Delano Weltevreden – Wethouder Pieter Kos belast met renovatie stadhuis Den Helder + Ronald Boutkan – Portefeuille stadhuis naar wethouder Kos

Wethouder Pieter Kos belast met renovatie stadhuis Den Helder

DEN HELDER – Burgemeester en wethouders hebben besloten de portefeuille renovatie stadhuis weg te halen bij vastgoedwethouder Lolke Kuipers en onder te brengen bij wethouder Pieter Kos.

Volgens het college is Kos als vertegenwoordiger van de Stadspartij de juiste persoon om het proces te begeleiden.

De Stadspartij maakt met D66, VVD, CDA en PvdA deel uit van de coalitie, maar heeft met de oppositie en PvdA’er Andries Pruiksma renovatie van het stadhuis afgedwongen. Daarmee hebben zij de andere coalitiepartijen de pas naar nieuwbouw afgesneden.

De voorstanders van renovatie vinden dat het vvoor negen miljoen euro kan. De voorstanders van nieuwbouw denken dat het niet mogelijk is.

Een commissie van gemeenteraadsleden gaat de bouw begeleiden.

NHD, 12-7-2016, 16:36 (Update 12-7-2016, 16:36)

Reacties:

Monique Kohn · Den Helder
En dan Kos aan alle kanten tegen werken om op een later tijdstip te kunnen zeggen van ‘zie je wel dat het niet kan, toch maar nieuwbouw doen dan’?

Fred Kwast
Gaat het hier , alleen over het stukje renovatie stadhuis wat in Kuiper zijn portefeuille zit,of over de gehele portefeuille vastgoed. Ik zie dit , als ontrekking aan verantwoording van het college. Zij geven met deze daad aan, dat zij de renovatie “”toestaan””, maar willen op geen enkele wijze de verantwoording daarvoor wensen te nemen. Net wat Monique , hierboven zegt, kon hier weleens de Stadspartij en zijn wethouder , door moedwillige tegenwerking, ten grave worden gedragen als zij niet binnen de 9 miljoen blijven. Hier wordt in feite duidelijk gezegd, OK , dit is wat jullie wilde, zoek het dan ook maar uit , ga jullie gang, maar als jullie op je bek gaan , is dat niet onze schuld , wij hebben de verantwoording van ons afgeschoven. Gaat het fout , dan wijzen alle vingers naar jullie. In plaats, dit plan een kans te geven , en gezamelijk de schouders er onder te zetten,gooien zij alle verantwoording ver van zich , in de hoop dat de stadspartij verzuipt. Nu ben ik fel tegen de handelswijze van de laatste tijd van de Stadspartij, maar dit wat nu gebeurd , toont aan , hoe de verhoudingen liggen in de stadsregering, Hier wordt een smerig vies politiek steekspelletje gespeeld !! En inderdaad, MET ZULKE VRIENDEN,HEB JE GEEN VIJANDEN MEER NODIG. Hoog tijd, dat het hele zooitje opdonderd,zo snel mogelijk.

Monique Kohn · Den Helder
Fred Kwast .. het gaat alleen over de renovatie van het stadhuis, de rest van het vastgoed blijft bij Kuipers. Daaruit zou je kunnen concluderen dat Kuipers het vertikt om een opdracht van de raad uit te voeren, en wat mij betreft zitten daar consequenties aan vast .. of je stapt op, of je voert de opdracht uit

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article28281840.ece/Wethouder-Pieter-Kos-belast-met-renovatie-stadhuis-Den-Helder?lref=r_regionaal

Portefeuille stadhuis naar wethouder Kos

Den Helder – Het college heeft dinsdag besloten tot een wijziging van de portefeuilleverdeling. De portefeuille “huisvesting gemeentelijke organisatie” is door wethouder Lolke Kuipers overgedragen aan wethouder Pieter Kos. Hij vertegenwoordigt de Stadspartij in het college en is daarmee volgens zijn collega’s “de juiste keuze voor de begeleiding van dit proces”.

