Delano Weltevreden – Wanneer ambtenaren Den Helder intrek nemen in stadhuis Kerkgracht, wil D66 weten + Ambtenaren verhuizen april + Arie Booy – Met parkeergarage daar blijven

Het oude stadhuis van Den Helder met de Kerkgracht (foto NHD)

Lippen op elkaar over vertraging: Wanneer kunnen de ambtenaren Den Helder nou eindelijk hun intrek nemen in het oude stadhuis aan de Kerkgracht, wil D66 weten

De zolder van het oude stadhuis aan de Kerkgracht wordt verbouwd tot raadszaal, er komen ook fractiekamers (foto Peter van Aalst)
De zolder van het oude stadhuis aan de Kerkgracht wordt verbouwd tot raadszaal, er komen ook fractiekamers (foto Peter van Aalst)

Den HelderWanneer kunnen de ambtenaren hun intrek nemen in het oude stadhuis aan de Kerkgracht. Dat wil D66 van Burgemeester & Wethouders weten.

De fractie van Henk Mosk heeft daar schriftelijke vragen over gesteld aan Burgemeester  & Wethouders. Hij heeft gehoord, dat de verbouwing waarschijnlijk eind april gereed is. “Oorspronkelijk zou de oplevering begin januari 2020 plaatsvinden, vervolgens werd het eind februari en nu, naar wij begrijpen, wordt het waarschijnlijk eind april,’’ aldus Mosk.

Hij wil weten, waardoor de vertraging wordt veroorzaakt, of de verbouwing daardoor duurder uitvalt en zo ja, wie voor die extra kosten opdraait: de gemeente of eigenaar Helder Vastgoed en Woning Stichting.

De gemeente wil nog niets kwijt over een eventuele vertraging. Woordvoerster Joyce in ’t Veld verwacht, dat het onderwerp komende week wordt besproken door Burgemeester  & Wethouders. De verbouwing wordt uitgevoerd door bouwbedrijf Van der Wal.

Burgemeester  & Wethouders willen de vestiging van het stadhuis aan de Drs. F Bijlweg verlaten. Het gebouw wordt niet meer geschikt geacht om ambtenaren in te huisvesten. Ook de ambtenaren, die zitten in het gebouw van het Sociaal Domein, naast het stadhuis, gaan daar weg.

Een deel van de ambtenaren wordt ondergebracht in het voormalige stadhuis aan de Kerkgracht. Daar worden voortaan ook de gemeenteraadsvergaderingen gehouden. Een ander deel van de medewerkers krijgt een plek in het stadhuis op Kooypunt. Over enkele jaren moeten alle ambtenaren worden gehuisvest in twee gebouwen op Willemsoord.

Helderse Courant, 14 februari 2020, 12:44

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200214_46783186/wanneer-kunnen-de-ambtenarenDenHelder-nou-eigenlijk-hun-intrek-nemen-in-het-oude-stadhuis-aan-de-kerkgracht-wil-D66-weten

De datum staat: ambtenaren verhuizen begin april naar het oude stadhuis aan de Kerkgracht in Den Helder

Den Helder – Op maandag 6 april nemen Heldere ambtenaren hun intrek in het stadhuis aan de Kerkgracht.

Dat zegt gemeentelijk woordvoerster Joyce in ’t Veld. Bouwbedrijf Van der Wal levert het verbouwde stadhuis eind maart op.

D66 stelde onlangs vragen over de oplevering van het gebouw, dat vroeger al dienst deed als stadhuis. Burgemeester & Wethouders zeggen, dat het pand twee maanden later wordt opgeleverd dan aanvankelijk was gepland. Woordvoerster In ’t Veld: “De aanbestedingsprocedure heeft langer geduurd, omdat de inschrijvingen hoger lagen dan het beschikbare budget van 1,7 miljoen EUro. Om binnen het budget te blijven zijn er daarom aanpassingen doorgevoerd. We maken meer gebruik van aanwezige middelen, die gereviseerd worden. En we hebben andere, nog steeds goede, installaties gekozen. Op de tweede verdieping waren extra brandveiligheid aanpassingen nodig.”

