Den Helder Centraal – Stadhuis onderdeel Nautisch Hoofdkwartier + Redactie DHA – Programma van eisen nieuw stadhuis vastgesteld + Het Nautisch Hoofdkwartier – Het gaat gebeuren! ⚓️

Stadhuis onderdeel Nautisch Hoofdkwartier

Den Helder – Het nieuwe gemeentehuis van Den Helder op Willemsoord wordt onderdeel van het Nautisch Hoofdkwartier.

Het programma van eisen voor het nieuwe stadhuis op Willemsoord is inmiddels vastgesteld. De gebouwen 66 en 72 van Willemsoord worden door Zeestad BV omgebouwd tot nieuwe huisvesting voor medewerkers van de gemeente.

Tegelijkertijd is het de eerste stap richting Het Nautisch Hoofdkwartier, dat het stadhuis in de toekomst vormt samen met de bedrijvigheid in het gebied.

Een belangrijk onderdeel wordt een multifunctionele publieksruimte, die ook gebruikt kan worden voor evenementen.

We zijn verheugd dat we deze eerste stap hebben gezet”, zegt wethouder Michiel Wouters.

Alle informatie over het project is te vinden op http://www.nautischhoofdkwartier.nl.

Den Helder Centraal, 04-10-2019 | 11:43:12, laatst gewijzigd: 04-10-2019 | 11:43:12

https://www.denheldercentraal.nl/nw-32074-7-3736392/nieuws/stadhuis_onderdeel_nautisch_hoofdkwartier.html

Programma van eisen nieuw stadhuis vastgesteld

Den Helder – Het programma van eisen voor het nieuwe stadhuis van Den Helder is vastgesteld. Daarmee is door Zeestad BV de basis gelegd voor de ontwikkeling van de gebouwen 66 en 72 op Willemsoord, tot nieuwe huisvesting voor medewerkers van de gemeente. Tegelijkertijd is het de eerste stap richting Het Nautisch Hoofdkwartier, dat het stadhuis in de toekomst vormt samen met de (haven)bedrijvigheid in het gebied.

In het programma van eisen staan zaken, die voor de huisvesting belangrijk zijn en is de leidraad voor de werkelijke totstandkoming van het stadhuis de komende drie jaar. Thema’s als de indeling van de twee gebouwen, eisen aan de werkplekken en toegankelijkheid zijn erin opgenomen. Een belangrijk aspect is de publieke ruimte: het stadhuis krijgt een multifunctionele ruimte, waarin ontmoeting kan plaatsvinden en gebruikt kan worden voor evenementen.

Ontmoeting

We zijn verheugd, dat we deze eerste stap hebben gezet”, zegt wethouder Michiel Wouters. “We kunnen nu precies volgens de planning door naar de volgende stappen, waaronder de selectie van de architect. Het programma van eisen geeft een doorkijkje naar wat de gebouwen straks worden: een fantastisch mooi stadhuis voor burgers en ambtenaren, waar ontmoeting heel belangrijk is en waar genoeg ruimte is voor activiteiten van bijvoorbeeld de Museumhaven.

Ook gemeentesecretaris Robert Reus noemt samenwerking met andere partijen op Willemsoord: “Het wordt een modern gebouw, passend bij het karakter van de werf, waarin we willen samenwerken met de partijen, die al gebruikmaken van de omgeving, en waar we verder werken aan de professionalisering van onze dienstverlening. De vaststelling van het programma van eisen is voor ons een eerste mijlpaal voor de ontwikkeling van een duurzame en nieuwe huisvesting, die eveneens helpt bij het positioneren van de gemeente Den Helder op de arbeidsmarkt.”

Nautisch centrum

Het Nautisch Hoofdkwartier is de naam voor de omgeving, waarin straks het nieuwe stadhuis is gevestigd. “Als overheid zit je straks midden in het nautische centrum van de gemeente”, stelt directeur Ferdinand Vreugdenhil van Zeestad. “Het wordt wat ons betreft een dynamische plek waar met de handen uit de mouwen wordt gewerkt aan de stad en haar maritieme identiteit. Als een soort bruisende haven waar verleden, heden en toekomst samenkomen. Daarbij houden we het cultureel erfgoed in stand. Nu zijn het twee gebouwen die incidenteel gebruikt worden. Juist door deze investering en herbestemming wordt dit deel van Willemsoord weer toekomstbestendig.”

