Delano Weltevreden – Scheurtjes in coalitiefront stadhuis Den Helder op Willemsoord + Ronald Boutkan – Stadhuisplan Willemsoord gaat het redden

Scheurtjes in coalitiefront stadhuis Den Helder op Willemsoord

Den Helder – Kleine scheurtjes in het coalitiefront voor de vestiging van het stadhuis op Willemsoord. Seniorenpartij staat er niet pal achter.

Ook de Stadspartij weet niet of er in de komende raadsvergadering een besluit kan worden genomen over het voorstel van burgemeester en wethouders. De Seniorenpartij weet niet of de fractie voor gaat stemmen. “Het college moet zelf inzien dat het voorstel niet besluitrijp is”, zegt commissielid Dirk Gorter. Hij vindt bijvoorbeeld dat de gemeente eerst moet weten of de Rijksbouwmeester akkoord gaat met het verbouwen van gebouw 66, voordat de gemeenteraad wordt gevraagd om voor of tegen het voorstel te stemmen.

Maar volgens wethouder Michiel Wouters wordt de gang naar de Rijksbouwmeester pas gemaakt als de gemeenteraad ja zegt tegen het voorstel. Hij verwacht geen problemen, omdat eerder met schouwburg Kampanje is gebleken dat gebouwen op Willemsoord respectvol voor hergebruik kunnen worden verbouwd.

Daadkracht

Marije Boessenkool van GroenLinks vindt dat het college en de meeste coalitiepartners omwille van het tonen van daadkracht een plan erdoor willen jagen terwijl er nog veel onduidelijk is.

De Stichting Museumhaven Den Helder vreest dat er problemen gaan ontstaan als het stadhuis wordt gevestigd in gebouw 66, pal naast de schepenhelling waar allerlei werk aan schepen wordt verricht. Als ambtenaren last ervaren van de herrie, zal de stichting waarschijnlijk aan het kortste eind trekken, vreest voorzitter Michiel Tegelberg. Wethouder Wouters zegt dat er alles aan gedaan zal worden om het nautische kwartier daar te behouden. Gebouw 66 zal goed worden geïsoleerd. Wouters denkt zelfs dat het enige charme heeft als de ambtenaren enig geluid horen van werk aan de schepen.

Behoorlijk Bestuur vindt dat de gemeente en Woningstichting geen goed signaal aan de burger geven met betrekking tot het oude stadhuis aan de Kerkgracht. Eigenaar Woningstichting mag maar een deel van het gebouw verhuren. Daarom koopt de gemeente het pand en koopt Woningstichting het na vier jaar terug voor iets meer dan 2 miljoen euro. Volgens D66 komt dat neer op een bedrag van 775.000 euro per jaar. Maar volgens wethouder Wouters gaat het om een bedrag van ongeveer 220.000 euro per jaar.

Helderse Courant, 6 februari 2019, 22:48

Reacties:

Henk van Kuijk
Een groep burgers vroeg om een inspraakprocedure, in een brief aan de Raad. Met geen woord werd erover gerept, door welke partij dan ook. Wel over een mogelijk referendumverzoek, dat nog nooit is ingewilligd in Den Helder, ook al bestaat er een referendumverordening. Schandalig was de opmerking van ChristenUnie en de PvdA dat met de verkiezingen er al een referendum was geweest, terwijl geen enkele partij toen een nieuw stadhuis op Willemsoord in zijn verkiezingsprogramma had staan. Er is sprake van een stadhuisoverval, plus verhuizing. Hoe doorzichtig en krampachtig is dit kiezersbedrog, om hun prestige-project erdoor te jassen. Dat deed ook wethouder Wouters, toen hij betoogde dat een stadhuis best paste binnen het bestemmingsplan van de zuidoosthoek Willemsoord “nautische en maritieme activiteiten”. Absurd. Een bezwaarschrift hiertegen ligt voor de hand. Natuurlijk ook een referendumverzoek in een later stadium door burgers, want de meerderheid van de burgers vindt dit een ondoordacht plan. Dure ondoordachtkracht in plaats van daadkracht. Net als met de verhuizing schouwburg. Maar een referendumverzoek komt wellicht eerst uit enkele raadsfracties. De burgers worden nu nog totaal overgeslagen, door een narcistisch prestigecollege. Dat zonder visie slechts de bv Willemsoord wil spekken, over de rug van de burger, met name Julianadorp. Want een “hub” daar, een balie, is echt iets anders dan mensen naar een raadzaal voor iedereen trekken. Het lijkt wel of Willemsoord een stad in een stad wordt. Hoe vol zat de publieke tribune met financieel belanghebbenden, de vriendjes. En hoe ingepakt zijn inmiddels CU, BB, Seniorenpartij, Stadspartij en Beter voor Den Helder, in hun Helders akkoord, zonder burgers. En hoe onherkenbaar is inmiddels het vroegere kundige raadslid Wouters. Van behoorlijk bestuur is niks meer te merken: veel geld uitgeven voor je weet of het zinvol is, en de burger buiten de deur houden. Verder natuurlijk de belangenverstrengeling van Beter voor Den Helder. En de VVD die het presteerde om Willemsoord het centrum van de gemeente te noemen. En tenslotte CDA-er Krul, die zeer gefundeerde kritiek van partijen afdeed met “geblaas”, en verder zelf alleen de Willemsoordfanfare blies. Zonder inhoud.

Behoorlijk Bestuur
Henk ik zou het op prijs stellen wanneer je BB niet telkens in je opsomming plaatst, BB stemt tegen, is voor een referendum (terwijl wij van mening zijn dat burgers al ruim hebben laten weten niet naar WO en de binnenstad te willen) de ramkoers van nu is niet die van BB. Ik zie dat je telkens BB als partner in het Helders akkoord zet. Dit is niet het geval. Bekijk het stem gedrag er even op na, wij hebben tegen de begroting gestemd, en het stuk wijkgericht werken hebben wij terug naar de schrijf tafel gestuurd, zijn niet voor optie 3 vinken terrein etc… Michiel is wethouder van BvDH
MvG Sylvia Hamerslag

Ruud Van de Kerkhof
Behoorlijk Bestuur Beste Sylvia als je wil dat dat Henk niet meer jullie
naam als partner in het Helders akkoord zet dan is er een hele makkelijke oplossing .
Of Wouters kiest voor BB of hij laat zich gebruiken door BVDH als hij dat doet zet hem dan uit de partij dan is het probleem opgelost .
Zo als hij nu bezig is daalt de geloofwaardigheid voor jou partij .
Dus neem als partij een beslissing die ten goede komt voor BB .

Sylvia Hamerslag
Ruud Van de Kerkhof beste Ruud,
Ik begrijp je reactie zeer goed. Toch wil ik je er op attenderen dat het een ieder vrij staat om lid te zijn van een partij naar keuze. Bijvoorbeeld de wethouder van de Stadspartij is lid van van Groen links. Hier is niets mis mee omdat de wethouder zich “behoort te houden” aan het/een coalitie akkoord, dat doet Michiel nu dus uit naam van BvDH.
Wij “zetten” Michiel vwb zijn uitstapje naar BvDH daarom ook niet uit de partij.
Ik begrijp de frustratie en mogelijk de verwarring uiteraard wel, toch hoop ik dat iedereen verder kijkt dan zijn of haar neus lang is en constateert dat Behoorlijk Bestuur nog steeds dezelfde koers vaart als voorheen.

