Delano Weltevreden – VVD’ers over stadhuisplan: Slecht plan, dat onze partij zetels gaat kosten + Brief Erfgoedvereniging wordt mogelijk ingetrokken

Zo moet Gebouw 72 er straks uit gaan zien (foto Zeestad BV)

VVD’ers over stadhuisplan: Slecht plan, dat onze partij zetels gaat kosten

Den Helder – Als de VVD geen afstand neemt van het plan om een stadhuis te vestigen op Willemsoord, zal de partij bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen door de kiezers worden afgestraft.

Dat voorspelt VVD’er Leo Bekker. Hij deelde zijn mening donderdagavond op een digitale discussiebijeenkomst van de VVD over het Stadhuis plan. Bekker, voormalig gemeenteraadslid, is het met partijgenoot Ab Komen eens, dat de leden zijn overvallen door het besluit. Komen: “Een stadhuis op Willemsoord heeft niet in het verkiezingsprogramma van de VVD gestaan en is nooit op een ledenvergadering besproken. Op straat spreek ik veel mensen, die tegen zijn. Het is een slecht en heel betreurenswaardig besluit. De leden hadden zich er over moeten uitspreken.”

Petra Bais en Kees Visser hebben de coalitiebesprekingen namens de VVD gevoerd. Bais, nu fractievoorzitter, zegt, dat er tijdens zulke onderhandelingen compromissen moeten worden gesloten.

Onderhandelaar Kees Visser is nu wethouder. Hij zegt, dat de onderhandelaars met mandaat van het bestuur en de leden aan de coalitiebesprekingen hebben meegedaan. “Onze voorkeur ging uit naar een stadhuis in het stadshart, maar dat was politiek niet haalbaar. De coalitie wilde een eind maken aan de jarenlange discussie over het stadhuis. Dit besluit is het beste voor de stad.”

Aan de bijeenkomst hebben zo’n vijfentwintig personen meegedaan. Er waren veel VVD’ers bij, maar ook Nieuwediepers, die niet bij een partij zijn aangesloten.

Helderse Courant, 19 februari 2021

https://m.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210218_64991509

Brief Erfgoedvereniging wordt mogelijk ingetrokken

Vice voorzitter ondertekende brief, maar kent ’niet alle details van het plan

De brief waarin Erfgoedvereniging Heemschut de gemeente Den Helder vraagt om af te zien van een stadhuis op Willemsoord, wordt mogelijk ingetrokken. Vicevoorzitter Henk Dirkx van de Commissie Noord Holland laat zijn besluit afhangen van informatie, die Rogier Bruin van VVD Den Helder hem toestuurt.

Ik wilde graag weten waarom hij schreef wat hij heeft geschreven. Daarom heb ik hem gebeld.

Den Helder – Bond Heemschut, zoals de Erfgoedvereniging wordt genoemd, bestaat sinds 1911 en zet zich al meer dan honderd jaar in voor het behoud van cultureel erfgoed.

De gewraakte brief is ondertekend door Henk Dirkx, vicevoorzitter van de Commissie Noord Holland van Heemschut. “De kwestie is in de commissie ingebracht door Dirk Reitsma en de commissie steunt hem daarin. Als eerste aanspreekpunt voor Den Helder heeft hij de brief ook opgesteld. Natuurlijk weet ik wat in die brief staat en ik sta achter de inhoud. Maar ik ken niet alle details van het Stadhuis plan. Mijn handtekening staat onder de brief, omdat ik tekenbevoegd ben.

Reitsma is niet alleen lid van de Commissie. Hij is ook bestuurslid van de Helderse Stichting Behoud Cultureel Erfgoed. SBCE voert op allerlei fronten actie tegen het stadhuisplan. Die acties hebben tot nu toe geen effect gesorteerd.

In de door Reitsma opgestelde brief staan dezelfde argumenten, die SBCE gebruikt: de voormalige rijkswerf is een Rijksmonumentaal complex. Het Stadhuis plan staat haaks op het bestemmingsplan. Als het Stadhuis wordt gevestigd in de Gebouwen 66 en 72 komen is het gedaan met de vele nautische werkzaamheden in die hoek van Willemsoord.

VVD en CDA zijn in hun wiek geschoten door wat Heemschut schrijft aan Burgemeester en Wethouders van Den Helder. Omdat er qua argumenten niets nieuws in staat en omdat de brief is opgesteld door Dirk Reitsma van SBCE, noemt VVD’er Rogier Bruin het ’oude wijn in nieuwe zakken’.

Onvoldoende

VVD’er Rogier vermoedde, dat vicevoorzitter Dirkx van Commissie Noord Holland onvoldoende geïnformeerd was over het project. Bijvoorbeeld over de betrokkenheid van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bij het plan.

Bruin: “De RCE is juist erg blij met dit plan. Met name, omdat het monumentale Gebouw 66 na jaren lange leegstand en verpaupering, eindelijk een nieuwe functie krijgt. Dat wist de heer Dirkx niet. De RCE vindt dit de beste manier om het gebouw duurzaam te behouden voor komende generaties. Ik wilde graag weten waarom hij schreef wat hij heeft geschreven. Daarom heb ik hem gebeld. Hij wist bijvoorbeeld niet, dat die gebouwen al jaren leeg staan en verpauperd zijn.’’

De VVD vindt het jammer, dat op deze manier ’voor de zoveelste keer wordt geprobeerd om de plannen voor het stadhuis op Willemsoord in een negatief daglicht te stellen’. Bruin heeft Dirkx meteen voorzien van informatie,  die volgens hem nodig is om een goed beeld te krijgen van het stadhuisplan. Dirkx heeft die informatie nog niet kunnen bestuderen, zegt hij. Hij sluit niet uit, dat de brief aan het College na het bestuderen van die informatie wordt ingetrokken. ,,Dat kan de conclusie zijn.’’

Reitsma gelooft niet, dat de brief wordt ingetrokken. Hij vindt het ’niet interessant,’ dat de RCE het Stadhuis plan steunt. “De RCE heeft mij verteld, dat niet naar het bestemmingsplan wordt gekeken. Dat zouden zij juist wél moeten doen, want het Stadhuis plan is helemaal in strijd met het Bestemmingsplan.’’

Goedgekeurd

De gemeente wil het stadhuis vestigen in de Gebouwen 66 en 72. Dat plan is in februari 2019 door de gemeenteraad goedgekeurd. De coalitie wil met het besluit een eind maken aan de jarenlange discussie over deze kwestie. Gemeentesecretaris Robert Reus hoopt, dat de gemeenteraad nog voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 in het nieuwe Stadhuis kan vergaderen.

Helderse Courant, 19 februari 2021, 10:10

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20210218_46137850

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Leo+Bekker
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ab+Komen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Petra+Bais
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Visser
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rogier+Bruin
https://robscholtemuseum.nl/?s=VVD+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Henk+Dirkx
https://robscholtemuseum.nl/?s=Dirk+Reitsma
https://robscholtemuseum.nl/?s=Erfgoedvereniging+Heemschut
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stichting+Behoud+Cultureel+Erfgoed
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rijksdienst+voor+het+Cultureel+Erfgoed
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rijksmonument
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bestemmingsplan
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadhuis+Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadhuis+Postkantoor