Lees meer over Het Nautisch Hoofdkwartier op http://www.nautischhoofdkwartier.nl. Via de website is ook het programma van eisen terug te vinden.

Den Helder Actueel, 4 oktober 2019

Reacties:

JB
4 oktober 2019 at 09:55
Denk dat Wethouder Wouters thuis geen spiegels meer heeft.

‘t kan erger
4 oktober 2019 at 10:22
Ik lees heel veel, maar niets (meer) over de bereikbaarheid met openbaar vervoer. Is dat vergeten of wordt dat gewoon weg gemoffeld?

Anti azijnzeiker
4 oktober 2019 at 12:35
Wat te denken van de fiets? In j dorp komt ook een loket en de meeste zaken voor burgers zijn thuis digitaal te regelen.

Fokke Terpstra
4 oktober 2019 at 11:05
Het is natuurlijk een hele leuke nautische locatie met alle kroegen en eetgelegenheden op steenworp afstand.. Heb het idee dat het per schip zeer goed bereikbaar is.

frdrk
4 oktober 2019 at 11:26
Het schip van bijleg, zal toch ergens moeten aanleggen. Waar kan dat dan beter, dan in het Boerenverdriet.

Rasjutter
4 oktober 2019 at 18:08
Ja het Boerenverdriet, nu ook al Burgerverdriet genoemd.

Anton Hagen
4 oktober 2019 at 11:07
Beide gebouwen al gecontroleerd op boktor?? Die geruchten gingen n.l nog toen het nog magazijnen waren.

Bodelo
10 oktober 2019 at 14:44
Toen het nog magazijnen waren? Mocht de boktor er nog zitten dan is het er wel 1 van het luie soort …………….

RB
10 oktober 2019 at 18:52
Willemsoord Boktor in één adem te noemen met de ambtenaren dus….
vandaar de keuze op deze gebouwen

RB
4 oktober 2019 at 11:16
wat heeft dit nu al gekost?
net zo als een haalbaarheidsonderzoek naar een wipwap op de dijk wat gewoon even 9 ton kost…..

Ferry
4 oktober 2019 at 13:37
Vrees dat zolang de huidige constructie, Zeestad, blijft voor bestaan er nooit enige openbaarheid van kosten plaatjes publiekelijk naar buiten zullen komen.
Evenals de huurprijs gemeente Den Helder/Rabobank.
De relaties gemeente Den Helder/Tuin aannemer/De Woningstichting/en inmiddels talloze anderen contacten die voor alles en nog wat hier het aanzicht en realisatie van het aangezicht in opdracht huidige college en voorgaande als vast menu kunnen uitvoeren.
Honderden miljoenen zijn er inmiddels naar deze vaste relaties gevloeid.
Alles ontstaan in de breinen van de combinatie Gemeente Den Helder/Zeestad.
Zonder enige controle rechtstreeks van enig democratisch orgaan.
Gaat mijn begrip van Rechtsstaat en Democratie inmiddels lange tijd ver te boven.
Het wordt mijns inzien inmiddels de hoogste tijd dat hier een diepgaand onderzoek op zou moeten plaatsvinden.
Onbegrijpelijk dat dit nog nooit heeft plaats gevonden.

Bodelo
10 oktober 2019 at 14:46
Op zich opmerkelijk te noemen dat ondanks het gebrek aan openheid u wel weet te melden dat er “honderden miljoenen naar deze vaste relaties zijn gevloeid”……………………

frederika w wesseling
4 oktober 2019 at 14:23
hoop dat er een bus gaat rijden

Simon
4 oktober 2019 at 15:17
Stadhuis bouwen achter het zwembad op de ijsbaan die ligt toch braak en is goed bereikbaar voor iedereen en parkeerplaats genoeg

Forens
4 oktober 2019 at 18:54
400 gemotiveerde werkers?? Als er van de 400 100 met de auto komen om aan te landen op hun werkplek waar zetten ze dan hun auto neer? Misschien zijn er ook wel 100 ongemotiveerde werkers, die haken meteen weer af omdat er geen parkeerplek is. En dan de ruimte voor eventuele evenementen ben erg benieuwd naar de invulling.

