Delano Weltevreden – Zwembad loopt door Corona Virus crisis 75.000 EUro per maand aan inkomsten mis + Marc Nihot – Zwembad Het Heersdiep

Zwembad Het Heersdiep zwemt op dit moment niet in het geld (foto George Stoekenbroek)

Zwembad loopt door Corona Virus crisis 75.000 EUro per maand aan inkomsten mis

Gemeenteraad en College Den Helder moeten een oplossing bedenken

Den Helder – Zwembad Aquacentrum Den Helder loopt per maand ruim 75.000 EUro mis door de Corona Virus crisis. Het Heersdiep, zoals het zwembad officieel heet, heeft hulp van de gemeente nodig. De Kunstuitleen kan door diezelfde crisis de huur niet meer betalen.

Dat blijkt uit een inventarisatie van knelpunten, die gemeentelijke subsidiepartners ervaren.

Door de Corona Virus crisis hebben veel organisaties de deuren moeten sluiten. Daardoor lopen zij inkomsten mis. De gemeenteraad heeft twee miljoen EUro beschikbaar voor noodhulp. Daarnaast komt de gemeente organisaties en bedrijven op andere manieren tegemoet. Zo hoeven zij verschuldigde gemeentelijke belastingen niet meteen op te hoesten. Ook mogen subsidieverantwoordingen later worden ingediend dan afgesproken.

Rijksoverheid

De Kampanje, MFC T Wijkhuis, De Helderse Vallei en mogelijk Sportservice dienen een aanvraag in voor noodhulp, die door de Rijksoverheid beschikbaar is gesteld. Overige partijen achten het niet nodig, komen er niet voor in aanmerking of hebben geen mensen in dienst.

De Helderse Vallei, de Kampanje, kunstproject De Nollen en het Reddingsmuseum achten eventuele financiële ondersteuning nodig, bijvoorbeeld in de vorm van het niet hoeven betalen van huur.

Het is nog niet duidelijk, of het Helderse theater inkomsten uit verkochte toegangskaarten moet terugbetalen. Ook is onduidelijk of eventuele garantie en of uitkoopsommen aan producten en impresario’s betaald moeten worden. De schouwburgdirectie wacht op adviezen en richtlijnen van de Vereniging van Concertgebouw en theaterdirecties.

Opties

Wat de subsidies betreft, heeft de gemeente een aantal opties. Zo kunnen subsidiebedragen uitbetaald worden, ook al kunnen de afgesproken prestaties worden geleverd. Ook kunnen extra subsidietermijnen worden uitbetaald, zodat de organisaties aan hun verplichtingen kunnen blijven voldoen. Wat de schouwburg betreft, zou overwogen kunnen worden om rentebetalingen op de uitstaande lening bij de gemeente op te schorten of kwijt te schelden.

De gemeente heeft van zeven van de tien buurthuizen een reactie ontvangen op de vraag, of er hulp nodig is. Voor een aantal buurthuizen wordt het lastig, niet onmogelijk, om aan de vaste lasten te blijven voldoen. Als de buurthuizen tot 1 juni dicht moeten blijven, lopen zij inkomsten mis, die liggen tussen de 7.500 en 30.000 EUro. De meeste buurthuizen zitten op een verlies van zo’n 10.000 EUro. Alle buurthuizen willen financieel ondersteund worden.

De gemeenteraad buigt zich op 11 mei over deze kwestie.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200429_35574577/zwembad-loopt-door-CoronaViruscrisis75.000EUro-per-maand-aan-inkomsten-mis-gemeenteraadenCollegeDenHelder-moeten-een-oplossing-bedenken

Zwembad Het Heersdiep

Gemeente Den Helder blijft zwijgen over de problemen met het huidige zwembad.

Op 9 september 2013 heeft bouwcombinatie Tuin en van der Wal een garantie aan de gemeente afgegeven op het uitgevoerde werk bij het Zwembad het Heersdiep.

Korte tijd later bleek het zwembad bouwtechnisch niet in orde te zijn door gebruik van verkeerd beton in de bassins. En de duik tank zou niet bestendig zijn tegen de waterdruk.

Kort samengevat het zwembad is zo lek als een mandje.

