Delano Weltevreden – Scholte tegen sloop postkantoor, maar volgens architectuurhistorica sloop niet rampzalig + Ronald Boutkan – Scholte verzet zich tegen omgevingsvergunning

Scholte tegen sloop van deel postkantoor, maar volgens architectuurhistorica zou sloop niet rampzalig zijn

Den Helder – Kunstenaar Rob Scholte wil niet, dat een deel van het voormalige postkantoor wordt gesloopt. Tot een jaar geleden was in het pand zijn Rob Scholte Museum gevestigd.

Het gebouw is eigendom van bouwbedrijf A. Tuin BV uit Den Helder. Directeur Kees Jan Tuin wil een deel van het pand (laagbouw) slopen en de hoogbouw verbouwen.

In het bezwaarschrift verwijst Scholte naar een besluit van de gemeenteraad, waarin staat, dat het uiterlijke karakter van het postkantoor, onderdeel van de naoorlogse architectuur, niet mag worden aangetast. Het amendement van Beter voor Den Helder, CU, GroenLinks, Fractie Vermooten en Behoorlijk Bestuur is in september 2017 door de raad aangenomen. Volgens Scholte mag de aanbouw dus niet worden gesloopt. Wethouder Michiel Wouters, destijds fractievoorzitter van BB, zegt echter dat de gemeenteraad met het amendement heeft willen voorkomen, dat de structuur en het karakter van het gebouw worden aangetast. Sloop van de aanbouw zou de structuur en het karakter van het gebouw volgens hem geen geweld aandoen.

Wouters benadrukt, dat het vooralsnog gaat om een voornemen van ontwikkelaar Tuin: “Als er een sloopvergunning wordt aangevraagd verwacht ik niet dat dat problemen oplevert.” Architectuurhistorica Anita van Breugel heeft in 2011 een studie verricht naar de wederopbouw panden in Den Helder. Zij zegt, dat de hoogbouw en de aanbouw van het postkantoor uit dezelfde tijd stammen en qua ontwerp bij elkaar horen. “Dat kun je zien aan het metselwerk ter hoogte van de begane grond. Dat is exact hetzelfde. De aanbouw is in 1986 echter ingrijpend verbouwd en daardoor van veel minder hoge architectonische kwaliteit dan het hoofdgebouw. Ik ben van mening, dat sloop niet rampzalig zou zijn.”

Noordhollands Dagblad, 17 april 2019, 17:46

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190417_93773656/scholte-tegen-sloop-van-deel-postkantoor-maar-volgens-architectuurhistorica-zou-sloop-niet-rampzalig-zijn

Scholte verzet zich tegen omgevingsvergunning postkantoor

Den Helder – Rob Scholte is het niet eens met de plannen van Tuin voor het voormalige postkantoor. De kunstenaar, die vandaag precies een jaar geleden uit het gebouw werd gezet, heeft bij de gemeente een zienswijze ingediend tegen de aangevraagde omgevingsvergunning. Mocht de vergunning worden afgegeven, dan zal Scholte hier officieel bezwaar tegen maken.

In de zienswijze verwijst Scholte naar de commissie- en raadsvergaderingen van september 2017, waarin het bestemmingsplan voor het postkantoor wordt behandeld. Een ruime meerderheid van de raad (ook raadsleden die nu in het college zitten en partijen die nu deel uitmaken van de coalitie) besloot toen dat het uiterlijk van het pand niet mag worden aangepast.

Huidig wethouder Remco Duijnker, verantwoordelijk voor de vergunningen, liet toen als raadslid in niet mis te verstane woorden merken dat aanpassing van het uiterlijk van dit voor de wederopbouwperiode van Den Helder kenmerkende pand niet aan de orde kon zijn. Ook toenmalig wethouder Odd Wagner onderschreef het belang van het pand, omdat het de wederopbouwarchitectuur van Den Helder kenmerkt. Het pand mocht aan de buitenzijde niet worden aangepast en dat is precies wat de plannen van Tuin BV wel doen. Het amendement dat tijdens de raadsvergadering van september 2017 dit verbod op aanpassing van het uiterlijk regelde, werd destijds uitgesproken door huidig wethouder Michiel Wouters.

