Delano Weltevreden – Switch portefeuille renovatie stadhuis ’politiek handiger’

DEN HELDER – De portefeuille renovatie stadhuis valt nu onder wethouder Pieter Kos, omdat zijn collega Lolke Kuipers er graag van af wilde.

,,Ik heb in het college gezegd dat ik het niet handig vond dat ik die motie uitvoer’’, aldus Kuipers. ,,Ik ben aangesteld om het bestuursakkoord uit te voeren. Deze motie valt daarbuiten. Mijn eigen partij, D66, heeft de motie niet gesteund. Dan zou het raar zijn als ik die motie zou uitvoeren die mijn partij niet steunt.’’

Zijn collega Bob Haitsma (VVD) zegt dat het college geen barrières wil opwerpen in de uitvoering van de motie. ,,Gezien de stemverhouding in de gemeenteraad, leek het ons politiek ook handiger. Een collegelid van een partij die de motie gesteund heeft, treedt op als verbindingsofficier tussen het college en de raadscommissie die het renovatieproces begeleidt.’’ Enkele weken geleden heeft een raadsmeerderheid het college middels een motie op te dragen om het stadhuis te renoveren. Dat kan voor negen miljoen, zeggen coalitiepartij Stadspartij, sociaal democraat Andries Pruiksma en de oppositiepartijen Vrije Socialisten, Fractie Vermooten, Helder Onafhankelijk, GroenLinks, ChristenUnie, Behoorlijk Bestuur en Beter voor Den Helder.

De andere coalitiepartners betwijfelen dat. Wethouder Edwin Krijns denkt dat de negen miljoen euro niet voldoende is voor een stadhuis dat voldoet aan alle voorwaarden die de coalitie bij het begin van de samenwerking voor ogen had. ,,De commissie moet zeggen aan welke voorwaarden dat gerenoveerde stadhuis moet voldoen.’’

NHD, 13-7-2016, 14:11 (Update 13-7-2016, 14:11)

Reacties:

Fred Kwast
Dus , als je eigen partij de of een motie niet steund, dan vervalt je verantwoordelijkheid als wethouder. Lekker makkelijk. Dus alles waar jouw partij niet achter staat , hoef je dan schijnbaar ook niet te doen. Dus Kuiper is de wethouder niet , Maar geheel D66. Als ik naar de foto kijk , dan is het duidelijk , dat je met de armen over elkaar gaat staan kijken hoe een ander de hete kolen voor je uit het vuur gaat halen.

Monique Kohn · Den Helder
Wat ik me afvraag is of dit überhaupt mag, zomaar met portefeuilles schuiven. De gemeenteraad bepaald de taken van een wethouder, niet de wethouder zelf of het college ..

Aad van der Aar
Volgens mij worden de portefeuilles na de verkiezingen verdeeld en schuiven kan inderdaad zo maar niet. Geeft ook politieke onduidelijkheid. De gemeenteraad speelt hier een leidende rol (beslissingsbevoegdheid)

Tjitske Biersteker · Hogeschool ijsselland
Tijdens de onderhandelingen kun je als politieke partiji wel aangeven voor welke portefeuille je een wethouder wilt leveren. Daarna vindt intern de taakverdeling plaats. Daar gaan raadsleden niet expliciet over. Als die taken verdeeld zijn is er daarna sprake van “collegiaal bestuur”. Wethouders komen niet met eigen standpunten naar buiten, maar vertegenwoordigen het college als geheel bij het uitdragen van standpunten. In die zin is de motivatie voor portefeuillewisseling absoluut not-done.

Monique Kohn · Den Helder
Tjitske Biersteker .. dank je wel voor de opheldering. Dan is het dus de vraag of Kos het ermee eens was, en zo ja, waarom hij dan niet met het nieuws naar buiten komt. Nu lijkt het net alsf het hem door de strot geduwd is.
Overigens, verbindingsofficier? Rare terminologie door Haitsma, zeker in die context.

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article28285600.ece/Switch-portefeuille-renovatie-stadhuis-politiek-handiger?lref=SR_4