Raadslid Michiel Wouters sprong bij hoog en laag, dat de bouwcombinatie de problemen moesten oplossen. Deden ze dat niet, dan moest de rechter er maar aan te pas komen.

Inmiddels is diezelfde Michiel Wouters wethouder. En verbazingwekkend of niet, maar je hoort hem helemaal niet meer over het zwembad en de problemen, die daar zijn.

Dat het zwembad nu 75.000 per maand aan inkomsten verliest, is niet zo gek. Immers is het gehele zwembad door de Corona Virus crisis gesloten.

Maar deze tijd had wel goed gebruikt kunnen worden om het zwembad te laten herstellen door de bouwcombinatie. Immers hebben zij op 9 september 2013 de garantie afgegeven, dat ze goed werk hadden verricht.

Doordat de gemeente blijft zwijgen over het zwembad, zal er de komende jaren een punt komen, dat het zwembad onveilig wordt. En moet het zwembad voor langere tijd worden gesloten. We weten nu, dat dat 75.000 per maand gaat kosten. Allemaal kosten, die bespaart hadden kunnen worden als gemeente Den Helder zijn werk had gedaan.

Facebook, 30 april 2020, 20:50

Reacties

Marisca Van Ast-van Gijzen
Het is er altijd steenkoud.

Marc Nihot
Marisca Van Ast-van Gijzen Alleen het water of ook daarbuiten?

Marisca Van Ast-van Gijzen
Marc Nihot Beide. Niet te doen. Kinderen hebben na een kwartier al blauwe lippen. Iedereen zit in het veel te kleine bubbelbad.
En de snackbar is echt slecht. Personeel, dat daar werkt, weten niet wat ze moeten doen.
Vaak sta je al vijf minuten in je zwemkleding te wachten tot er iemand komt. Je staat daar echt te vernikkelen.
En daar zijn entreeprijzen echt te duur voor.

Marc Nihot
Marisca Van Ast-van Gijzen, ik heb geen idee wie de huidige directeur van Zwembad Heersdiep is. Hij of zij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de faciliteiten van het zwembad. Mogelijk, dat ze hier ook wat aan kunnen doen.
Wat ik me wel afvraag is, of de temperatuur van het water en de accommodatie een kwestie is van de verwarming hoger zetten, of dat dit ook een gebrek is bij de bouw. Want dan is het aan gemeente Den Helder en de bouwcombinatie om dit op te lossen.

Marion Petersson
Marisca Van Ast-van Gijzen Ik hoor mijn kleinkinderen er ook over, dat het koud is.

Marisca Van Ast-van Gijzen
Marc Nihot Er is zoveel geklaagd, maar ze doen er helemaal niets aan.
Maar een poll over het zwembad kan geen kwaad. Je zal zien, dat vrijwel iedereen het koud heeft.

Marisca Van Ast-van Gijzen
Marion Petersson Het is verschrikkelijk. Wij gaan in ieder geval niet meer heen.

Marion Petersson
Marisca Van Ast-van Gijzen Mijn kleinzoon ook niet en inderdaad stervensduur. Beetje jammer dit.

George Alexandre
Werk aan de winkel dus. Al veel te veel tijd verspeeld met niks.

Dick Spijkerman
B & Wstelletje bedriegers bij elkaar en de burger maar betalen. Ze moeten weer onder curatele van provincie Noord Holland.

Jan Henk Kanon
Dick Spijkerman Ja dat zou ook bijna gebeuren op basis van het weerstandsvermogen van de gemeente, maar raad, gewoon een nieuwe formule bedenken, waarbij risico’s vervagen en voilà curatele afgewend. Overigens bij de provincie zijn ze niet veel beter

Kato Septmaison
Dick Spijkerman Inderdaad.

Ilse van der Lem
Dit was al bekend nieuws, vraag is nu?? Gaan ze er nu wat aan, mee en tegen doen!! Doe het dit keer eens in één keer goed in plaats van goedkoop en slecht. Dat is de vraag?? Want dit is uiteindelijk duurder als dat ze het in één keer goed hadden gedaan!!