In de zienswijze schrijft Scholte aan de gemeente: “Het raadsbesluit van het bestemmingsplan Postkantoor 2017 staat diametraal tegenover de omgevingsvergunning, waarbij de aanvrager Tuin een verzoek doet om de in zijn ogen ‘aanbouw’ te mogen slopen. Echter de zijvleugel van het pand betreft geen aanbouw, maar is een substantieel onderdeel van het originele ontwerp uit 1965 van architect Jo Kruger, namelijk de publieksruimte. En daarmee een onverbrekelijk deel van het uiterlijke karakter van het object, zoals omschreven in het bestemmingsplan.”

Klik hier voor het de volledige zienswijze van Rob Scholte:
https://robscholtemuseum.nl/rob-scholte-museum-marc-nihot-briefje-aan-gemeente-den-helder-t-a-v-college-van-b-w-16-april-2019-zienswijze-op-de-aanvraag-omgevingsvergunning-middenweg-172-174-te-den-helder/

Den Helder Actueel, 17 april 2019 – 08:42

Reacties:

Anton Hagen
17 april 2019 at 08:59
Beste Dick Berts en andere medestanders van Rob Scholte.
Laten we met ons allen zo wijs zijn om NIET te gaan reageren op de negatieve reacties richting Scholte welke ongetwijfeld hier geplaatst gaan worden.

Albertha Postma
17 april 2019 at 10:07
Helemaal mee eens. Scholte wijst alleen maar gemeente, net als PVV, op een raadsbesluit van 2017. Of Scholte nu gelijk krijgt of gemeente wat betreft de lopende rechtszaak, dat moet geen verschil maken. Feit blijft dat het om een unaniem raadsbesluit gaat dat de buitenkant niet veranderd mag worden.

Judge X
17 april 2019 at 09:15
Zitting datum bij de kantonrechter 7 mei, uitspraak juni / juli :
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/242826/kantorechter-buigt-zich-op-7-mei-over-geschil-gemeente-en-rob-scholte

Ad
17 april 2019 at 09:44
hoe lok je iets uit hé anton ?
maar laten we ons niets aantrekken van de scholte-fanclub die nu voor de 974ste keer met hetzelfde huilverhaaltje komen.. copy-paste..

e
17 april 2019 at 11:53
U. meneer Ad , wil het als zovelen niet inzien, dat het niet om Scholte als privè persoon gaat. Alles draait om de handelswijze van de Gemeente, die waarschijnlijk op grove manier in de fout is gegaan. Het had u ook zomaar kunnen overkomen.

‘t kan erger
17 april 2019 at 09:59
Dat heb je met die wind hier altijd in Den Helder hè, zo de wind waait, waait mijn jasje!

Richard
17 april 2019 at 10:05
Laten we eerst de lopende rechtzaken af wachten. Dan weten we iets meer. Het is wel zeker dat dit een hoop geld ons zal kosten.

Joost
17 april 2019 at 10:15
Ik pak alvast popcorn.

e
17 april 2019 at 11:55
Hele grote emmer?

RB
17 april 2019 at 13:58
nee die heeft hij voor het bier gereserveerd 🙂

Ferry
17 april 2019 at 12:59
Het wordt in ieder geval een hele spannende mei maand voor B&W en CO ik ga een reanimatie cursus volgen;hoewel …… nou nee toch maar niet,kijk of het later in het jaar ook nog mogelijk is.

Henk van Kuijk
17 april 2019 at 14:52
Het is wachten op het oordeel van de rechter: Dhr Scholte moet kunnen terugkeren naar het Postkantoor. Dan komt er een miljoenenschadeclaim, en kan Tuin niet doen wat hij wil. Plus een bezwaar bij de bestuursrechter, gebaseerd op bovengenoemd amendement, dat juridische kracht heeft. En niet te vergeten: Dan moeten burgemeester en wethouder Kos opstappen, als hoofdverantwoordelijken voor dit wanbeleid.

