Delano Weltevreden – Waarom komt men er nu mee + Wethouder Visser noemt publicatie Helder over vriendjespolitiek en belangen verstrengeling betreurenswaardig

Wethouder Kees Visser in haven van Den Helder (foto Peter van Aalst)

Waarom komt men nu mee

Delano Weltevreden – Waarom komt men nu mee, Helderse Courant, 9 december 2020

Wethouder Visser noemt publicatie Helder over vriendjespolitiek en belangenverstrengeling betreurenswaardig

Slapende BV’s, zonder activiteiten of omzet

Den Helder – Belangenverstrengeling en het verzwijgen van nevenfuncties. De wethouders Kees Visser en Michiel Wouters maken zich daar volgens Marc Nihot schuldig aan. Maar hoe zit het nou, volgens de wethouders?

Kees Visser ontkent, dat er sprake is van belangenverstrengeling en het verzwijgen van nevenfuncties. Hij noemt de uitspraken van Marc Nihot ’betreurenswaardig’.

Raadsleden en bestuurders moeten hun nevenfuncties openbaar maken. Op de (inmiddels bijgewerkte) website van de gemeente Den Helder stond tot gisteren, dat deeltijdwethouder Visser partner is in Den Helder Aircraft Systems BV en in Smart Inspections BV. In beide gevallen gaat het om functies waar inkomen tegenover staat.

Eigenaar

Nihot vindt, dat op de lijst ook andere BV’s thuishoren, die vallen onder Greenguy Holding, waar Visser eigenaar van is: Drone Campus BV en Offshore Project Support I BV. De partij vindt, dat de havenwethouder een dubbel belang in de Helderse haven heeft: aan de ene kant namens de gemeente Den Helder, aan de andere kant door zijn privé belang in Greenguy Holding BV.

Maar volgens Visser is er niets aan de hand. “De nevenfuncties op de gemeentelijke website zijn functies, die ik nog bekleed. Bij de andere bedrijven gaat het om activiteiten waarvan de activiteiten zijn beëindigd voor mijn aanstelling als wethouder in 2018. Dat zijn slapende BV’s. Ze kunnen worden opgeheven of kunnen slapend blijven tot zij weer geactiveerd worden. Door een of meerdere van de andere vier aandeelhouders.

Geloofsbrieven

De bedrijfsactiviteiten zijn, aldus Visser, gemeld bij zijn aanstelling en onderzocht door de geloofsbrieven commissie van de gemeenteraad. “Ik heb geen functie of nevenfunctie in OPS. Datzelfde geldt ook voor Drone Campus BV, ooit opgericht om vliegopleidingen te verzorgen. Dat bedrijf is letterlijk en figuurlijk nooit van de grond gekomen, maar staat wel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Er vinden geen activiteiten plaats, ik bekleed er geen functie, er is geen omzet en ik heb er geen inkomen uit. Daarom staan ze ook niet bij mijn nevenfuncties. Dat is allemaal besproken bij mijn aanstelling. Waarom men er nu mee komt is mij een raadsel.”

Bij zijn aanstelling zegt Visser ook te hebben duidelijk gemaakt, dat hij met zijn bedrijven geen zaken zou doen met haven gebonden bedrijven of verbonden partijen. Ook zou hij geen opdrachten aannemen van in Den Helder aanwezige bedrijven. “Dat is allemaal keurig netjes in een verslag vastgelegd.”

Zwembad

Op de Facebook wordt ook verwezen naar Nebest Adviesbureau, een bedrijf dat in 2016 opdracht heeft gekregen van de gemeente om onderzoek te doen naar de inmiddels bekende scheuren in het beton van zwembad Heersdiep.

Greenguy Holding BV van toenmalig raadslid Kees Visser en Nebest hebben in augustus 2016 het bedrijf Smart Inspections BV opgericht. Omdat Nebest door de gemeente is ingehuurd om onderzoek te doen naar de scheuren in het zwembad, is er volgens Marc Nihot sprake van vriendjespolitiek.

