Delano Weltevreden – Staat Secretaris verbiedt Gemeentelijke Plannen op Willemsoord, ’Af Blijven van de Monumentale Scheep Hellingen’

Hollandia Helling (foto Museum Haven Willemsoord)

De Hellingen achter Gebouw 66 en de Medemblikker Loods zijn RijksMonumenten en mogen Niet worden Aan Getast (foto RedMouse)

De hellingen achter Gebouw 66 en de Medemblikkerloods zijn rijksmonumenten en mogen niet worden aangetast.

De Hellingen achter Gebouw 66 en de Medemblikker Loods zijn Rijks Monumenten en mogen Niet worden Aan Getast (oto RedMouse)

De Museumhaven moet vervangende kaderuimte krijgen achter de Medemblikkerloods. De hellingen zouden daarvoor worden opgeofferd.

De Museum Haven moet Vervangende Kade Ruimte krijgen achter de Medemblikker Loods, de Hellingen zouden Daar Voor worden Op Geofferd (foto RedMouse)

De gemeente gaat een alternatieve oplossing verzinnen en die aan de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed voorleggen.

De Gemeente gaat een Alternatieve Oplossing Verzinnen en die aan de Rijks Dienst voor Cultureel Erf Goed voor leggen( foto RedMouse)

Staat Secretaris verbiedt Gemeentelijke Plannen op Willemsoord, ’Af Blijven van de Monumentale Scheeps Hellingen

Den Helder –  De Gemeente Den Helder moet Af Blijven van de Monumentale Scheep Hellingen achter de Medemblikker Loods en Stadhuis Gebouw 66 op Willemsoord. Dat zegt de Rijks Dienst voor het Cultureel Erf Goed (RCE) namens de Staat Secretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De Gemeente wil de Helling Banen Gelijk Trekken met de Kades aan de Zuid Kant van Willemsoord. Onder Meer om daar Vervangende Kade Ruimte te Creëren voor de Museum Haven. Als de Boeren Verdriet Sluis wordt Om Gebouwd van Keer tot Schut Sluis, verliest de Museum Haven op die Plek namelijk Kade Ruimte waar Historische Schepen aan liggen.

In een Brief aan Burgemeester en Wet Houders roept de RCE een Eerder Stand Punt van de Dienst in Herinnering. ’De Monumentale Helling Banen mogen Niet Beschadigd, Gesloopt of Gewijzigd worden, waar door de Monumentale Kwaliteit verloren gaat. De Monumentale Helling Banen dienen Zo Veel Mogelijk Zichtbaar te Blijven voor het Publiek.’

Gebruik Historie

De Monumentale Kwaliteiten zitten hem volgens de RCE in dit Geval voor Al in de Gebruiks Historie en de Ensemble Steden BouwKundige Waarde. In het Verleden bevonden zich op Meer Plaatsen langs de Kades van Willemsoord Helling Banen. Naar Gelang de Behoefte werden die door de Tijd Heen Aan Gebracht en Verwijderd. Bij de Grote Restauratie van de Werf begin deze Eeuw, is Alleen na bij Gebouw 66 dit Type Hellingen Terug Gebracht. De RCE zegt, dat de Hellingen de Gebruik Historie van de Werf Af Leesbaar maken. De Helling Baan achter Gebouw 66 vormt een Functioneel Geheel met de Voor Malige Masten Loods, die Nu tot Stad Huis is Her Bestemd. De Hellingen onder strepen het Maritieme Verleden van dit Gebouw, zegt de Dienst.

Als de Gemeentelijke Plannen zouden door gaan, zou de Voor Malige Positie van de Hellingen Slechts Afleesbaar zijn in de Bestrating. Dat zou volgens RCE een Grote In Breuk Betekenen op de Eerder Genoemde Monumentale Waarden. ’Er moeten naar mijn Over Tuiging Zwaar Wegende Argumenten worden Op Gevoerd om Mee te Kunnen Gaan in deze Transformatie’, zegt de RCE namens de Staat Secretaris.

