Delano Weltevreden – Stadhuis Den Helder naar oude rijkswerf + OR + Ronald Boutkan – Stadhuis naar Willemsoord + Ondernemers denken wisselend + Hedzer Faber – Historisch besluit

Stadhuis Den Helder naar oude rijkswerf

Den Helder – De hele gemeentelijke organisatie van Den Helder gaat naar Willemsoord in de gebouwen 72 en 66.

Dat hebben burgemeester en wethouders besloten. Het besluit volgt na een studie naar locaties, waar de ambtenaren permanent gevestigd kunnen worden.

Het college heeft een oplossing bedacht voor het overbruggen van de periode tot iedereen naar Willemsoord kan. De publieksbalies worden tijdelijk gehuisvest in het voormalige stadhuis aan de Kerkgracht.

Het college wil, dat pand kopen van Woningstichting, met een terugkoop verplichting. Het gebouw was eerder eigendom van vastgoedondernemer Huib Broeke. Hij verkocht het vorig najaar aan Woningstichting, omdat de gemeente er toen geen belangstelling voor had.

Verantwoordelijk wethouder Michiel Wouters zegt, dat er verder niets achter gezocht moet worden: “Dat pand paste toen niet in een bepaald plan.”

Bereikbaar

Om de vestiging aan de Kerkgracht goed bereikbaar te maken, wordt de bushalte aan die weg waarschijnlijk verplaatst. Het college verwacht, dat het verbouwen van het oude stadhuis zo’n 9 maanden gaat duren. De panden aan de Drs. F. Bijlweg kunnen dus voor het einde van 2019 leeg opgeleverd worden.

Omdat er aan de Kerkgracht geen plek is voor alle ambtenaren, die nu aan de Bijlweg zitten, wordt een deel van die medewerkers gehuisvest in verplaatsbare gebouwen op het terrein van het stadhuis op Kooypunt. Of in een naastgelegen kantoorpand waar ook ruimte is.

Vier opties

Voor de tijdelijke huisvesting waren vier opties onderzocht: De Verkeerstorenweg, Willemsoord, Kerkgracht en Drs. F. Bijlweg.

Voor de structurele huisvesting zijn drie scenario’s verkend met opties op Willemsoord, de Verkeerstorenweg en Halter Bellevue (de omgeving waar vroeger de schouwburg stond). De scenario’s zijn financieel doorgerekend door BBN Adviseurs en zijn daarnaast beoordeeld op onder meer bereikbaarheid.

Voor de tijdelijke huisvesting vraagt het college de gemeenteraad om 5.246.000 euro beschikbaar te stellen. Als het pand aan de Kerkgracht na 4 jaar aan Woningstichting wordt verkocht, heeft het volgens het college een gegarandeerde restwaarde van 2.150.000 euro.

Voor de permanente huisvesting op Willemsoord is 15.829.000 euro nodig. De jaarlijkse huisvestingslasten komen volgens het college uit op 1.644.000 euro.

Omdat het om een groot bedrag gaat, moet de gemeente de verbouwing van de twee panden op Willemsoord openbaar aanbesteden, vertelt wethouder Kees Visser van financiën.

Wouters benadrukt, dat Willemsoord in de ogen van het college de beste keus is. “Het past bij het stoere, maritieme imago, dat wij als gemeente nastreven.” Door de twee gebouwen tot gemeentelijke huisvesting te maken worden bovendien twee niet renderende panden op de voormalige rijkswerf renderend gemaakt. omdat daar huur aan Willemsoord tegenover staat. “Daarmee versterken we de positie van Willemsoord.”

Gebouw 66 heeft een monumentale status, gebouw 72 niet. De wethouder zegt, dat de gemeente al heeft geïnformeerd, of het dak van gebouw 66 zo veranderd mag worden dat er daglicht naar binnen kan. “Dat mag.”

Gebouw 66 wordt jaarlijks voor een aantal evenementen gebruikt. Onder meer de schepenbeurs en de Pasar Malam. Wat Wouters betreft blijven die evenementen op Willemsoord. De Stadshal in de schouwburg is volgens hem een geschikte locatie.

Het besluit om naar Willemsoord te gaan is unaniem genomen in het college. Volgens het college onderstreept, dat de nieuwe positieve sfeer in het college en de bestuurlijke vernieuwing, die de coalitie voorstaat.

Helderse Courant, 17 januari 2019, 17:18

Reacties:

Paul Jansen
Beste bereikbaarheid voor inwoners van Julianadorp.

Rob Hoogervorst
Wat een gemiste kans om Julianadorp meer te betrekken. Een dependance voor de publieksbalie centraal in het dorp is het minste om voor deze inwoners bereikbaar te blijven. Steek minder geld in het verbouwen van het oude stadhuis en investeer een deel van deze 100000,- euro goed in een locatie binnen Julianadorp.

Daniël Groot
Gek zijn ze, lekker centraal , voor alle Woonwijken , , Doe eens slim Politiek maak in allen wijken een stuen punt , waar de Burger terecht kunnen , voor alles, en maak de Dr Bijlweg een Administratie kantoor van ,Zo moiielijk is het toch niet, dan heeft u ook stuen punten in de Wijk, en dichter bij de Burgers van Den Helder / Huisduinen / Julianadorp. .

Jans Boonstra
Wat is er mis met dat Rabo pand waar ze nu zitten?

Henk Jansen
dat is in elk geval tussen de stad en Julianadorp. En vlak bij de Mac voor de ambtenaren.

Henk van Kuijk
Hup, truc 36 wordt weer toegepast bij voor de redactie onwelgevallige reacties: een update, alles weg.
Conclusies:
1. B&W hebben maling aan de gemeenteraad en draagvlak bij de burger; 80% van de burgers is ertegen dat zo ongeveer alles in Willemsoord wordt gepropt om het uit de schulden te helpen. En die wil nu geen nieuwbouw.
2. B&W hebben maling aan Julianadorp: we gaan zover mogelijk van dat aanhangsel zitten.
3. Een open discussie in het duale stelsel met de gemeenteraad is helemaal niet nodig, vindt B&W.
4. Eerst niet aan Kerkgracht gaan zitten, omdat het in bezit was van Huib Broeke, maar nu een eentweetje met Woningstichting, inclusief een belachelijk lage “restwaarde” van 2.1 miljoen. Zo spelen bouwvrienden elkaar de bal toe. Ongetwijfeld zal de Bijlweg met lekken en scheuren veel geld opbrengen voor vriendje WS. Luxe apartementen.
5. De kritische lokalen en de CU zijn 100% door de bocht en ingepakt. Oppositie nul.
6. De bewuste sabotage van de renovatie werkte prima.
7. Als aap uit de mouw: u weet nu waar de 3 miljoen bezuiniging op de WMO naar toe gaan, naar de 15 miljoen. De grootste leugen tijdens de verkiezingen: geen bezuinigingen.
8. B&W hebben 675.000 vrij geld. Maar geld voor ego-hobbies is er blijkbaar genoeg. Vindt de Provincie dat goed?
9. Niet door de burger gedragen besluiten worden ook mogelijk door de slippendragers en reclamemakers van het NHD: “historisch besluit”. Ja, historisch slecht.

Henk Jansen
Helaas heeft de redactie mijn antwoord verwijderd. En ik had niet eens vieze woorden gebruikt. Gewoon sencuur (sens-zuur) dus.

Daniël Groot
Dat hebben ze van mij ook, niet opgenomen op dit artikelen Schanden

Henk Vriend
Nou lekker dan voor de mensen die verder weg wonen, ik kom er wel maar het is en blijft een uithoek. En het zal me niet verbazen dat grote evenementen zich moeten gaan aanpassen of niet meer kunnen omdat de gemeente er. maar goed. Stoere uitstraling? huh waar dan, Mijns inziens hoort een gemeentehuis juist in het centrum thuis…..maar ja wie ben ik, een burger die niet interessant is voor hun.

Daniël Groot
Hoort Centraal tussen de bevolking daar gebben ze 36 jaar geleden voor gekozen dichter ook naar Julianadorp

Cees Spruijt
Wat een briljante plek een toegangsweg geen openbaar vervoer en in de zomermaanden op vrijdag niet te bereiken door het verkeer naar Texel

Fred Brand
Je staat als je met de auto moet wel in de file van het verkeer naar de Texelse boot, maak dan ook de “achteringang” voormalige Bewapening wpl. weer toegangkelijk zodat je langs de visafslag ook de RW kunt bereiken.

Bernard Fritzsche
Er is niets zo permanent als een tijdelijke locatie. Zo ging het ook aan de Bijlweg. Ter herinnering. De gehele discussie rond de nieuwbouw was in 2008 ingegeven door de bedrijfskundige wetmatigheid dat alles onder 1 dak efficienter en effectiever is dan de optie van veel dislocaties. Hier gaat dit College dus maar aan voorbij. Verder wordt met deze aanpak een groot bedrag aan meerkosten uitgegeven. Het zou goed zijn als de gemeenteraad dat eerst eens op een rijtje laat zetten. Er worden miljoenen extra aan gemeenschapsgeld uitgegeven waarvoor de burger niets terug ziet. Vergeet daarbij niet mee te rekenen de miljoenen die aan voorbereidingskosten zijn uitgegeven voor de Statioslocatie. Tot slot. Ik constateer dat alle partijen hun ingenomen standpunten hebben verlaten en de burger daarvoor de rekening krijgt te betalen. Ik vraag mij trouwens af hoe deze voornemens passen binnen de zorgelijke financiele situatie waarin onze gemeente nog steeds verkeert. Gemeenteraad: bezint eer gij begint.

Els Marcussen – Bezuijen
waar het stadhuis en ambtenaren ook komen te zitten ,een ieder die zelfstandig daar kan komen is al een heel gedoe .maar wat nou als je afhankelijk bent van iemand anders?? kun je dan ook op zaterdag of meer als 1 avond terecht misschien in verschillende wijken een punt waar je terecht kan voor wmo,en documenten zaken ?? die goed bereikbaar zijn bijv bij een huisarts /tandarts/fysio praktijk?? maar goed aan mij is niets gevraagd . wie weet ??

