Delano Weltevreden – Wat staat er in het Rapport naar de Gebreken aan Zwembad Heersdiep? ’Het College wil niet, dat die Informatie openbaar wordt’

Het Heersdiep moet van binnen worden opgeknapt (foto George Stoekenbroek)

Wat staat er in het Rapport naar de Gebreken aan Zwembad Heersdiep?Het College wil niet, dat die Informatie openbaar wordt

Den Helder – ,,Het Onderzoeksrapport naar de Gebreken aan Zwembad Heersdiep mag niet openbaar worden gemaakt. Het College vraagt de Gemeenteraad om het Rapport Geheim te verklaren. Wij willen weten waarom’’, zegt Leo van Esdonk van Behoorlijk Bestuur.

Het Onderzoek is afgelopen voorjaar afgerond. Het Rapport daarover wilde de Gemeente toen niet openbaar maken, omdat met de Betrokken Partijen werd overlegd wie voor welk deel van de Schade verantwoordelijk is.

Het Zwembad is in 2013 opgeleverd. Vijf jaar later kwamen allerlei Gebreken aan het licht: Los Zittende Tegels, Scheuren, Lekkages. De Gemeente stelde Aannemerscombinatie Tuin Van der Wal verantwoordelijk, maar die bedrijven zeggen, dat hen niets te verwijten valt. Tijdens de Bouw zeggen zij vaker te hebben gewezen op Constructiefouten in de Tekeningen. De door de Gemeente Ingehuurde Toezichthouder antwoordde, dat het Loos Alarm was, zodoende zijn de Bouwers doorgegaan. Onderzoekers hebben het afgelopen jaar op een rijtje gezet hoe de Wapening zich in de Vier Jaargetijden gedraagt.

Vier weken lang

Raadslid Leo van Esdonk van Behoorlijk Bestuur ,,Ik heb het College vier weken lang inzage gevraagd in het Rapport, maar ik kreeg niets. Als wij geen Informatie hebben, kunnen wij onze Controlerende Taak niet vervullen. Toen ik dreigde naar de Pers te stappen, kreeg ik te horen dat ik het Rapport mocht inzien. Bij de Informatie lag een voorstel van het College aan de Raad om het Rapport Geheim te houden. Dat Voorstel is op 13 juli door de Burgemeester getekend. Terwijl ik al vier weken om die Informatie vraag.’’

Hoewel de Raad daar nog geen Besluit over heeft genomen, wil Van Esdonk inhoudelijk niets kwijt over het Rapport. ,,Onze Fractie stelt hier Schriftelijke Vragen over. Mij gaat het niet om de vraag wie nou waaraan schuldig is. Ik wil van het College weten waarom dat Rapport Geheim moet blijven en of er al Overeenstemming is bereikt met de Betrokken Partijen. Het kan ook zijn, dat de Zaak onder de Rechter is. Veel belangrijker vind ik de Vraag wat dit Rapport betekent voor het Zwembad. Moet het op basis van het Rapport dicht, zodat Bepaalde Werkzaamheden kunnen worden verricht? Als het dicht moet, hoe lang? Het College moet de Raad daarover informeren. Ik vraag me af waarom zo spastisch wordt gedaan over deze Zaak.’’

Het Geheimhouding Verzoek staat volgende week woensdag op de Agenda van de Gemeenteraad. Als Hamerstuk. Dat betekent dat al duidelijk is, dat de Raad akkoord gaat.

Helderse Courant, 16 juli 2021, 06:55

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210715_7865839

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Heersdiep
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zwembad+Heersdiep
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gebreken+Zwembad+Heersdiep
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Wouters
https://robscholtemuseum.nl/?s=Leo+van+Esdonk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Luc+van+der+Wal
https://robscholtemuseum.nl/?s=A.+Tuin+BV
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Jan+Tuin