Delano Weltevreden – Stadhuis + Bolwerk barst + Ronald den Boer – College wil aanbesteding stoppen + DHA – College: aanbesteding deels mislukt + Ronald Boutkan – Extra raad renovatie stadhuis

Stadhuis

Delano Weltevreden - Stadhuis, Helderse Courant, 17 februari 2018

Helderse Courant, 17 februari 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Bolwerk stadhuisrenovatie barst

Het bolwerk, dat in de Helderse gemeenteraad renovatie van het stadhuis bepleit, begint barsten te vertonen.

Beter voor Den Helder, goed voor vier gemeenteraadszetels, vraagt de burger online, wat er moet gebeuren en wil de uitkomst eerbiedigen. Voor de fractie is renovatie van het stadhuis niet meer heilig. “We hebben gezegd, dat het voor 9 miljoen euro moest”, aldus fractievoorzitter Carlo Assorgia. “Daarna kwamen er extra eisen vanuit de gemeentelijke ondernemingsraad, wat de prijs opdreef. Daaroverheen komt nu dat de aanbesteding is mislukt. Onze partij is niet voor onbeperkt geld aan renovatie besteden.”

Herhuisvesting

De gemeenteraad heeft voor de renovatie, inclusief bijkomende kosten als tijdelijke herhuisvesting en inrichting, 13,3 miljoen euro beschikbaar gesteld. BvDH vraagt de burgers zich via een enquête uit te spreken over het stadhuisdilemma: doorzetten van de renovatie, opnieuw aanbesteden op basis van een realistisch budget of heroverwegen van nieuwbouw. “We trekken de steun voor de renovatie niet in”, verduidelijkt Assorgia. ,,We willen wel een nieuwe discussie op basis van de hoogte van de bedragen uit de aanbesteding. De reacties in de enquête gaan we filteren, om mensen er uit te halen, die meerdere keren stemmen. Wanneer de peiling uitwijst, dat de inwoners van Den Helder een voorkeur hebben voor nieuwbouw, nemen wij de mening van de burger over. Maar we willen wel weten, wat die nieuwbouw kost. Als nu wordt geroepen, dat het 17 miljoen kost, maar we komen uit op 25 miljoen, dan zullen we dat niet steunen. Het kan natuurlijk ook zijn, dat de meerderheid voor sober verbouwen is. Dan halen we de prijs opdrijvende eisen als klimaatplafonds er uit. Het vorige ontwerp kreeg een zes wat de ARBO eisen betreft. Met de klimaatplafonds werd het een zeven.” Voor nieuwbouw heeft BvDH geen voorkeur. ,,We moeten kijken, welke plekken beschikbaar zijn en waar geen bezwaren tegen zijn. Dit dossier moet een keer gesloten worden, linksom of rechtsom.’’

Noordhollands Dagblad, 21 februari, 20:41

https://www.noordhollandsdagblad.nl/playlist/den-helder-uitgelicht/artikel/bolwerk-stadhuisrenovatie-barst

College Den Helder wil aanbesteding stadhuis stoppen

Een meerderheid van burgemeester en wethouders wil de aanbestedingsprocedure voor renovatie van het huidige stadhuis stop zetten.

Dat is woensdagavond aan de gemeenteraad meegedeeld. Zoals deze krant vorige week meldde is de procedure mislukt, doordat op het onderdeel bouwkundige voorzieningen slechts één aannemer – K. Dekker uit Warenhuizen – inschreef, maar wel een half miljoen euro hoger dan het budget toe laat. Ook op andere onderdelen blijken de inschrijvingen hoger uit te vallen.

Een meerderheid van het college wil nu stoppen, omdat doorgaan betekent, dat er ruim een miljoen euro extra nodig is. Gezien de gevoeligheid van het dossier laat het college de keuze aan de raad. Het waarschuwt daarbij, dat toch door gaan met de aanbesteding vrijwel zeker tot nieuwe tegenvallers leidt.