Rob Witte
De problemen voor de gemeente stapelen zich op. FF een lijstje, dat aangevuld mag worden: zwembad zie boven (Michiel Wouters). woonwagenkamp (Wouters), schouwburg (Wouters), stadhuisplannen (Wouters). Meeer?? Gaan leuke verkiezingen worden in 2022.

Sylvia Hamerslag
Rob Witte Ja inderdaad, hoe iemand zo kan draaien? Stapt in het College voor een andere partij en laat daarbij alles varen, waar hij altijd vanuit Behoorlijk Bestuur voor gestaan heeft.

George Alexandre
Via BB z’n reet erin gedraaid. Een schijnvertoning.

Wim Veneman
Begint op een slechte soap te lijken.

Cornelis Jan Niggendijker
En de gemeente blijft deze bedrijven steunen en ze bij de aanbestedingen van bouwprojecten (gemeente gerelateerd) als eerste op de lijst te zetten.

Sylvia Hamerslag
Ongelofelijk. Maar geloof het. Ik kan hier zo boos om worden.

Rob Witte
Hoe lang blijft zijn huidige partij deze man steunen??

Sylvia Hamerslag
Rob Witte Zijn huidige partij is Beter voor Den Helder.

Rob Witte
Nou ja, de naam klopt wel als hij gestopt gaat worden door Beter voor Den Helder.

Carla Brian
Rob Witte Dan moet er wel andere mensen met eerlijke juiste doelen zitten.

Jos Kuijpers
We weten inmiddels allemaal hoe het daar in het gemeentehuis gaat.

Jos Kuijpers
Facebook filtert ook antwoorden van mensen, ze laten alleen de meest relevante zien, lijkt het gemeentelijke apparaat wel.

Ceesenjannie Vanderwal
Tuin en Van der Wal hebben gewerkt conform de opdracht van ontwerpbureau en gemeente. Dus alstublieft niet de Zwarte Piet naar deze bedrijven.

Marc Nihot
Sorry hoor, maar deze bedrijven hebben de uitvoering gedaan van dit project. Zij hebben van de gemeente de bouwopdracht gekregen. Dat zij het verkeerde beton hebben gebruikt, is hun verantwoording. Zij waren eigenaar van de Helderse Betoncentrale. Dus zij hadden kunnen weten, dat dit beton niet geschikt was voor een zwembad.
Als je weet, dat iets niet kan, dan voer je het niet uit!

Ceesenjannie Vanderwal
Nee Marc, je moet één en twee bovenlagen hoger zijn, namelijk de architect en het bureau, dat toeziet op de uitvoering. De aannemer werkt volgens het bestek, dat aangeeft wat, waarmee en hoe en als hij daarmee rotzooit krijgt hij schadeclaims, die het einde van het bedrijf kunnen betekenen. Dus hij kijkt wel uit.

Marc Nihot
Ceesenjannie Vanderwal Niks lagen erboven, lagen op hetzelfde niveau. Ik was zelf nog raadslid toen dit achterlijke plan in de gemeenteraad werd gebracht.
Ik weet ook aan wie de opdrachten zijn gegeven. En als een bestek niet klopt, dan voer je dat niet uit. Tuin en Van der Wal hebben de garantie van het zwembad gegeven op 9 september 2013, niet de architect of het bureau, dat toeziet op de uitvoering.
Er is door mijn partij altijd gezegd, een zwembad laat je bouwen door een zwembadbouwer, niet door een plaatselijke aannemer.
Zie onderstaand persbericht uit 2018.
https://denhelderactueel.nl/2018/07/gemeentezwijgtoverproblemenzwembad/

Ceesenjannie Vanderwal
Marc We gaan de zaak even omdraaien en het vanuit een andere kant benaderen.
A. Waarom lukt het aansprakelijk stellen en de schadeclaims niet. We zijn al een jaar of zeven verder inmiddels.
B. toch ergens een verborgen agenda met een lijk in de kast. Inmiddels verbaas ik me nergens meer over.

