Delano Weltevreden – Waarom heeft Den Helder Nog Geen Nieuwe Coalitie?

DemontageMotor Blok (gif tenor)

Demontage Motor Blok (gif tenor.com)

Waarom heeft Den Helder Nog Geen Nieuwe Coalitie?

Wanneer heeft Den Helder een nieuwe Coalitie?

Ruim Tien Weken, nadat Beter voor Den Helder het Initiatief nam, is daar Nog Geen Zinnig Woord over te zeggen.

Dat het Zo Lang duurt, heeft te maken met de Ruzie in de Senioren Partij en aan een Verkeerde Inschatting van het inmiddels GedemonteerdeMotor Blok’ van ’Beter’, VVD en CDA.

Glans Rijk

Met Zeven van de 31 Zetels heeft Behoorlijk Bestuur (BB) de Gemeenteraad Verkiezingen Glans Rijk gewonnen. De Fractie van Sylvia Hamerslag vroeg Informateur Hans Boskeljon om te Onderzoeken Welke Coalities op Basis van de Verkiezing Uitslag Mogelijk waren met de Winnaars. Drie Weken Later moest Boskeljon erkennen, dat het Nog Niet wilde op schieten.

Een Gebrek aan Vertrouwen tussen Sommige Partijen was de Voornaamste Reden. ’Beter’ en Senioren Partij wilden Niet met BB in een College en VVD zag Meer in de Voortzetting van de Oude Coalitie. BB had in de Verkiezing Campagne namelijk Uitspraken Gedaan, die bij die Drie Partijen Verkeerd waren Gevallen. Geen Samenwerking met Partijen, die voor een Stadhuis zijn en Wethouder Michiel Wouters mag Niet Opnieuw Wethouder worden.

Genoeg Tijd

Boskeljon zag Mogelijkheden om Door te Gaan, maar de Partijen van de Vorige Coalitie vonden, dat hij en Behoorlijk Bestuur Genoeg Tijd hadden gehad. Drie Weken.

Drie Weken, Genoeg Tijd () We zijn Inmiddels Ruim Tien Weken Verder, maar Veel Vooruitgang hebben Carlo Assorgia en zijn BvDH Niet Geboekt. Dat is met name Te Wijten aan de Starre Houding van ’het Motor Blok’, de Zelf Benoemde Kern van een Nieuwe Coalitie,Beter’, VVD en CDA.

Wie Wilde Mee Regeren moest zich bij deze Drie Partijen aan sluiten. Zij kwamen met Wat Inmiddels het Stadhuis Dictaat is gaan heten. in het Coalitie Akkoord moest komen te staan, dat over het Stadhuis op Willemsoord Geen Discussie Meer Mogelijk is. Basta! Idem over Reeds Genomen Raad Besluiten. Wie in zo N Coalitie stapt, reduceert zich dus tot Slippen Drager van de Vorige Coalitie en kan Zijn en of Haar Werk als Volk Vertegenwoordiger Niet Meer naar behoren doen.

PVV

Geen Haar Op Mijn Hoofd, die daar aan denkt, zei BB. Daarna haakten ook D66, GroenLinks, Samen Actief Senioren en Fractie Bazen af. PVV wordt door een aantal Partijen Uit Gesloten en zag het Nut van Gesprekken over Coalitie Deelname So Wie So Niet in.

Toen Beter voor Den Helder het Informatie Roer in Handen kreeg, zag de Wereld er een Stuk Roos Kleuriger uit voor de Coalitie van 2018. Die had Wel is Waar Zes Zetels Verloren, maar met de Over Gebleven Zeventien kon Prima Door Geregeerd worden, dachten de Voormalige Coalitie Partners. Op een Raad van 31 Zetels is het Geen Ruime Meerderheid, maar Het Is Te Doen.

Grens Overschrijdend

Maar toen brak de Hel Los in de Senioren Partij. Kees Bazen werd Beticht van Grens Overschrijdend Gedrag en werd Uit de Fractie Gezet. Met Fractie Bazen, zijn Nieuwe Fractie, wilden Senioren Partij en BvDH Niet Praten over een Nieuwe Coalitie. Rest Zestien Zetels.

Goed Idee

Op het Moment, dat het Stadhuis Dictaat op Tafel werd gelegd, was Bazen Al Lang en Breed bij de Senioren Partij Vertrokken en waren er Dus Nog Maar Zestien Coalitie Zetels over. Tegen over informateur Boskeljon had Stadspartij Al Verklaard Geen Voorstander te zijn van een Coalitie met Zestien van de 31 Zetels. Dat wist Iedereen in de Oude Coalitie. Toch vonden Bepaalde Partijen het een Goed Idee om Gesprek Partners, dat Stadhuis Dictaat voor te leggen. Dan heb je Dus Niet Na Gedacht over de Consequenties. Iedereen kon namelijk Op Z N Klompen Aan Voelen, dat Geen Enkele Voormalige Oppositie Partij daar mee zou In Stemmen. Zij hebben de Afgelopen Vier Jaar Juist Geageerd tegen het Stadhuis Plan.

Kamp

Wat Nu, zullen zij in het Kamp van de Zestien hebben gedacht. Twee Motor Blokkers gingen in Gesprek met GL en D66. Die wilden Alleen aan de Onderhandeling Tafel Aan Schuiven als het Motor Blok werd Gedemonteerd en het Stadhuis Dictaat van Tafel ging. Aldus Geschiedde.

Bijna Ander Halve Week wordt Nu Inhoudelijk Onderhandeld over een Nieuwe Coalitie. Dinsdag is het Elf Weken Geleden, dat het Initiatief over ging van Behoorlijk Bestuur naar ’Beter’. Er is Nog Steeds Geen Witte Rook.

Helderse Courant, 25 juni 2022