RB
5 oktober 2019 at 09:04
als er 100 met de auto komen en eens normaal zoals in het bedrijfsleven aan het werk gaan zijn die andere 300 overbodig en mogen dan gewoon thuis blijven en briefjes inleveren bij UWV……

Bodelo
10 oktober 2019 at 14:48
De nickname forens suggereert dat u vaak naar uw werk en retour reist. Nu weet ik natuurlijk niet of u dat met de auto doet, maar als u geen parkeerplaats kunt vinden voor uw auto maakt u dan ook direct rechtsomkeert…………………..?

SK
4 oktober 2019 at 19:36
Een eindeloze discussie … laat ze dat verdomde stadhuis maar bouwen! Achteraf gaan er vanzelf koppen rollen. Zo gaat dat nu eenmaal in Den Helder … altijd achteraf en vervolgens geen verantwoording (durven) nemen. Hoogopgeleide mensen met het verstand van een koolraap.

M.M Rietveld
4 oktober 2019 at 20:14
Stadhuis 2022
De heer Reus, gemeentesecretaris, heeft ons deze week als gemeentelijk woordvoerder gemeld dat de ambitie van de gemeente is, om nog voor de volgende verkiezingen een deel van het stadhuis op Willemsoord te betrekken.
Hij suggereert hiermee dat de race al is gelopen, het pleit al is beslecht.
Niets is minder waar.
Hij verzuimt (bewust?) aan te geven welke lange weg de gemeente nog moet afleggen om realisering van het stadhuis op deze locatie te effecturen.
Kennelijk heeft bij hem de gedachte postgevat dat de burgers het niet kunnen afwachten!
Vooral niets melden over de omgevingsvergunning en de noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan Willemsoord, de fijn- en stikstof problematiek ter plaatse en alles wat daar annex aan is, of is dat niet nodig?
De frictie met de monumentale status van gebouw 66 etc..
Dat zou e.e.a in een juist perspectief hebben geplaatst
Kortom het vergunningen traject moet nog starten en daarmee ongetwijfeld de weg van beroep en bezwaar op het voorgenomen plan.
Veel verontruste burgers zullen hier gebruik van maken.
Onze gemeente zal de bezwaarmakers treffen bij de Raad van State, een regelrecht gevolg van het onthouden van informatie en het schofferen van haar burgers.
Niet de minste instanties hebben, evenals oprecht verontruste en deskundige burgers, met tal van argumenten gewezen op dit onzalige plan en hebben inmiddels aangetoond dat het anders en beter kan.
Een samenhangend plan presenteren afgestemd op de laatste ontwikkelingen voor het plangebied Willemsoord is meer dan ooit noodzaak.
Men ziet daar bewust vanaf.
Een inloopavond van Wethouder Keur over slimme verkeerslichten voor de Texel route. Bewoners hebben suggesties mogen doen, nooit meer iets van gehoord!
Het plan voor het Marine museum, nu weer de discussie over het al of niet weghalen van de Moormanbrug.
Dan weer een proefballonnetje oplaten over een eventuele Ravellijnbrug.
Hier wordt, niet voor het eerst gedoeld op een oplossing voor de verkeersproblematiek rond de bereikbaarheid van Texel en daarmee de levensvatbaarheid van Willemsoord.
De discussie over een nieuwe plek voor de historische boot in het glazen gebouw dat moet plaatsmaken voor een (verkeersbrug) verbinding op de Weststraat!?
Afgezien van de kosten en het ontbreken van de noodzaak van zo een verbinding zal hier een verkeersonveilige situatie ontstaan.
Roeptoeteren maar wethouders.
Wat zij doen is niet anders dan het presenteren van deelplannetjes aan haar inwoners om het onsamenhangende geheel te maskeren.
Grote kans dat het stadhuis in de aanloop van de volgende verkiezingen weer een item wordt!

M.M Rietveld
5 oktober 2019 at 08:46
Stadhuis 2022 en de censuur van het NHD
De redactie van het NHD, behoudt zich het recht voor ingezonden brieven in te korten.
Wat mij betreft geen probleem.
Anders is het als een ingezonden brief en de boodschap daarvan ontkracht (verkracht) wordt door de redactie.
Ik was er beducht voor en heb mede om die reden mijn ingezonden stuk ook op dit forum geplaatst.
Voor geïnteresseerden, kijk en vergelijk mijn ingezonden stuk op dit forum met wat de redactie van het NHD er vandaag, zaterdag 5 oktober van heeft gemaakt.
Het is triest te moeten constateren dat de redactie van deze krant aan de leiband loopt van het gemeentebestuur en berichtgeving kennelijk gekleurd moet weergeven.
Je zal de toorn van dit gemeentebestuur maar over je heen krijgen.
NHD, angst is een slechte raadgever.