Kees Visser “Met Nebest Adviesbureau deed ik zaken om bruggen te inspecteren voor Rijkswaterstaat. Dat bedrijf heeft ooit de inspectie gedaan van het zwembad. Nu wordt gesuggereerd, dat er sprake is van vriendjespolitiek. Alsof ik de bedrijfsvoering zou kunnen beïnvloeden van een partij, waar ik zaken mee heb gedaan. Dat wordt gesuggereerd, dat ik invloed kan uitoefenen op het inkoopbeleid van de gemeente Den Helder vind ik nog bijzonderder.

Michiel Wouters

Nihot vraagt zich ook af waarom bij de nevenfuncties van wethouder Michiel Wouters niet vermeld staat, dat hij eigenaar is van een adviesbureau. Gemeentelijk woordvoerster Joyce in ’t Veld “Wethouder Wouters staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als ZPP’er. Maar er zijn geen bedrijfsactiviteiten en geen inkomsten.” In ’t Veld zegt, dat de lijst met nevenfuncties inmiddels is bijgewerkt.

Helderse Courant, 9 december 2020, 07:00

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20201208_23807390

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Marc+Nihot
https://robscholtemuseum.nl/?s=Helder+Onafhankelijk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Visser
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Wouters
https://robscholtemuseum.nl/?s=Haven+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zwembad+Heersdiep
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nevenfuncties
https://robscholtemuseum.nl/?s=Belangenverstrengeling

1 Comment

 1. Zonder ook maar ergens de hand in eigen boezem te steken, zet wethouder Visser op een meer dan schadelijke manier de aanval in op Marc Nihot als brenger van het slechte nieuws. Een oude en beproefde maffia tactiek.

  Omdat ik het geheel niet kan overzien, beperk ik me nu even tot het niet openbaar maken van zijn betrokkenheid bij lege BV’s door wethouder Visser. De Gemeentewet bepaalt, dat een wethouder zelfs het VOORNEMEN tot het verrichten van een nevenfunctie moet melden bij de gemeenteraad.

  Jarenlang betoog ik al, dat de huidige generatie openbaar bestuurders van zo laag moreel allooi is, dan ze een brugfunctie vervult richting onderwereld. De poorten voor de onderwereld worden op deze manier open gezet. Bestuurd worden door de maffia, dat is wat ons in dit land te wachten staat, als het niet al zover is.

  In Urk was al sprake van een wethouder, die nauw betrokken bleek bij het transportbedrijf van zijn zoon. Een drugs transportbedrijf… Ook die wethouder schermde – net als Visser – met lege BV’s, die hij zogenaamd niet bij de raad hoefde te melden. Die kut smoes werd volstrekt getorpedeerd door de onderzoekscommissie.

  “Ten aanzien van het oprichten van JP Trans Beheer BV, waar Geert Post enig aandeelhouder en bestuurder is, geeft Geert Post aan, dat de feitelijke invulling van de BV nog niet heeft plaatsgevonden. Dat is niet relevant. Zodra een BV is opgericht ontstaan er verplichtingen voor de bestuurder. Volgens de redenering van Geert Post zou je de raad niet hoeven inlichten bij het voornemen van het aangaan van een nevenfunctie (de wettelijke norm), niet bij het feitelijk aangaan van de nevenfunctie (oprichting van de vennootschap), maar pas op het moment dat een nevenfunctie naar het oordeel van de wethouder substantieel iets voorstelt. Naast dat de wethouder de bedoeling van de wetgever hiermee naast zich neerlegt en de raad niet de positie geeft, die deze wettelijk heeft, geeft deze houding geen blijk van de openheid en transparantie, die bestuurders van Urk conform de gedragscode naar elkaar ten toon dienen te spreiden in het bespreekbaar maken van integriteit. De wethouder neemt zijn eigen norm tot uitgangspunt en dat is hem hierin aan te rekenen”.

  Met name de schandelijke reactie van Visser op de terechte kritiek van Nihot, zou voor de raad reden moeten zijn om Visser direct naar huis te sturen.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.