Marc Nihot
Ceesenjannie Vanderwal
A. Om iemand aansprakelijk te stellen moet je iets doen. Het dossier ligt alleen ergens te verstoffen in de kast. Er wordt gewoon niets mee gedaan.
B. Er liggen heel veel lijken in de kasten van het gemeentehuis. Alleen het probleem is, dat alles geheim wordt verklaard, zodat er niet over gesproken mag worden.
Uit mijn raadsperiode zijn er zeker vijf dossiers, waar ik graag de verborgen agenda’s van op tafel zou willen leggen. Maar het probleem is, dat het geheime informatie is. En de straffen, die je kunnen worden opgelegd, zijn mij te hoog.
Ik wil best verklaringen afleggen, maar dan moet de rechter mij eerst ontheffen van mijn geheimhouding.

Ceesenjannie Vanderwal
Okay Marc, ik begrijp het er over praten of actie ondernemen zijn niet hetzelfde. Ik laat dit onderwerp voorlopig voor wat ze is.

Marc Nihot
Ik hoop ook, dat ze nu een keer actie gaan ondernemen. Ik meen in 2015 of 2016 heeft een oud Wethouder gezegd, dat het herstel van het zwembad ongeveer hetzelfde kost als een nieuw zwembad bouwen.
Maar zoals ik al in het hoofdartikel zei, Wouters laat zijn principes varen sinds hij Wethouder is en dat is schadelijk voor onze stad.

Marc Nihot
Beste mensen, ik lees net de reacties, die zijn geplaatst bij het delen van dit bericht. Was best wel geschokt toen ik de toegangsprijzen zag.
Een gemiddeld gezin is ruim 20 EUro kwijt om even te kunnen zwemmen. Het moet niet zo zijn, dat gezinnen met een laag inkomen geen gebruik kunnen maken van ons zwembad.
En als het water en de accommodatie dan ook nog koud is, dan vraag ik me af, waar Zwembad Heersdiep en Gemeente Den Helder mee bezig zijn.

Wilbert Van den Berg
Het houdt niet op, niet vanzelf.
Gemeente en bouwbedrijven leveren wanprestaties en nemen geen verantwoording. Wederom de burger zijn geld verkloot en vertrouwen beschaamd.

Edith Pieter Van Der Kuijl
Ook weer zo iets, ze willen voor een dubbeltje op de eerste rij zitten. Het moest megalomaan en ook goedkoop. Een enorm zwart plein, dat nutteloos is. Een enorme muur met luxe stenen ook nutteloos. De buitenkant is veel te luxe. Technisch is het een drama. Zo is het met alles, wij willen van alles, maar het mag niets kosten. Halen allerlei goedkope shit zooi uit landen, waar werknemers zwaar uitgebuit worden. Hier in Nederland wordt niets meer gemaakt. Dat geldt voor veel installaties en technische spullen en apparaten. Daarnaast geven gemeentes en overheden liever hun geld aan nutteloze dingen wat ze dan Kunst noemen of gebouwen, die totaal onnodig zijn. En al schreeuwt de hele goegemeente, dat het anders moet, ze hebben proppen in hun oren. Veel ambtenaren willen perse hun ego strelen en hun stempel achterlaten met een duur nutteloos bouwsel.

https://www.facebook.com/groups/783510778807332/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Het+Heersdiep
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zwembad
https://robscholtemuseum.nl/?s=Aquacentrum
https://robscholtemuseum.nl/?s=Corona+Virus
https://robscholtemuseum.nl/?s=Corona+Virus+crisis
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kunstuitleen+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=De+Kampanje
https://robscholtemuseum.nl/?s=MFC+T+Wijkhuis
https://robscholtemuseum.nl/?s=Helderse+Vallei
https://robscholtemuseum.nl/?s=De+Nollen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Reddingsmuseum
https://robscholtemuseum.nl/?s=Aannemingsbedrijf+A+Tuin
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Jan+Tuin
https://robscholtemuseum.nl/?s=Aannemersbedrijf+L+van+der+Wal
https://robscholtemuseum.nl/?s=Luc+van+der+Wal
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bouwcombinatie+Tuin+&+Van+der+Wal
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Wouters
https://robscholtemuseum.nl/?s=Sylvia+Hamerslag
https://robscholtemuseum.nl/?s=blauwe+lippen
https://robscholtemuseum.nl/?s=geheimhoudingsplicht