Bodelo
10 oktober 2019 at 14:51
Op zich vind ik het niet vreemd dat een ingezonden brief wordt ingekort. Ik moet zeggen dat ik bij uw vorige reactie halverwege al af dreigde te haken. Kort en bondig is over het algemeen wel zo effectief. PS; voordat u uw brief instuurt naar het NHD is het raadzaam de voorwaarden te lezen. Daarin staat dat de redactie het recht heeft om …………….. zucht.

Ferry
5 oktober 2019 at 15:05
Is idd zo sinds de subsidie regeling geen onafhankelijk meer bij de pers.
Is landelijk een feit geworden helaas.
Evenals Uw betoog betr. het vergunnigstelsel/verordeningen e.d. moet ik U teleurstellen.
Er lopen zeer vele krachten in om het democratisch bestel die ieder keer wel of niet disputabel handig weten te omzeilen.
Politici hun voornaamste taak lijkt te bestaan uit het produceren van rookgordijnen en proef ballonnen oplaten, om zo de aandacht af te wenden van het item.
Zie bovenstaande reacties, het effect hiervan is algemene moeheid.
Doel bereikt dus.
Zeer uitzonderlijk is het landelijke nieuws vorige week, dat boeren massaal en terecht naar Den Haag gingen om hun stem te laten horen.
Let op daar wordt ook een zalfje voor uitgevonden.

dirk
7 oktober 2019 at 06:26
dit moet weer geld kosten, ze zitten nu toch goed, als ze de koploper niet gesloopt hadden hadden ze daar kunnen zitten, maar nee het moet gewoon weer geld kosten, beetje jammer.

Dirk
9 oktober 2019 at 00:19
Voormalig V&D pand is en blijft wat mij betreft de mooiste locatie voor een nieuw stadhuis! Kelder ruimte zat als parkeergarage, begane grond publieke functies, balie en trouwzaal, 1e verdieping kantoren ambtenaren en restaurant, 2e verdieping mooie woningen, voorpui verfraaien met mooi metselwerk. Is er nu niemand in het college die deze optie eens serieus neemt? Of de burger eens verteld waarom dit niet mogelijk is?

RB
9 oktober 2019 at 08:30
ze vertellen de burger toch helemaal niets? ze drammen hun eigen plannetjes gewoon door en melden je “dit wordt het” en daar mag je het mee doen, net zoals die coffeeshop verhuizing naar Industrieweg, je kunt hoog en laag springen maar dat onding komt er gewoon hoor….

Bodelo
10 oktober 2019 at 14:54
Dirk, de kelder is veel te klein voor het realiseren van een parkeergarage. Mijn persoonlijke mening is dat WS een prachtig plan heeft gepresenteerd. Maar op de tweede verdieping mooie woningen? Die zijn daar toch al?

JB
9 oktober 2019 at 15:13
Partijprogramma Behoorlijk Bestuur toentertijd onder leiding van deze zelfde Michiel Wouters;
* Geen nieuw Stadhuis, alleen inhalen achterstallig onderhoud.
* Geen grote te dure projecten.
* Voor een gemeente die laat zien dat zij zorgvuldig met belastinggeld omgaat en het aan de juiste dingen uitgeeft.
* Wij staan voor openheid en transparantie.
En nu;
“We zijn verheugd dat we deze eerste stap hebben gezet”, zegt wethouder Michiel Wouters.
Het motto van Behoorlijk Bestuur;
Een stem op Behoorlijk Bestuur is een stem op de stad. Wie gelooft dit nog ?

S hamerslag
9 oktober 2019 at 19:31
Gelukkig dat u kan zien dat Behoorlijk Bestuur zich nog steeds aan deze lijn vasthoudt… Kijk de stemming hierop nog even na. Dhr Wouters is de wethouder van BvDH.