Dick Berts
17 april 2019 at 15:28
Vandaag is de rechtszaak van Scholte tegen de gemeente WEER uitgesteld. Ik vervloek dit land inmiddels! Een kunstenaar zonder benen die met zijn gezin zijn huis uit gelazerd wordt en dan meer dan een jaar moet wachten totdat de rechter zich daarover buigt. Kort geding?? De maffiose tegenpartij van Scholte sleept kilometers dossiers aan om dat te voorkomen. Ingewikkelde zaken zijn namelijk niet vatbaar voor een kort geding. Ik schrijf dit vanuit Slootdorp, zolang Schuiling burgemeester van Den Helder is, wil ik er niet meer wonen. Ja en schijt maar weer op de knutselaar en op de enkeling die het voor hem opneemt. Totdat je zelf de volgende bent die in het Palermo aan het Marsdiep te grazen wordt genomen. Dan sta je ook machteloos en springen alle meelopers van het regime je in de nek.

e
17 april 2019 at 17:51
Voor een betere beeldvorming , moet er ook bij gezegd worden , wie dat uitstel heeft aangevraagd. Heeft de rechtbank de zaak weer uitgesteld, of heeft èèn van beide partijen het uitstel aangevraagd.

RB
17 april 2019 at 18:35
hoe bevalt Slootdorp u heer Berts?

Richard
17 april 2019 at 16:15
Dit zal nog wel vaker voor komen Dick Berts dat recht zaken worden uitgesteld tegen de gemeente Den Helder. Kijk maar naar de cafe’s/wijkhuis en de shoarma zaken een misstap en je kan je tent sluiten. Den helder telt bijna net zoveel cafe’s als Schagen rara hoe kan dit. Het begint er aardig op te lijken dat Den Helder geheel alcohol vrij gemaakt wordt. Er zitten nu nog 3 cafe’s in de Koningstraat voor hoe lang nog. Dan heeft deze Burgermeester Wsdh en Zeestad het voor mekaar, Dan heeft Den Helder echt geen uitgaansleven meer. Wie is de volgende die naar de rechter stap door het beleid van deze burgervader. .

e
17 april 2019 at 17:51
Voor een betere beeldvorming , moet er ook bij gezegd worden , wie dat uitstel heeft aangevraagd. Heeft de rechtbank de zaak weer uitgesteld, of heeft èèn van beide partijen het uitstel aangevraagd.

Henk
17 april 2019 at 18:56
Scholte heeft gelijk, ik hoop dat hij wint van dit soort

RB
17 april 2019 at 22:11
uit het stukje: Mocht de vergunning worden afgegeven, dan zal Scholte hier officieel bezwaar tegen maken.
heeft in de gemeente DH totaal geen zin, kunt net zo goed een brief naar de maan sturen, zelfde resultaat….
141 bezwaarschriften over het nieuwe stadhuis op Willemsoord en waar gaat het komen? juist ja op Willemsoord..
https://denhelderactueel.nl/2019/04/141-bezwaarschriften-tegen-stadhuis-op-willemsoord/

Marinus Vermooten
18 april 2019 at 10:29
(politieke) meningen kunnen bij coalitievorming een totaal andere wending krijgen. Of de gemiddelde Helderse burger hier blij mee is kan men zich afvragen en zal een uiteindelijk oordeel pas in 2022 uitwijzen wanneer tijdens de verkiezingen na het uitdelen van ballonnen en lekkernijen een oordeel over hert gevoerde beleid kan geven.. .De individuele volksvertegenwoordiger zal van de eventuele financiële consequenties van gevoerd beleid overigens niets van merken en dat is vaak het kwalijke van de zaak. Ik ben ongetwijfeld een eenling maar vindt raadswerk onder de categorie vrijwilligerswerk moet vallen zodat er extra geld overblijft voor burgers en dieren die het hard nodig hebben..