Henk van Kuijk
Behoorlijk Bestuur Als jullie lijsttrekker van de verkiezingen stemmen heeft getrokken voor jullie zetel, met een redelijk programma waar geenszins een stadhuisoverval Willemsoord in stond, en dan van jullie mag oversteken naar wethouderschap van een andere partij, die nu hier mee komt, tja, dan is er sprake van ernstig kiezersbedrog. Dan is het het een of het ander: hem zijn gang laten gaan, en toneelspelen, of zeggen, sorry, maar wees lid van Beter voor Den Helder, en niet meer van ons. Zoals Ruud hier zegt. Het is hoog tijd voor klare wijn schenken, Sylvia. En niet om mij op de korrel te nemen. Jullie stemden van harte in met zijn oversteek, wat een eer, nee dus. Jullie lijsttrekker was aanvoerder van renovatie van de Bijlweg, wat door vier jaar sabotage van VVD,CDA, D66 en PvdA niet tot stand kwam: het was zogenaamd te duur. Nu trekt jullie lijsttrekker met diezelfde saboteerpartijen een hopeloos, veel duurder en slecht plan uit de kast en verdedigt dat. Kameleongedrag. De bewoners wensen het niet. Als jullie afscheid van hem nemen, dan ben je weer zuiver op de graad, als partij. En vraag vandaag nog een referendum aan en eis inspraak, want de burger staat in de kou. De mooie praatjes tijdens de verkiezingen blijken bar en boos. Daarom stemmen er zo weinig mensen. Dit politieke gedram, zonder inbreng van burgers, verdeelt de stad. Waarom noemden jullie onze brief niet? Net als alle anderen gisteren?

Henk van Kuijk
Sylvia Hamerslag Nee, Wouters sloot het Helders akkoord namens de stemmers die hem kozen, en wel die van BB. En daarmee plegen jullie kiezersbedrog. Jullie lijsttrekker en jullie plegen onbehoorlijk bestuur. Het gaat hier niet om enkel lid zijn van twee partijen, maar om kiezers die vertrouwen uitspreken in een partij en lijsttrekker met hun stem, er is een BB mandaat, dat nu meedoet in de coalitie. En daarom staan jullie in mijn rijtje, van de foute coalitie, met een fout plan. Dat de burger negeert.

Sylvia Hamerslag
Henk van Kuijk en Ruud
Michiel heeft stemmen gekregen op basis van ons verkiezingsprogramma en dat programma is voor ons nog steeds leidend en geldend. Dus van verkiezingsbedrog is absoluut geen sprake
Het is het verkiezingsprogramma van Behoorlijk Bestuur en niet van Michiel
Ik weet niet waar jij (Henk) een mandaat uit haalt ?…BB heeft aangegeven in grote lijnen zich te kunnen vinden in het akkoord zoals het er lag.
Dit was vóórdat de 3 mlj bezuiniging sociaal domein werd aangekondigd en over dit onderwerp verhuizen van WO lag er al helemaal niets
Wij hebben niet aan de ondehandelingstafel gezetten tijdens de formatie en ook hebben wij geen handtekening gezet onder Dit akkoord…. je uitlatingen berusten op anames.
Ik heb nu een poging gedaan om jullie ons standpunt uit te leggen en laat het hier verder bij.
Fijne dag verder heren
Groetjes

Ruud Van de Kerkhof
Sylvia Hamerslag Lekker makkelijk om er zo over te denken maar het is en blijft KIESERSBEDROG en daar zal de burger van Den Helder jullie wel op afrekenen met de aanstaande verkiezing .
Fijne dag verder Groetjes .en slaap lekker maar de burgers van Den Helder zijn echt niet achterlijk.

Henk van Kuijk
Sylvia Hamerslag “Voor ons nog steeds leidend”, “ons” is ook Michiel, die de lijst voor DIT programma trok. En die namens JULLIE partij betrokken was bij het sluiten van het Helders Akkoord. Daarin stond dat het dossier stadhuis zou worden opgelost, inclusief de optie Willemsoord. Kiezers van BB gaven jullie en zeker Wouters mandaat, opdracht, om zich zoveel mogelijk te houden aan het partijprogramma. Dat doet hij geenszins, hij vertegenwoordigt nu een andere partij in de coalitie, met tegengestelde plannen. De burger was belangrijk in het programma van BB, nu zet Wouters ze buiten de deur, draagvlak, inspraak niet nodig, zeer onbehoorlijk bestuur. Jij kan niet van twee walletjes eten, en “fijne dag heren” is neerbuigend naar de kiezer. Want velen vinden wat wij vinden. Wees zuiver, neem afscheid van Wouters. Want dit kan niet.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190206_64950073/scheurtjes-in-coalitiefront-stadhuis-den-helder-op-willemsoord

Stadhuisplan Willemsoord gaat het redden

Den Helder – De nieuwe locatie van het stadhuis blijft de raadsgemoederen bezighouden, maar de verplaatsing naar Willemsoord lijkt toch wel een gelopen zaak. De coalitie steunt het college en daarmee is er een ruime meerderheid voor het plan. Dat neemt niet weg dat er zorgen zijn over bepaalde aspecten van het voorstel, maar het vertrouwen is groot. Niet bij de oppositie overigens, die ziet weinig tot niets in de plannen.

Het voorstel krijgt geen applaus van GroenLinks, D66, Behoorlijk Bestuur, Gemeentebelangen en slechts een lauw handje op elkaar van de PVV, maar tezamen maken zij naar het zich nu laat uitzien geen vuist. Ook de Seniorenpartij en de Stadspartij staan nog niet te juichen, maar zelfs met steun van deze coalitiepartijen (wat bij de stemming in de raad nog maar moet blijken) heeft de oppositie geen meerderheid. Een referendum over het voorstel lijkt er ook niet te komen, afgaande op de hoeveelheid voorstanders daarvan in de raadscommissie Bestuur en Middelen van woensdagavond.

“Bij voorstellen over het stadhuis was de meerderheid altijd tegen, nu lijkt de meerderheid voor, dat moeten we vieren”, vindt Harmen Krul van het CDA. “Op Willemsoord kan de gemeente nu een tastbare bijdrage leveren aan de stadsontwikkeling.” Hans van Donkelaar van de ChristenUnie staat er tweeledig in, maar steunt het college. “Het voorstel voor de tijdelijke oplossing is prima, de permanente oplossing ligt wat lastiger. Wel zijn we blij dat dit voorstel breed gedragen wordt en dat we hopelijk eindelijk een dossier kunnen afsluiten wat ons al jaren bezighoudt en wat ons tot het lachertje van Noord-Holland maakte.”

Verdeeldheid

Pieter Blank, PvdA: “Na vele jaren kan er dan een einde komen aan een langlopende discussie met veel verdeeldheid in de raad. De afgelopen raadsverkiezingen waren de ultieme referenda, dus we zijn nu gerechtvaardigd een besluit te nemen. Wel willen we duidelijkheid over de bereikbaarheid en moeten we garanties afgeven aan de Museumhaven. En laten we dan meteen goed nadenken over hoe we de gemeentelijke organisatie in de 21e eeuw nu precies willen vormgeven.” De PvdA gaf aan “heel blij” te zijn met de tijdelijke huisvesting van de gemeente aan de Kerkgracht. Sjoerd Oudijk van Behoorlijk Bestuur meent dat het plan afbreuk doet aan het nautische karakter van Willemsoord. “Het is goed voor de financiën van Willemsoord BV, maar dit is niet de manier.”

Petra Bais van de VVD noemde Willemsoord “een prachtige locatie voor het stadhuis” en benadrukte dat een plek in het centrum voor de VVD altijd de voorkeur heeft gehad. “De verdeeldheid tot nu toe over dit onderwerp is wat ons betreft verleden tijd, nu kunnen we daadkracht tonen met een historisch besluit.” D66 was bij monde van Henk Mosk veel kritischer en vindt dat de oplossing voor zowel tijdelijk als permanent veel te snel is gepresenteerd. “Ze willen daadkracht tonen en daar zijn we voor, maar niet voor de beoogde oplossingen.” D66 heeft een heel ander plan en had meerdere suggesties, waaronder de backoffice op Kooypunt houden en verder huisvesting in Halter Bellevue, maar dan kleinschaliger dan ooit de bedoeling was. En er moet een volwaardige publieksbalie in Julianadorp komen. Dat heeft de steun van veel fracties en het college wil hier spoedig duidelijkheid over geven.