Bodelo
10 oktober 2019 at 14:55
Briljant!

https://denhelderactueel.nl/2019/10/programma-van-eisen-nieuw-stadhuis-vastgesteld/

Het gaat gebeuren! ⚓️

Het programma van eisen voor het nieuwe stadhuis op Willemsoord is vastgesteld. Daarmee is de basis gelegd voor de ontwikkeling van de gebouwen 66 en 72 tot nieuwe huisvesting voor medewerkers van de gemeente door Zeestad BV. Tegelijkertijd is het de eerste stap richting Het Nautisch Hoofdkwartier, dat het stadhuis in de toekomst vormt samen met de (haven)bedrijvigheid in het gebied.

⚓️ Nautisch Hoofdkwartier: ‘een dynamische plek op Willemsoord waar wordt gewerkt aan de stad en maritieme identiteit‘.

Facebook, 5 oktober 2019

Elly Kort-danker
Gemeentehuis wordt toch deels verplaatst naar schagen en Alkmaar in de komende jaren , dit is gehoord op een raadsvergadering , dat weet toch iedereen al.neem get aantal oude scholen in den helder en bouw die om tot kantoorruimtes voor de gemeente , lekker in de stad. Beter bereikbaar.

Chris van den Berg
En waar mogen de evenementen nu naar toe? Kwelderduin, dat was echt geen gezellige locatie, Willemsoord was perfect, en de handtekeningen aktie heeft niet geholpen, Zeestad en de Gemeente dreven gewoon hun visie door

Rob Irene Jansen
wij zijn niet zoo belangrijk

Nico Bakker
visie daar hebben de amateurs een heel groot gebrek aan met alle wethouders inbegrepen allemaal niks nutten

Tonia Rood
precies!

Joop van Doorn
Ik vraag me af hoe lang ze aan t fotoshoppen zijn geweest om die foto wat te laten lijken want iedereen die daar een keer geweest is weet dat dat niet de werkelijkheid is…. zelfs niet op de mooiste dag van t jaar

Derk Bolssens
Absurd. hoeveel gaat dit straks niet kosten om die ouwe troep naar een 2019 status te krijgen.
Vast duurder dan ooit nieuwbouw bij t oude postkantoor was

Sander Klok
In een dorpen gemeente hoort het gemeente huis tussen de dorpen te staan zo dat de andere dorpen er ook makkelijk heen kunnen dit is nu niet het geval

Edith Pieter Van Der Kuijl
En dan gaat de bedrijvigheid die er nu is aan alle oude monumentale schepen en dus herrie maken voor overlast zorgen en mag er niet meer geklust worden……… een dood steek voor het hele nautische gebeuren om daar het stadhuis voor ongelovelijk veel geld te realiseren. Ik zou zeggen blijf zitten waar je nu zit daar is zat ruimte om er nog een gebouw bij te zetten. Meer dan voldoende plek om parkeer gelegenheid te creëren. En ligt mooi tussen Den Helder en julianadorp in blijf lekker op het KOOYPUNT!!!!!!!en

Theo Maarsen
Het Nautisch Hoofdkwartier, een naam bedacht door Zeestad de organisatie die al vele miljoenen heeft opgeslokt van de Gemeente Den Helder en zeker nog gaat doen als onze ondeskundige gemeenteraad hier geen halt toe roept. Als we nu eens gaan kijken wat er allemaal in de media is gepubliceerd over ons nieuwe stadhuis en de reacties hierop waarvan het grootste deel negatief is moet er toch een lichtje gaan branden dat het grootste deel van de Helderse bevolking tegen een nieuw stadhuis op Willemsoord is? En natuurlijk zullen de voorstanders nu weer gaan roepen waar haal je het vandaan dat er meer tegenstanders zijn. Nou ik zou zeggen houd een referendum en we zullen zien. Maar ja dat durven we natuurlijk niet aan, want stel je voor dat het negatief uitpakt dat zou toch slecht zijn voor de relaties en wat moeten we dan nog met Zeestad? Kijk nu eens wat er allemaal gebeurt in ons mooie Den Helder wat word die binnenstad toch mooi maar is dat niet een afleidingsmanoeuvre van alle geld verslindende projecten, Port off DH, Kooyhaven, De Kampanje, het verkeerstechnisch verschrikkelijke stationsplein, de Bolder, de uitkijk wipwap op de dijk, de scheve bomen in ons stadspark, het voor veel geld ingehuurde architectenbureau West8 enz. waar miljoenen per jaar bij moeten. Dit alles zonder enige controle en openbaarheid van kosten.

Tonia Rood
Helemaal mee eens! houdt maar een referendum maar dat doen ze bewust niet want ze weten al dat er veel tegenstanders zijn. Hele slechte zaak dit, er wordt gewoon niet naar de burgers geluisterd!