Daniël Groot
Wij zitten in een digitaal tijd perk . Zeer belangrijk is om steun punten te maken in de wijken , men gaat gemiddeld 1/A 2 x per 5 jaar naar een gemeentehuis , Wijk stuen punten dan sta je dichter bij de burger en weet je wat er leeft in de wijk , Dr Bijweg kan een Administratie kantoor blijven . ( dat staat Centraal ) dat is mijn zakelijk instinkt en mijn gevoel als visionair , Gem Raad Den Helder wees Helder , Geen gerommel achter de koma ,

Daniël Groot
Gemeente Raad van Den Helder Denk Helder

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190117_67777632/stadhuis-den-helder-naar-oude-rijkswerf

OR: Nog geen standpunt

Den Helder – De gemeentelijke Ondernemingsraad neemt in februari een standpunt in over de voorgestelde huisvestingsplannen van burgemeester en wethouders.

Dat zegt voorzitter Annelies van der Duim-Bos:

“Wij hebben donderdag de drie presentaties op de verschillende locaties bijgewoond en zijn ook geïnformeerd over de voorstellen voor de tijdelijke en definitieve huisvesting. Tijdens de presentaties hebben wij medegedeeld, dat er op donderdag 24 januari twee extra vergaderingen zijn, waarin wij de medewerkers – onze achterban – de kans geven om te vertellen, welke zaken zij belangrijk vinden.”

Helderse Courant, 18 januari 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/noordkop

Stadhuis gaat naar Willemsoord (update)

Den Helder – Het stadhuis wordt permanent gevestigd op Willemsoord. Dat stelt het college voor aan de gemeenteraad, na het onlangs gehouden onderzoek naar de beste optie voor definitieve vestiging van het gemeentehuis. De gebouwen 66 en 72 moeten worden opgeknapt om over enkele jaren onderdak te kunnen bieden aan de ambtenaren.

De afgelopen jaren is veelvuldig over het stadhuis gesproken. Nieuwbouw op de stationslocatie en in het voormalig postkantoor, bij de dijk of op de plek waar voorheen de schouwburg zat, het kwam allemaal voorbij. Ook vestiging op Willemsoord was eerder al een optie, maar dan in andere gebouwen. De afgelopen periode was ingezet op blijven aan de Bijlweg, in combinatie met een fikse renovatie van het gebouw. Van die optie is deze college periode weer afscheid genomen.

De afgelopen weken werd onderzocht wat de beste tijdelijke en permanente optie zou zijn voor het stadhuis. Tijdens dit scenario onderzoek is ook gekeken naar Halter Bellevue, maar het college kiest dus voor de gebouwen 66 en 72. “Een stadhuis op Willemsoord vraagt een zorgvuldige inpassing met respect voor de (directe) omgeving”, zo gaf het college eerder al aan. Nu melden zij: “Wij hechten veel waarde aan het feit, dat de gebouwen en het gebied Willemsoord het maritieme karakter van de gemeente symboliseert en wij willen een bijdrage leveren aan een duurzame exploitatie van Willemsoord”.

Bereikbaarheid

Het voorstel van het college vergt een investeringskrediet van 15,8 miljoen euro. Naast dit bedrag vraagt het college de raad nog 9 miljoen beschikbaar te stellen in de investering/activa van Willemsoord B.V. Wel betekent deze oplossing, dat het gestelde financiële plafond (van € 1,6 miljoen) net niet gehaald wordt. “Gelet op het feit, dat de huur ten gunste komt van de exploitatie van Willemsoord vinden wij dat gerechtvaardigd.” Verder dient Willemsoord ontsloten te worden met een openbaar vervoer faciliteit(bus). Door de komst van het stadhuis naar Willemsoord wordt deze lang gekoesterde wens mogelijk. Tot slot verdient het parkeren aandacht. Door de verdere ontwikkeling van Willemsoord wordt de druk op parkeren hoger. “Wij denken echter, dat dit goed oplosbaar is.”

De eventuele kosten voor realisatie van deze busverbinding zijn niet meegenomen in het onderzoek. Het is op dit moment niet duidelijk wat de kosten zullen zijn en of deze volledig voor rekening van de gemeente zullen komen. “Voor de verbinding tussen openbaar vervoer en stadhuis gaan we op zoek naar alternatieven, die mogelijk ook de totale toegankelijkheid van Willemsoord ten goede komen. Ook de bereikbaarheid via de Beatrixstraat en mogelijk de oversteek Zuidstraat worden in deze fase onderzocht en waar mogelijk gelijktijdig ontwikkeld.”

Tijdelijk

Voor de periode tot de intrek op Willemsoord stelt het college voor deels op Kooijpunt te blijven in combinatie met plaatsing van portakabins in de nabijheid, en een deel van de organisatie te huisvesten op Kerkgracht 1, het voormalige stadhuis. De raad wordt voorgesteld 5,3 miljoen investeringskrediet beschikbaar te stellen.

Het voorstel leent zich voor het houden van een referendum. Het kent evenwel een lange aanloop, waarin vele politieke en bestuurlijke stappen in meerdere raadsperiodes zijn gezet. Het college meent, dat er inmiddels voldoende gegevens voorhanden zijn om tot een zorgvuldige besluitvorming over de vestiging van het stadhuis te komen en in dat kader de kosten en baten van een referendum niet opwegen tegen de nu gewenste daadkracht. “Wij geven uw raad daarom in overweging conform artikel 2, lid a, van de Referendumverordening 2012, te besluiten het voorstel niet referendabel te achten als hiertoe een verzoek wordt ingediend.”

Het voorstel wordt 6 februari besproken door de raadscommissie Bestuur en Middelen en 25 februari door de raad.

Den Helder Actueel, 17 januari 2019, 17:15

Reacties:

Judge X
17 januari 2019 at 17:44
Bodemloze financiële beerput.
En voortschrijdende respectloze aantasting van ons cultureel erfgoed en ook de behoefte van een groot deel van de gemeentelijke bevolking.

Jans
17 januari 2019 at 17:44
Ze waren al niet goed bij hun hoofd,eindelijk het word bevestigd, wie zal dit gaan verbouwen.

qrap88
17 januari 2019 at 18:10
… en vooral hoe ?

e
17 januari 2019 at 18:17
Ja, dat vraag ik mij ook af. Gebouw 66 is onderdeel van de monumentale historische buitenschil van Willemsoord. Daar moet je met je poten vanaf blijven . Er wordt hier met de stadsvernieling al genoeg gesloopt.

Henk
17 januari 2019 at 18:05
Dikke overschrijdingen natuurlijk, want het pand moet natuurlijk ook naar de milieu maatstaven van nu. Je zal als ambtenaar in zo’n uithoek moeten werken wat een armoede

e
17 januari 2019 at 18:26
Oproep aan de Gemeenteraad !! Willen jullie nog een beetje geloofwaardigheid en respect overhouden . Stel geen geld ter beschikking voor dit onzalige plan. Dit is een monumentaal gebied . Daar moet je met je poten vanaf blijven !!!

Boaz
17 januari 2019 at 18:32
Let op dames en heren ! De pizzabakker wist van nix !!!!

Opa
17 januari 2019 at 18:40
Wie drukt dit door ? en wie zal dit gaan betalen, respectloos !!!!!!!!!!!!!!

Hans
17 januari 2019 at 18:47
En beste spdh, bvdh en alle roeptoeterende partijen die ooit nieuwbouw op de stationslocatie te duur vonden, dank.
Dank voor het verpesten van een uniek locatie voor maritieme bezigheden en festiviteiten en dank voor het jarenlang geld verspillen zonder ook maar een deuk in een pakje boter te slaan ( of vergeet ik nu heft geverfde zebrapad van pieter bakker)

Monique_K
17 januari 2019 at 19:10
Mogen we ajb alsnog onder curatele!

apolocat
17 januari 2019 at 19:11
Als je alles bij elkaar optelt zo’n 30 miljoen. Het lijkt niet veel als het het snel zegt.Wat een stelletje kl…….. Ze moeten persé hun zin krijgen. Het maakt niet uit wat ze met de verkiezingen roepen, want de ambtenaren die dit hebben bekokstoofd blijven zitten en blijven drammen. Ze worden niet voor niets de vierde macht genoemd. De Raad moet gewoon NEE zeggen , maar of ze dat kunnen, heb ik mijn twijfels over. Als dit doorgaat weet ik zeker dat ik nooit meer naar het stembureau gaat om te stemmen voor een nieuwe gemeenteraad.

Peter
17 januari 2019 at 19:24
Let op, Tuin gaat dit ongetwijfeld uitvoeren. Dikke stelposten in de aannemingsovereenkomst die allemaal overschreden gaan worden. Wordt een achterkamertjes verrekening zwembad mankementen. En de Raad, zij sliep maar door. En op de vraag van hierboven terug te komen, tuurlijk wist Mario de Pizzaman dit. Hij is voor niets niet naar WO verkast. Al die ambtenaren die op de weg naar huis nog ff een pizza meenemen voor het thuisfront. Heel doorzichtig.

George
17 januari 2019 at 22:42
smakeloze ambtenaren?

Henk van Kuijk
17 januari 2019 at 19:27
Conclusies:
1. B&W hebben maling aan de gemeenteraad en draagvlak bij de burger; 80% van de burgers is ertegen dat zo ongeveer alles in Willemsoord wordt gepropt om het uit de schulden te helpen. En die wil nu geen nieuwbouw.
2. B&W hebben maling aan Julianadorp: we gaan zover mogelijk van dat aanhangsel zitten.
3. Een open discussie in het duale stelsel met de gemeenteraad is helemaal niet nodig, vindt B&W.
4. Eerst niet aan Kerkgracht gaan zitten, omdat het in bezit was van Huib Broeke, maar nu een eentweetje met Woningstichting, inclusief een belachelijk lage “restwaarde” van 2.1 miljoen. Zo spelen bouwvrienden elkaar de bal toe. Ongetwijfeld zal de Bijlweg met lekken en scheuren veel geld opbrengen voor vriendje WS. Luxe apartementen.
5. De kritische lokalen en de CU zijn 100% door de bocht en ingepakt. Oppositie nul.
6. De bewuste sabotage van de renovatie werkte prima.
7. Als aap uit de mouw: u weet nu waar de 3 miljoen bezuiniging op de WMO naar toe gaan, naar de 15 miljoen. De grootste leugen tijdens de verkiezingen: geen bezuinigingen.
8. B&W hebben 675.000 vrij geld. Maar geld voor ego-hobbies is er blijkbaar genoeg. Vindt de Provincie dat goed?