Referendum

De PVV vindt de locatie Willemsoord in beginsel uitvoerbaar, maar niet zolang er geen zicht is op goed openbaar vervoer naar Willemsoord. Ook de parkeer- en ontsluitingsproblemen moeten eerst goed opgelost worden. Als het college hier geen duidelijke oplossing voor vindt, is dit niet de juiste locatie. De partij pleitte voor een referendum en dat willen ook Behoorlijk Bestuur, D66, GroenLinks en Gemeentebelangen, maar het college en een meerderheid van de raad niet.

Stadspartij, Dolf Salverda: “De keuze van het college is niet onze eerste keuze, maar de politieke realiteit is dat dit plan breed gedragen wordt en de Stadspartij het met twee zetels niet kan tegenhouden.” Volgens Dirk Gorter van de Seniorenpartij zijn we in Den Helder “aan het pokeren met gebouwen”. “Moet het stadhuis naar Willemsoord om de BV daar uit de rode cijfers te helpen. Als je Willemsoord BV opheft ben je ook uit de rode cijfers! We zijn niet geheel tegen een stadhuis op Willemsoord, maar waarom dan geen nieuwbouw op het noordelijk deel? Gebouw 66 straks met een systeemplafond, airco en vloerbedekking? Wat blijft er dan nog van over? Of waarom niet naar de Kerkgracht in combinatie met de voormalige V&D in de Beatrixstraat?”

Niet uit te leggen

Marije Boessenkool van GroenLinks is akkoord met de tijdelijke huisvesting en heeft geprobeerd positief te zijn over het permanente idee, “maar het is het slechtste voorstel van allemaal”. Het is volgens GL te duur, de bereikbaarheid is een probleem (busverbinding gaat de gemeente ook geld kosten), er komt een parkeerprobleem en gebouw 66 is een monument, “dus wat mogen we verbouwen? Twee gebouwen is niet hetzelfde als 1 locatie en volgens het bestemmingsplan kan het niet. En het voorstel voldoet ook niet aan de kaders van het coalitieakkoord zelf. Het lijkt er op alsof alles nu gerechtvaardigd is om Willemsoord maar op te krikken en rendabel te krijgen. Ambtenaren kunnen dit niet uitleggen aan de burger, wij als GroenLinks ook niet. Leg het maar voor aan de burger middels een referendum in mei (gelijktijdig met de Europese verkiezingen, red.).”

Wethouder Michiel Wouters gaf aan dat er gekozen is voor Willemsoord, “omdat we in Den Helder in een opgaande lijn zitten, ook qua werkgelegenheid dankzij ontwikkelingen bij Defensie en offshore. Dit besluit zien in het kader van die ‘kanteling’. Een nieuw stadhuis komt het beste tot uiting op Willemsoord. Natuurlijk zijn er aandachtspunten als bereikbaarheid en parkeren en we vinden de Museumhaven en de evenementen ook belangrijk en die blijven we ondersteunen. We gaan er aan werken om alle zorgen daarover weg te nemen. We zijn er ook van overtuigd dat we in de komende vier jaar een oplossing vinden voor de bereikbaarheid, de toegankelijkheid en het parkeren.” De wethouder benadrukte verder niet voor een referendum te zijn en de aanbevelingen van de Ondernemingsraad zeer serieus te nemen.

Vertrouwend

Concluderend blijkt voor veel fracties de toegankelijkheid, de bereikbaarheid, het parkeren, de toekomst van de Museumhaven en de evenementen een punt van zorg, maar wethouder Wouters vraagt de raad het vertrouwen dat het college dit goed gaat afhandelen. En dat vertrouwen lijkt het college binnenkort te krijgen, als het stadhuisvoorstel op 25 februari ter besluitvorming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. In elk geval CDA, Beter voor Den Helder, VVD, PvdA en CU stemmen voor, samen goed voor 19 van de 31 zetels.

Den Helder Actueel, 6 februari 2019 – 22:19

Reacties:

Albertha Postma
6 februari 2019 at 23:22
Het plan gaat het halen is de kop boven dit artikel. Maar de grote vraag is of de uitvoering op alle fronten haalbaar is. laten al de hoofden die zich moeten beraden over dit plan dat vooral niet uit het oog verliezen. Het is geen kwestie van een politiek spel winnen. Want ook winnen kan een groot verlies betekenen voor onze stad. Regeren is vooruitkijken. En niet het gelijk willen hebben in het hier en nu. Maar alles goed overzien. Ik wens de raad veel wijsheid toe.

Judge X
6 februari 2019 at 23:53
Arrogantie en lippendienst zal nooit tot wijsheid leiden.

Ruud
8 februari 2019 at 12:45
U zegt “het is geen kwestie van een politiek spel winnen” en dat is nu precies het enige dat deze lieden bezig houdt. Ze zijn in ieder geval niet voor de burger bezig

Rasjutter
6 februari 2019 at 23:34
We zijn bezig met het bouwen van een hoop leegstand in Den Helder (Halter Bellevue), waarom niet even afwachtten hoe dat allemaal uitpakt in plaats van een oud gebouw op te knappen op een totaal ongeschikte plek.

Henk van Kuijk
6 februari 2019 at 23:39
Een groep burgers vroeg om een inspraakprocedure, in een brief aan de Raad. Met geen woord werd erover gerept, door welke partij dan ook. Wel over een mogelijk referendumverzoek, dat nog nooit is ingewilligd in Den Helder, ook al bestaat er een referendumverordening. Schandalig was de opmerking van ChristenUnie en de PvdA dat met de verkiezingen er al een referendum was geweest, terwijl geen enkele partij toen een nieuw stadhuis op Willemsoord in zijn verkiezingsprogramma had staan. Er is sprake van een stadhuisoverval, plus verhuizing. Hoe doorzichtig en krampachtig is dit kiezersbedrog, om hun prestige-project erdoor te jassen. Dat deed ook wethouder Wouters, toen hij betoogde dat een stadhuis best paste binnen het bestemmingsplan van de zuidoosthoek Willemsoord “nautische en maritieme activiteiten”. Absurd. Een bezwaarschrift hiertegen ligt voor de hand. Natuurlijk ook een referendumverzoek in een later stadium door burgers, want de meerderheid van de burgers vindt dit een ondoordacht plan. Dure ondoordachtkracht in plaats van daadkracht. Maar een referendumverzoek komt wellicht eerst uit enkele raadsfracties. De burgers worden nu nog totaal overgeslagen, door een narcistisch prestigecollege. De VVD presteerde het zelfs om de plek mooi centraal te noemen. Praatjes voor de vaak.

Hans
8 februari 2019 at 08:08
Henk wordt weer niet gehoord, dus deugt er niets van. Henk ga eens bij jezelf te raden.

e
8 februari 2019 at 08:54
Maar het lukt u ook niet , om Henk monddood te maken. Gelukkig legt Henk uw reacties op hem naast zich neer . Dus u wordt door Henk en zijn groep ook niet gehoord. U , In uw blinde woede , kan het waarschijnlijk niet hebben , dat Henk en de groep weleens gelijk kunnen hebben. Het is van u echter bekend aan welke zijde van de Lolly u likt.

Henk van Kuijk
8 februari 2019 at 13:13
Meneer Hans, Henk hoeft niet gehoord te worden, hoor. Maar de burgers van deze stad. Plannen moeten draagvlak hebben bij de bevolking. Burgers kunnen ideeën aandragen. Zoals hieronder voortreffelijk uitgelegd door JB, E, Ferry en Albertha.

