Delano Weltevreden – ’Te veel mensen bij Voedselbank DH en schuldhulpverlening’ + Subsidie wie in aanmerking komt geschrapt: Voedselbank stomverbaasd + RT Dutch – Blije Buren nooit weg

’Te veel mensen bij Voedselbank Den Helder en in schuldhulpverlening’

Het aantal mensen dat naar de Voedselbank stapt moet omlaag, vindt het Helderse gemeentebestuur.

Den Helder – In Den Helder doen te veel mensen een beroep op de Voedselbank en op schuldhulpverlening. Dat aantal moet omlaag, vinden burgemeester en wethouders.

Op dit moment heeft de Helderse Voedselbank 107 klanten. Bij de schuldhulpverlening zitten nu 142 personen, die hulp nodig hebben om financieel orde op zaken te stellen.

Dat aantal moet tot 2023 in stappen omlaag. Volgend jaar moet het aantal klanten van de Voedselbank met vier zijn gedaald, in 2023 moeten er ’maar’ vijfennegentig zijn.

Ambities

De schuldhulpverlening moet van 142 personen in 2019 naar 130 in 2023 gaan. Die ambities staan in de kadernota, die het college vorige week naar de Helderse gemeenteraad heeft gestuurd.

Om bovenstaande doelen te bereiken wil het college het voor minima in Den Helder makkelijker maken om financiële tegemoetkoming aan te vragen. Daarnaast wil het gemeentebestuur nagaan welke gegevens kunnen worden gebruikt om mensen, die financiële tegemoetkoming nodig hebben gericht te benaderen. Met woningcorporaties en energiebedrijven zullen afspraken worden gemaakt om betalingsachterstanden vroegtijdig te melden.

Afspraken

Met onderwijsinstellingen zullen afspraken worden gemaakt over voorlichting aan leerlingen in het basis en het voortgezet onderwijs.

Het gemeentebestuur wil ook, dat er in 2023 minder werklozen en bijstandsgerechtigden zijn. Dat moet onder andere worden bereikt met leer en werktrajecten voor bijstandsgerechtigden in kansrijke sectoren als techniek en zorg. De gemeenteraad moet zich nog uitspreken over de kadernota.

Helderse Courant, 21 mei 2019, 18:39

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190521_53418053/te-veel-mensen-bij-voedselbank-den-helder-en-in-schuldhulpverlening

Subsidie voor beoordelen wie in aanmerking komt voor voedselpakket Voedselbank geschrapt: Voorzitter Helderse voedselbank is stomverbaasd

Den Helder – De subsidie voor het indiceren van klanten voor de voedselbank wordt geschrapt. Voorzitter Nico Bais van Voedselbank Den Helder is daar stomverbaasd over.

In de kadernota melden burgemeester en wethouders, dat het aantal inwoners met problematische schulden omlaag moet, net als het aantal mensen dat in armoede leeft. Dat wil het college vanaf 2020 meten door na te gaan hoeveel mensen zich bij de voedselbank melden en hoeveel een beroep doen op schuldhulpverlening.

Voorzitter Bais van de Helderse voedselbank viel zowat van zijn stoel toen hij zag hoe de gemeente die daling wil bereiken. “Het college wil per jaar 25.000 euro bezuinigen op het indiceren van klanten voor de voedselbank.”

Welzijnsorganisatie Mee & de Wering onderzoekt voor de Helderse voedselbank, of inwoners van de marinestad in aanmerking komen voor voedselhulp. “Wij doet dat uit principe niet zelf”, zegt Bais. “Omdat wij vinden, dat een slager niet z’n eigen vlees moet keuren. Als Mee & de Wering het niet meer doet, wie dan wel?”

Ook regiomanager Sander van Eunen van Mee & de Wering wil dat graag van het gemeentebestuur weten. “Een groep vrijwilligers doet de indicering onder begeleiding van een deskundige medewerker van ons. Die vrijwilligers kunnen het niet alleen. Wij vinden het belangrijk, dat zij kunnen terugvallen op een professional.”

Helemaal niets meer doen zou volgens hem niet goed zijn voor de preventie van problemen. “Onze ervaring is dat er vaak een grotere problematiek schuilgaat achter financiële problemen.”

Voorzitter Bais van de voedselbank is teleurgesteld in de manier, waarop het college deze zaak aanpakt. “Het is buitengewoon jammer, dat wij dit via de pers moeten horen. Waarom is niet vooraf met ons overlegd?”

De voorzitter van de Helderse voedselbank wijst er op, dat het aantal voedselbankklanten in Nederland eerder toeneemt dan daalt: “Voedselbanken worden regelmatig geconfronteerd met mensen die net niet in aanmerking komen voor voedselhulp. Daarom is het normbedrag dit jaar opnieuw iets omhoog gegaan. Sinds januari hebben wij er tien tot vijftien klanten bij. We hebben nu tussen de 110 en 115 klanten. Dat is niet spectaculair, maar het is duidelijk dat de behoefte er is.”

Armoedebeleid is volgens Bais de enige goede manier om ervoor te zorgen, dat het aantal klanten van de voedselbank afneemt.

Helderse Courant, 23 mei 2019, 19:58

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190523_18798416/subsidie-voor-beoordelen-wie-in-aanmerking-komt-voor-voedselpakket-voedselbank-geschrapt-voorzitter-helderse-voedselbank-is-stomverbaasd

Stichting Blije Buren is terug van nooit weg geweest

Relevant Today

Gepubliceerd op 13 mei 2019

Peter Gualterus Hoeboer is terug op de locatie, waar hij met stichting Blije Buren twee jaar geleden moest vertrekken.
Ondanks dat gaf hij niet op en is terug!

Uit solidariteit voor de Gele Hesjes zal hij het huisje geel schilderen en krijgt het de naam ‘Yellow house’.
Relevant Today houd de ontwikkelingen dagelijks in de gaten.

Bijdrage: Dwight Sergio Samson

Reacties:
https://youtu.be/wswjA1j8lTM

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Voedselbank
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nico+Bais
https://robscholtemuseum.nl/?s=Blije+Buren
https://robscholtemuseum.nl/?s=Peter+Gualterus+Hoeboer