Hans
18 januari 2019 at 13:54
Henkie Henkie,
je roept zoveel dingen die kant nog wal raken.
1. de raad moet nog akkoord geven, dus wanneer de meerderheid van de raad dit voorstel niet ondersteunt gaat het niet door.
2. Tegenwoordig vinden de meeste transactie via het internet plaats, de noodzaak om precies in het midden van de gemeente te zitten is onnodig.
3. zie 1. En overigens is duaal het instrument dat de raad meer slagvaardig zou moeten maken en met alternatieven moet komen.
4. over de Bjlweg zijn al een aantal jaren geleden afspraken met WS gemaakt, hier kwam de gemeente niet slecht uit. ( zou jij toch moeten weten).
De keuze dat men niet aan de kerkgracht wilde zitten is omdat de initiele intentie was om van 4 locaties naar 1 locatie te gaan. Dit zou efficiency voordelen met zich meenemen.
5 je wijst hier naar de verkeerde partijen, wanneer we lokale partijen als de partijen die het goed met Den Helder voor hebben, dan zal je de SPDH, BVDH,BB etc ,oeten aanspreken op hun rol. Met name wethouder Wouters en Kos spelen een vreemde rol, terwijl Assorgia helemaal onbetrouwbaar is geworden.
Ik denk dat de landelijke partijen meer expertise hadden en iig voorzagen dat renovatie van de Bijlweg niet opportuun was.
6. Vele rapporten geven aan dat renovatie erg duur zou worden, maar daar moet ik bij stellen dat ik er niet van overtuigd ben dat verbouw van een historisch monument op de rijkswerf goedkoper is dan nieuwbouw elders. ( eigenlijk weet ik dat stiekem wel)
7.WMO gelden zijn veelal geoormerkt, is een aanname die geen stand houdt.
8. deze snap ik niet zo goed.
Maar Henk, de strekking van je verhaal is niet verkeerd. je haalt alleen een aantal zaken door elkaar

RB
17 januari 2019 at 19:28
pizza pizza hoooooooooo … .. .. .. pizzaaaaaaaaaa
la la la la, lalalala la la la la

pieterDaens
17 januari 2019 at 20:06
En de gewenste daadkracht wordt niet , godverhoede , gehinderd door een referendum !!!
Nee , kijk uit zeg , stel je voor dat na de lange aanloop , de vele politieke en bestuurlijke stappen in verschillende raadsperiodes , waarin telkens weer heel nadrukkelijk tegen een nieuw stadhuis geageerd werd , de meningen niet zijn veranderd en zodoende het gezonde verstand alsnog zou zegevieren . ” Er zijn inmiddels voldoende gegevens voor handen om tot een weloverwogen besluit te komen !!!! ” Inderdaad , meer als ruim voldoende , nu maar hopen dat ze geen rol gaan spelen zodat uiteindelijk de drammers hun zin krijgen en 70 procent van de bevolking bijna een snipperdag moet nemen om het stadhuis te bezoeken . Geweldig …….

RobN
17 januari 2019 at 22:07
Ik denk dat het tijd gaat worden om de GELE hesjes uit de kast te en met hand en tand deze gemeenteraad tot de orde te roepen. #redDenHeldervandeondergang

George Vinken
17 januari 2019 at 22:27
De molen staat er nog niet eens, maar het college heeft er al een klap van gekregen. Wat een waanzin bezitten zij zeg.

Dutch
18 januari 2019 at 08:55
hahaha George….goeie!

Dirk
17 januari 2019 at 22:27
Stadhuis komt echt niet op Willemsoord. Dit is politiek mensen; dus een slim voorstel om een keuze voor deze plek uit te sluiten. En de meerderheid aan raadsleden die straks gaan tegenstemmen tegen dit plan, houden er daarna een goed gevoel aan over dat ze een onzinnig plan hebben tegengehouden 🙂 Iedereen weer blij.

Maris
17 januari 2019 at 23:32
Dit is toch niet te geloven eerst kopen ze een stuk land van het noodlijdende Port off DH voor 7 miljoen wat eigenlijk gewoon van de gemeente is. En nu gaan ze op het ook noodlijdende Willemsoord een stadhuis bouwen wat alles bij elkaar gauw 30 miljoen gaat kosten. Maar het mooie van alles is dat ze dit nog gaan huren ook voor een dikke 1,6 miljoen per jaar van Willemsoord . Met andere woorden Willemsoord krijgt een subsidie van 1,6 miljoen per jaar erbij. Kan de Schouwburg ook blijven bestaan en is alles gered. Ja mooi verhaal, alleen die inwoners moeten even meer gaan betalen en bezuinigen maar dat gaat wel lukken hoor we geven ze gewoon nog een feestje.

Andrea
17 januari 2019 at 23:36
Behoorlijk Bestuur, ChristenUnie, Seniorenpartij en Beter voor Den Helder laat zijn kiezers barsten!
Het is nu zeker dat de Pizzabakker van Beter voor Den Helder zich heeft laten omkopen door de “Club”.
Maar ook Wethouder Michiel Wouters, Remco Duijnker en Tjitske Biersteker hebben zich in het pak laten naaien. Ze maken zich onwaardig om langer voor hun kiezers wethouder van Den Helder te zijn. Het persbericht op NHD was duidelijk, het was een unaniem besluit van het College van Burgemeester en Wethouders.
Het wordt ook in Den Helder tijd voor gele, desnoods orange hesje

e
18 januari 2019 at 07:58
Het geheel is volgens mij èèn grote opinie peiling van de gemeente , ook gezien de stelling die aan het stukje verbonden is. Hoe meer verzet tegen Willemsoord, hoe meer halter Bellevue of een andere lokatie in beeld komt . Ze raden immers aan , om een aanvraag voor een duur referendum af te wijzen ,dus doen ze het op zo,n goedkope manier om achter de mening van de bevolking te komen. Er staat wel dat lokatie halter Bellevue niet doorgaat, maar een steekhoudende reden geven ze daar niet voor .Terwijl het eerst wel als een goede locatie werd aangeduid. De tegenstanders van het plan worden op deze manier gewoon gebruikt als een verkapt referendum.

Ronald Boutkan
18 januari 2019 at 08:07
De stelling is uiteraard gewoon eigen initiatief DHA en heeft niets met het voorstel te maken. Verder: Halter Bellevue was volgens de gemeente 2 jaar terug inderdaad nadrukkelijk in beeld, maar is inmiddels door Woningstichting zover ingevuld (met o.a. foodstation) dat het geen optie meer is voor huisvesting gemeente ivm te weinig resterende ruimte. Aldus de toelichting gisteravond tijdens de persco.

e
18 januari 2019 at 09:53
Dank Ronald, maar daar waren wij/ik niet bij . Maar naar mijn mening , is die ruimte er wel na de bouw van het Foodstation , maar dan zitten ze hun eigen stadsparkplannen in de weg. De aangelegde weg van het Bernhardplein naar de Prins Hendriklaan, is een nood weg., net als de pas aangelegde parkeerplaatsjes daar . Als deze straks weer weg zijn , dan heb je daar ruimte tot aan de Bethelkerk zat. Maar ja het stadspark hè.

Roberto
18 januari 2019 at 08:53
Wordt wel eens tijd dat de werknemers van onze gemeente op een normale wijze gehuisvest worden. Alleen niet volgens dit dure plan welke bijna het dubbele kost van het door de Stadspartij eerder getorpedeerde plan voor de stationlocatie. En wat doen die nieuwe partijen in ons bestuur die het allemaal beter voor Den Helder zouden doen?
Komen met dit plan op de proppen…
De hele back office bij elkaar is logisch, de huidige locatie is weliswaar slecht ingericht maar kan voldoen, zeker als de Rabobank nog een beetje meer ruimte maakt. Portocabins plaatsen is dan niet nodig.
De Frontoffice moet naar de inwoners toe, dus zoek centrale en met openbaar vervoer bereikbare locaties in wijken binnen Den Helder en Julianadorp. Publiekszaken, sociaal domein en andere spreekuren kunnen dan dichtbij de inwoners plaatsvinden, dat is tenslotte waar deze diensten voor bedoeld zijn. Met de strategische visie sessies is gebleken dat de bereikbaarheid voor minder mobiele inwoners of van inwoners die van openbaar vervoer afhankelijk zijn op dit moment laag is. Dat pak je met decentrale posten in de gemeentelijke wijken ook meteen goed aan.
En dat kost uiteindelijk vast minder geld dan het tweemaal verbouwen van locaties.
Alle inwoners van Den Helder en Julianadorp weer tevreden.
Welke partij durft dit plan alsnog in te schieten?

qrap88
18 januari 2019 at 08:58
Op NH-Nieuws lees ik dat al in kannen en kruiken is… Hoe zit dat ? De Gemeenteraad moet er toch nog over stemmen ?
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/238726/eindelijk-duidelijkheid-stadhuis-den-helder-verhuist-naar-oude-rijkswerf-willemsoord

Ronald Boutkan
18 januari 2019 at 09:01
Onze collega’s van NH (lieve mensen hoor, daar niet van) zijn wel vaker iets te enthousiast 🙂 Maar zoals de laatste regel ook bij NH stelt: de raad bepaalt, in februari.

qrap88
18 januari 2019 at 15:52
Aha die regel heb ik bij het lezen gisteren gemist… (voor de update van 19:40 uur) De kop van jouw stuk is ook niets verhullend, Ronald ? De tekst is in de eerste alinea wel duidelijker dan op NH-Nieuws

M
18 januari 2019 at 09:51
Gewoon in het ouwe postkantoor beter staat toch leeg

e
18 januari 2019 at 10:37
Tijdje weggeweest zeker en het hele gebeuren omtrent het oude postkantoor gemist of niet gevolgd waarschijnlijk. Of u hebt zitten slapen. Locatie Station/oude postkantoor, is al jaren geleden al afgeschoten. Heeft zelfs geleid tot een enorme verkiezings nederlaag van de Landelijke partijen.

Andrea
18 januari 2019 at 16:22
Het oude postkantoor staat waarschijnlijk maar tijdelijk leeg.
Het plan van het stadhuis op de stationslocatie is zoals E zegt in 2014 door de inwoners afgeschoten. Dat plan heeft slechts 41 miljoen aan voorbereidingskosten gekost.
Nu kiezen de partijen die altijd tegen nieuwbouw waren van een stadhuis, voor nieuwbouw op Willemsoord. Wie en hoe zijn ze omgekocht? Het zal niet zo duur zijn als de plannen op de stationslocatie, maar de 40 miljoen zal waarschijnlijk wel worden aangetikt. De enige reden om naar Willemsoord te verhuizen is Willemsoord en de Kampanje kunstmatig overeind te houden. Evenementen moeten verplicht naar de nu verlieslijdende stadshal en Willemsoord kan de veel te hoge huur opstrijken waardoor ze in de zwarte cijfers komen.
Heel benieuwd hoe de gemeente dit allemaal gaat betalen. De begroting is nu met moeite goedgekeurd door de provincie, maar deze plannen komen in die begroting nog niet voor. Wordt Den Helder met dit plan alsnog een art 12 gemeente?

e
19 januari 2019 at 12:18
De vraag, wie er is omgekocht , kan je wel gelijk stellen aan het stadspartij raadslid Harry v Dongen , misschien weet hij het antwoord.