Andrea
18 april 2019 at 21:51
De Politiek kent een duaal stelsel… Iets wat u als raadslid ook nooit helemaal heeft begrepen.
Een coalitie partij hoeft niet klakkeloos het college te volgen, ze hebben namelijk een controlerende taak.
Ook heeft iedereen principes…. Het lijkt alleen dat je die als raadslid in Den Helder niet meer mag hebben…
Raadsleden niet belonen voor hun werk kun je niet maken… Je zult er alleen voor moeten zorgen dat de raadsleden betaald worden naar wat ze uitvreten…. uurtje factuurtje…
De brief die door het museum is gestuurd is vrij lang, maar ieder raadslid zou wel de volledige inhoud moeten weten. Daar worden ze wat u al eerder zei, ruimschoots voor betaald. Maar zijn er überhaupt raadsleden die hun stukken lezen?
Want wie van de raadsleden kent de inhoud van de 141 bezwaarschriften over nieuwbouw stadhuis?

Marinus Vermooten
19 april 2019 at 08:33
Wil een raadslid goed functioneren dan zou men voor het te ontvangen maandelijkse bedrag van 1400 euro bruto, vergeleken met het salaris van een doorsnee arbeider, minimaal 25 uur per week actief moeten werken en het geld tijdens de vakantieperiodes/dagen feitelijk moeten terugschenken aan de bevolking. Kom daar maar eens om. Vreemd dat men nooit landelijk een onderzoek naar de financieel verhoudingen raadsleden en andere werknemers (laat ik raadsleden hier gemakshalve maar onder rekenen) een serieuze discussie over is geweest.

Andrea
19 april 2019 at 21:25
De discussie over het salaris is niet belangrijk, als ze maar werken voor hun geld. Als ze echt werken, mogen ze mij ook wel meer verdienen. Ook ik krijg gewoon salaris als ik 3 weken met vakantie ben, daar neem ik namelijk vakantiedagen voor op.
Terug schenken slaat nergens op. En mag ik u even herinneren dat u alles zou wegschenken aan de dieren? Dus 48 maanden a 1400,- is 67.000,-. Hoeveel heeft u daar daadwerkelijk van geschonken?

‘t kan erger
21 april 2019 at 10:46
Andrea, verwart u het inkomen van een raadslid niet met het veel lagere inkomen van een commissielid??

Albertha Postma
18 april 2019 at 23:17
Volgens mij hoeven de raadsleden hun hoofd niet te buigen over de 141 bezwaarschriften. Daar heeft men juridische medewerkers voor in dienst bij gemeente. Ook de brief van de heer Scholte wordt behandeld door de bedrijfsjurist. Het zou gekkenwerk zijn als de voltallige raad een juridische achtergrond moet hebben en al die ingekomen stukken zou moeten uitpluizen. Verder heeft u het over principes van raadsleden. Als men deze principes ook nog eens in zou zetten voor de controlerende functie die men bekleed dan zou er een richting aan worden gegeven. Maar helaas zijn er raadsleden die niet eens weten welke principes ze hebben. Omdat ze zich laten leiden door andermans principes. Daardoor raakt de burger het vertrouwen kwijt in het programma van de partij waarop men gestemd heeft. En daarmee in het raadslid.

Andrea
19 april 2019 at 09:33
Raadsleden moeten zich wel buigen over de 141 bezwaarschriften Stadhuis en de zienswijze van het Rob Scholte Museum. Dat is namelijk hun taak!
Een raadslid hoeft geen jurist te zijn maar een klein beetje kennis van bestuursrecht moet je als raadslid wel hebben.Ook kunnen ze hun controlerende functie pas uitvoeren als ze weten wat er allemaal speelt. De ingekomen stukken moet je dus lezen.
De zienswijze van Scholte is duidelijk, het college heeft meerdere malen in het dossier de wet overtreden zoals Wethouder Duinker ook heeft gezegd voordat hij wethouder werd. Dat valt dus onder de controlerende taak van de Raad.

