Delano Weltevreden – Voorzitter OR gemeente vindt brief aan gemeenteraad Den Helder niet overdreven

DEN HELDER – Er moet een en ander gebeuren voordat het stadhuis qua werkomgeving aan alle eisen voldoet, maar het is niet afgekeurd om in te werken.

OR blijft erbij dat stadhuis niet geschikt is als werkplek

Dat zegt de commissie begeleiding renovatie stadhuis (CBRS) na bestudering van een lijst die burgemeester en wethouders hebben opgesteld. De lijst komt uit een zogeheten risico-inventarisatie. Het gaat onder meer om de aanwezigheid van asbest, de klimaatbeheersing, tocht, valgevaar en onvoldoende toevoer van frisse lucht.

Andere tekortkomingen zijn volgens het college al verholpen. ,,Op de lijst staan punten die aandacht behoeven, maar het gebouw is dus niet arbo-technisch afgekeurd’’, concludeert commissievoorzitter Michiel Wouters. Het college had eerder bij monde van wethouder Pieter Kos gemeld dat burgemeester en wethouders geen weet hebben van een rapport waarin staat dat het pand niet geschikt is als werkplek.

Afstand

Daarmee nemen het college en de commissie afstand van de brief waarin de ondernemingsraad wijst op de geschiktheid van het pand als werkplek. Voorzitter Peter Schmidt van de OR is verbaasd over de lijst die het college aan de commissie overhandigde.

,,Die lijst ken ik niet’’, zegt hij. Schmidt stelt dat de brief aan de gemeenteraad niet te zwaar was aangezet.

,,Wij hebben niets overdreven. We gaan uit van de regels. Die zeggen dat er een duidelijke risico-inventarisatie moet zijn. Het enige wat wij hebben gezien is een ingewikkelde computeruitdraai die voor ons niet leesbaar was. We hebben dat besproken met de vorige gemeentesecretaris, Joost Cox. Hij was het met ons eens dat de risico-inventarisatie niet duidelijk was. Wij gaan uit van wat onze arbo-adviseur zegt: als er geen duidelijke risico-inventarisatie is, voldoet het gebouw niet aan de regels.’’

De commissie vergadert over een week opnieuw openbaar.

NHD, 18-7-2016, 22:03 (Update 18-7-2016, 22:17)

Reacties:

Monique Kohn · Den Helder
Dus een gemeenteambtenaar die de bouwtechnische termen niet snapt wil op basis daarvan even bepalen dat het gebouw niet aan de regels voldoet?

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article28305581.ece/Voorzitter-OR-gemeente-vindt-brief-aan-gemeenteraad-Den-Helder-niet-overdreven-

http://www.orinformatie.nl/blog/2013/09/09/or-den-helder-zijn-ambtenaren-geen-mensen/

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article24405353.ece/Ondernemingsraad-Den-Helder-blijf-bij-besluit-nieuwbouw-stadhuis

PDF’s:
Verslag commissie Renovatie stadhuis, 15 juli 2016
Agenda commissie Renovatie stadhuis, 18 juli 2016