J.P.G.
18 januari 2019 at 10:21
Gezellig op vrijdag trouwen op Willemsoord, wel op tijd van huis gaan hoor want op vrijdag in het seizoen en de weeknden met de feestdagen gegarandeerd een verkeersinfarct op de routes naar de TESO. Hoe komen eventuelde hulpdiensten dan wel op Willemsoord ?

Henk van Kuijk
18 januari 2019 at 11:40
Trouwens, het advies om het voorstel niet referendabel te verklaren geeft de instelling van deze coalitie perfect weer: “daadkracht mag niet vertraagd worden door enige vorm van inspraak”. Hoezo verbinden. CDA? Hoezo bestuurlijke vernieuwing wethouder Duijnker, met panel van burgers? Neehoor, de Haagse partijen moeten per se hun hobby uitoefenen, met enorm veel leengeld. Nu met de slippendragers van de voorheen kritische partijen, inclusief belangverstrengeling. Hun kiezers totaal vergeten. Typerend ook dat de koppen in de media zijn: “gaat naar…”. Hup, met persconferentie, terwijl het een (absurd) voorstel is.

DHSocioloog
18 januari 2019 at 14:27
Oh, oh, oh – de reacties hier. De typische Helderse tin-foil hat delegatie komt weer uit hun spelonken kruipen om even te laten weten hoe het beter kan. Wat is dat ook weer voor gezegde? ‘De beste stuurlui staan aan wal?’ In dit geval zijn de beste stuurlui anoniem aan het reageren op DH actueel.
Denk eens na. Willemsoord is een geweldige locatie. Een schitterend gebouw, waar de sfeer van de stad direct vertegenwoordigd is. Een impuls voor het centrum want de gemeente is op de marine na de grootste werkgever in Den Helder. Een goed incentief om ook de problematiek met de Weststraat/Teso verkeer aan te pakken.
Stelletje zwartkijkers zijn het ook allemaal in Den Helder

Henk van Kuijk
18 januari 2019 at 17:55
Zeker, een “incentief”: het college heeft voorgesteld gele hesjes, met tinfoil hats, in te schakelen om de burgers door de file te geleiden, en binnen een jaar vraagt het de raad om een investering van 300 miljoen om de Teso-haven naar de oostkant te verplaatsen. Daarnaast hebben ze gebeld naar Trip-advisor om Texel uit de top-tien van Europese uitjes te krijgen.

Andrea
18 januari 2019 at 16:08
DHSocioloog toch maar even verder studeren.. Als Willemsoord de sfeer bepaald van Den Helder dan heerst er een grafstemming. Een oud militair complex met geen enkele sfeer.
De panden waar het stadhuis heen moet verhuizen is niet geschikt als kantoorpand. De panden zijn monumenten waarvan de buitengevel niet mag worden veranderd. Om er een kantorencomplex van te maken moet de buitenkant worden aangepast. Weg monumentale status.
Dat de gemeente de 2e werkgever van Den Helder is zegt eigenlijk al genoeg. Geen enkel groot bedrijf wil zich in Den Helder vestigen.
De problemen van het Tesoverkeer zal alleen maar groter worden, en er is op de korte termijn geen oplossing voor dit probleem. Simpelweg omdat er geen ruimte is om dit te verbeteren. En het verkeer naar Texel de komende jaren alleen maar zal groeien.
Een stadhuis hoort voor iedereen goed bereikbaar te zijn, dus ook voor de mensen in Julianadorp.
Het is opzich een goed idee om het stadhuis tijdelijk te huisvesten in het oude stadhuis aan de Kerkgracht. Je kan dan het huidige stadhuis afbreken en op die plek nieuwbouw plegen. je blijft dan een centrale ligging hebben met een goede infrastructuur. Naar Willemsoord komt echt geen busverbinding waar mensen gebruik van kunnen maken als ze naar het stadhuis moeten.
Het blijft een walgelijk plan, waar de meerderheid van de Helderse bevolking niet achter staat.

‘ t kan erger
18 januari 2019 at 16:19
Zo is het maar net, Andrea.

e
18 januari 2019 at 16:25
Hear Hear !!

e
20 januari 2019 at 18:24
Toch effe een kleine opmerking Andrea, Ook intern , kan er sprake zijn van monumentale zaken . Dus het is niet alleen de buitenkant waar ze niets aan mogen veranderen. Als voorbeeld , verwijs ik naar het mot hok, daar waar het Zwaantje op Willemsoord in zit. De gevel van dat gebouw , is van hout, maar het gehele binnenwerk ( steunpilaren en balken zijn van gietijzer )en hebben een monumentale status..

e
18 januari 2019 at 16:21
En DH socioloog, is niet anoniem ?? Weststraat/teso verkeer , kan niet door de Gemeente alleen opgelost worden . Daar heb je de Provincie als wegbeheerder ook bij nodig. En.. Willemsoord is geen gebouw , maar een complex van meerdere gebouwen. En het bekritiseren van verbouwings plannen die de historische gebouwen (althans èèn ) is alleen bedoeld om deze gebouwen te behoeden en behouden zoals ze zijn., Er wordt al genoeg kapot gemaakt in de stad. Daarom zijn we geen zwartkijkers of azijnzeikers, en zeker niet allemaal zoals u de bewoners van DenHelder over èèn kam scheert.

ED
18 januari 2019 at 18:15
Laat Woningstichting lekker mooie appartementen maken van het huidige gemeentehuis en bouw het nieuwe stadhuis op het voormalige WGW terrein of tussen Tetrix en de Doggershoek. Daar is volop ruimte en het is al op al het openbaar vervoer aangesloten. Iedereen blij. En dat zonnepark…. Bouw dat lekker op de daken van overheidsgebouwen en scholen. Daar ligt een enorme hoeveelheid onbenutte vierkante kilometers. Het is bovendien uit het zicht en veel minder gevoelig voor vandalisme.

Dutch
18 januari 2019 at 18:33
Prima opties ED!

Dutch
19 januari 2019 at 11:58
De fractievoorzitter van de VVD Petra Bais in het NHD; “Alles op een locatie is efficiënt en past bij een goede werkgever. Een nog betere dienstverlening voor onze inwoners past hier ook bij.’’
Wetende dat zij als nevenfunctie Projectleider is bij de gemeente Hollands Kroon…. Daar denken ze het zonder publieksbalie af te kunnen. Waar heb je nog een gemeentehuis voor nodig als je paspoort toch wordt thuisbezorgd?
In eerdere publicaties geeft mevr. Bais duidelijk te kennen dat deze nieuwe manier van werken in de gemeente Hollands Kroon zijn vruchten afwerpt. Gemeente Hollands Kroon heeft vorig jaar 4,7 miljoen euro bespaard op personeelskosten door een volledig nieuwe manier van werken. Bij de Noord-Hollandse gemeente werken geen managers en hebben ambtenaren volop vrijheid. Een pionierende gemeente en een revolutionair voorbeeld in gemeenteland zo blijkt onder andere uit een artikel van Binnenlands Bestuur over Hollands Kroon.
I rest my case.

e
19 januari 2019 at 12:22
Over de werking daarvan , staat ook een ingezonden brief in het NHD. Niet zo lovend overigens als Bais het doet voorkomen. Maar ja , zij bekijkt het ook op een heel andere wijze als de burger .

Dutch
19 januari 2019 at 13:27
Ben reuze benieuwd wat er de komende tijd nog uit de hoge hoed van de coalitie komt.
Enerzijds zal het mij niets verbazen als de oppositie nog de hakken in het zand gaat zetten, anderzijds zal het mij ook niet verbazen als de door hen aangedragen bezwaren met hetzelfde gemak van tafel wordt geveegd door de ‘oh zo eensgezinde’ coalitie. Ook mooi om te horen dat Carlo Assorgia vindt dat zijn partij goed naar de bewoners heeft geluisterd….. “politici moesten stoppen met ruzie maken en hard aan het werk gaan.” Man,man,man….wat een klucht!
Om maar te besluiten met de uitspraak van Carla van Driesten(Senioren Partij)….” het is belangrijk dat het slepende dossier gesloten kan worden”
Dus lieve reaguurders…..niet meer mopperen, de kogel is door de kerk aldus Carla….
Fijn weekend!

Henk van Kuijk
19 januari 2019 at 13:39
De voormalig kritische partijen zijn simpelweg bezig om hun eigen graf te graven: door volstrekt tegen de brede opvatting van de bevolking in te gaan volgen zij het voorbeeld van de Stadspartij. Het valt onder de kursus: hoe verlies je zo snel mogelijk kiezers? Alleen ze volgen die bijscholingskursus nooit. Zoals Carla: “Om het dossier te sluiten, kiezen we gewoon de slechtste optie!” Hoe naïef. Van een partij die beweert dat de band met de burger moet worden versterkt, en die tegen de bezuiniging op de WMO was, maar nu 15 miljoen gaat halen uit een lege portemonnee om stenen te stapelen. Meer lenen, meer schulden maken. Huren bij jezelf, net als met de schouwburg. De rekening voor slechte besluiten die geen draagvlak hebben komt altijd. Einde BB, Seniorenpartij, Stadspartij, BvDH, verlies voor VVD,CDA, PvdA, CU (al bij Provinciale verkiezingen). D66 heeft het wel bij het rechte eind: Willemoord is hopeloos slechte optie, dus zij spinnen er garen bij.

Marieke
19 januari 2019 at 15:39
Wat een negativiteit op dit forum. Eindelijk is er gekozen voor een prachtige plek in een leegstaand monumentaal pand. Daardoor snijdt het mes aan twee kanten. Wie weet gaat ons stadhuis nog het mooiste stadhuis van Nederland worden. En natuurlijk blijft het pand in tact. In ieder geval heeft onze gemeente de nautische uitstraling hard nodig want als we het moeten hebben van de gemiddelde intelligentie van de anoniempjes op dit forum komen we helemaal nergens. Bovendien zijn er onder de 53000 inwoners vast net zo veel mensen die het wel een goede plek vinden maar hebben zij gewoonweg niet de behoefte om overal tegen aan te schoppen.

