Delano Weltevreden – Scholte Moest Erkennen, dat hij Geld Schuldig is, Onder die Voorwaarde wilde Gemeente Teruggave Kunstcollectie ’Konden We Nooit Mee Akkoord Gaan’

In de Strijd tegen de Gemeente Den Helder staat Lijsje Snijder Pal achter Echtgenoot Rob Scholte (foto Vincent de Vries | jjfoto)

The Manual of Modern Pataphysics (foto Dienand Christie)

Delano Weltevreden – Scholte Moest Erkennen, dat hij de Gemeente Geld Schuldig is, Onder die Voorwaarde wilde Gemeente Teruggave van Zijn KunstcollectieDaar Konden We Dus Nooit Mee Akkoord Gaan‘ (1) HC, 13 november 2021

Delano Weltevreden – Scholte Moest Erkennen, dat hij de Gemeente Geld Schuldig is, Onder die Voorwaarde wilde Gemeente Teruggave van Zijn KunstcollectieDaar Konden We Dus Nooit Mee Akkoord Gaan’ (2) HC, 13 november 2021

Rob Scholte Moest Erkennen, dat hij de Gemeente Geld Schuldig is, Onder die Voorwaarde wilde de Gemeente praten over Teruggave van zijn KunstcollectieDaar Konden We dus Nooit Mee Akkoord Gaan

Den Helder – Gesprekken over Teruggave van de Kunstcollectie door de Gemeente aan Rob Scholte zijn Gestrand. ,,Wij moesten Eerst Erkennen, dat wij de Gemeente Geld Schuldig Zijn. Daar konden wij dus Nooit Mee Akkoord gaan’’, zeggen Rob Scholte en Lijsje Snijder.

De Kunstcollectie is in april 2018 In Beslag Genomen bij de Ontruiming van het Rob Scholte Museum. De Gemeente Den Helder wilde daarmee Zeker Stellen, dat Scholte onder meer de Ontruimingskosten zou betalen. De Kosten voor Opslag van de Collectie bij een Gespecialiseerd Bedrijf zijn Bij dat Bedrag Opgeteld.

Friedberg & Mahn Advocaten, de Vorige Advocaten van Scholte, hebben een Onbetaalde Rekening van zo’n 375.000 euro. Ook zij hebben Beslag Op de Collectie Gelegd en mogen het Openbaar Verkopen. Uit Gemeentelijke Stukken is Gebleken, dat het College de Totale Claim van de Twee Schuldeisers schat op 1,2 tot 1,4 miljoen euro. Daarin zijn ook de Kosten Verwerkt, die Veilingbedrijf BVA de Gemeente in Rekening Brengt voor Opslag en de Kosten, die zijn gemaakt voor de Veiling, die steeds is Afgeblazen.

Intentie

Scholte en Snijder wilden van de Gemeente horen, dat die Bereid was de Kunstcollectie Terug te Geven. Als de Kunstenaar Met zijn Vorige Advocaten Geen Akkoord zou kunnen bereiken over hoe de Schuld aan het Amsterdamse Kantoor zou worden Ingelost, hoefde de Gemeente Niets Terug te Geven. Over Nadere Voorwaarden met Betrekking tot Teruggave van de Kunst zouden de Gemeente en Scholte nog moeten Onderhandelen.

Lijsje Snijder ,,In de Intentieverklaring zou moeten komen te staan dat de Collectie  Alleen Teruggegeven zou worden als wij aangaven Hoe we onze Schuld aan de Gemeente zouden Aflossen. Daar stond de Stadsadvocaat op. Zo wilde zij ons laten Erkennen, dat wij een Schuld bij de Gemeente hebben. Waarom zouden wij dat doen? Wij Betwisten die Schuld Juist. Alleen de Rechter bepaalt Wie Welke Schuld Heeft.’’

De Gemeente Den Helder wil Niet Reageren Op Uitlatingen van Rob Scholte en zijn Echtgenote.

Onrechtmatig

Scholte Eist Ook Geld van de Gemeente. De Rechter heeft Bepaald, dat de Gemeente Onrechtmatig heeft Gehandeld door de Besprekingen met Scholte over de Verkoop van het Postkantoor Af Te Breken. Het Gebouw is Daarna Verkocht aan de Firma A Tuin. Op Basis van deze Uitspraak heeft Scholte een Schadeclaim van ruim 1,7 miljoen euro bij de Gemeente Ingediend. De Gemeente vecht de Uitspraak aan.