Noordhollands Dagblad, 21 februari 2018, 18.44

Reacties:

Henk van Kuijk · Leraar banjo, gitaar, bouzouki en zang bij Muziekleraar
Met kwaadwilige honden is het slecht hazen vangen. De wethouders van VVD, CDA, PvdA en D66 hebben vier jaar lang niets anders gedaan dan zand in de machine gooien. Samen met de burgemeester. En dan zeggen: het is mislukt. Zeer hypocriet en een gotspe, bij dit doorzichtige spelletje. Gewoon het huidige stadhuis netjes bijhouden, zonder dure klimaatplafonds, en met balkondeuren even open, voor frisse lucht. Dat hebben de ambtenaren ook dringend nodig. Of het stadhuis aan de Kerkgracht zetten, met als dependance het voormalig belastingkantoor. Dat is goedkoop, en je hebt ook weer een mooie trouwlocatie. Verder is het natuurlijk een schande dat het Helders bestuur er deze vier jaar wel in geslaagd is om een nieuwe schouwburg te bouwen met forse tekorten, en er niet in slaagde om het huidige stadhuis bij de tijd te houden( nee, niet renoveren of herbouwen voor veel geld, dat wilden de kiezers niet, vier jaar geleden).p.s. Gisteren stond een groep burgers voor de rechter in Alkmaar om na vier jaar eindelijk de cijfers van de verhuizing van de schouwburg te krijgen (WOB-verzoek). De juristen van dit gemeentebestuur beweerden daar nog steeds dat het college die niet had en niet kon krijgen. De Helderse Courant had geen belangstelling voor de zitting, de Post Online (landelijk) wel.

Ruud Van de Kerkhof · Geen
Ik zou wel eens willen weten uit welke partijen die meerderheid bestaat .
Of mag de burger dat niet weten .
Lijkt mij met de komende verkiezingen in aantocht handig om je keuze te bepalen op welke partij je gaat stemmen .

Fred Kwast
Ruud , Beste jongen. Die meerderheid is weggegeven door je “”””vrienden”””” Van de stadspartij. Die gooiden hun riante verkiezings overwinning voor de leeuwen.

Ruud Van de Kerkhof · Geen
Fred Kwast Fred dat zijn al lang mijn vrienden niet meer .

Fred Kwast
Ruud Van de Kerkhof Weet ik Ruud , vandaar die rits aanhalingstekens “””””””””””.

Klaas Otten · Den Helder
Het verbaasd mij niets, ik ga er verder niet op reageren.. immers het is vechten tegen de bierkaai …

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/college-den-helder-wil-aanbesteding-stadhuis-stoppen

College: aanbesteding renovatie stadhuis deels mislukt

Den Helder – Het college heeft woensdag aan het einde van de middag een brief aan de gemeenteraad gestuurd over de aanbesteding van de renovatie van het stadhuis. De aanbesteding is inderdaad deels mislukt. Hieronder de volledige tekst van de raadsinformatiebrief.

Op 6 december 2017 is de aanbesteding voor het project renovatie stadhuis opgestart met als doel een gunning in februari 2018. Op 2 februari 2018 zijn de eerste aanbestedingsresultaten kenbaar gemaakt, waarbij is meegedeeld dat op elk perceel een inschrijving is ontvangen én de komende weken worden gebruikt voor een inhoudelijke beoordeling. Inmiddels heeft deze beoordeling plaatsgevonden.

Het renovatieproject is in de aanbestedingsprocedure onverdeeld in zeven verschillende percelen, om specifieke partijen te contracteren voor bijvoorbeeld de installaties, bouwkundige zaken en de sloop. Bij twee van de grootste percelen (installaties en bouwkundige zaken) is voorafgaand aan de aanbesteding een plafondbedrag gesteld.

Ongeldig
Bij de volledigheids- en ontvankelijkheidstoets bleek dat er op één van deze twee percelen een ongeldige inschrijving is gedaan, doordat boven het plafondbedrag is ingeschreven. Dit was tevens de enige inschrijving voor dit perceel, wat betekent dat de aanbesteding voor het betreffende perceel niet is geslaagd. De inschrijver is hier reeds van op de hoogte gesteld.

De overige zes percelen zijn door de beoordelingscommissie op basis van de volledigheids- en ontvankelijkheidstoets beoordeeld. De beoordelingscommissie constateert dat gunning van de overige percelen ook leidt tot een financiële overschrijding ten opzichte van het door de raad beschikbaar gestelde uitvoeringskrediet.

Hoe verder?
Op hoofdlijnen zijn dit de twee opties:
– Scenario 1: de aanbesteding beëindigen.
– Scenario 2: de aanbesteding gedeeltelijk over te doen. Dit is juridisch mogelijk, wel is dan extra tijd en geld benodigd.