Rob Witte
Theo Maarsen zeestad gedraagt zich als een eigen gemeente maar dan zonder veel controle. Leuk om plannen door te drammen.

Tonia Rood
Tonia Rood Wat een slecht idee het stadhuis op die plek!! Fijn voor de omwonenden die geheid last krijgen van parkeerproblemen, die zijn er n.l. al op zaterdagen en wanneer er een evenement is op Willemsoord. Verder is het slecht bereikbaar in de zomer met de Texel drukte en is het ver weg voor mensen uit Julianadorp. Gewoon herbouwen op dezelfde plek was m.i. beter geweest of ergens bij station Zuid. Belachelijk dat er geen referendum is geweest, weet zeker dat de meerderheid geen stadhuis wil op Willemsoord maar het wordt ons gewoon de strot doorgeduwd.

Theo Popma
Het Nautisch Hoofdkwartier is een mooie naam of blijft het toch “De oude Rijkswerf”of ‘Willemsoord”” ? ….. maar het is NAUTISCH (dus geen gemeente grasmaaiers ;) etc) !!!! en daar hoort een gemeente met haar personeel NIET tussen. Het is HET Nautische evenementencentrum van Den Helder, met musea, (nautische) evenementen, uitgangsmogelijkheden etc etc, MAAR zeker GEEN locatie voor een GEMEENTEHUIS. Hoe kunnen wij ONZE raad overtuigen wat inwoners van Den Helder WEL willen ? Zo niet een Nautische opstand om ONS geliefde Nautische locatie te beschermen voor “Niet Nautische indringers” ?

Fred Portma
Volgens mij is er wel ruimte en verbetering nodig voor dit ‘oude’ Rijkswerf terrein. Laat het uitgaansleven ook eens goede plekken krijgen. Met uitzicht op de Zuidstraat is het in volop zomerweer om 15:30 uur al de zon verdwenen. Meerderen zonovergoten terrassen zouden veel meer klanten trekken dan zoals het nu gerealiseerd is

Ruud Groenendal
Een gemeentebestuur zonder ook maar één Maritiem raakvlak heeft daar níéts te zoeken!

Catharina Buijs Van Meurs
Nautisch hoofdkwartier…. museumhaven…daar hoort GEEN ambtenarenkantoor!!!

Robert Molenaar
Leuke grap! Gebouwen vol ambtenaren een dynamische plek noemen

Willem Post
Dit is gewoon voor de ambtenaren, kunnen ze donderdag-vrijdag na hun aanwezigheid een vrijmibo halen. Want dat is ‘het’ de laatste jaren.

Ruud Vd Zwet
Kansloos en toont het disrespect jegens de bevolking. Toont nogmaals aan dat de politiek vandaag de dag mijlenver staat vanf waarvor zij gekozen zijn. Dit toont aan dat zij alleen voor eigenbelang in de weer zijn. In en in triest

Chris Uittenbogaard
Je kunt wel een programma van eisen opstellen, maar daar ben je er niet mee. Toch zeker niet met historische gebouwen.

Rob Kootker
Ben nog steeds geen burger tegen gekomen die dit een goed idee vindt. Maar gewoon doordrukken. Straks een grote parkeerplaats en continu af en aan rijdende auto’s. Briljant. Willemsoord voorgoed verziekt. Noem het maar gewoon het gemeentelijk hoofdkwartier. Een schoolvoorbeeld van politierk, die zich niets aantrekt van de burgerij.

Tom Denissen
Rob Kootker of te wel Standard Operational Bullshit.

Richard Kooij
Ik vind het een goed idee

Willy Vermaas Zandvliet
Het Noord-Hollands dagblad moet hier maar even aandacht aan gaan besteden en een krant vol met tegenstanders hun handtekening laten zetten, zodat de buitenwereld hier meer over hoort.

Megchelinus H. Straub KT
Ik gun de ambtenaren best een goede werkplek maar niet op het slechtst bereikbare stukje Den Helder

Theo Popma
Waarom luistert de door ONS gekozen gemeenteraad niet naar haar inwoners !! Laat Willemsoord een nautische uitgangs/evenementenlocatie en ga voor een front office (oude stadhuis op de Kerkgracht) en een back office (b.v. oude Rabogebouw). Dit zal de stad en haar inwoners GOED doen.