De gemeenteraad nam onlangs een motie aan waarmee het college is opgedragen de huisvesting in het huidige stadhuis te houden door renovatie van het gebouw. Daarvoor is dan een uitvoeringskrediet beschikbaar van maximaal 9 miljoen euro. “We pakken deze opgave op om tot een plan te komen dat voorziet in een adequate en op deze tijdsgeest toegesneden huisvesting van onze organisatie in het huidige stadhuis”, zo meldt het college aan de raad.

Maandag werd een speciale commissie samengesteld die dit proces moet begeleiden. Binnenkort vindt het eerste gesprek met de commissie plaats. Het is geen geheim dat Kuipers en het college, net als een de coalitiepartijen exclusief de Stadspartij en Pruiksma van de PvdA, menen dat het een heel lastige opgave zal worden om de plannen binnen het bedrag van 9 miljoen te realiseren. Ook Kos sluit op voorhand niet uit dat het renovatietraject uiteindelijk duurder uitvalt.

Den Helder Actueel, 12 juli 2016 – 21:24

Reacties:

Jonathan
12 juli 2016 at 21:42
Ieder zichzelf respecterend college was allang afgetreden cq had de aangenomen motie naast zich neergelegd. Maar het pluche zit veel te lekker voor VVD CDA D66 en PvdA. Daarom sturen ze wethouder Kos zonder mandaat om te overleggen met de commissie om later natuurlijk te brullen dat het voor die prijs niet kan. Hetzelfde hebben we al eens meegemaakt met het Rob Scholte museum. Toch wens ik de wethouder veel succes in deze en laat hij zich maar niks aantrekken van de burgemeester en zijn wethouders.

strandloper
12 juli 2016 at 23:08
Hoe verrot is dit college van B&W eigenlijk? Door en door verrot, zodat je dwars door hun gluiperig handelen heen ziet. Als ik de heer Kos was, zou ik de bewuste portefeuille weigeren. Het is te doorzichtig en te vies voor woorden.
Het zou nog beter zijn als de heer Kos alles overneemt van zijn ‘collega’s’ B&W. Dat zooitje kan dan per direkt het stadshuis verlaten.

kees Jan
12 juli 2016 at 23:47
Het zomerreces van de gemeenteraad zou wel eens heel kort kunnen duren…..
.
De gemeenteraad kan niet anders dan terugkomen van reces (vakantie). Binnen 24 uur, na de laatste raadsvergadering zet het college niet alleen zichzelf voor aap maar gaat ook respectloos om met de gemeenteraad.
.
Den Helder heeft een wethouder vastgoed genaamd Lolke Kuipers. Deze wethouder is naast zijn wethouderschap werkzaam in de vastgoedbranche (Hotel & Leisure). In principe dus ook de juiste man om de verbouwing van het stadhuis in goede banen te leiden omdat hij in zijn nevenfunctie projectontwikkelaar is..
.
Maar nee Lolke Kuipers weigert als Wethouder -net als zijn raadslid Dhr van Deutekom- om in de commissie stadhuis zijn werk te doen. Gesteund door in ieder geval de Burgemeester, en wethouders van VVD, CDA en D66.
Hiermee respecteert hij een democratisch genomen besluit van de gemeenteraad NIET. Ergo hij minacht hiermee de Gemeenteraad van Den Helder.
.
Niet alleen Wethouder Kuipers minacht hiermee de gemeenteraad, maar ook de rest van het College van Burgemeester en Wethouders minachten de gemeenteraad. Het College van Burgemeester en Wethouders hebben Wethouder Pieter Kos naar voren geschoven om plaats te nemen in deze commissie, wetend dat deze wethouder niet geschikt is voor deze functie.
.
Het college van Burgemeester en Wethouders (incl. wethouders stadspartij) willen door deze keuze er voor zorgen dat de fracties van de Stadspartij, Beter voor Den Helder, Behoorlijk Bestuur, ChristenUnie en Raadslid Pruiksma (op persoonlijke titel) de volledige verantwoording krijgen voor de overschrijdingen van de verbouwing Stadhuis. Immers gaat het college geen enkele medewerking geven om de renovatie van het Stadhuis binnen de 9 miljoen te laten uitvoeren.
.
Het college van Burgemeester en Wethouders van VVD, D66, CDA en PvdA willen de oppositiepartijen incl. Stadspartij en Raadslid Pruiksma dusdanig de grond inboren dat ze de rest van deze raadsperiode monddood worden gemaakt.
En met name de Burgemeester wil dit omdat deze tijdens het laatste presidium te horen heeft gekregen dat de Moties van Wantrouwen in de binnenzakken van de oppositiepartijen zitten.
.
Het wordt waarschijnlijk nog een hete zomer……

