Delano Weltevreden – Wordt het uiterlijk van het postkantoor aangetast als het tot appartementencomplex wordt verbouwd? De gemeenteraad wilde dat juist niet, zegt D66

Van het prachtige postkantoor, twee jaar geleden dichtgetimmerd vanwege asbest sanering, wat neerkwam op verwijdering van de authentieke tropisch hard houten raamlijsten, nu resteert nog slechts het gestripte casco, waarvan het publieke deel, grote zaal van het voormalige Rob Scholte Museum, al zonder definitieve vergunning is afgebroken, over aantasting van het uiterlijk gesproken (foto Peter van Aalst)
Publicatie Kamer van Koophandel betreffende het uit functie treden van Kees Jan Tuin (Holding BV) per 1 februari 2021, https://drimble.nl/bedrijf/den-helder/16332539/aannemingsbedrijf-a-tuin-den-helder-bv.html (foto Drimble)

Wordt het uiterlijk van het postkantoor aangetast als het tot appartementencomplex wordt verbouwd? De gemeenteraad wilde dat juist niet, zegt D66

Den Helder – Burgemeester en wethouders moeten aantonen, dat het uiterlijk van het postkantoor in de plannen van ontwikkelaar Tuin niet wordt aangetast. Dat vindt D66.

De fractie verwijst naar Commissie en Raadsvergaderingen van september 2017. Fractievoorzitter Henk Mosk ,,Een ruime meerderheid van de raad besloot, dat het uiterlijk van het postkantoor niet mag worden aangepast. Daar zaten ook raadsleden bij, die nu in het College zitten en partijen, die nu deel uitmaken van de coalitie. Huidig wethouder Remco Duijnker liet toen als Commissie lid in niet mis te verstane woorden merken. dat aanpassing van het uiterlijk van dit, voor de Wederopbouw periode van Den Helder kenmerkende, pand niet aan de orde kon zijn. Het pand mocht aan de buitenzijde niet worden aangepast.’’

Michiel Wouters, destijds als fractievoorzitter van Behoorlijk Bestuur voorstander van behoud van het Rob Scholte Museum, diende een amendement in tijdens de beraadslagingen over het bestemmingsplan. Mosk ,,Het amendement regelde het verbod op de aanpassing van het uiterlijk. Michiel Wouters en Tjitske Biersteker, die nu beiden wethouder zijn, eisten dat er zelfs geen sponning in een raam zou mogen worden gewijzigd, gezien het historische karakter van het pand.’’

Overeenstemming

Mosk wil weten, of de voorgenomen verbouwing door Tuin in overeenstemming is met de uitspraak van de gemeenteraad, dat het uiterlijk van het postkantoor niet mag worden aangetast. Hij wil bouwtekeningen en illustraties zien, waaruit blijkt dat het gebouw zo wordt aangepast, dat het niet in strijd is met wat de raad wilde. Mosk vraagt zich ook af waarom er niets gebeurt, terwijl de ontwikkelaar had gezegd, dat de verbouwing medio 2020 zou beginnen. En of de gemeente met Tuin heeft afgesproken, wanneer de verbouwing gereed moet zijn. Hij hoort graag van het College, of de werkzaamheden zijn vertraagd omdat Tuin niet kan voldoen aan de uitspraak van de gemeenteraad.

Lolke Kuipers was destijds wethouder namens D66. Hoewel de raad had gezegd, dat het karakter van het pand moest worden geborgd, kon het postkantoor volgens hem van buiten wel degelijk worden gewijzigd. Kuipers destijds: ,,In het amendement heeft men het over het karakter van het gebouw. Dat zit niet in een raampje, dat al dan niet wordt aangebracht. Het karakter zit in bijvoorbeeld de zuilenstructuur. Dat mag niet aangepast worden. Als je helemaal niet wilt dat het uiterlijk wordt veranderd, dan moet er een monument van het postkantoor worden gemaakt.’’

Helderse Courant, 6 maart 2021, 07:14

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210305_54831494

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Henk+Mosk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees-Jan+Tuin
https://robscholtemuseum.nl/?s=Aannemersbedrijf+A+Tuin
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jacqueline+van+Dongen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Pieter+Kos
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lolke+Kuipers
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Wouters

1 Comment

  1. Het Rob Scholte Museum moet zoveel mogelijk worden aangetast. Niet alleen uit wraak, maar ook als monumentale waarschuwing: keer je niet tegen de bestuurlijke elite, want dan word je met de grond gelijk gemaakt.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.