis en de kosten die gemoeid zijn met aankoop.

Van den Broek: “Het is daardoor onduidelijk, of deze kosten zijn opgenomen in de genoemde 18 miljoen EUro aan publiek geld. In de haalbaarheid studie ontbreekt een schets van de aanleg van de Boerenverdrietsluis en de daarbij behorende aanloop, remming werken, bediening et cetera. Dit is nodig conform de richtlijn Vaarwegen 2017 van Rijkswaterstaat.

Volgens het bedrijfsleven is deze informatie tenminste noodzakelijk om een gewogen beslissing te kunnen nemen. Zo heeft de aanleg van de keersluis in het Boerenverdriet ongeveer vijf miljoen euro gekost. Van den Broek: “In de studie wordt niet aangegeven welke aanpassingen aan deze keersluis of welk hergebruik van de reeds aangelegde sluis gebruikt kan worden. Is dit in de kosten meegenomen?

Volop vragen dus die schreeuwen om een antwoord meent het verzamelde bedrijfsleven in en om de zeehaven. Het woord is nu aan de overheid.

Helderse Courant, 29 februari 2020, 07:00

Reacties

Henk Jansen
En dan nog de brug over het Boerenverdriet. Zal straks gebruikt worden door vele bewoners van het gemeente kantoor, om niet in de TESO file te raken. Moet de derde ontsluiting van Willemsoord worden. Kan dat nog wel??

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200228_89651918/bedrijfsleven-in-de-haven-DenHelder-kraakt-rapport-over-haalbaarheid-omvaren-tijdens-renovatie-koopvaardersschutsluis

Handtekeningen onder ombouw Boerenverdrietsluis

De Boerenverdrietsluis is gerenoveerd als keersluis, maar moet nu een complete sluis worden (foto NHD)
De Boerenverdrietsluis is gerenoveerd als keersluis, maar moet nu een complete sluis worden (foto NHD)

Den Helder Wethouder Kees Visser van de gemeente Den Helder en gedeputeerde Zita Pels van de provincie Noord Holland hebben donderdag de samenwerkingsovereenkomst ondertekend om te komen tot een vaarverbinding tussen het Noordhollandsch kanaal en de Waddenzee, via de Boerenverdrietsluis. Deze vaarverbinding is nodig in de periode dat de Koopvaarderschutsluis voor onderhoud is gesloten.

De Boerenverdrietsluis wordt omgebouwd van keersluis naar schutsluis met een breedte van 16,5 meter. Daarna wordt de Koopvaarschutsluis gerenoveerd. Deze renovatie moet voor 1 april 2023 zijn uitgevoerd, omdat de sluis dan het einde van de technische levensduur bereikt.

Wethouder Kees Visser: “Ik ben blij, dat we nu van start kunnen met dit project en dat de Boerenverdrietsluis een schutsluis wordt. De noodzaak van een tijdelijke omvaar route voor het onderhoud aan de Koopvaardersschutsluis bood daartoe een kans. Zo is de doorgang van en naar Den Helder voor zowel de beroeps als de recreatievaart gegarandeerd. Natuurlijk moet de vaarverbinding niet leiden tot bovenmatige overlast voor alle belanghebbenden. Dat gaan we goed monitoren en afstemmen met de omgeving.

Kijk voor meer informatie op http://www.noord-Holland.nl/Koopvaarderschutsluis

Den Helder Actueel, 5 maart 2020

Reacties

Rasjutter
5 maart 2020 At 16:33
De renovatie is net afgerond en nu gaan we hem verbouwen, wat moet je hier nu van denken?

R……..
5 maart 2020 At 17:03
Zo gaat het met iedere planning, waar de overheid mee gemoeid is.
Het is toch geld van een ander, hè, makkelijk uitgeven.

George
5 maart 2020 At 19:22
Regeren is vooruit zien. Helaas hebben de meesten daar geen kaas van gegeten.

Richard
5 maart 2020 At 22:59
Nu de Boerenverdrietsluis wordt omgebouwd tot schutsluis betekent, dat de gemeente Den Helder weer met een nieuw probleem zit betreffende het bouwen van een nieuw gemeentehuis naast deze sluis. Met deze plannen voor de sluis betekent, dat er pas over drie jaar kan begonnen worden met het verbouwen van deze gebouwen. Het zal een grote bouwput worden met al dat werkverkeer op de Zuidstraat Westgracht en de Buitenhaven.

frdrk
6 maart 2020 At 10:08
Weet de Marine dit ook?? De gemeente heeft tenslotte grond van hen nodig over de gehele lengte van het Verdriet.

R……..
6 maart 2020 At 20:07
Geen stikstof crisis meer?

Roan
7 maart 2020 At 21:33
Nee, Corona.

R……..
7 maart 2020 At 21:43
Het bier?

juttertje 51
7 maart 2020 At 11:40
Er tekent hier een onbenul, die Wethouder is van Den Helder en nergens goed voor is. O ja, één ding kan hij goed: aan de bar hangen en zich vol gooien bij elk feestje, waar hij verschijnt. Het is geen feest als Kees niet is geweest.

https://denhelderactueel.nl/2020/03/Handtekeningen-onder-ombouw-Boerenverdrietsluis/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Port+Of+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=PFAS
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koopvaardersschutsluis
https://robscholtemuseum.nl/?s=Boerenverdrietsluis
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zeedoksluis
https://robscholtemuseum.nl/?s=Sweco
https://robscholtemuseum.nl/?s=Eef+van+den+Broek
https://robscholtemuseum.nl/?s=havenbaronnen
https://robscholtemuseum.nl/?s=TESO
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Visser
https://robscholtemuseum.nl/?s=Heleen+Keur