Het college adviseert in meerderheid om te kiezen voor scenario 1. Gezien de betrokkenheid van de raad bij dit onderwerp, en het maximale beschikbaar gestelde uitvoeringskrediet, vindt het college het echter niet juist hier zelfstandig een besluit over te nemen. Mocht de raad ondanks het advies van de meerderheid van het college toch kiezen voor scenario 2, dan is het de verwachting van het college dat het aanvullen van de huidige financiële overschrijding niet voldoende zal blijken. Verder blijft het risico van meerwerk en opdrachtwijzigingen onverkort van kracht.

Het verzoek aan de raad om aan te geven hoe een vervolg aan dit proces gegeven moet worden.

Een aantal fracties wil nu een extra raadsvergadering over de renovatie.

Den Helder Actueel, 21 februari 2018 – 18:00

Reacties:

Judge X
21 februari 2018 at 18:44
Voor verder advies en instructies kan de raad zich tot het schaduw bestuur van de gemeente wenden, bestaande uit: Helderse ondernemingsverenigingen HOV, HOB en HSV; de VLA (Vereniging van Lekkende Ambtenaren) en ook Woning Stichting en de VSA (Vereniging van Samenspannende Aannemers).
Bestuurlijk Den Helder staat weer op de kaart voor de verkiezingen van maart. 😀 😀 😀

flipfluitketel
21 februari 2018 at 19:28
Ach de schuld ligt altijd ergens anders dan bij diegene die helemaal de mist in zijn gegaan door te kiezen voor renovatie voor een te klein budget.

Bodelo
22 februari 2018 at 09:54
Juist flipfluitketel! Een hele club van onwetenden is aan de hand van Coare een dikke vette worst voorgehouden.
De mensen die er verstand van hebben zijn afgeserveerd als ware het de maffia zelf.
En nu het fout gaat……
Let wel; er ligt een plan voor aanbesteding. Elke aannemer uit heel Europa kan hier op inschrijven en niemand ziet er heil in. En nu worden opeens de Helderse vaklieden, die van tevoren aangaven dat het niet zou lukken, aangewezen als de boeman?

Judge X
22 februari 2018 at 10:31
De mannen die er verstand van hebben zitten er bij nieuwbouw ook altijd naast (minimaal 20%) maar dat blijkt nooit een probleem.
Dus nee niet boeman, maar eerder maffia !
Het zijn uw woorden. 😀

Bodelo
22 februari 2018 at 13:33
Dat klopt beste zelfbenoemde rechter, dat heet stelpost of post onvoorzien. En dat kan men gewoon in de begroting meenemen zodat het niet als een verassing komt.

Judge X
22 februari 2018 at 14:09
Het enige Stadhuis-bouwproject waarvan de begroting met stelpost niet werd overschreden, is waarschijnlijk het stadhuis van Almelo (72.000 inwoners); maar daarvan was de verrassend hoge begroting dan ook € 56 miljoen …., dromer.

http://www.rtvoost.nl/nieuws/209754/stadhuis-almelo-opgeleverd-einde-aan-veertien-jaar-onenigheid

https://www.tubantia.nl/almelo/nieuw-stadhuis-almelo-op-drie-na-duurste~aadbc9ae9/

Judge X
22 februari 2018 at 14:26
Gemeente Weert 2010 :
‘Bodemprijs dankzij crisis’

De gemeente Weert is bij de bouw van haar nieuwe gemeentehuis miljoenen euro’s goedkoper uit als direct gevolg van de economische crisis. Bij een laatste raming, in juni dit jaar, ging de gemeente er nog van uit dat zij 27 miljoen euro kwijt zou zijn aan bouw-, elektrotechnische- en werktuigbouwkundige kosten.

Eerder deze maand bleek dat de laagste inschrijver de klus voor 22,5 miljoen euro wil klaren. ‘Een absolute bodemprijs’, zegt Eduard Kerssemakers, directeur van de sector Middelen en ambtelijk opdrachtgever van de nieuwbouw. ‘Bij het openen van de enveloppen waren we zeer verbaasd.’ De enige oorzaak voor de miljoenenmeevaller is het huidig economisch tij, meldt Kerssemakers. ‘De nood in de bouwsector is hoog. Er wordt bijna niets groots meer gebouwd, maar die bedrijven moeten wel aan het werk blijven. We hebben al gehoord dat een van de inschrijvers waarschijnlijk failliet gaat door het mislopen van deze order.’