Henk
19 januari 2019 at 17:52
Helemaal gelijk Marieke, mooie plek en goede uitstraling Den Helder waardig, hopelijk gaat het door.

e
19 januari 2019 at 19:30
De nautische uitstraling , heeft dit pand uit geschiedenis oogpunt zelf wel. Daar hoef je onderdeel , van een gemeentehuis met 0 nautische uitstraling niet in te zetten. Alleen al het isoleren van de ramen van het pand ( thermopane plaatsen) kan niet zonder de kozijnen te beschadigen/veranderen. Dit gaat ten koste van monumentale uitstraling. Er ligt daar totaal geen infrastructuur in de grond. En wat er eventueel zou liggen is sterk verouderd. Verwarming en verlichting , zullen in zijn geheel opnieuw moeten worden aangelegd., dat betekend , boren en frezen in muren en plavonds. Het kan haast niet anders dan dat het monumentale daardoor aangetast gaat worden. Ik heb monumentale panden zien verbouwen uit de VOC tijd. en neem van mij aan , dat , dat een hele dure grap is geworden. Zo moesten er binnen in de panden stutbalken vervangen worden, maar dat mocht alleen , als er balken in gezet werden van hetzelfde type en houtsoort en bevestigings materiaal. ( b.v Hout en pen verbindingen , mochten niet vervangen worden door b.v. schroeven en spijkers.) als dat er uitgehaald werd. Dat alleen al , is een peper duur zoekplaatje geworden om dat te vinden. En Marieke , wij schoppen niet zomaar ergens tegen aan , we weten dondersgoed waar we over praten. Daarom , hebben zij een advies gegeven om een referendum aanvraag af te wijzen . Ze zijn bang geworden voor de mondigheid van de burger.

Henk van Kuijk
19 januari 2019 at 20:05
Ik kan je nu melden Heer/Mevrouw E, dat er zeker een referendumverzoek zal worden gedaan, door een groep burgers. Er is geen enkele reden voor afwijzing van het verzoek. Kritische partijen die eens ons maatje waren qua inspraak worden onze tegenstander. Niet door ons, maar door hun eigen opstelling. Handtekeningen zijn spoedig welkom. Wordt vervolgd.

Peter
19 januari 2019 at 20:16
Henk, ga niet in op dit soort reacties. Dit zijn pionnen van Koen die worden uitgezet om positief te schrijven over zaken die erdoor gedrukt moeten worden. VVD truc. Landelijk heeft men de NPO, CBS enz. hiervoor. Ik vind dat je helemaal gelijk hebt. Wordt een schip van bijleggen. De aannemer die dit gaat uitvoeren, je kan al raden wie, zal tal van stelposten in de aannemingsovereenkomst opnemen. Die gaan allemaal overschreden worden en dat stop je echt niet met een paar miljoentjes.

Andrea
20 januari 2019 at 17:43
Koen Schuiling is lid van een criminele organisatie die VVD heet. Hij doet wel of hij kritiek heeft op de VVD, maar in werkelijkheid lift hij graag mee met de vuiligheid van zijn partij.
Koen Schuiling is maar voor 1 reden aangesteld; Nieuwbouw van een stadhuis. En gezien zijn achtergrond bij een dochtermaatschappij van Ballast Nedam kan dit zoals een echte VVD-er betaamt zijn voor zijn eigen portemonnee of van bouwvriendjes.
Wat is het geheime wapen van Koen Schuiling om politieke partijen die mordicus tegen nieuwbouw van een stadhuis zijn, toch voor nieuwbouw van een stadhuis te laten stemmen?

Monique_K
20 januari 2019 at 10:00
Liggen de handtekeningen van de vorige keer er niet meer? Toen ging het zo razendsnel met de handtekeningen dat ze het plan van de verhuizing naar Willemsoord maar van tafel hebben gehaald.

‘ t kan erger
20 januari 2019 at 11:29
Marieke, “want als we het moeten hebben van de gemiddelde intelligentie van de anoniempjes op dit forum komen we helemaal nergens.”
En wat heeft de gemeente tot op heden bereikt met hun hoge (?) iq?

Andrea
20 januari 2019 at 17:33
Droom lekker verder Marieke. Wat moet het mooiste Stadhuis van Nederland in de armste stad van Nederland. Net als bij de Kampanje en de Bibliotheek is er heel veel betaald voor de titel bij een commerciële organisatie. en Als je een beetje dieper graaft zie je ook dat de juryleden en de commercieel bedrijven een band hadden met de Kampanje en Bibliotheek.
Het gaat op Willemsoord om monumentale panden die niet geschikt zijn voor verbouwen naar kantoorpanden. Het uiterlijk van de panden heeft de monumentenstatus. Je moet dan ook van deze status afblijven.
Bij de Kampanje mocht van de Rijksbouwmeester het uiterlijk van het pand worden veranderd. Na deze toestemming nam de Rijksbouwmeester ontslag en werd vervolgens de Architect van de Kampanje.
Bij de bouw van een stadhuis op Willemsoord zal er een zelfde constructie moeten worden gedaan als bij de Kampanje. Dit kun je bijna crimineel noemen van politici die hun zin willen doordrijven.
De Kampanje mag van mij failliet gaan, om daarna het pand aan de buitenzijde te herstellen naar de oorspronkelijke situatie.

Henk van Kuijk
19 januari 2019 at 17:26
De intelligentie van anoniempje Marieke is niet zo hoog: 1. Een gebouw uit 1880 ontbeert zo ongeveer alles wat het gebouw aan de Bijlweg al wel heeft. Alles binnen moet worden gesloopt, alleen de facade blijft staan; 2. Een peiling heeft ze niet, maar oh wat is het college bang voor een referendum-aanvraag. Dit voorstel heeft geen draagvlak, mevrouw, kijk ook maar naar de peiling op DHA hier. 3. Een ambtenarenkantoor heeft nul nautische uitstraling. U praat dus onzin.

Dutch
19 januari 2019 at 18:31
…de gemiddelde intelligentie van de anoniempjes op dit forum…
Ik begrijp hieruit dat als je een mening ventileert, die haaks staat op die van Marieke (de almachtige), dit automatisch aan een lage intelligentie wordt gekoppeld. In mijn ogen is een forum zoals dit, juist bedoeld om zowel voor- als tegengeluiden te laten horen. Klaarblijkelijk hebben mensen die staan te juichen om de komst van het gemeentelijk circus naar Willemsoord een mooi aanvaardbaar IQ. Vind het nogal een uitspraak…., ga er maar aan staan.

JB
20 januari 2019 at 09:30
Als ik sommige commentaren lees dan gaat het om een nautische uitstraling, past goed op Willemsoord, prijzen voor mooiste stadhuis. Als ik naar Den Helder kijk zie ik een krimpgemeente die de afgelopen 10 jaar van 65000 naar 54000 inwoners is gegaan, een daling denk ik die niet gaat stoppen. Daarvan uitgaande lijkt het me om dan te kijken wat is er nodig voor de toekomst. Julianadorp groeit, juiste getallen heb ik niet, maar ik denk naar de 20.000 inwoners. Er vind veroudering plaats, gemiddelde leeftijd stijgt. Dus bereikbaarheid is wel een dingetje. En hoe vaak komt de gemiddelde inwoner op het stadhuis tegenwoordig. Per saldo denk ik dat er behoefte is aan 2 centraal gelegen steunpunten voor bevolkingszaken, 1 in Julianadorp en 1 centraal in (Nieuw) Den Helder. En voor de overige zaken lijkt het mij dat er vast wel ergens een locatie is die daar in kan voorzien. Heb je bijvoorbeeld nog wel een trouwlocatie nodig verbonden aan het stadhuis.Uiteraard hebben B&W, de gemeenteraad en de overige ambtenaren een onderkomen nodig, maar moet dat allemaal zo ambitieus zoals nu het voornemen is op Willemsoord. Vele zaken zijn discutabel over de afgelopen periodes waardoor de gemeente zich in hun ambitie wel eens wat nederiger zou mogen opstellen, maar gezien het aantal ego’s lijkt me dit een utopie. Zoals ik al eens eerder heb gezegd zou bijvoorbeeld een DESTEP analyse momenteel op zijn plaats zijn i.p.v. nu door te steken op plannen die 10 jaar geleden zijn opgemaakt. Ik heb ernstige twijfels of de ambitie en de plannen van de gemeente nog wel stroken met de realiteit. Heb het idee dat ze behoorlijk wat zaken en de context daarvan uit het oog zijn verloren waardoor kapitaal verspilling een (mogelijk) gevolg is. Tijdje geleden hoorde ik commentaren als eerst de stenen (bouwen) er zijn dan komen de mensen (investeerders) vanzelf wel. Ik heb hier grote twijfels over, denk dat je eerst moet investeren in potentiële ondernemers of overigen die invloed hebben op de economie van Den Helder en daarna pas moet bouwen. Maar dit zou een kip of ei discussie kunnen worden.

‘ t kan erger
20 januari 2019 at 09:46
Helemaal mee eens JB.
Ik las hier in oktober nog over de begroting van 2019: “ Ja, er moet volgend jaar bezuinigd worden, maar daarbij zijn wel keuzes gemaakt om de pijn te verdelen en zo klein mogelijk te houden.”
Hoe neerbuigend kun je dan zijn tegenover je inwoners als je die pijn volkomen bij hen legt en zelf ergens gaat bouwen waarvan iedereen met wat verstand weet, dat dit een bodemloze put gaat worden?
Jullie moesten je schamen om zo met de burgers van Den Helder om te gaan.