Marieke
7 februari 2019 at 00:40
Wat is dat toch met dat referendum en inspraak. Er is de afgelopen jaren meer dan genoeg over het stadhuis gezegd. Waarom zou iedere burger nu weer zijn mening over een raadsvoorstel moeten ventileren, daar schiet niemand iets mee op. Zoveel burgers zoveel meningen zeker in Den Helder. Daar is men in principe tegen alles wat men niet zelf bedacht heeft. Altijd negatief gezeur. Vanavond tijdens de commissievergadering heb ik al drie alternatieven gehoord zelfs het pand van V en D werd genoemd. Denkt de heer Gorter dat daar geen commentaar op komt? Ook dat wordt afgeschoten. Wat je ook bedenkt er zullen altijd Jutters blijven die er met veel poeha tegenin gaan, niet gehinderd door enige kennis van zaken.
En worden zij op hun mening bevraagd dan zijn de dreigementen en scheldpartijen op social media niet van de lucht. Zelfs lokale partijleden hebben zich daar vanavond schuldig aan gemaakt. Mooi voorbeeld hoor, Het is om te huilen en je voor te schamen. Moet er zo een politiek debat uitgevochten worden? Waarom niet als stad de schouders eronder en met elkaar en alle partijen op Willemsoord dit plan tot een voor iedereen mooi einde brengen?
Geld gaat het kosten hoe dan ook. Dan maar gaan voor kwaliteit en wie weet krijgen we ook het mooiste stadhuis.

Judge X
7 februari 2019 at 00:47
U huilt met de wolven …., gaat u zich dus vooral schamen.

Henk van Kuijk
7 februari 2019 at 01:05
Neerbuigend geklets zonder kennis, over het recht van burgers om bij ingrijpende besluiten betrokken te worden. Het gaat om veel gemeenschapsgeld. Dat recht wordt geschonden. Zoals GroenLinks terecht zei: “De haast om een dossier te sluiten gaat boven kwaliteit. “

Hushovd
7 februari 2019 at 19:54
Wauw…eindelijk n eerlijke , juiste en realistische weergave van de Helderse mentaliteit. En ’n samenvatting waar we het mee zullen moeten doen. Duimpje omhoog

Judge X
7 februari 2019 at 01:30
PLANNEN VOOR RENOVATIE STADHUIS LIGGEN OP SCHEMA
Door: Ronald Boutkan Datum:5 mrt 2017.
Den Helder – De plannen voor de renovatie van het stadhuis liggen redelijk op schema. Dat zei Michiel Wouters zaterdag voor de LOS-microfoon in het programma “De Week op Zaterdag”.

Nog geen twee jaar later ligt de voormalig ‘oppositieleider’ en voorzitter van ‘de commissie renovatie stadhuis’ – maar nu als wethouder – wederom met een stadhuisplannetje op schema ….
Hoe zei Hans van Donkelaar (CU) het ook al weer …. “Lachertje van Noord-Holland” :
https://i1.wp.com/www.denhelderactueel.nl/wp-content/uploads/2017/03/Michiel-Wouters-LOS.jpg

George Vinken
7 februari 2019 at 01:53
Wel godver…de godver…wat een … stad! Ik ben zo klaar met deze ty… zooi.
Ik kan niet wachten om deze stad te verlaten waar ik geboren en getogen ben…het werk houd me vast momenteel.

e
7 februari 2019 at 06:31
De Gemeente, heeft nog geen eens toestemming van de rijksbouwmeester om de panden te mogen herinrichten/verbouwen tot stadshuis. Zij gaan volgens Wouters die gang naar de rijksbouwmeester eerst maken als besloten is dat we naar Willemsoord willen. Hij verwacht geen problemen, omdat we met de verbouw voor de schouwburg hebben laten zien , dat we de gebouwen respectvol behandelen. Hier wordt een besluit gebruikt als drukmiddel naar de rijksbouwmeester om vooral toch maar toestemming te geven. En respectvol behandelen ? Er met je poten vanaf blijven en het gebouw een bestemming geven die het verleden daaraan rechtdoet , dat is respectvol behandelen. Wat ze nu respectvol noemen , is gewoon het verkrachten van historisch erfgoed . Waar ze in den lande hele panden redden van dit soort praktijken sloopt de Gemeente Den Helder verder dan waar de Duitsers in 1945 gestopt zijn .

Andrea
7 februari 2019 at 20:47
Bij de schouwburg heeft de voormalige Rijksbouwmeester eerst toestemming gegeven voor de blokkendoos, direct daarna heeft hij als rijksbouwmeester ontslag genomen en is de architect van Schouwburg geworden….
Als de gemeenteraad instemt met dit voorstel, dan is ze daarna de volledige regie kwijt. Wouters heeft gezegd dat na het raadsbesluit Zeestad de ontwikkeling gaat doen. Dat is een externe BV waar de gemeenteraad geen zeggenschap over heeft. De manier om gemeenteraad buiten spel te zetten, en de inwoners geen kans meer bieden om een referendum aan te vragen.

e
7 februari 2019 at 06:56
De reactie van Dolf Salverda van de Stadspartij, laat helemaal zien wat voor meelopertjes dat zijn geworden. ( het is niet onze eerste keuze, mar omdat het breed gedragen wordt en omdat de stadspartij met twee zetels het toch niet kan tegen houden) wat een houding , je bent voor of tegen. Maar nu kruipen ze op hun knietjes bij de meerderheid, omdat ze het met twee zetels toch niet tegen kunnen houden. Nee , toen de stadspartij met een grote meerderheid zaken konden bereiken , lieten zij het ook liggen en kropen als natte bange haasjes bij de landelijke partijen op schoot , die zij over hun rug de dienst lieten uitmaken. Net als de CU, die partij is de weg ook helemaal kwijt. Ze zijn niet helemaal voor, maar ook niet helemaal tegen . Dit heet draaikonterij, om tenslotte toch maar bij de meerderheid op schoot te kruipen ( dan stoten we tenminste zo weinig mogelijk mensen tegen het hoofd) Want O Wee, stel dat er stemmers boos op ons worden , Dat heet ook de weg van de minste weerstand zoeken. Na de stadspartij, Meelopertjes twee geworden.

RB
7 februari 2019 at 07:53
CU stemt natuurlijk voor dat ze dan niet zo ver meer hoeft te fietsen…..

e
7 februari 2019 at 08:02
Dat…. Maken ze als politicus niet meer mee. Tegen de tijd dat daar een stadhuis staat zijn deze lieden als politicus al te grave gedragen , of te wel weggestemd.

b
9 februari 2019 at 07:41
Maar ze kunnen tegen hun kleinkinderen zeggen, kijk dat heeft opa of oma gedaan:)

Ferry
7 februari 2019 at 08:46
En toen kwam er een uitspraak in de bodemprocedure Scholte/Gem.Den Helder,en wat staat daarin?
Dhr Scholte onterecht uitgezet,Tuin bedankt voor de eer.
Don-Quichot spreekt zin aanhang toe,nog nasnikkend,zullen we fffffff dan toch maar het oude postkantoor.
Of kan ik fffffffffff beter afscheid van U nemen.