De gemeente weert telt (2015) 40.000 inwoners.

RB
21 februari 2018 at 19:05
goh hoe onverwacht……
.
“De overige zes percelen zijn door de beoordelingscommissie op basis van de volledigheids- en ontvankelijkheidstoets beoordeeld. De beoordelingscommissie constateert dat gunning van de overige percelen ook leidt tot een financiële overschrijding ten opzichte van het door de raad beschikbaar gestelde uitvoeringskrediet.”

Judge X
21 februari 2018 at 21:28
Stadspartij en ook Behoorlijk Bestuur houden vast aan renovatie, omdat ook nieuwbouw veel duurder zal zijn dan waar enkele jaren geleden van werd uitgegaan.

Het volgende komt mij wel bekend voor, weliswaar enigszins anders maar toch:
Beter voor Den Helder, altijd tegen nieuwbouw en voor renovatie, lijkt nu een draai te maken. Zij vragen de burger om hun mening en als die zegt geen renovatie, dan gaat BvdH overstag.
https://denhelderactueel.nl/2018/02/mogelijk-extra-raadsvergadering-renovatie-stadhuis/

Door: Ronald Boutkan Datum:15 okt 15 – 02:02
Leden Stadspartij beslissen over nieuwbouw stadhuis
De presentatie leverde de Stadspartij veel kritiek op. De fractie zou een verkiezingsbelofte (geen nieuwbouw stadhuis) breken. Peter Reenders benadrukte later dat renovatie nog altijd de voorkeur heeft. Als dat echter duurder blijkt te zijn dan nieuwbouw, dan is dat laatste zeker een optie, ook gezien in het licht van de bezuinigingen die de gemeente de komende jaren moet doorvoeren. “Dan kun je niet zomaar extra geld uitgeven.”
https://denhelderactueel.nl/2015/10/leden-stadspartij-beslissen-over-nieuwbouw-stadhuis/

Ik denk dat er heel wat zeteltjes van BvDH naar de PVV zullen gaan. 😉

Henk
22 februari 2018 at 09:06
Gewoon in het Rabobank gebouw blijven zitten, mooi centraal ook voor Julianadorp waar den helder feitelijk op draait

RB
22 februari 2018 at 11:28
alleen even een extra bus-lijntje er heen en dit zou een perfecte oplossing zijn

boaz
22 februari 2018 at 11:50
loketfunctie in den helder en julianadorp en de heren ambtenaren in een nieuwbouw torenflat op kooypunt.

Anton Hagen.
22 februari 2018 at 15:41
Beste boaz,
Citaat uit uw bijdrage:en de heren ambtenaren in een nieuwbouw torenflat op kooypunt.Einde citaat.
Zijn er in Den Helder alleen maar gemeenteambtenaren van het mannelijke geslacht?

strandloper
23 februari 2018 at 00:28
De aanbesteding is deels mislukt en de wens tot renovatie is totaal mislukt. Partijen die hier nog mee door willen gaan dienen dat duidelijk en voor de verkiezingen te laten weten. € 9.000.000,= en geen cent meer, even later is € 12.500.000,= ook goed en nu is zelfs € 22.000.000,= goed want goedkoper dan nieuwbouw.
Waanzin, we zijn nu heel veel jaren verder en vandaag wordt nog steeds gerekend en gedacht in behoeften die misschien 10 jaar geleden van toepassing waren. Vergeet alles, gooi alle plannen, berekeningen enz. van de laatste 20 jaar in de afvalbak. Reset de breinen van bestuurders van deze gemeente alsook die van de ambtenaren.
Kom dan na de verkiezingen met een echt plan waar iedereen blij van wordt. Dat is alleen mogelijk met geresette breinen of geheel nieuwe raadsleden. Stem op nieuw want met oud is het onmogelijk om verder te komen.

https://denhelderactueel.nl/2018/02/college-aanbesteding-renovatie-stadhuis-deels-mislukt/

Mogelijk extra raadsvergadering over renovatie stadhuis

Den Helder – De raad komt zeer waarschijnlijk nog een keer extra bijeen voor de verkiezingen. Er is een grote kans dat er op woensdag 28 februari een extra raad is, die geheel in het teken staat van de renovatie van het stadhuis.