Kosten

Het College zegt, dat de kosten passen binnen het beschikbare budget, maar weet niet hoe hoog die kosten zijn: “We kunnen er nog geen uitspraken over doen’’, zegt de woordvoerster.We zijn nog in overleg met de verhuurder over wie welke kosten voor zijn rekening neemt.

In het stadhuis aan de Kerkgracht worden onder anderen ambtenaren van het Sociaal Domein gehuisvest. Op de zolder komen de raadszaal en fractiekamers.

Voordat de gemeente verhuisde naar de Drs. F. Bijlweg waren de ambtenaren al gehuisvest aan de Kerkgracht. Omdat het pand aan de Bijlweg niet meer geschikt wordt geacht om ambtenaren in te huisvesten, is een deel van de ambtelijke organisatie in het RABO gebouw op Kooypunt ondergebracht.

De ambtenaren, die nu nog in twee gebouwen aan de Bijlweg zitten, verhuizen deels naar Kooypunt, voor het andere deel naar de Kerkgracht. Uiteindelijk wil de gemeente alle ambtenaren onderbrengen in twee gebouwen op Willemsoord.

Helderse Courant, 25 februari 2020, 11:09

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200225_90301526/de-datum-staat-ambtenaren-verhuizen-begin-april-naar-het-oude-stadhuis-aan-de-kerkgracht-in-DenHelder

Met een parkeergarage onder Kerkgracht kan stadhuis daar blijven, vindt Daan Groot, maar Helderse Wethouders schieten dat idee meteen af

Doorsnede van een parkeergarage onder een Amsterdamse gracht (foto NHD)

Doorsnede van een parkeergarage onder een Amsterdamse gracht (foto NHD)

Den Helder – Een parkeergarage onder de Kerkgracht is een prima oplossing en kan er toe bijdragen, dat het stadhuis op die plek kan blijven staan. Dat menen Helderse ondernemers als Duco Kapitein en Daan Groot. Maar het Helderse College ziet absoluut geen brood in dat idee.

Het idee komt van voormalig havenbaron Daan Groot, die, net als een groeiende groep Nieuwediepers, tegen verhuizing van het stadhuis naar Willemsoord is. Groot: “Die verhuizing is een prestigeproject, dat de gemeenschap veel te veel geld gaat kosten. Bovendien is de ontsluiting van Willemsoord nu al een groot probleem. Dat moet je niet nog groter maken.”

Omdat het argument van weinig parkeergelegenheid rond de Kerkgracht als argument gebruikt wordt om het stadhuis slechts tijdelijk in dit deel van de stad te situeren, bedacht Daan Groot het plan om een garage onder de gracht te bouwen. In Alkmaar en Amsterdam is dit principe succesvol.

Prachtig

Architect Duco Kapitein ziet het wel zitten, maar plaatst een kanttekening. Kapitein: “De oplossing an sich is natuurlijk prachtig: alle auto’s uit het zicht en toch ruime parkeergelegenheid voor de deur. Als het financieel uit zou kunnen zou ik dat een prima oplossing vinden. Ik vrees alleen, dat het kostentechnisch vrij duur is. Naast de parkeergarage zelf moeten de toegangen tot de onderwatergarage dan ook nog worden gemaakt. De enige realistische en ruimtebesparende mogelijkheid is, denk ik, een autolift en daarnaast een trap en lift voor personen. Je moet dan al een vrij grote garage in de gracht leggen om die investering te kunnen omslaan op het aantal parkeerplekken.

De architect vervolgt: “Daarnaast moet de waterloop behouden blijven. Vanaf de Kerkgracht loopt een grote duiker richting de Prins Willem Alexandersingel. zodat het water rond kan stromen. Die waterloop moet intact blijven, dus boven de parkeergarage moet nog wel een bepaalde hoogte aan stromend water overblijven. Technisch kan het prima, kostentechnisch lijkt het mij een grote investering.”