Ad
7 februari 2019 at 09:58
gaan we weer met dat scholte geleuter… man man…
op drie huilebalken na is er niemand die het ook maar één dr*l interesseert wat er met die flapdrol gebeurt.
vermoeiend om iedere keer weer dat geneuzel over die prutser overal maar bij te slepen.
….zucht

e
9 februari 2019 at 09:37
Uit uw reactie, kan je opmaken dat u er nog steeds geen bal van snapt . Het gaat niet om de persoon Scholte zelf !! daar vergissen zich een hoop mensen in. Het gaat om de procedure en de fouten die daar in gemaakt zijn en het met voeten treden de van het recht. Al was het sint Nicolaas overkomen, er is hier met het recht gesjoemeld en uitspraken van de rechter genegeerd/verkeerd uitgevoerd. En daar gaat het om , niet om de persoon Scholte zelf .( Scholte is de bijkomende factor die dit onrecht is overkomen)

e
7 februari 2019 at 09:11
Wouters , vraagt de raad het vertrouwen, dat het college dit goed gaat afhandelen. Mijn vraag aan Wouters, kan ik er op vertrouwen dat als het niet goed wordt afgehandeld,dat het college alles terug draait ? Wat zou zijn antwoord zijn denken jullie ? Ik zou als raad , niet zoveel vertrouwen meer in dit college hebben en keiharde garanties vragen. En… Dat doen en kunnen ze niet !! Zet dit zooitje eens met de kloten voor het blok en laat jullie niet als een stelletje tandeloze schoothondjes naar de slachtbank leiden. Geven jullie hier aantoe , dan zijn jullie voor de rest van jullie tijd , VISVOER.

JB
7 februari 2019 at 09:12
Wat heb ik een spijt dat ik op Michiel Wouters heb gestemd!

RB
7 februari 2019 at 09:47
hoe heeft u dat in godsnaam kunnen doen??

JB
7 februari 2019 at 09:57
Ik weet het RB, ik weet het 🙁

Andrea
7 februari 2019 at 22:47
Waarschijnlijk heeft hij/zij met een rood potlood, een zwart vakje met witte stip rood gekleurd. En achter dat vakje stond de naam van Wouters….

Judge X
7 februari 2019 at 13:15
U heeft gestemd, dáár gaat het om JB.
51.6% heeft dat niet gedaan en welke andere partijkeus u toen dan ook had gedaan, had niets uit gemaakt.
Uit vrijwillige verantwoording, gaat de meerderheid van de kiesgerechtigden dus niet naar het stemlokaal – dat is hiermee wel bewezen.
Het voordeel (van) en de twijfel zijn weg, de hanen blijven volop kraaien, terwijl Judassen in de zilverlingen graaien.
“De burger bepaalt, de politiek vertaalt” (CDA) …., niet dus.
De optie van Gekke Henkie blijft nu over 3 jaar, eigenlijk nog als enige mogelijkheid open om uw ongenoegen kenbaar te maken en dat is blanco stemmen (om toch nog mee te tellen in de opkomst) of gewoon thuis blijven.

Gekke Henkie is zo gek nog niet …. 😉

Gekke Henkie
7 februari 2019 at 18:43
Het doet mij genoegen dat een intelligent man als u dezelfde conclusie trekt als ik, Judge X: daaruit blijkt dat er nog hoop is. Is het niet voor de wereld, of in het bijzonder de lokale democratie, dan in elk geval wel voor mij… En voor u natuurlijk. Hoe dan ook: mijn dank!

b
9 februari 2019 at 07:48
Blijft er 48.4% over ben benieuwd hoeveel procent daarvannog tevreden is over de door hen gekozen persoon?

Judge X
9 februari 2019 at 12:52
Een snelle schatting brengt mij tot 100% : 31 x 20 = 64,5% over alle partijen met zetels.

Stefan
11 februari 2019 at 23:36
Een minderheid heeft niet gekozen. Hadden ze dat allemaal wel gedaan. Dan had de uitslag en de mening van de Helderse bevolking meer vertolkt geweest. Onder invloed van reaguurders op dit forum op bepaalde onderwerpen wordt een negatief beeld neergezet.De mening van deze reaguurders doet niet terzake. Zij vertolken de mening van de mensen die op dit forum reageren, wat niet persé de mening is van de gemiddelde Heldenaar. https:/www.azijnzeikers.nl

Monique_K
7 februari 2019 at 22:34
Zo denk ik er ook over, dacht dat ik op een goede had gestemd .. niet dus. Ik beloof hierbij dat ik het niet meer zal doen.

e
8 februari 2019 at 06:42
En zo, wordt een Wethouder van een onbelangrijke partijtje, die er toch maar voor een korte periode zit (na de volgende verkiezing zie je hem niet meer) met de stro….emmer opgescheept. De man krijgt daadwerkelijk de hele emmer over zich heen en krijgt de zwartepiet toegespeeld . De zittende wethouders van de grote landelijke partijen blijven mooi buiten schot.

Monique_K
8 februari 2019 at 09:34
Bij de zittende wethouders van de landelijke partijen heb ik nooit de indruk gekregen dat ze naar de burger wilden luisteren, die indruk wekte Wouters wel. Daar is nu hij wethouder is blijkbaar verandering ingekomen, referendum hoeft niet meer, nogal wiedes dus dat je dan een emmer stro.. over je heen krijgt, kiezersbedrog noemen ze dat.

Marinus Vermooten
7 februari 2019 at 09:18
Een iedere burger die een woning of winkelpand wil bouwen zal toch eerst ter rade moeten wat de kosten zijn alvorens men tot zo’n besluit komt. Het kan financieel zomaar behoorlijk tegenvallen. Het college en een deel van de gemeenteraad laat er met het stadhuis op Willemsoord een totaal andere mening op los. Hierbij onvoldoend rekening houdend dat het gemeenschapsgeld is, omdat het niet zozeer de portemonnee van het college en raadsleden raakt. Voorbeelden dat met vastgetimmerde standpunten zonder overleg met de burgers (referendum) vaak mis kan gaan zijn er landelijk te over. Ook voor oplossingen van knellende vraagstukken (bereikbaarheid, parkeerproblemen enz.) is nog veel onzeker. Sommige partijen hebben het vrijwel kritiekloos weggewuifd. Over de opmerking van de Christen Unie ‘Den Helder was het lachertje van de provincie (geweest) kan ik kort zijn. Was het maar humor, het is en vrees ik ook met betrekking tot de situering van het stadhuis in een historisch bouwwerk op een voormalig industrieterrein, meer dan droevig gesteld, waarbij uiteindelijk het sociaal domein, sport en cultuur het gelag zullen betalen. Voor een deel van de gemeenteraadsleden, die tijdens deze rit van vier jaar een halve ton binnenslepen, zal dit vermoedelijk een worst zijn.

George
7 februari 2019 at 14:37
Er is in die jaren nog niets veranderd. Hun stadhuis eens serviceflat waar zij, ondanks waarschuwingen dat het geen haalbare kaart is in den Helder,financieel garant voor stonden moest na lange leegstand als stadhuis van het gemeenschapsgeld gaan dienen.
Nu neuzelen over gezondheid klachten, terwijl we de bewoners van het andere deel daar niet over horen.
Als straks de ambtenaren op willemsoord werkgeluiden horen willen ze weer verhuizen, want na de nu zittende komt voor hun de zondvloed.

e
7 februari 2019 at 15:21
In het andere deel woont Koen de Drammer , dus die durven niet te klagen met zo’n buurman.

Henk van Kuijk
7 februari 2019 at 16:12
De “gezondheidsklachten”, waarvan de oorzaken nooit bewezen zijn, zijn een onderdeel van de systematische manipulatie van VVD, CDA, PvdA en D66, om toch hun zin te krijgen met een nieuw stadhuis, onder geraffineerde aanvoering van de burgemeester, die allerminst verbindt met de burger. De burger heeft heel andere noden. Dit Willemsoordplan heeft gevaarlijke financiële kanten, en mist elk draagvlak bij de burgers. Kwalijk dat Stadspartij, BvDH, Seniorenpartij en Cu het ondemocratische spelletje nu meespelen. En BB moet afscheid nemen van het lidmaatschap van Wethouder Wouters, die het tegendeel van hun programma uitvoert. De participatieverordening moet worden uitgevoerd, direct.