Vorige week bracht het NHD naar buiten dat de aanbesteding van de renovatie in elk geval deels was mislukt. Dat zou betekenen dat een deel over moet en dat de renovatie fors duurder zal worden dan gepland. Vanuit verschillende partijen kwam daarna al snel weer de wens naar voren voor nieuwbouw. Stadspartij en ook Behoorlijk Bestuur houden vast aan renovatie, omdat ook nieuwbouw veel duurder zal zijn dan waar enkele jaren geleden van werd uitgegaan. Beter voor Den Helder, altijd tegen nieuwbouw en voor renovatie, lijkt nu een draai te maken. Zij vragen de burger om hun mening en als die zegt geen renovatie, dan gaat BvdH overstag.

Als de berichten over het mislukken van de aanbesteding juist zijn, dan willen Stadspartij, Beter voor Den Helder, Behoorlijk Bestuur, ChristenUnie en Andries Pruiksma van de Partij van de Arbeid een extra raadsvergadering. Die kan aangevraagd worden als tenminste zeven raadsleden dit willen, deze groep telt 14 raadsleden en dat is dus ruim voldoende. “Stoppen of doorgaan met de renovatie is dan de vraag”, aldus Michiel Wouters van Behoorlijk Bestuur.

Het college praat vanmiddag (woensdag) weer verder over de aanbesteding en komt vermoedelijk niet lang daarna met informatie naar buiten.

Den Helder Actueel, 21 februari 2018 – 11:0

Reacties:

Judge X
21 februari 2018 at 13:37
Een Stadhuis van de gemeente Den Helder hoort in het hart van de gemeente te staan, ongeveer daar waar het nu al staat.
Met voldoende parkeerplaatsen, makkelijk en in korte tijd bereikbaar voor alle inwoners binnen de gemeente, waar Julianadorp (15.000 inwoners) ook toe behoort.
De coalitie + VVD gooit al 4 jaar lang zand in de renovatiemachine.
Mind You 21 maart !

Dirk
21 februari 2018 at 15:54
Mogelijk, zeer waarschijnlijk, grote kans, deels, lijkt, als, vermoedelijk…….. Lekker duidelijk bericht 🙂 Gelukkig is het zeker dat het de komende dagen gaat vriezen !!

flipfluitketel
21 februari 2018 at 16:16
Net zo als de renovatie, zeer waarschijnlijk, grote kans, deels, vermoedelijk, ja je weet het niet, maar het lijkt er op dat er voor de verkiezingen nog even snel moet worden gereageerd. Om niet voor … te staan 🙂

Stefan
21 februari 2018 at 18:44
Een peiling op de eigen site van BvDH is geen referendum en heeft generlei waarde in het democratisch bestel.

sukkels
21 februari 2018 at 20:55
beter voor assorgia wil nu het gemeentehuis wel op de plek van de oude schouwburg kan hij mooi met ze pizzahut erbij dat zit er dus achter waarom hij geen nieuwbouw in de koningstraat meer wil ze hebben hem een worst voor gehouden

Judge X
21 februari 2018 at 21:33
Je zou best wel eens gelijk kunnen hebben sukkels.

fFred
22 februari 2018 at 10:33
Je kan het ook zo zeggen, waar zijn restaurant en het horecaplein komt te staan, kan geen gemeentehuis meer staan.

Simon.H
21 februari 2018 at 20:14
welke partij gaat renovatie doordrammen en hoeveel gaat het kosten

fFred
22 februari 2018 at 07:12
Palenrammersclub D66 en De club met de meeste Corruptieschandalen VVD.

Bodelo
22 februari 2018 at 09:43
Fout fFred, dat zijn niet de renovatie clubs!

fFred
22 februari 2018 at 10:32
Mijn fout, De door mij genoemde clubs , zullen nieuwbouw doordrukken.

Juul
22 februari 2018 at 09:42
Zet ze nu maar op het kookpunt neer en daar kunnen ze blijven.

https://denhelderactueel.nl/2018/02/mogelijk-extra-raadsvergadering-renovatie-stadhuis/

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=stadhuis

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image