Judge X
12 juli 2016 at 23:50
Renovatie van een stadhuis zal altijd goedkoper zijn dan nieuwbouw,óók als bij renovatie het budget wordt overschreden,hetgeen bij de nieuwbouwleugens per definitie gebeurd (ik zal de landelijke lijst nog aanleveren).
Het college en hun handlangers in de raad bedrijven politiek als maffiosi en zetten Den Helder weer mooi in de nationale belangstelling.
Eens kijken of GroenLinkse Kos en z’n Stadspartij hun rug recht weten te houden,misschien zit er dan nog iets positiefs voor hen in het vat,wanneer de burger straks nog meer macht weg gaat trekken bij die arrogante hufters waar we al jaren last van hebben.
Dit is weer typisch een gevalletje van iemand langzaam ophangen,uit de koker van Schuiling.
‘De macht ligt bij de burgers’! en dat gaat u gewaar worden. 🙂

apolocat
13 juli 2016 at 08:49
Wat voor kolder is dit. Je bent wethouder en omdat er iets, dat bij je taak hoort,je niet welgevalligis, schuif je dat door naar een ander. Is het eindelijk bij de oude kliek doorgedrongen dat een nieuw stadhuis er niet inzit? Nu moeten ze dus manieren zoeken om, datgene wat wel goedgekeurd is,uit te voeren nl renovatie van het huidige stadhuis, te saboteren. Ik kan het niet anders noemen.

Henk
13 juli 2016 at 09:28
Het grootste gevaar is dat door alle aandacht die er de laatste jaren is geweest voor Willemsoord en het stadhuis dat andere belangrijke dingen niet van de grond komen of blijven liggen. Dat de bevolking van Den Helder zelf vergeten wordt. Zo moet er nieuwbouw komen voor sommige scholen, moet er in de gaten worden gehouden dat de woningstichting niet te veel betaalbare woningen verkoopt en voldoende huizen bouwt (onder de 586 euro) en moet er snel een nieuwe magneet gevonden worden voor de sttad in de lege V&D.

Sjaak
13 juli 2016 at 09:40
Boze tongen suggereren dat nu geprobeerd wordt de Stadspartij opnieuw te splitsen zodat de nieuwbouw plannen van de een pot nat partij gewoon kunnen doorgaan.

Mandy Seinstra
13 juli 2016 at 10:31
Dat hiermee het collegiale college eindigt. Een collegecrisis wordt hiermee nog afgehouden. Kuipers heeft zijn handen ervan afgetrokken en heeft hiermede de motie naast zich neergelegd. Kos zit nu in feite met de indieners opgescheept. Dit kan zo nog wat door strompelen. Daarbij zal het ambtelijk apparaat via het paard van Troje, de griffie proberen nog wat bij te sturen. Daarmee wordt het stadhuis een zinloze exercitie. De bouwwereld, WSDH en Dozy moeten ook pas op de plaats maken. Daarmee eindigt de dure discussie nieuw Stadhuis als een nachtkaars…

Fred
13 juli 2016 at 16:17
Kuipers, heeft zijn handen er vanaf getrokken, omdat d66 niet achter de motie tot renoveren stond. Op die grond, zegt Kuipers dat hij de motie niet hoeft uit te voeren. (NHD 13-7) Dus niet Kuipers is de wethouder, maar geheel D66. Als de club er niet achter staat hoef je als wethouder niets te doen bij d66. Nooit van eigen verantwoordelijkheid gehoord ?