Albertha Postma
19 april 2019 at 10:30
De raadsleden krijgen de gegronde bezwaren met betrekking tot de bouw van een nieuw stadhuis op Willemsoord pas onder ogen als ze al beoordeeld zijn door een juridisch medewerker. Het grootste gedeelte van de bezwaren zullen van rechtswege niet in behandeling worden genomen omdat ze ongegrond zijn. Van de 141 bezwaren zullen maar een klein gedeelte overblijven. Als er al wat van overeind blijft. De raad zou er anders een dagtaak aan hebben. En wat betreft het bestuursrecht, dat is maar een klein onderdeel van het recht. Daarmee kan je deze bezwaren niet beoordelen. En wat betreft het uiterlijk van het oude postkantoor en de zienswijze hieromtrent van de heer Scholte. Dat is zijn zienswijze en hoeft daarom niet overeen te komen met die van anderen of met de wetgeving hieromtrent. Bij de heer Scholte spelen veel gevoelens mee die misschien, of helemaal, niet relevant zijn. En of het college de wet heeft overtreden dat is een heel zware beschuldiging en kan uit frustraties geboren zijn. Daarom is het van belang dat er objectief naar feiten wordt gekeken. We zullen af moeten wachten wat de uitkomst zal zijn. En kunnen ons niet bemoeien met de procedures in dit alles. Het besluit van de raad van 2017 is tot nu toe ongewijzigd. En is nog altijd van kracht. De firma Tuin heeft alleen maar een aanvraag gedaan voor een omgevingsvergunning. Deze is nog in behandeling. Het kan nog alle kanten opgaan. U loopt naar mijn idee behoorlijk op de dingen vooruit. Dat de heer Scholte zijn zienswijze kenbaar maakt is omdat hij de hoop en misschien ook wel het recht heeft op koop van het postkantoor en deze graag in oude staat wil houden. Dat hangt van zijn rechten af in deze. En zal door de rechtbank beoordeeld gaan worden. Ps. Het is naar mijn idee handiger om alleen op bovenstaand artikel in te gaan. U haalt nu twee zaken aan die niets met elkaar te maken hebben.

Andrea
19 april 2019 at 21:17
Dat is dus niet waar… Als de bezwaarschriften naar de gemeenteraad worden gestuurd krijgen ze dit meteen onder ogen. Tenminste zo hoort het. Gemeenteraadsleden staan los van de ambtenaren, zij hebben alleen te maken met hun eigen secretariaat. En raadslid moet je zien als kleine zelfstandige, tenminste zo hoort het te zijn.
En met hun riante salaris kunnen ze best wel wat lezen….
Als u zegt alleen ingaan op bovenstaand artikel? Dan bedoeld u ook de zienswijze?
De inmiddels wethouder Duijnker spreekt echt niet uit frustratie. Als oud ambtenaar weet hij wel degelijk wat van het bestuursrecht. In de zienswijze staat een citaat van de huidige wethouder, die inmiddels verantwoordelijk is voor de vergunningen. Het citaat heeft de Remco Duijnker uitgesproken als commissielid in 2017;
Begin citaat;
Het heeft er eerder de schijn van, voorzitter, dat met een politiek besluit in deze dus bij het bestemmingsplan postkantoor ervan uitgegaan wordt, dat de gemeente sterk staat bij de voorzieningenrechter op 2 oktober in andere woorden: edelachtbare, we moeten de huidige gebruiker er wel uitzetten, want hij belemmert het nieuwe bestemmingsplan. Dat klinkt als een situatie, zoals beschreven in artikel 3:3 Algemene wet bestuursrecht.
Dit is namelijk niet ondenkbaar. Het komt niet zomaar aangevlogen, want andersom kun je ook stellen, dat met het deels vaststellen van het bestemmingsplan de rechtszekerheid van de huidige gebruiker van het pand wordt aangetast. En de huidige gebruiker maakt al tien jaar bestendig gebruik van het object. Dat zou anders zijn indien een persoon op korte tijd op de winkel zou passen. Dat is echter hier al heel lang niet het geval ondanks een vurig pleidooi van de VVD hiervoor afgelopen woensdag.
Je kunt niet met terugwerkende kracht een andere invulling geven aan het tien jaar durende huidige bestendige gebruik. Volgens de fractie gaat het college te makkelijk om met de rechten van burgers.
Einde citaat.

