Delano Weltevreden – Wethouder mag weigeren antwoord te geven op vragen van raadslid, zegt Nederlandse Vereniging voor Raadsleden: ’Ultieme consequentie is Motie van Wantrouwen’

Wethouder Tjitske Biersteker (foto Peter van Aalst)

Wethouder mag weigeren om antwoord te geven op vragen van een raadslid, zegt de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden: ’De ultieme consequentie is een Motie van Wantrouwen

Den Helder – Een wethouder kan weigeren om vragen van een raadslid te beantwoorden. De gemeenteraad bepaalt welke gevolgen dat heeft. Dat zegt Gerhard Brunsveld, bestuurs en verenigingssecretaris van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

In de Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling kreeg PVV’er Frank Feeburg het vanwege zijn houding tegenover vluchtelingen aan de stok met een aantal fracties. Hij vindt asielzoekers gelukszoekers. Feeburg vindt dat hij zelf zijn woorden mag kiezen. Daarop zei wethouder Biersteker. dat zij als wethouder bepaalt. of zij antwoord geeft op zijn vragen over de inburgering van statushouders.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden ondersteunt gemeenteraadsleden en leden van raadscommissies bij de uitoefening van hun taak.

Specifiek

Secretaris Gerhard Brunsveld wil niet specifiek ingaan op de kwestie in Den Helder. “In z’n algemeenheid geldt het volgende. De gemeentewet bepaalt, dat een raadslid en de raad recht hebben op informatie van het College. Het college moet de raad van informatie voorzien. Uiteraard kan een Wethouder weigeren informatie te verschaffen of in te gaan op vragen van een raadslid. Het is vervolgens aan de raad welke consequenties daaruit wordt getrokken. De ultieme consequentie is het aannemen van een Motie van Wantrouwen.”

“Het recht op informatie van de raad bestaat, zodat zij haar werk als controlerend orgaan zo goed mogelijk kan uitoefenen”, zegt Brunsveld. “De raad is ook een politieke arena, waar raadsleden ten behoeve van hun eigen agenda en achterban statements maken. Dat geldt ook voor de wethouder, immers ook een politicus. De raad bepaalt uiteindelijk of de wethouder alsnog de antwoorden moet verstrekken.”

PVV heeft de onbeantwoorde vragen over de inburgering van statushouders inmiddels schriftelijk gesteld.

Helderse Courant, 14 januari 2021, 14:10

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210114_57167134

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Tjitske+Biersteker
https://robscholtemuseum.nl/?s=Frank+Feeburg
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nederlandse+Vereniging+voor+Raadsleden
https://robscholtemuseum.nl/?s=Motie+van+Wantrouwen

1 Comment

  1. Juist in de omgang met politieke tegenstanders blijkt, of een wethouder al dan niet betrouwbaar is. Mevrouw Biersteker kennen we van haar mega draai om daarmee macht en een riant salaris te verwerven. Eerst steunde ze bijvoorbeeld het Rob Scholte Museum volop, om vervolgens als wethouder te helpen om het op straat in stukken te slaan.

    Artikel 169 lid 3 van de Gemeentewet bepaalt, dat het College de raad mondeling of schriftelijk de door een of meer leden gevraagde inlichtingen dient te geven, tenzij het verstrekken er van in strijd is met het openbaar belang. Dat laatste is een extreme drempel, die in de praktijk zelden of nooit genomen kan worden.

    Om politieke redenen een raadslid belemmeren om zijn controlerende taak uit te oefenen, is natuurlijk nooit in het openbare belang. Mevrouw Biersteker zit dan ook zo fout als maar kan en bij de Vereniging van Gemeenteraadsleden zitten al net zulke amateurs als in de meeste gemeenteraden zelf.

    Iedere goede gemeenteraad zal een wethouder, die de democratie om zeep helpt, direct wegsturen, net zoals ieder zichzelf respecterend politiekorps een moordenaar meteen zal oppakken. Bij de Vereniging van van Gemeenteraadsleden redeneert men echter, dat als de politie een moordenaar niet oppakt, dan was de moord toegestaan.

    Net zo lang je vriendjes in het college afdekken – wat ze ook flikken – totdat er voor jou ook een overbetaald baantje inzit, is de essentie geworden van een modern lidmaatschap van een gemeenteraad. Arm Nederland! Van het kleinste gehucht tot in Den Haag is te zien, dat dit land moreel failliet is en daardoor zijn ondergang tegemoet gaat. Gisteren gaf premier Rutte tijdens het meest gevoelige kamer debat uit onze parlementaire geschiedenis een leuk doorkijkje. Over het instellen van een avondklok maakte de premier de volgende ‘grap. “Nu we demissionair zijn, hebben we als kabinet nog meer macht. De kamer kan ons immers niet meer naar huis sturen”. De kamer voorzitter had het debat moeten schorsen om met de fractievoorzitters te overleggen over het individueel naar huis sturen van de premier, wat nog steeds kan. Maar ja, de Vereniging van Tweede Kamerleden zal wel van mening zijn, dat het een premier nu eenmaal is toegestaan om grapjes te maken in het parlement.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.