Stadhuis Wethouder Michiel Wouters wacht een concreet voorstel van ondernemers voor een grachtgarage rustig af: “Ondernemen is vrij binnen de bestaande regelgeving en procedures. Er is echter geen sprake van, dat we langer blijven in het oude stadhuis.” Loco Burgemeester Kees Visser meent dat een keuze voor definitieve terugkeer van het stadhuis aan de Kerkgracht een gepasseerd station is: “De opdracht voor realisatie van het stadhuis op Willemsoord is getekend, er is budget en een architect.”

Gewijzigd

Maar die situatie gold ook enkele jaren geleden voor het plan om het stadhuis naast het NS station te bouwen. De afgelopen decennia zijn stadhuisplannen meermalen gewijzigd, omdat er een nieuwe meerderheid in de raad groeide, die een andere kant op wilde gaan. Daan Groot wijst op de mening van veel inwoners, die vinden, dat de Museumhaven en de Oude Rijkswerf ongemoeid moeten blijven. Ook het havenbedrijfsleven roert zich. Zo vindt scheepswerf Damen dat Gebouw 72 beschikbaar moet blijven voor het onderhoud van klassieke schepen zoals momenteel in Dok 2 gaande is.

Woning Stichting Den Helder is eigenaar geworden van het oude stadhuis, nadat de vorige eigenaar, Huib Broeke, jaren lang tevergeefs met het pand geleurd had. Woordvoerder Sander Quartel: “We zijn officieel niet op de hoogte van het plan voor een parkeergarage onder de Kerkgracht. Woning Stichting verhuurt de locatie Kerkgracht aan de gemeente. De realisatie van een nieuw stadhuis is een project van de gemeente. Inwoners met andere voorstellen voor het stadhuis zouden, die kunnen voorleggen aan Zeestad.” Zeestad begeleidt de ontwikkeling van de plannen.

Ondernemer Paul Schaap is gekend tegenstander van de verhuisplannen naar de werf: “Het stadhuis moet niet in het gebied van de Museumhaven gevestigd worden. Een parkeergarage onder de Kerkgracht lijkt me niet haalbaar, maar het is wel fijn, dat mensen meedenken over het voorkomen van een stadhuis op Willemsoord natuurlijk.”

Het oude stadhuis aan de Kerkgracht wordt momenteel verbouwd. Begin april trekken de ambtenaren er in. Zij zullen hun voertuig in de omgeving van hun werkplek gaan stallen. Het is de bedoeling, dat het gemeentelijk apparaat drie jaar op die plek blijft.

Helderse Courant, 9 maart 2020, 06:50

Reacties

George Bethlehem
Vrijdag jongstleden werd nog vermeld, dat er een afnemend bezoekers aantal is van 155 per dag.
Das ongeveer 20 bezoekers per uur. Als die met auto komen, kan je die daar makkelijk kwijt.
Ook heeft de gemeente al eerder aangegeven, dat we ons meer met de fiets dan met de auto moeten verplaatsen.
Kunnen Burgemeester, Wethouders en ambtenaren het goede voorbeeld geven doordat zelf ook te doen.
Probleem zonder kosten opgelost.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200307_2025064/met-parkeergarage-onder-Kerkgracht-kan-stadhuis-daar-blijven-vindt-daan-groot-maar-Helderse-Wethouders-schieten-dat-idee-meteen-af

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=stadhuis+Kerkgracht
https://robscholtemuseum.nl/?s=stadhuis+Drs.+F.+Bijlweg
https://robscholtemuseum.nl/?s=stadhuis+RABO+Kooypunt
https://robscholtemuseum.nl/?s=stadhuis+Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Helder+Vastgoed
https://robscholtemuseum.nl/?s=Woning+Stichting
https://robscholtemuseum.nl/?s=Henk+Mosk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Joyce+in+t+Veld
https://robscholtemuseum.nl/?s=bouwbedrijf+Van+der+Wal
https://robscholtemuseum.nl/?s=ambtenaren
https://robscholtemuseum.nl/?s=parkeergarage
https://robscholtemuseum.nl/?s=Duco+Kapitein
https://robscholtemuseum.nl/?s=Daan+Groot
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Wouters
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Visser
https://robscholtemuseum.nl/?s=Huib+Broeke
https://robscholtemuseum.nl/?s=Paul+Schaap
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zeestad