Ziener
13 juli 2016 at 17:19
Dualisme is mooi, maar alleen als het uitkomt.
Hetzelfde zie je bij D66 als het gaat over een referendum.
Eigenlijk kun je zeggen dat een behoorlijk deel D66 principeloos is.
Het is alleen maar goed dat het steeds meer zichtbaar wordt.

Sjaak
13 juli 2016 at 17:44
Die Lolke Kuipers van D66 heeft het altijd over Integriteit. Nou dit is echt een boevenstreek en een voorbeeld van niet – integer gedrag. Een integer politicus had het onaanvaardbaar over de motie uitgesproken en niet een collega met dit dossier opgezadeld . Overweegt U voor de raad in 2018 D66 te stemmen? Ik kan het U echt afraden.

Glijn
13 juli 2016 at 10:41
Zielig zielig wat een zielige vertoning Maandagmiddag in de gemeenteraad van Den Helder.
Dat VVD en D66 niet in de commissie wensten plaats te nemen.
Kleine kindertjes die hun zin niet krijgen.
En nu wethouder Kos die dit in zijn schoenen geschoven krijgt.
Treuriger kan het bijna niet.
De oppositie is goed bezig om dat te doen waar een groot gedeelte van de bevolking van
Den Helder achter staat.
Het is nu van het grootste belang dat de Stadspartij / Andries Pruiksma / Beter voor Den Helder
Groen Links / Vrije socialisten / Behoorlijk bestuur / Vermoten en Rachel Post de gelederen
gesloten houden.
Er is door de oppositie gedegen werk geleverd om te bereiken dat er ook sprake is van oppositie is.
Laten we er voor zorgen dat dit ons niet af gepakt wordt.
De arrogantie van de bende van 5 inclusief de burgemeester krijgen een koekje van eigen deeg.
Deze coalitie sterft een langzame dood.

Glijn
13 juli 2016 at 10:51
Sorry Tjitske en natuurlijk de Christen Unie niet te vergeten als een voortreffelijk oppositie partij.
Ik zie jullie in een volgende coalitie graag terug om Den Helder dat te geven wat we werkelijk
nodig hebben tegen een redelijke prijs.

Hotmail 2
13 juli 2016 at 11:16
Uiterlijk 1 augustus moet er een plan op hoofdlijnen zijn voor de renovatie. Het is dus heel simpel voor Kos. We doen niet meer als wat is het arbeidsomstandighedenbeleid (arbobeleid)word gevraagd.
Hiermee geef je het “College van lafheid” een tik op de neus.

Judge X
13 juli 2016 at 15:49
Deventer 80.660 inwoners; kosten nieuw stadhuis: 65 miljoen euro,plus overschrijding van het budget.
Gouda 71.500 inwoners; kosten nieuw stadhuis: 49,5 miljoen euro (men zegt zelf aan de onderkant van de gemiddelde bouwprijs) en binnen het budget ( JA …mag het ! ).
Maar het kan ook zo: Harderwijk 45.500 inwoners; kosten RENOVATIE van het stadhuis: 7,5 miljoen euro; dit gebouw uit 1982 zal medio 2017 gereed zijn :
http://www.destentor.nl/regio/harderwijk/huidige-stadhuis-harderwijk-is-te-groot-1.5080190
http://www.destentor.nl/regio/harderwijk/stadhuis-harderwijk-medio-2017-gereed-1.5695202
https://www.google.nl/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=renovatie%20stadhuis%20harderwijk
Doe er je voordeel mee zou ik zeggen……………! 🙂