Geen Nood Zaak

De RCE zegt, dat er Geen Nood Zaak bestaat om de Helling Banen om te Vormen tot Aan Leg Kade. ’Ik ben er Op Basis van de Aan Geleverde Stukken en de Gevoerde Gesprekken Niet van Over Tuigd, dat er Rond de Werf Geen Alternatieve Plaatsen zijn te Vinden voor Scheep Onderhoud. De Nood Zaak tot Aan Passing ten Behoeve van Verkeer Bewegingen over de Kade Richting Stad Huis is mij Wel Duidelijk. Echter, als Alleen deze Behoefte hoeft te worden Geaccommodeerd zou dit met een Veel Minder In Grijpende Aan Passing kunnen worden Vorm Gegeven. Bij Voor Beeld in de Vorm van een Verbrede, Verbeterde bBrug over de Hellingen. Met een Dergelijke Op Lossing zou het Unieke Karakter van dit Deel van de Rijks Werf worden Behouden’, al dus de Staat Secretaris via de RCE.

Gemeentelijk Woord Voerder Maria de Wit zegt. dat in het Voor Traject Al de Mogelijkheid was Verkend van een Stalen Constructie als Alternatief voor de Aan Passing van de Hellingen. ,,Op basis Hier Van wordt een Alternatief Plan Gemaakt, dat Weer Voor Gelegd wordt aan de RCE.’’

Een Aan Passing van het Plan voor het Aan Passen van de Kade achter de Medemblikker Loods en Gebouw 66 heeft Geen Gevolgen voor de Geplande Aan Passing van de Boerenverdriet Sluis, zegt de Woord Voerder.

Voor Zitter Paul Schaap van Erf Goed Stichting SBCE is er Absoluut Niet Rouwig om dat de Staat Secretaris en de RCE voor het Gemeentelijke Plan zijn Gaan Liggen. ,,De Hellingen zijn Over Blijfselen van het Voormalige Werf Bedrijf. Zij benadrukken het Karakter van de Werf. Dan ga je ze Toch Niet Weg Halen?’’

Schaap ziet Liever, dat de Kade Ruimte. die de Museum Haven verliest op een Andere Plek wordt Gecompenseerd, Namelijk op Buitenveld. ,,Wie Den Helder binnen rijdt, kijkt voor een Deel tegen een Mooi Gedeelte van de Haven aan. Met onder andere het Lichts Ship. Maar je kijkt Ook aan tegen de Lelijke Kades van Buitenveld. Die moeten Toch Eens Vernieuwd worden. Als de Geplande Ontsluiting Weg over Buitenveld Tien Meter van de Water Kant wordt Aan Gelegd, kunnen wij Daar onder andere Schepen Laden en Lossen en met een Hef Truck Rijden. We zitten Hart Stikke dicht bij de Werk Plaatsen, je hoeft Alleen de Brug over om daar te komen. Het is een Ideale Op Lossing om de Haven Meer Smoel te gGeven en de Museum Haven te Compenseren voor het Verlies van Kade Ruimte.’’

Lees ook
Museum Haven zoekt naar Kade
Helderse HavenBaronnen zijn Mordicus tegen een Om Vaar Route ’Waarom roept de Gemeente Raad het College Niet ter Verantwoording?
De Kade van Museum Haven Willemsoord kan Verplaatst worden, De Helderse Gemeente Raad geeft er Groen Licht voor

Helderse Courant, 29 augustus 2023 om 15:58

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20230829_53920725

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Delano+Weltevreden
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gunay+Uslu
https://robscholtemuseum.nl/?s=Staat+Secretaris+van+Onderwijs+Cultuur+en+Wetenschap
https://robscholtemuseum.nl/?s=RCE
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rijks+Dienst+voor+het+Cultureel+Erfgoed
https://robscholtemuseum.nl/?s=Maria+de+Wit
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gemeente+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Burgemeester+en+Wet+Houders+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Paul+Schaap
https://robscholtemuseum.nl/?s=SBCE
https://robscholtemuseum.nl/?s=+Stichting+Behoud+Cultureel+Erf+Goed
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stad+Huis+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Loods+66
https://robscholtemuseum.nl/?s=Medemblikker+Loods
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rijks+Werf
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Museum+Haven
https://robscholtemuseum.nl/?s=Boeren+Verdriet+Sluis
https://robscholtemuseum.nl/?s=Scheep+Helling
https://robscholtemuseum.nl/?s=Helling+Baan