Henk
20 januari 2019 at 10:54
JB
Dus als ik het goed begrijp zou Den helder qua stadshuis een pas op de plaats moeten maken? omdat het een krimpgemeente is met vergrijzing…..
Echter…qua lelijke kunst, gebouwen, slechte horeca/winkels, evenementen en het aantrekken van toeristen( die hier verdwaald rondlopen) waar miljoenen in geïnvesteerd wordt d.m.v. allerlei onzinaanpassingen op infrastructuur, shopping nights/ Halloween en andere onzin, het gratis parkeren (zonder faciliteiten) of het maken van filmpjes die totaal niet met de werkelijkheid stroken hoor ik je hier niet over.
Ik vind het stadshuis op Willemsoord eindelijk eens iets voor de inwoners zelf (die we hier willen houden) dus als er miljoenen naar (wat mij betreft) onzin toe gaat, moet dit ook kunnen, dit is eindelijk is iets voor de mensen zelf.
De infrastructuur die momenteel verknald is door o.a. v.d. Beatrixstraat een soort ramblas te willen maken, wat compleet mislukt is (ik bedoel de oude v&d lijkt wel een kraakpand) kan ook aangepast worden om Willemsoord makkelijker bereikbaar te maken, d.m.v. o.a. een extra bushalte en gewoon deze straat weer open te gooien, ontlast je gelijk de Ruyghweg mee in onze mooie stad.
Of dacht je dat de miljoenen die we uit zouden sparen door het stadshuis daar niet te bouwen naar de burgers toe zou vloeien??.
Volgens mij weet je wel beter!!!
Dus stop met azijnzeiken en bouwen dat stadshuis!!!

JB
20 januari 2019 at 11:09
Beste Henk,
Ik geloof dat ik daar juist wel iets over heb gezegd, echter niet met zoveel woorden zoals jij het onderschrijft. Overigens al de zaken die jij naar voren brengt zijn onderdeel van “Stadshart op Koers”, prominent gedaan voor de inwoners van Den Helder. Tevens vind ik dat er een verschil is tussen azijnzeiken en kritisch kijken wat er nu echt gebeurt. En nogmaals, ik weet niet hoe vaak jij op het stadhuis komt, ik gemiddeld 1 a 2 keer per 5 jaar, dus begrijp ik je zinsnede niet dat dit eindelijk iets voor de mensen zelf is. De burgers komen er alleen om hun zaken af te handelen en met de digitale mogelijkheden zullen de bezoekjes waarschijnlijk nog minder worden. Dus voor wie wordt dit dan gebouwd, in mijn beleving alleen voor de ego’s die het graag willen. En zijn dat de burgers ?

Henk
20 januari 2019 at 13:30
Wat ik bedoel te zeggen JB is dat “Stadshart op koers “een grote volksverlakkerij is die is bedacht om een klein clubje te bevoordelen en wat wij (belastingbetalers en huurders) mogen betalen en waar normaal werkende inwoners meer last dan profijt van hebben.
Ik vind dit persoonlijk 100 x erger dan de bouw van het stadshuis op Willemsoord.
Als het stadshuis op Willemsoord komt ( wat ik hoop) hebben we er allemaal iets aan, in plaats van alleen een klein clubje wat denkt winst te kunnen maken met gemeenschapsgeld maar ondertussen de boel verknald, omdat gestolen goed nu eenmaal niet gedijt en dat is goed voelbaar- zichtbaar in onder andere de Beatrixstraat.
Echter als ik dat schreef in het verleden werd het woord “Azijnzeiker” mij direct voor de voeten geworpen, daarom is het heerlijk om het nu eens andersom te kunnen gebruiken.
Bouwen dat Stadshuis a.u.b.!!!, ook al ben ik er niet helemaal voor, het voorkomt in ieder geval dat er misbruik gemaakt gaat worden van deze plek.
Het is toch te belachelijk voor woorden dat er geen geen verse groentehandel, drijvende bar of rondvaartbedrijf mag komen maar wel Zeestadstaal fietsen!!!!, dat is wat ik bedoel met liever iets voor ons allemaal, het stadshuis is voor iedereen.

JB
20 januari 2019 at 18:45
Beste Henk, men heeft mij ook wel eens namen toe gekend die niet vriendelijk waren, echter zal ik deze niet een ander toespelen als het ongegrond is. Omdat jij nu wel eens azijnzeiker bent genoemd, lijkt het mij in deze dan ook niet terecht mij in deze zo te noemen.

Henk van Kuijk
20 januari 2019 at 11:37
Miljoenen uitsparen, Henk? Toevloeien? Waar heb je het over? De gemeente moest op het matje komen bij de Provincie voor de begroting over de komende twee jaar, en die houdt de haven en Willemsoord in de gaten. Ondertussen roept de voltallige coalitie HOERA over bouwen voor 30 miljoen, die ze helemaal niet hebben, maar zouden moeten lenen. Zo wordt er leengeld, met hoge rente, “geinvesteerd” in schulden van Willemsoord, en mag het stadhuis daar gaan huren. Dezelfde slechte constructie als met de teveel betalende schouwburg. Daarvoor werd gewaarschuwd, het werd in de wind geslagen, nu is men weer blind en doof, behalve voor de schaamteloze 3 miljoen bezuiniging op de kwetsbaren, de “pijn eerlijk verdelen”. Nou, die stenen op hun voeten doen pijn ja. Alle reden voor een corrigerend referendum. Want inspraak bestaat niet bij deze coalitie.

RB
20 januari 2019 at 11:55
die 30 miljoen persen ze wel weer uit de hardwerkende burgers….
Prutte heeft namelijk gemeld dat iedere Nederlander er op vooruit gaat dit jaar dus er valt weer wat te halen…

Henk
21 januari 2019 at 18:03
Eigenlijk beste Henk , zeg je precies hetzelfde als ik, het geld stroomt naar de verkeerde bodemloze potjes, (ik noem alleen een andere sector )en wordt/ werd gereguleerd door een bevoordeelde vriendjes kliek

Albertha Postma
20 januari 2019 at 14:34
STELPOST
Het gemeentehuis aan de Bijlweg ombouwen tot armenhuis. Want reken maar dat er straks nog meer ingeleverd moet worden als de gemeenteraad instemd met dit plan. Mensen die nu al op of onder de armoede grens leven hebben in de toekomst ook onderdak nodig. Want vooral zij worden het kind van de rekening. Dat is al wel gebleken uit de bezuinigingen die tot nu toe zijn doorgevoerd om van Den Helder een bruisende stad te maken.
Het geld, voor dit snode plan van het college, om het gemeentehuis naar Willemsoord te verhuizen moet toch ergens vandaan komen of niet? Want dat het veel meer gaat kosten dan begroot is zal mij en u waarschijnlijk niet gaan verbazen. Alle burgers zullen het zeer waarschijnlijk gaan merken in hun portemonnee. De koopkracht van de burgers van Den Helder daalt nog meer. Daar vaart de gewone man en de middenstand in Den Helder niet wel bij om maar in nautische termen te blijven. Dus gemeenteraad ik wens u veel sterkte en wijsheid toe.

Henk van Kuijk
20 januari 2019 at 14:49
Je hebt volkomen gelijk, Albertha. Daarom wordt er al gewerkt aan een referendumverzoek. Het is de enige inspraak die dit college biedt, en die raden ze naar de raad ook nog af. Ze bieden het dus ook niet, maar het is een gemeentelijke verordening die ze niet naast zich neer kunnen leggen.

Kobus
21 januari 2019 at 14:20
Beter voor Den Helder, van Boterzwin (Jdorp) naar Willemsoord is 8 kilometer en voor de rekenmeester terug ook weer. 16 Km, soms voor de flauwekul naar WO. Beter is het om in de Bayes Doggershoek alles te verbouwen,en asielzoekers ergens anders heen Veel gunstiger voor Dorpers en ook eerlijker. Mooi op de helft en naast het station zuid.

Hans
21 januari 2019 at 17:38
Kobus,
Hoe vaak kom je in het stadhuis?
Er zijn jaren dat ik er niets te zoeken heb.

e
21 januari 2019 at 18:19
Dus….. Als alle bewoners van Den Helder er jaren niets te zoeken hebben , waarom hebben we dan nog een nieuw stadhuis nodig. Dan kan het beter zo doen als RB hieronder beschrijft. Dan heb je aan een paar lege winkelpanden genoeg, en geeft het nog reuring in de binnenstad ook .

RB
21 januari 2019 at 18:11
gewoon de ambtenaren op het Kooijpunt laten zitten, mooi gebouw toch daar, zitten zonnepanelen op dus energie neutraal, genoeg parkeerruimte voor de ambtenaren, lunch om de hoek, stuk of wat publieksbalies over de stad verspreiden (j-dorp, stad binnen de linie, nieuw DH. en de Schooten bijvoorbeeld) dit een paar dagdelen per week op rotatiebasis open zijn want iets anders heb je toch niet op het gemeentehuis te zoeken, en klaar is Kees….. waarom moet er toch zo verschrikkelijk moeilijk over gezemeld worden en zoveel geld aan gespendeerd worden….

Peter
21 januari 2019 at 19:26
Prima idee RB! Het merendeel gaat al via het digitaal loket en dat wordt alleen maar intensiever. Dus die balies zijn maar tijdelijk die je schetst. Overigens op het Stadhuis kom zie ik er bijna alleen maar asielzoekers en migranten die daar aan de Balie staan.

Henk
21 januari 2019 at 18:03
Eigenlijk beste Henk , zeg je precies hetzelfde als ik, het geld stroomt naar de verkeerde bodemloze potjes, (ik noem alleen een andere sector )en wordt/ werd gereguleerd door een bevoordeelde vriendjes kliek

Hellen
24 januari 2019 at 15:39
En de kosten voor openbaar vervoer zijn nog niet opgenomen in de begroting…? Daar hadden ze dus nog even niet over nagedacht
Buiten het feit dat connexion in het verleden (schouwburg) al aangegeven heeft dat dit geen haalbare kaart is lijkt mij dat men dit stukje nog even gauw toegevoegd heeft omdat het dus inderdaad belachelijk is dat een gemeentehuis niet bereikbaar is met het OV
Straks zijn we na alle onzinnige voorstellen nog blij met nieuwbouw…of zou dat de bedoeling zijn?

https://denhelderactueel.nl/2019/01/stadhuis-gaat-naar-willemsoord/

Ondernemers Willemsoord denken wisselend over komst stadhuis

Den Helder – Het stadhuis moet dus naar Willemsoord, zo stelt het college. De raad bespreekt het volgende maand, maar hoe denken ondernemers op het terrein er eigenlijk over?

Timo de Vries van Kade60 is niet direct groot voorstander. “Het grote probleem is, dat we een parkeerinfarct krijgen. Nu al is er een tekort aan parkeerplaatsen en kunnen onze gasten vaak al niet parkeren. De realisatie van de nieuwe natte horeca kost ook zo’n 60 parkeerplaatsen, dus het probleem wordt straks alleen maar groter.”