Albertha Postma
19 april 2019 at 21:57
Bezwaarschriften worden gestuurd aan B&W en niet aan de raad. En voor de rest ga ik niet verder in op alles wat u en ook anderen er allemaal bijslepen. Verder hoeft u mij niet uit toeleggen waar de raad staat ten opzichte van gemeente. Kleine zelfstandige? Hou toch op. Het zijn volksvertegenwoordigers. Dus gewoon gekozen burgers die een controlerende functie hebben. De rechtbank buigt zich wel over de zaak tussen de heer Scholte en gemeente. En heeft u en mij daar niet bij nodig. Daar laat ik het verder bij.

Andrea
20 april 2019 at 09:42
De meeste bezwaarschriften worden ook aan de gemeenteraad gestuurd. En je moet als gemeenteraadslid gewoon weten wat er in je stad gebeurt. Dus lees je de bezwaarschriften.
En wat is er mis met de uitleg kleine zelfstandigen. Raadsleden zijn op persoonlijke basis gekozen en moeten het college controleren zonder last en ruggespraak.
Wel opvallend overigens dat u verder niet ingaat op de wetsovertredingen zoals Remco Duijnker die heeft benoemd.

Albertha Postma
20 april 2019 at 11:32
U maakt suggestieve opmerkingen. Niet alleen bij mij maar ook naar anderen toe. Heeft u zelf wel door dat dit onbehoorlijk is. U bent alles uit zijn verband aan het trekken. Ook stelt u onbehoorlijke vragen, zoals aan de heer Vermooten. Ik citeer, En mag ik u er even aan herinneren dat u alles zou wegschenken aan de dieren? Dus 48 maanden à 1400,- is 67.000,-. Hoeveel heeft u daar daadwerkelijk van geschonken? Zoals ik eerder al zei, laat de rechtbank zich maar buigen over de zaak tussen de heer Scholte en gemeente. PVV gaat vragen stellen aan de raad hoe het zit met het besluit van 2017, dat het uiterlijk van het oude postkantoor niet veranderd mag worden. De heer Scholte heeft zijn zienswijze gegeven en op schrift gezet en aan gemeente kenbaar gemaakt. Dat zijn de feiten en controleerbaar. Daar laat ik het bij. Maar u gaat vast en zeker verder in de aanval en blijft zoeken. U kunt beter Paaseieren gaan zoeken. Daar kan je ook van smullen.

Andrea
21 april 2019 at 10:06
De heer Vermooten heeft zelf altijd verkondigd dat hij zijn raadstoelage aan de dieren zou geven. Waarom mag je daar dan geen vragen over stellen. Hij vind dat salaris moet worden weggeschonken.
Alles wat ik hier noem is ook controleerbaar. Alles is via Google terug te lezen. Ik baseer me op feiten die openbaar te vinden zijn.
Het lijkt er op dat u niet wil dat raadsleden worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid.
En ja de PVV is de enigste partij die zich inzet voor de burger, en dat is veel complimenten waard. Daar kunnen andere partijen van leren, als ze niet alleen bezig zouden zijn met zakken vullen.
Gisteren stond ook in de krant dat heer Marinus naar Raad van State moet om zijn gelijk te halen… Het is belachelijk dat in Den Helder alles via rechter moet.

Albertha Postma
21 april 2019 at 11:48
Zoals ik al aangaf blijft u zoeken. En mij ontleden ongeveer. Nu lijkt het er volgens u weer op dat ik niet wil dat raadsleden niet worden aangesproken worden op hun verantwoordelijkheid. Waar baseert u dat op? Of staat dat ook op Google? Waar wilt u eigenlijk achter komen? Fijne Paasdagen toegewenst.

https://denhelderactueel.nl/2019/04/scholte-verzet-zich-tegen-omgevingsvergunning-postkantoor

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=postkantoor
https://robscholtemuseum.nl/?s=A.+Tuin+BV
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Wouters
https://robscholtemuseum.nl/?s=Anita+van+Breugel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Remco+Duijnker
https://robscholtemuseum.nl/?s=Odd+Wagner