,,De Intentieverklaring Kwam Er Dus Niet’’, zegt de Echtgenote van Scholte. ,,De Gemeente heeft Al die Tijd Geweigerd om de Simpele Bereidheid Uit Te Spreken dat de Collectie Onder Nader te Bepalen voorwaarden Teruggegeven Zou Worden. Dan maakt het niet uit Welke Mooie Woorden Je vervolgens Uitspreekt, Die Zijn Dan Niets Waard. Zij wilden de Kunst Gewoon Niet Teruggeven. Omdat zij de Intentie Niet Wilden Uitspreken, konden we het Gesprek met Friedberg & Mahn Niet Aangaan. Toch maakte de Mediator, Zonder Dat Wij dat Wisten, een Afspraak voor Ons Met het Advocatenkantoor. Omdat wij de Intentieverklaring van de Gemeente Niet hadden, moesten wij Dat Gesprek Annuleren.’’

Niet Reageren

Mediator Linda Reijerkerk wil Niet Reageren op de Uitlatingen van Rob Scholte en zijn Echtgenote. Zij zegt, dat Alle Partijen een Geheimhoudingsovereenkomst hebben Getekend en dat Zij Zich aan de Afspraken Houdt.

Op dit moment zien Burgemeester en Wethouders van Den Helder Geen Reden om Opnieuw met Rob Scholte In Overleg te Gaan over een Oplossing voor het Conflict, waar zij Al Jaren in Verwikkeld Zijn. Dat zegt een Woordvoerster namens Verantwoordelijk Wethouder Michiel Wouters.

Woordvoerster Joyce in ’t Veld ,,De Gemeente is Met de Heer Scholte een Mediation Traject Aangegaan met de Bedoeling om tot een Minnelijke Oplossing te Komen. In Dergelijke Trajecten is het Gebruikelijk, dat er een ¨, zodat er Constructief met Elkaar kan worden Gesproken in een Veilige Omgeving. Deze Overeenkomst is Door Partijen Gesloten. Zowel de Gemeente als de Heer Scholte en Zijn Vrouw hebben dus Met Elkaar Geheimhouding Afgesproken.’’

Lees ook
Kunstenaar Rob Scholte en Echtgenote Lijsje Snijder voelden zich Niet Gehoord en Gezien door de Mediator. ’Er is Nooit Sprake geweest van mediation met de gemeente Den Helder
GemeenteErg jammer, dat Rob Scholte Uit de School Klapt over de Mislukte Mediation. Voor ons is dat geen reden om ook in strijd met de afspraken te handelen
Gemeentebestuur probeerde de Openbaarmaking in Kwestie Rob Scholte te Vertragen, de kKunstenaar wilde Daar Niet Aan Meewerken

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20211112_41444823

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gerechtshof+Amsterdam
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lijsje+Snijder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ina+Molenaar
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Wouters
https://robscholtemuseum.nl/?s=Joyce+in+’t+Veld
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ilse+van+der+Poel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadsadvocaat
https://robscholtemuseum.nl/?s=Advocatenkantoor+Friedberg+&+Mahn
https://robscholtemuseum.nl/?s=Linda+Reijerkerk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Centrum+voor+Conflicthantering
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mediation

1 Comment

 1. Jacques van Velzen 14 november 2021 op 13:24

  Beste Rob en Lijsje,

  Ik weet het nog als de dag van gisteren. Op enig moment in mijn leven bood ik mijn verdiensten aan als vrijwilliger in jullie museum. Ik was enorm onder de indruk van jullie prestatie om zonder enige vorm van een subsidie dat al in korte tijd voor elkaar te krijgen. Ik heb gezien welke plannen je had en zonder twijfel zou hebben gerealiseerd ..
  Den Helder had zichzelf cultuur enorm op de kaart kunnen zetten. Helaas jij bent te groot voor Den Helder. De ironie van alles is dat juist nu Den Helder zich alsnog zodanig wilt profileren. Wat een lachwekkend verhaal zou zijn ware het de smakeloze realiteit is.

  Ik heb van dichtbij gezien hoe de hoofdrol spelers van destijds je zogenaamde medestanders in de raad. Wouters Kos, al hun principes hebben laten varen zodra ze hun postje in gevaar zagen komen. Het is te zot voor woorden.

  Er bestaat maar 1 juiste oplossing. Teruggave van alles kunst plus collectie.
  Volledige schadevergoeding materieel en immaterieel ten aanzien van familie Scholte.

  Knap stukje journalistiek van Delano.

  Maar de gemeente kennende zal het nu allemaal alleen nog maar gaan om schendingen van geheimhouding.

  Ik wens jullie het beste.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.