Loes Vermeer-Lagerveld
7 februari 2019 at 13:28
Wat een niveau werd gisteravond weer tentoongesteld. Werkelijk om te huilen, de argumenten die genoemd werden om dit plan door te drukken. Onder andere werd aangevoerd: we moeten eindelijk eens van dit dossier af ……en……..inspraak is geweest met de gemeenteraadsverkiezingen……en……. dan komt Willemsoord in de zwarte cijfers…..en…….een gemeentehuis op dit terrein past mooi en voldoet geheel aan het nautische karakter….en……nog veel meer bla bla …….. woorden van dergelijke strekking.
Maar zonder enige onderbouwing, allemaal aannames, concrete feiten werden niet genoemd. En nog sterker: de wethouder durfde ook nog te zeggen dat de burger vooral vertrouwen moest hebben in hetgeen allemaal werd voorgesteld!!!!
Vertrouwen? hoe kan men in hemelsnaam het woord “vertrouwen” nog in de mond nemen wanneer deze plannen geheel in strijd zijn met hetgeen de voorstemmers in hun programma tijdens de verkiezingen allemaal hebben beloofd aan de kiezers.
Wanneer een ondernemer handelt zoals door het College is gedaan, te weten: eerst een besluit willen nemen, ergo dit gewoon min of meer afdwingt, en geld uitgeven zonder dat er goede onderzoeken zijn geweest en een juiste, concrete en reële begroting wordt gemaakt, er helemaal geen onderzoeken zijn gedaan, is diezelfde ondernemer binnen een half jaar failliet.
Ik ben al jaren van mening dat op Willemsoord sprake is van grote verrommeling. Al jaren geleden is vastgelegd,
dat Willemsoord een nautisch monument moet zijn en blijven met allemaal zaken en bedrijven die hieraan gelieerd zijn……..En daar past geen gemeentehuis, geen schouwburg geen winkeltje, geen goktent, etc.etc. bij…Deze zaken behoren in het stadscentrum….Al met al een historische vergissing……waar de burger nog heel veel jaren de tol voor moet betalen…….
De burgers betalen de tol voor het reeds jaren geleden ingezette financiële wanbeleid op Willemsoord, Zeestad etc…… En doorgaan op reeds gevoerd wanbeleid leidt allen maar tot meer wanbeleid…..

e
]7 februari 2019 at 17:46
Laat de zaak maar Klappen !! Wie/Welke partij durft het nu eens aan , om het vertrouwen in Burgemeester en Wethouders op te zeggen. Welke partij , durft het aan nu eens dit gemeente bestuur waarin de kiezer het vertrouwen in deze bende allang is verloren en die ons alleen maar meer geld gaat kosten, naar huis te sturen cq de stadsgrens te begeleiden.! Het is nu kleur bekennen, wie zijn slippendragers/meelopers van dit wanstallige gemeente bestuur, en wie niet .

Richard
7 februari 2019 at 18:26
Misschien kunnen we na de Brexit de “Tommies” vragen of ze nog een bezoekje met hun luchtvloot aan Wilmsoord willen brengen ?
Alle problemen opgelost .Met een klapstoeltje een biertje en popcorn op de dijk ff kijken hoe dat afloopt.

e
7 februari 2019 at 18:36
Als je dan toch “First Class” wil zitten , moet je op het hoekje van de kade gaan zitten van het Boerenverdriet. Maak je het helemaal van dichtbij mee.

Richard
7 februari 2019 at 22:01
Cafe Boerenverdriet dan maar..
En de geschiedenis heeft ons geleerd dat er ook nog wel eens een bommetje op het centrum valt.Dat is dan mooi meegenomen want dat scheelt weer werk voor zeestad ,hoeven ze niet te slopen.Lege panden genoeg,staan toch veel winkels leeg,gebouw koploper,citadel en meteen een koffieshop of zo.
Meteen een nieuw station bouwen,postkantoor ook plat en ruimte voor het stadspark.
Uiteraard wel ff de bewoners een dagje naar de efteling zodat er geen onschuldige slachtoffers vallen.

‘ t kan erger
8 februari 2019 at 08:59
Maak van het onafgebouwde “museum” bij station Zuid een stadhuis. Ruimte genoeg voor parkeerplaatsen, zorg voor voldoende busverbindingen aan beide zijden van het station. Goed bereikbaar, ook voor mensen uit Julianadorp.
Het gebouw is nu een aanfluiting, dat musuem komt er niet meer, maak er gebruik van!

Hennie
8 februari 2019 at 09:52
Met alle respect voor de schrijvers die het op een of andere manier niet eens zijn met de besluitvorming in Den Helder vraag ik mij af waarom zij zich niet gaan verenigen in een nieuw op te richten lokale partij in Den Helder. Als ik hen zo lees is er zeker voldoende animo onder de kiezers. Er worden al zeker 3 lokale partijen weggevaagd en de nationale partijen worden afgestraft. Heel veel potentieel voor nieuw elan. Het geheel kan ook heel positief uitpakken voor Den Helder. Geen woorden maar daden. Niet alleen kritiek spuien, maar ook daden tonen. Durven zij dat aan?? Voor mij geldt: stadhuis eindelijk een beslissing, maar jammer genoeg op de verkeerde plaats. Ik wil afwachten waar het college mee komt v.w.b. bereikbaarheid, financieel onderbouwing, klantgerichtheid, personeelsbeleid etc..

Nico
8 februari 2019 at 10:30
Beste Henk, Dirk, Andrea en andere criticasters op deze site. Ik daag u uit om te komen met andere, onderbouwde, voorstellen hoe om te gaan met het stadhuisdossier. Dit op een manier waarop snel doorgepakt kan worden, dus geen volksraadpleging en andere opschortende zaken. Geef eens aan waar het stadhuis volgens jullie gehuisvest zou moeten worden, hoe de raming in kosten (verbouwing, aankoop panden, nieuwbouw, aanleg verbindingen, vergroten bereikbaarheid, etc.) en het personeelsbeleid in deze zou zijn, dus: Hoeveel gaat het kosten om uw idee vorm te geven en hoe wilt u de ambtenaren en diensten huisvesten en de nieuwe/oude locatie beter bereikbaar te maken. Het simpele Waar, Wanneer en Hoe. Ook geen andere zaken erbij slepen, alleen dit dossier. Wel zo dat de inwoner van Den Helder zich hier in kan vinden. Ik ben benieuwd.

Henk van Kuijk
8 februari 2019 at 10:48
Ik wil dat wel doen, Nico, maar dan moet je het woord criticaster terugnemen. Want ik pleit voor normale inspraak, met verschillende opties om uit te kiezen. En die zijn er.

