Delano Weltevreden – Seniorenpartij DH presenteert kandidatenlijst + Irritatie over mail burgemeester + ‘In gesprek met herrieschoppers’ + Hedzer Faber – Den Helder onder 56.000 inwoners

Seniorenpartij Den Helder presenteert kandidatenlijst

Kunstenaar Dirk Gorter en Ilse Kootkar (voormalig beheerder van vogelasiel de Paddestoel) zijn de meest opvallende nieuwe namen op de kandidatenlijst van de Seniorenpartij Den Helder.

Gorter deed recentelijk aangifte tegen burgemeester Koen Schuiling wegens het vermeend vervalsen of laten vervalsen van de handtekeningen van twee wethouders. Het openbaar ministerie oordeelde, dat er van enig strafbaar feit geen sprake was. Joke Vorstman, echtgenote van Gorter, zit nu in de fractie van Beter voor Den Helder.

Zoals bekend voert Remco Duijnker de kandidatenlijst van de Seniorenpartij aan. Hij is nu commissielid voor Fractie Vermooten. Carla van Driesten (fractievoorzitter van Vrije Socialisten), staat op plek twee, Gorter op drie en Ilse Kootkar op vier. Marinus Vermooten, fractievoorzitter van Fractie Vermooten, staat op de vijfde plaats.

Noordhollands Dagblad, 6 januari 2017, 11:48

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/seniorenpartij-den-helder-presenteert-kandidatenlijst

Irritatie over mail van burgemeester

Helderse Courant, 4 januari 2018

Helderse Courant, 4 januari 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

‘In gesprek met herrieschoppers’

Helderse Courant, 6 januari 2017

Helderse Courant, 6 januari 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Den Helder zakt definitief onder 56.000 inwoners

Den Helder is het nieuwe jaar begonnen met per saldo 225 inwoners minder dan een jaar eerder.

De teller staat per 1-1-2018 op precies 55.775 ingezetenen. Afgelopen jaar leek het er lang op, dat de neergaande lijn stabiliseerde; in het eerste halfjaar bleef het inwoneraantal rond de 56.000 schommelen, waarmee 2017 was afgetrapt.

In de tweede helft van het jaar veranderde dat echter door een daling van netto 225 inwoners, waarmee Den Helder definitief onder de 56.000 lijkt te zijn gezakt. De daling van vorig jaar is iets minder, dan het jaar ervoor (in 2015 daalde Nieuwedieps inwoneraantal met 279 mensen) en iets meer, dan het gemiddelde over de afgelopen acht jaar (-195).

Asielzoekers

Mogelijk heeft de dip in het afgelopen najaar te maken met de verminderde opvang van asielzoekers in Den Helder. Meer gedetailleerde cijfers over het afgelopen jaar zijn echter nog niet bekend.

De afgelopen jaren had Den Helder een negatief vestigingsoverschot. Anders gezegd: er verhuisden meer mensen naar elders, dan dat mensen uit andere gemeenten hier kwamen wonen. Relatief vaak zijn het jonge mensen, die vertrekken en mede als gevolg daarvan worden hier ook relatief weinig kinderen geboren.

Structurele daling door vergrijzing is er vooral in De Schooten en Julianadorp.

Het dorp zakte in 2016 onder de 13.000, waarbij mee telt, dat de nieuwe wijk Willem-Alexanderhof formeel tot de Koegraspolder wordt gerekend. De Willem-Alexanderhof groeit wel flink naarmate er meer en meer nieuwbouwwoningen worden opgeleverd.

Noordhollands Dagblad, 2 januari 2017, 20:06

Reacties:

Maria Waninge · Geen
niet zo vreemd geen werk en geen betaalbare huur huizen en dan ook nog een hoop winkel die leeg staan voor iets wat je nodig hebt moet je de stad al uit

https://www.noordhollandsdagblad.nl/playlist/den-helder-uitgelicht/artikel/den-helder-zakt-definitief-onder-56000-inwoners

1 Comment

  1. Macht versus betrokkenheid.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.