Sandra Lindner
Helemaal mee eens!

Bas van Deelen
Theo Popma Dat is TE logisch!

AD Bezuijen
Theo Popma

Iwan Schuurman
Theo Popma omdat de raad de burgers maar eens in de vier jaar nodig heeft, voor de rest doen ze lekker hun eigen ding.

Theo Popma
Iwan Schuurman Wanneer zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen ? Dan kunnen wij als Jutterrs, Nieuwediepers en Heldersen de boel ophouden tot de nieuwe verkiezingen of een motie van wantrouwen (afzettingsprocedure starten) inschieten …….. want een gemeentehuis op Willemsoord zou een mega blunder worden !!!.

Rene Bais
grootste deel van de Helderse bevolking is tegen maar het gemeente bestuur luistert daar niet naar .

Ceesenjannie Vanderwal
Alleen al de naam Nautisch Hoofdkwartier ( de kennis gaat niet verder dan dat water soms nat is ) hier zakt mijn broek echt van af .

Willem de Geele
En wat gebeurd er als we dan toch samengevoegd gaan worden met andere gemeente?? Dat hangt ons ook al jaren boven het hoofd. Ook dat is een punt van zorg en geld weg gooien. Dan is het zeker niet meer te verhuren.

Frits Aalderink
Toppunt van arrogantie, dit besluit van de Gemeenteraad. Luisteren naar de burgers van Den Helder, doen ze al jaren niet meer !

Maria J. Brandwijk
Dus zat ’t altijd in de planning. Nou fijn dat de maag ook gevuld kan worden. Net als vroeger, alles in het centrum. Fijn hoor. Klein puntje: de bereikbaarheid wordt dit ook meegenomen???

Rob Karssen
Het is ook lekker bereikbaar op de vrijdag als er een file staat naar de TESO

Gre Burgmeijer

Tenor (foto Facebook)

Caroline Karssen
Doen toch waar ze zin in hebben .luisteren doen ze niet heeft ook totaal geen nut om je mening te geven.

Theo van der Aart
Het geeft al zoveel geld gekost daar had je we 2 nice stadhuizen kunnen bouwen .maar nee toch doordrukken ze willen naar Willemsoord en wie moet dat betalen? Ja de burger is straks weer de klos zo als altijd

Hein Oerlemans
Ambtenarij staat ver van de burger af :(

Hugo Burgmeijer
het gaat vast prachtig worden….beter dan die ouwe troep waar ze nu in zitten, wat amper te bereiken is

Wolter Eefting
Hoe gaan we dit warm stoken monumentale pand? ?? Isolatie is 0% kijk naar gebouw 1 geschutmakerij Marmus

David Booij
Laat die ambtenaren lekker in de oude V&D neerstrijken, goede bereikbaarheid, weg van Willemsoord, midden in het centrum

Ruud Vd Zwet
Ik werk al jaren op de Noordzee op een platform uit 1986. Ja het is oud en nou en. Zint dit je niet dan ga je wat anders zoeken, maar nee dat willen de profiteurs in de gemeenteraad niet. Lekker blijven hangen en maar mekkeren en profiteren. Ipv naar de burgers te luisteren.

Joop van Doorn
Waar halen die mafklappers t idee vandaan !! T gemeente huis op n bedrijfsterrein waar nog gewerkt wordt volledig buiten t centrum en t ziet eruit als een vervallen zootje want van gevelreiniging en nieuw voegwerk hebben ze nog nooit gehoord…. stel je voor..dat Kost geld en t moet natuurlijk zo goedkoop mogelijk anders valt er geen stuiver weg te sluizen voor n nieuwe Mercedes

Marcel Karhof
Misser van de grootste orde.

Martin Rox
En tussen de middag ff een wippie in de Rosegarden..

Robert Dekker
Martin Rox gaat pas om 20:00 open ….

Lasse van Laar
Het aantal positieve comments over het vestigen op deze locatie is op geen vingers te tellen

Tom Roos
En weer wordt er niet geluisterd naar de bevolking, waar om over dit punt geen referendum gehouden…

Francien Iedema
VRESELIJK!

Robert Bailly
Een SCHANDE

Willy Vermaas Zandvliet
Het gemeentehuis hoort gewoon niet op die plek!

Dieneke Kingma
Willy Vermaas Zandvliet mee eens.,

Remco Heemskerk
oveelste fiasco……..