JB
8 februari 2019 at 11:16
Beste Nico, ik zou het graag omgekeerd zien en dan zo dat de gemeente met goed onderbouwde standpunten komt waarom het gemeentehuis WEL naar Willemsoord moet. Zij moeten de bevolking overtuigen,niet ik. De uitgangspunten die ik nu hoor en lees zijn niet echt overtuigend. Aan dit stadhuisdossier dient een uitgebreid vooronderzoek te hebben plaatsgevonden ondersteund door een analyse (bijvoorbeeld een DESTEP) en wellicht een SWOT. Wat ik nu allemaal hoor en lees zijn los uit de pols argumenten, meer gebaseerd op emotie en ego. En dat overtuigd mij niet. En dit forum lezende worden er tal van ander voorstellen gedaan, die wel of niet de moeite lonen om onderzocht te worden. En kijkende naar de verkiezingen zijn er nagenoeg geen partijen die zich wat dit punt betreft aan hun verkiezingsbeloften houden. Dus naar voorstellen wordt niet geluisterd, dan rest niets anders dan te ageren tegen dit soort ondoordachte plannen.Veel inwoners hebben het vertrouwen niet in de Helderse politiek en persoonlijk vind ik ook dat het een lachertje aan het worden is. We moeten het nog een jaar of drie hier mee doen en het gaat gewoon allemaal maar door. Ik zou haast tegen de Helderse bevolking willen zeggen niet meer te stemmen over drie jaar, voor verandering is soms chaos nodig !!

e
8 februari 2019 at 11:26
Duidelijk niet op de hoogte van wat hier allemaal al de revue gepasseerd is. Er is hier, naar mijn mening, duidelijk onder de bevolking ( criticasters) een verschuiving van mening aan de gang , maar dat ontgaat u waarschijnlijk. Waar het eerst , geen nieuwbouw stadhuis op de plaats stations lokatie betrof, naar helemaal geen nieuwbouw ,via verbouwing van het huidige stadhuis, is de mening nu , Als het dan toch zo nodig moet , maar dan niet daar!! Maar, dan is de voorkeur waar !! , duidelijk door diverse personen aangegeven. Maar daar wordt helemaal niet naar geluisterd , laat staan dat er een tegen reactie op komt. Die lokaties worden zelfs duidelijk omschreven en van motivatie voorzien , waarom het op die plaats beter zou zijn. Maar nee het gemeentelijk Dram Dram treintje gaat maar door als een blind paard met tunnel visie .. Dus om uw vraag te beantwoorden , er zal eerst een locatie vastgesteld moeten worden waar een meerderheid van de bevolking zich in kan vinden. En dat is Willemsoord niet. Die locatie wordt overduidelijk geen draagkracht.( alleen van de drammers dan) De locatie Willemsoord , heeft teveel haken en ogen, en kent zijn beperkingen. Pleeg ,als het dan toch zo nodig moet , nieuwbouw waar men zich zonder beperking ,haken en ogen kan uitleven naar eigen inzicht en tot tevredenheid van de mensen die daar gebruik van moeten maken. Het enige wat deze stadsregering nu doet , is een groot deel van de bevolking tegen zich in het harnas aan het jagen .. Ga eens terug in de tijd, er is helemaal geen bezwaar geweest tegen nieuwbouw van een stadhuis. Er was bezwaar tegen nieuwbouw van een stadhuis op de plaats van het oude postkantoor. Dat is toen met succes van tafel gegaan . Maar is heel snel omgeslagen tot geen nieuwbouw waar dan ook , en dat is niet zo . Daarom , Gemeente , ga niet zo krampachtig op zoek naar een plaats voor een gemeentehuis in bestaande gebouwen. Rondom het oude gemeentehuis , is plaats genoeg voor nieuwbouw,( is al meerdere keren aangegeven met een berg aan motivatie) en daar kunnen jullie naar eigen inzicht een gebouw neerzetten waarin een ieder zich kan vinden. Stap eens af van het standpunt van wij weten het beter . Onder bevolking zitten genoeg werkbare ideeen, maak daar dan gebruik van ,in samenwerking/overleg met de bevolking. En jaag die niet steeds op de kast.

Ferry
8 februari 2019 at 12:49
Zo is dat,er is draagkracht bij de bevolking voor een nieuw stadhuis (6 jr geleden niet).
Gemeenteraad zoek contact met de bevolking,luister naar de bevolking,werk met de bevolking,en bovenal respecteer de bevolking.
Er leven plenty mensen in deze stad die over dit onderwerp al vele goede en werkbare ideeen gelanceerd hebben.
En bovenal houd U aan Uw verkiezings belofte.
Als U deze weg inslaat is de kans groot dat U als dagelijks bestuur weer draagkracht verkrijgt.

Albertha Postma
8 februari 2019 at 12:56
Beste Nico, waarom snel doorpakken terwijl men al jaren bezig is met dit dossier. Het zou het college en de raad sieren als men niet constant van de hak op de tak springt. Men heeft jaren de tijd gehad om tot de conclusie te komen dat een nieuwbouwproject het aller goedkoopst is. Dan kan op een veel goedkopere manier aan de eisen van deze tijd meegegaan worden wat duurzaamheid en gezondheid betreft. Er is vast wel ergens een kavel binnen onze gemeente die hier geschikt voor is. Waarom elke keer geld en publiciteit steken in plannen die niet of met veel gemeenschaps geld te verwezenlijken zijn. Dit gaat ten koste van heel veel voorzieningen die ook nodig zijn om van onze stad een welvarende duurzame stad te maken. Moet een gemeentehuis pracht en praal uit stralen, vraag ik mij af, als er een gedeelte van de bevolking niet eens rond kan komen? Dat stuit de (gewone) burger tegen de borst. Daarom wil men graag inspraak. Mag het ook wat soberder. Dat zou meer in overeenstemming zijn met de financiële positie waarin gemeente op dit moment verkeerd. Dit is mijn advies aan het college en de raad.

Judge X
8 februari 2019 at 13:18
‘Bruggenbouwer’ Nico heeft zeker weer een ontbijtje met Keizer Koen achter de rug ?

Peter
8 februari 2019 at 12:24
n nieuw Stadhuis? Den Helder is een krimp Gemeente, ambtenaren gaan steeds meer thuiswerken, digitale loket is in een vogelvlucht en…..er hangt nog steeds fusie met andere Gemeentes boven het Helderse hoofd. Dan ligt zo’n nieuw Stadhuis A centraal en is plots overbodig en komt leeg te staan. Gemeente denkt aan twee dingen en denkt dat in één slag op te lossen, Willemsoord aan zwarte cijfers helpen en Tuin laten bouwen aldaar om zodoende de zwembad problemen te gaan verrekenen.

RB
8 februari 2019 at 13:06
ik zie nog steeds niet in waarom er een (groot) gemeentehuis moer komen, de gemeente besteed alles al uit, gemeentebelastingen geregeld in Hoofddorp, het nieuwe logo komt uit Alkmaar, groenvoorziening word gedaan door Noorderkwartier, infra door weer wat andere aannemers, enz enz enz dus waarom er nog steeds 300+ man op de loonlijst staan waarvan het gros thuis werkt is onbegrijpelijk, beginnen met saneren lijkt me een strak plan, daarna kijken hoeveel ruimte je nodig hebt en dan beslissen waar deze ruimte verkregen kan worden, en dan dat gezemel over bereikbaarheid, bijna alles gaat digitaal tegenwoordig en rijbewijzen en paspoorten zijn 10 jaar geldig dus als ik één keer per jaar op het stadhuis kom is dat echt wel aan de hoge kant te noemen en ik neem aan dat dit voor ieder hier geld want je gaat er niet heen om gezellig een bakkie te doen…..

Peter
8 februari 2019 at 13:29
RB, jou argumenten bij die van mij opgeteld moeten we tot de conclusie komen dat het bizar is dat er een nieuw Stadhuis moet komen. Maar Koen heeft A gezegd en zal zonder gezichtsverlies de stad willen verlaten om een zetel in het Provinciehuis van Groningen te gaan bekleden. Met op je CV staand dat je een nieuw Stadhuis, Schouwburg, Bibliotheek, Zwembad enz. heb gerealiseerd kun je de zetel van C van de Koning Provincie Groningen bijna niet meer ontgaan. Dat Den Helder er voor moet bloeden zal onze Koene ridder een zorg zijn.

e
8 februari 2019 at 13:29
Het hoeft helemaal geen kasteel/Cathedraal te worden van pracht , praal en macht. Het kan een eenvoudig gebouw kunnen worden, toch herkenbaar als stadhuis en dat toch aan alle wensen voldoet. En als je dan ook nog een gebouw neerzet , dat in de toekomst voor iets anders kan gaan dienen , als het als gemeentehuis niet meer nodig is , sla je twee vliegen in èèn klap.