Arie Verhoef van de Pimpandoer start binnenkort zijn café op Willemsoord. “Als ondernemer zou ik het fantastisch vinden, want er werken veel mensen en er komen veel bezoekers, dus voor de horeca is dat een voordeel. Verder hoop ik wel, dat dit niet betekent, dat grote evenementen straks niet meer op Willemsoord plaats kunnen vinden.” Hoewel Verhoef als ondernemer de komst van het stadhuis dus wel ziet zitten, denkt hij er als Jutter anders over. “Als inwoner vind ik het plan onzinnig, de bereikbaarheid is slecht en eenmaal op het terrein moet alle verkeer dan door een heel nauw straatje tussen Njoy en gebouw 51.”

Audrey Satoer, theatermanager bij bioscoop Kinepolis, vindt het lastig er een hele duidelijke mening over te vormen: “Ik kan niet echt de voordelen benoemen, maar daarentegen ook geen nadelen.”

Den Helder Actueel, 17 jan 19 – 17:41

Reacties:

Henri Ottervanger
17 januari 2019 at 17:50
Dit betekend het einde van het Historisch weekend, Voorjaarsbeurs, Pasar Malam, Schepenbeurs enz, enz, nog afgezien van het verkrachten van een rijksmonument gebouw 66 is van buiten en binnen een rijksmonument, bijna geen daglicht en geen isolatie, je moet wel idioot zijn om zoiets te bedenken.
Sloop het dan gelijk maar.

Glas Half Vol
17 januari 2019 at 20:16
Je moet wel gek zijn als je de gebouwen jaar rond leeg laat staan en laat verpauperen omdat er geen geld gereserveerd wordt voor onderhoud.
Doodzonde om gebouwen maar een paar weekenden per jaar te gebruiken. Juist het hergebruik van cultureel erfgoed met een andere functie is de manier om monumenten blijvend in stand te houden. Er zijn vele voorbeelden, ,ook op Willemsoord zelf, hoe in samenspraak monumenten en nieuwe permanente bestemming hebben gekregen.
En juist de samenwerking met gemeente, cultuur cluster met schouwburg en musea en het horeca cluster biedt de beste mogelijkheden om er succesvolle evenementen te organiseren.
Hillarisch dat nu opeens te veel reuring op Willemsoord niet wenselijk is!

e
19 januari 2019 at 13:19
Ze hoeven de gebouwen niet leeg te laten staan . Maar zet er dan iets of een bedrijf in , dat recht doet aan het historisch verleden van dat gebouw. En dat doen de plannen van de gemeente niet . Het bedrijf dat geinteresseerd was in het gebouw , deed dat wel, en juist daar werden de onderhandelingen mee afgebroken.

Hakatje
18 januari 2019 at 00:57
Waar staat ergens dat met de komst van het stadhuis festiviteiten verdwijnen? En een gebouw leeg en vrijwel ongebruikt laten is ook jammer. Het zijn prachtige gebouwen die, als er met respect mee wordt omgegaan, best een nieuwe invulling mogen hebben en verdienen wat mij betreft. Alles bij elkaar genomen vind ik het een goed plan. Natuurlijk moet je nadenken over bereikbaarheid en parkeren, dat is belangrijk. Maar dat zal overal zo zijn.

e
18 januari 2019 at 08:00
Lees het stukje nog eens zou ik zeggen. En dan vooral wat Arie Verhoef aanbrengt .

Judge X
17 januari 2019 at 17:59
Ik vermoedde het al langer, buiten politiek- en bouw-manisch corrupt, blijken alle partners ook nog eens geestelijk gestoord.

Boaz
17 januari 2019 at 18:38
Alleen de pizaaboer vaart er wel bij; wat een voorbereide hond ! Berlusconi is er op lokaal gebied nix bij ! Ga je schamen Carlo en vertrek ! Ik kom nooit meer bij je !!

Sieb
17 januari 2019 at 19:19
Vandaar dat die pizza boer daar heen gaat.
#voorkennis.

Dutch
17 januari 2019 at 20:01
Motie van wantrouwen tegen Assorgia!

Henk van Kuijk
17 januari 2019 at 20:17
Door wie? Velen hobbelen zwijgend mee. Je hebt wel gelijk: dit is een sprekend voorbeeld van hoe belangenverstrengeling werkt. Ik vind dat hij moet opstappen, ja.

SJZ
17 januari 2019 at 21:36
Hij is een door de burgers gekozen gemeenteraadslid. Die kan niet door een motie worden weggestemd. U bent in de war met een wethouder, daar kun je een motie van wantrouwen tegen indienen.
Assorgia zit gewoon als hij wil 4 jaar in de raad – zo hebben de kiezers dat besloten.

RB
17 januari 2019 at 21:39
hij is wel gekozen onder valse voorwendselen …… zal over drie jaar wel uitwijzen neem ik aan

HZdwg
17 januari 2019 at 20:18
Niet uitgesloten dat over tien jaar de gemeente Den Helder niet meer bestaat.
En dan staat daar een gebouw dat veel geld heeft gekost en waar op die plek moeilijk een passende bestemming voor te vinden is.

Henk
17 januari 2019 at 20:30
Een gemeentehuis trekt toch geen pizzaeters??? lijkt mij klinkklare onzin, als het stadshuis sluit is de pizzeria nog niet eens of misschien nog maar net geopend, hoe komen jullie aan deze drogreden???, de meeste stadshuiszaken worden overigens online geregeld en mag de een er dan geen voordeel van hebben en de ander wel???wat is hier aan de hand??beetje objectief blijven aub.
Als een stadshuis zo goed eters zou aantrekken stond er wel een frietkraam ofzo tegenover het huidige.

Boaz
18 januari 2019 at 07:54
Lunch en terras Henk ; nu geopend vanaf 4 uur, maar op willemsoord ook voor de lunch.
Daar online gezwets van je bevestigd alleen maar dat verhuizing niet noodzakelijk is.

Henk
19 januari 2019 at 16:56
Boaz,begrijp niets van wat je zegt, ik gun de ondernemers op Willemsoord het beste, zou alleen maar mooi zijn als ze een graantje mee zouden pikken,.

Kobus
23 januari 2019 at 15:14
Als “alles “digitaal wordt geregeld wat moet je dan met een dure verbouwing? Na een aantal jaar staat een groot deel leeg omdat alles digitaliseert. Een klein gebouw ia genoeg. Maar voor de gemeentelijke bühne en naar de buitenwacht staat het leuk. Zie wij hebben ook een nieuw stadhuis. Geldverspilling en de inwoners maar bijbetalen. De pizzaboer kan ook digitaal gaan en heeft geen gesubsidieerde tent nodig.

George
17 januari 2019 at 22:37
Parkeer probleem? Niet als daar ook een zone wordt ingevoerd en de BOA,s daar opletten dat die gemeente ambtenaren hun parkeerschijf verzetten.
Lekker laten fietsen zoals de gemeente dat graag wil.

Charlotte
18 januari 2019 at 00:29
Parkeerproblemen? Wat een onzin!
Overdag komen de ambtenaren en in de avond de bezoekers van horeca of theater. Op maandagavond wordt er vergaderd op het gemeentehuis, ondersteund door een handvol ambtenaren. Op vrijdagmiddag en in het weekend is het stadhuis uitgestorven en openingstijden kun je aanpassen. Niet alle ambtenaren komen gelijk aan of gaan massaal gelijk weg. Ik heb nog niet gehoord van opstoppingen bij de Mc Donalds bij Kooypunt en ook daar zitten Robobank en Omnyac. Evenementen zijn in het weekend of tijdens de vakantieperiode. De nieuwe ruimtes in het stadskantoor kunnen ook prima voor andere (vergader) doelen en voor andere maatschappelijke organisaties worden ingezet.
Men kan samenwerken met horeca-ondernemers en met de schouwburg.
Auto’s hebben bij drukte uitwijkmogelijkheden naar Willemsoord Noord of de parkeergarage Sluisdijk.
Verbeter de toegang vanuit de stad voor voetgangers en fietsers en heel Willemsoord profiteert van de reuring, maar ook de binnenstad zal aantrekkelijker worden om te bezoeken.
De brug over het Boerenverdriet kan eventueel als prima extra toegang dienen.
De bus van en naar de Teso komt nu ook gewoon op tijd aan en rijdt er vlak langs. 700 meter wandelen vanaf het NS station moet voor veel ambtenaren en bezoekers gewoon te doen zijn. Geef ze een treinkaartje en trek ze uit die auto.
Hulde voor de daadkracht en saamhorigheid binnen het gemeentebestuur!
Een prachtige werkplek op een bijzondere plek in onze stad.
Zet adelborsten bij de deur als wachters en laat “the changing of the guard” vanuit het KIM een nieuwe attractie worden.
Zakenlunches en businessborrels zijn nog nooit zo leuk geweest.
Een win voor het bestuur en de uitstraling in de regio, een win voor de ambtenaren met een aantrekkelijke werkplek, een win voor Willemsoord, een win voor de binnenstad, een win voor de horecaondernemers, een win voor de samenwerking met de Marine en het KIM en een win voor het behoud van cultureel erfgoed en musea op een terein vol rijksmonumenten.
Straks na het theater en de bieb weer een prijs voor mooiste stadhuis? Nu nog een hotel en Willemsoord is af!

‘ t kan erger
18 januari 2019 at 10:24
“…. maar ook de binnenstad zal aantrekkelijker worden om te bezoeken.”
Waarom wordt de lege binnenstad ineens aantrekkelijker voor toeristen als er een stadhuis zit op Willemsoord?

Peter
18 januari 2019 at 19:31
Jeetje Charlotte, het druipt ervan af dat je een zware belanghebbende bent in deze kwestie. Gezien de tekst en zinsopbouw zou je haast denken een stukje van onze Koen(e) ridder te zitten lezen. Dit stukje wordt door geen hond (Harry van Dongen noemt ons zo) serieus genomen. Pure promo uit het stadhuis.

Dutch
18 januari 2019 at 08:49
Charlotte ademt VVD.

JB
18 januari 2019 at 10:23
Denk dat Charlotte teveel business borrels heeft gedronken.

Bodelo
18 januari 2019 at 11:53
Charlotte schrijft haar mening.
ij gebrek aan argumenten meent Dutch er een politiek stickertje op te moeten plakken, gevolgd door een zinvolle opmerking van JB.
Ik vindt dat Charlotte een heldere kijk op zaken heeft en zich niet van de wijs laat brengen door emoties.