flipfluitketel
13 juli 2016 at 17:09
Over appels en peren te spreken. Het stadhuis van Harderwijk is gebouwd als stadhuis niet als bejaarden huis.
Verder is het stadhuis van Harderwijk van 1982 Stadhuis Den Helder (bejaardenhuis) 1976.
Dus als je een Stadhuis dat als stadhuis werd gebouwd renoveert voor 7,5 miljoen dan ben ik benieuwd wat de renovatie van ons stadhuis (bejaardenhuis) gaat kosten.
Hier een stuk uit “de geschiedenis van Den Helder”
Het gemeentebestuur en zijn ambtenaren nemen hun intrek in de amper twaalf jaar oude luxueuze serviceflat Zuyderhorn aan de Drs. F. Bijlweg. De exploitatie van dat tehuis was op een mislukking uitgedraaid. Na de ingebruikname in 1976 liep de belangstelling van welgestelde senioren sterk terug. De gemeente stond evenwel garant voor de rente en aflossing van de bouwkosten. Als de leegstand uit de hand loopt, wordt besloten van de nood een deugd te maken. Na een drastische verbouwing die met vijf miljoen gulden twee miljoen duurder uitpakt dan geraamd, wordt dit gebouw in 1987 betrokken. Nadien zullen nog vele verbouwingen volgen
Bezint eer men begint zou ik zeggen 🙂

Ziener
13 juli 2016 at 17:33
Het scoort altijd goed, op sentimenten inspelen. Termen als bejaardenhuis en zo. Mooie is echter dat aan woningen zwaardere eisen worden gesteld dan aan kantoren. Een woning is immers bedoeld om in te leven, de hele dag en nacht lang. Als dit pand al goed was als woning dan is het zeker goed om 4 dagen per week en een aantal uren overdag werkzaamheden uit te voeren.
Er is licht, er is verwarming, er is ICT, er is een bedrijfskantine, er is behoorlijk aan vernieuwd qua kamers en kozijnen. Daar komt bij dat veel ambtenaren niet afhankelijk zijn van kantoorruimte maar heel gemakkelijk met verlengde kabels kunnen werken. De ICT maakt het heel makkelijk. En volgens mij wordt dit ook al gedaan.
U zegt het eigenlijk al. “Er werd van de nood een deugd gemaakt” 🙂

Judge X
13 juli 2016 at 22:12
Tja fluitketel,om je kromme verhaal even aan te vullen: Ze verhuisden vanuit een weeshuis naar een bejaardenhuis; da’s lachen ! 🙂

kees Jan
13 juli 2016 at 22:29
Ze zijn dus opgegroeid in het weeshuis, op oudere leeftijd zijn ze het bejaardenhuis in gegaan, en vanaf vandaag is patiënt (democratie) overleden….

Monique_K
13 juli 2016 at 18:07
Mag dit eigenlijk zo maar, met een gedeelte van een portefeuille schuiven? Zover mij bekend is de toewijzing van portefeuilles zaak van de gemeenteraad en niet van het college ..

Jonathan
13 juli 2016 at 18:39
Monique
Dat mag. Portefeuilles en ook onderdelen van portefeuilles kunnen tussen wethouders heen en weer geschoven worden. Laakbaar is het wel als een wethouder een deel van een portefeuille aan een collega overdoet omdat hij weigert een aangenomen motie door de raad uit te voren.
Het Rob Scholte dossier is inmiddels al aan zijn 4e verantwoordelijke wethouder bezig.

strandloper
14 juli 2016 at 03:02
Het college van B&W heeft een motie aanvaardt, aan de uitvoering daarvan doen zij niet mee. Dat kan niet! Enerzijds de democratische principes met tegenzin gehoorzamen en anderzijds diezelfde principes met voeten treden. Zij willen geen verantwoordelijkheid dragen voor hun steunbetuiging aan de motie. Dat wil zeggen, dat zij hun functie moeten neerleggen. Andere mogelijkheden zijn er niet. Met andere woorden, een motie van wantrouwen kan niet uitblijven.

http://denhelderactueel.nl/2016/07/portefeuille-stadhuis-naar-wethouder-kos/