Bas van Deelen
Remco Heemskerk Het wordt net zo’n “succes” als de Kooyhaven!

Ed José Markus
Remco Heemskerk r

Ivar de Man
Volkomen idioot, een stadhuis op deze nautische plek! Maar lekker doordrammen hoor.

Riek Wesseling
Kunnen ze gelijk bussen regelen

Willem Drogt
Riek Wesseling collecte bussen

Cynthia Creutzburg-Oud
Eerst Rob Scholte Museum, de stad uit werken dan met dit slechte plan komen, toppers op het gemeentehuis van den helder

Arno Rietveld
Wat een negativiteit, het wordt prachtig he Hugo Burgmeijer

Richard Kooij
Wat een gezijk weer. Gewoon bouwen laat die centen maar rollen. Wordt vast heel mooi. Net als de bibliotheek. Als het vast staat naar de Texelse boot pak je maar de fiets dat is ook nog eens gezond.

Helena Van Der Hilst
Richard Kooij ,Er word niet stilgestaan hoe mensen die slecht ter been zijn en dus niet de fiets kunnen pakken.
En die in Julianadorp wonen en bejaard zijn waar ondertussen veel buslijnen opgeheven zijn.
Niet iedere bejaarde heeft nog familie of vrienden die dit probleem kunnen oplossen.
Mijn voorstel is bouw een dependance in Julianadorp.

Jeroen Bodewus
Helena Van Der Hilst Prima voorstel! Oh, dat gaat ook al gebeuren ………………. Overigens is er voor de meest voorkomende burgerzaken al een “aan huis” service.

Ruud Groenendal
Stelletje drammers

https://www.facebook.com/nautischhoofdkwartier

Reacties op Facebook Rob Scholte Museum

Jaap Holtzapffel
Sorry, maar u woont niet meer in Den Helder… Post liever over uw nieuwe toekomst!

https://www.facebook.com/robscholtemuseum/

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=stadhuis
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Wouters
https://robscholtemuseum.nl/?s=Robert+Reus
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ferdinand+Vreugdenhil
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zeestad
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rabobank
https://robscholtemuseum.nl/?s=Aannemer+Tuin
https://robscholtemuseum.nl/?s=Woningstichting

4 Comments

  1. Loes Vermeer-lagerveld 5 oktober 2019 op 01:06

    En dan gewoon het prachtige pas gepresenteerde plan negeren van een stadhuis midden in de gemeente Den Helder, gewoon net doen alsof dat er niet is. Straks wordt nog aangifte gedaan wegens verspilling en onverantwoord omgaan met overheidsgelden ergo gelden van de hardwerkende burger omdat het gepresenteerde plan enorm veel goedkoper is dan een stadhuis op Willemsoord….en dan praten we nog maar niet over de stikstofproblematiek, milieuproblematiek en nog veel meer zaken….. komt er allemaal aan.. wees gerust burgers van Den Helder, komt er allemaal aan….. de reacties en bezwaren van een grote meerderheid van betrokken burgers. Zij zijn degenen die er voor zullen zorgdragen dat de geldpot niet op onverantwoorde wijze wordt leeggestort ten faveure van een stelletje egotrippers…

  2. Al wat ik lees en wat ik vaak hoor is tegen het stadhuis op willemsoord omdat het weer iets uit de koker van een kleine club komt en ze blijven het maar aanmoedigen, de burger wordt kompleet genegeerd.
    Wat onze gemeentesecretaris schrijft is gewoon “whishfull thinking” om het eens anders verwoorden.
    Mevrouw Lagerveld heeft gewoon gelijk maar dit bestuur denkt gewoon door te kunnen rammen en dat er toch wel overal toestemming voor zal worden gegeven, ze kunnen wel eens van een koude kermis thuis komen.

  3. BELANGRIJKSTE ARGUMENT: Geweldig toch zo een nieuw stadshuis niet gelegen in het midden van Den Helder zodat het voor alle inwoners even makkelijk en goed bereikbaar is, maar gelegen op een moelijk bereikbare plaats (met veel lange zomer files voor Texel) voor mensen afhankelijk van parkeren of met de bus. Alleen maar geschikt voor de Wethouders om te zuipen en te snakken in Noi

  4. Ze kunnen het Stadhuis ook in het oude Postkantoor huisvesten.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.