JB
18 januari 2019 at 13:58
Werkelijk Bodelo, Zet adelborsten bij de deur als wachters en laat “the changing of the guard” vanuit het KIM een nieuwe attractie worden. Daadkracht en saamhorigheid binnen het gemeentebestuur! Prijs voor het mooiste stadhuis Kom op zeg, heldere kijk op zaken ? Prima als jij en Charlotte elkaar liefdesverklaringen aan het toespelen zijn, maar laat de onzin achterwege.

Dutch
18 januari 2019 at 15:17
Hulde voor de daadkracht en saamhorigheid binnen het gemeentebestuur!
Die Charlotte…..
Hoor graag of zij die mening nog steeds deelt als de finale kosten voor dit circus gepresenteerd worden aan de burgers….. Of niet, de VVD heeft over het algemeen maling aan de gewone man en zet hoe dan ook haar plannen door, koste wat kost! Veel geluk en fijne business lunches toegewenst in Costa Smeralda en heerlijke business borrels in de door uw kliek overeind gehouden (vestzak/broekzak methode) schouwburg de Kampanje en restaurant Stoom. (uit m’n oren!!!)

Sjaak
18 januari 2019 at 18:21
Men is blijkbaar tot de conclusie genomen dat de binnenstad als trekker niet meer te redden is en wil een nieuw Centrum op Willemsoord beginnen. Wat ik inderdaad in het Centrum zie is een hoop verkrotting en je houdt dan alleen de Beatrixstraat over wat een vreselijk tochtgat is en wat straatjes eromheen . Een aardig geveltje hier en daar verandert daar niks aan. Misschien valt er van Willemsoord nog wat te maken. Die binnenstad valt niet meer te redden en echt mooi wordt het nooit. We moeten er maar mee leven denk ik.

Sjaak
18 januari 2019 at 18:38
Ik weet niet of jullie vaak in gemeentehuizen komen maar de bezoekers zijn voor het overgrote deel migranten die door de gemeente begeleid moeten worden bij hun verblijfsvergunning uitkering werk of bijstand. Ga zelf maar eens kijken. Inwoners die de gemeente niet echt nodig hebben voor het sociale vangnet komen er vrijwel nooit.

Henk van Kuijk
18 januari 2019 at 20:22
Er zijn twee mogelijkheden: Of al die coalitiepartijen draaien zichzelf onbewust een rad voor ogen, ofwel ze liegen spijkerhard. Over samenwerken, verbinden met de burger, luisteren naar de burger, die moe is van het ruziemaken, want dat hoorden wij op de markt…..blablabla, nee, we raden een referendum nadrukkelijk af, dat vertraagt alleen maar onze draagkracht voor u, burgers. Ik kies voor het laatste, de forse leugen. Sorry, met uw zogenaamde daadkracht, beste coaltie, toont u alleen maar grote minachting voor de belangen van Julianadorpers, die al afbraak van hun o.v. mogen meemaken waar u niks aan doet, en voor alle burgers, want die willen helemaal geen nieuw stadhuis op Willemsoord, ja 15%. Jullie die niet in staat waren om een goed gebouw wat bij te spijkeren, maar wel een 19e eeuws gebouw kunnen misvormen voor miljoenen, die niet in jullie portemonnee zitten. Zo decentraal mogelijk, slecht bereikbaar. Peperduur, met lege portemonnee. Maar ja, wat wil je met een coalitie die in strijd met de verkiezingsuitslag is gevormd. En oja, die wil samenwerken met Willemsoord, dus zichzelf, de Gemeente b.v., alleen maar om schulden te delgen. Het Matroesjka popje. Ga eens sparen, en over 15 jaar een echt nieuw, achitecturaal mooi, stadhuis te bouwen op de eigen grond, naast het AZC. Gezond verstand, in plaats van egopolitiektripperij. Want u speelt verkeerd met gemeenschapsgeld. Dat u niet eens heeft. De verhuizing van de schouwburg was niet verantwoord. Leert u niks?

e
18 januari 2019 at 22:19
Dat 19 de eeuwse gebouw (66) op Willemsoord , heeft geeneens een fatsoenlijke vloer. De vloer die er in ligt , zijn voor een merendeel gewone straatstenen. Dat pand intern (extern mag niet,) (Rijksmonument ) zo aanpassen dat het voor de functie van Gemeentehuis of frontoffice kan gaan dienen , gaat een godsvermogen kosten. Het zal altijd een schip van bijleg blijven. Denk alleen maar eens , aan de isolatie , er zit nergens dubbelglas in , de infrastructuur zal helemaal opnieuw moeten worden aangelegd zowel in het gebouw als onder de grond. En dan praat je nog niet eens over gebouw 72 , de oude expeditie materiaaldienst en oude zeilmakerij/takelaars. Hoewel dit geen historisch pand is, zoals 66 . is het een bouwval met ijzeren kozijnen en waar enorm veel kosten in gaan zitten ,wil je daar iets toonbaars van maken. Dat pand kan je als het ware slopen en van de grond af opnieuw opbouwen. Daarbij , het zijn werkplaatsen geweest , dus is daar geen sprake van grond vervuiling . Als dat het geval is , dan zijn qua kosten helemaal het haasje. Kortom er komt een enorme kosten post op de gemeente af als zij daaraan gaan beginnen ,zo zelfs , dat zij er beter nieuwbouw kunnen plegen op de door Henk van Kuijk gemelde locatie.

Monique_K
19 januari 2019 at 09:07
Henk Mosk in het NHD over Gebouw 66: “Gebouw 66 is een historisch pand waar grote activiteiten als de traditionele schepenbeurs en de Pasar Malam worden gehouden. Gebouw 66 heeft een maritieme functie en dat moeten we zo houden. Ik liep laatst met een hoge ambtenaar door het gebouw. Ik vroeg hoe hij dacht het probleem van daglichttoetreding in het gebouw op te lossen. Hij zei dat er dan maar planken uit het plafond gehaald moeten worden. Belachelijk! Dat is vernietiging van cultureel-historisch erfgoed.’’

e
19 januari 2019 at 12:13
De Gemeente gaat over lijken, als het hun eigen plannen aangaat. Ze breken daarvoor, al in Oktober vorig jaar vergaande onderhandelingen met ondernemers af, die interesse toonden voor gebouwen ( 66 en 72) op Willemsoord voor het vestigen/uitbreiden van hun bedrijven. Door hun eigen doorgedram, over een nieuw stadhuis in gebouw66 en 72 , jagen ze daar, waarschijnlijk ook nog een stuk werkgelegenheid de stad uit. ( Bron NHD 19-1-2019) .

e
19 januari 2019 at 12:37
HOE BETROUWBAAR KAN JE ALS GEMEENTE ZIJN , ALS JE ZO MET GESPREKSPARTNERS OVER VESTIGING OP WILLEMSOORD OMGAAT !!!!

Henk
19 januari 2019 at 12:54
Ja en??, moet alles en iedereen dan wijken voor bevoordeelde ondernemers???

e
19 januari 2019 at 13:14
Je zegt het net verkeerd. Alles en iedereen moet wijken voor het doorgedram van de gemeente . De gemeente ( lees Willemsoord ) had deze gebouwen aangeboden voor verhuur aan bedrijven . Vervolgens gaan ze heel lang met een geinteresseerd bedrijf in onderhandeling , en als die onderhandeling in vergevorderde fase is beland , die onderhandeling af breken, omdat de gemeente de panden zelf nodig heeft voor eigen doorgedram. Dan verlies je als gemeente je gezicht en toon je grote onbetrouwbaarheid aan. Het toont dus ook aan , dat de gemeente , al in oktober heeft beslist over de locatie van een nieuw gemeentehuis, naar Willemsoord, en daar komen zij dan drie maanden later mee .

https://denhelderactueel.nl/2019/01/ondernemers-willemsoord-denken-wisselend-over-komst-stadhuis/

Historisch besluit

Den Helder – Het stadhuis van Den Helder komt op Willemsoord. Een historisch besluit, vinden ze in elk geval zelf in het college van burgemeester en wethouders. Na decennia soebatten en bekvechten kan er eindelijk een streep onder dat ene dossier dat Den Helder al zo lang verdeelt.

Een bijzonder besluit is het, zeker als je bedenkt uit wat voor bont gezelschap deze coalitie bestaat. Een gelegenheidshuwelijk van traditionele bestuurspartijen én anti establishment; twee krachten in de Helderse politiek. die de voorbije jaren lijnrecht tegenover elkaar hebben gestaan op met name dit dossier.

Dat zij nu in staat zijn gebleken om ondanks hun verschillende achtergronden en gevoeligheden een door de wethouders unaniem gedragen compromis te bereiken, maakt dit eigenlijk al een historisch besluit. Een besluit, dat de burger moed geeft.

Of het ook werkelijk een keerpunt in de Helderse historie wordt, dát zal nog moeten blijken. Deze coalitie heeft weliswaar een stevige meerderheid in de gemeenteraad (23 van de 31 zetels), maar we weten uit het verleden dat de Helderse politiek heel goed in staat is dit soort historische besluiten na bijvoorbeeld de eerstvolgende verkiezingen weer net zo makkelijk terug te draaien.

Even terug in de tijd. Nieuwkomer Trots op Nederland won in 2010 de verkiezingen met een helder standpunt tégen een nieuw stadhuis, toen nog bedacht op de stationslocatie. Ging daarna in zee met een coalitie, die daar wél voor ging. Vlak voor de verkiezingen van 2014 stemde een krappe meerderheid voor nieuwbouw.

Een historisch besluit? Nou: bij die verkiezingen boekte de Stadspartij een monsterzege en draaide meteen het hele plan terug. Het huidige stadhuis aan de Bijlweg zou worden verbouwd. Ging daarmee dan een streep onder de discussie? Ook niet. Het ging niet door, want financieel niet haalbaar.

Nu zitten we met een coalitie met alle bloedgroepen, die een nieuw stadhuis wil bouwen in bestaande gebouwen. Dat kán best eens een historisch besluit worden, maar in Den Helder weet je het nooit. Nou ja, als het er daadwerkelijk staat.

Helderse Courant, 17 januari 2019, 20:19

Reacties:

Harrie Dongen Van
Nu we voldoende handen op elkaar hebben voor deze richting, zo snel als.mogelijk aan de gang om.deze plannen te verwezelijken. Het personeel en deze stad hebben er recht op!

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190117_94265378/commentaar-historisch-besluit

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=stadhuis
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Wouters
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Visser

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image