Kobus
8 februari 2019 at 14:09
Op WO moet veel gesloopt en aangepast worden. Gebouw 66 wordt vernield.
Kosten?? Een strak nieuw en eenvoudig zonder overdadige luxe Gemeentehuis rondom station zuid , dus centraal gelegen kost maximaal 15 a 16 miljoen.

Henk van Kuijk
8 februari 2019 at 14:33
Klopt Koos, een van de alternatieven die de inspraak in moeten, In alle opzichten beter, wel sparen, niet lenen.

Judge X
8 februari 2019 at 13:32
Ik adviseer om de Mobile City Hall, model ‘Eureka’ aan te schaffen 🙂 :
https://denhelderactueel.nl/wp-content/uploads/2019/02/Tiny-house-Marjolein-Jonker.jpg

Flipfluitketel
8 februari 2019 at 16:48
Eens zien hoe Wethouder Wouters er vlak voor de verkiezingen overdacht 🙂
http://www.behoorlijkbestuur.nl/2018/02/27/standpunt-behoorlijk-bestuur-iz-stadhuis-aangescherpt/

B
8 februari 2019 at 18:09
Farizeeër. De term farizeeër wordt in het hedendaags taalgebruik vooral gebruikt voor een schijnheilige ofwel huichelaar.

Monique_K
9 februari 2019 at 00:00
Zeg maar gewoon de zoveelste leugen om stemmen binnen te halen, en zodra ze binnen zijn draaien als een blad in de wind .. geen haar beter dan TON of de Stadspartij .. zum kotzen!

Roel Prins
9 februari 2019 at 01:41
Wouters is via Behoorlijk Bestuur in het college gekomen voor een andere partij en verloochent nu Behoorlijk Bestuur. Partijkartellist zonder eigen betrouwbaar standpunt. Het zit mij dwars dat ik een rol heb gehad in diens “ verheffing”. Een politicus diet, in voor en tegenspoed ergens voor te staan ! Stem deze lui met de provinciale verkiezingen weg !

e
9 februari 2019 at 11:07
Doet hij toch ?? Hij staat, voor nu althans , voor niet te vertrouwen ! En dan nog vertrouwen durven vragen . voor het goed afhandelen van het stadhuisplan op Willemsoord. Toegegeven, hij heeft wel Lef, dat dan weer wel.

e
8 februari 2019 at 17:21
Tja, lijkt mijn , kwestie van een nieuw pak aangemeten gekregen van de ervaren college naaister. Zij heeft er maar druk mee zij heeft er meerdere in het pak genaaid.
.

Juul
9 februari 2019 at 00:08
Even nog de kop gelezen van dit artikel. Het planstadhuis zal het wel halen.
Dat zal ook zo zijn maar moet verder worden uitgewerkt door externe en dat gaat weer veel kosten.
Uiteindelijk gaat het plan toch niet door net als stations lokatie
Zoals velen al opperden bouw een nieuw stadhuis/stadskantoor op huidige lokatie dus op zuid. Van mij part gebruik gebruik de twee betonblokken bij station zuid.als fundatie .

Nico
10 februari 2019 at 08:14
Beste JudgeX, een beschuitje eet ik wel met moeder de vrouw en om je meteen de volgende sneer te ontnemen, nee ik ben geen fan van Koen en geen VVDer. Ik ben onafhankelijk en bekijk het met een open blik. Ja met de plaats waar het stadhuis zou moeten komen ben ik het niet eens. Bereikbaarheid, klantvriendelijkheid, e.a. zijn niet gegarandeerd, maar na 20 jaar en veel discussies, debatten en ander gezeur binnen de raad en college later is het eindelijk zover dat er een klap op gegeven wordt. Als men dit niet had gedaan waren er weer 20 jaar gekonkel in het verschiet. Hier in Den Helder is men het nooit met elkaar eens. Er zullen altijd inwoners tegen zijn, en een referendum is een beslissing van de minderheids voor de meerderheid. 40% Of minder opkomst is weer voer voor ellende. Nee, het is zeker geen perfecte beslissing van het college, maar laten we nu maar eens een keer doorpakken en de mensen die nu op het pluche zitten bij de volgende verkiezingen laten zien hoe we er over denken

RB
10 februari 2019 at 08:53
waarom houd ook u vast aan dit 20 + jaar oude concept en blijft zemelen over goede bereikbaarheid en klantvriendelijkheid en meer van dit soort ouderwetse overbodige luxe, hoe vaak per jaar komt u op het stadhuis tegenwoordig? ik zelf ben er 3 jaar terug voor het laatst dan wel 2 keer achter elkaar geweest om m’n rijbewijs te vernieuwen, dat is nu 10 jaar geldig dus over 7 jaar mag ik weer terugkomen, verder kan ik niet verzinnen waarom ik er nog meer heen zou moeten, en het gros van de inwoners heeft dit ook, daar hebben we geen dure nieuwbouw voor nodig, gewoon lekker blijven waar ze nu zitten en de publieksbalies in de grote winkelcentra laten rouleren

JB
11 februari 2019 at 14:15
We moeten een haven in het kanaal, maar is dat wel verstandig. Weet ik niet, klap erop, dan kan het dossier gesloten worden. Resultaat = een lege ongebruikte haven. Nee, dat is een slimme manier om met lastige materie om te gaan, als het dossier maar gesloten kan worden. Ik hoop werkelijk dat u geen politieke ambities heeft, beste Nico.

e
11 februari 2019 at 15:43
Lag zowaar gisteren een werkschip in , Zouden ze daar wel vanaf weten ? Of is de “””haven”””gekraakt.

Henk van Kuijk
11 februari 2019 at 16:28
Dat is van mij hoor, ik ga tegenwoordig per schip naar het Rabostadhuis. Duurzaam.

e
11 februari 2019 at 18:46
e moet roeien met de riemen die je hebt. Met de bus kom je daar niet . Maar er is een lichtpuntje voor je Henk, je kan straks met de bus van Zuid naar het vliegveld kan je daar voor de Rabo uitstappen. Maar Eh … hoe kom je van Julianadorp naar Zuid ! Effe connexie vragen.

Henk van Kuijk
10 februari 2019 at 11:35
“Er een klap op geven” Nico, met een peperduur plan, dat niet voldoet aan normale service eisen? Geen draagvlak bij de bevolking. Uiterst domme daadkracht van Lambiek. Criticasters niet teruggenomen hè? Dan geen alternatieven.

e
10 februari 2019 at 15:59
Nico, zo’n slap gelul , heb ik nog nooit gehoord. Als de gemeente , nu eens gekomen was met een voorstel aan de bevolking, van zeg drie of vier stukken grond waar eventueel een nieuw stadhuis gebouwd kan worden, i.p.v. drie tekeningen van een gebouw waaruit gekozen kon worden Ja,Ja,Ja. en geen alternatief werd geboden. Nee wilden jullie niet horen . Het enige wat jullie deden was de bevolking tegen de haren in strijken, en dat doen jullie nu nog , door de keuze te laten vallen op gebouwen waar je met je poten vanaf moet blijven. Het hoeft helemaal geen twintig jaar te duren ,en er hoeft nergens een klap op gegeven worden. Zoek gewoon de medewerking van de bevolking. Dan bereiken jullie meer dan nu . Maar ik vermoed , dat de gemeente hier weer een stink streek aan het uithalen is . Straks geeft Tuin het oude postkantoor weer terug wegens vernietiging van het koopcontract , en Scholte komt er niet meer in terug , dan is het pand weer van de gemeente , en die mag er mee doen wat ze willen.

e
10 februari 2019 at 17:00
Maar wel leuk om te horen Nico , dat u het ook niet eens bent om diverse redenen om op Willemsoord te gaan zitten. Dus iu , bent ook een van de mensen , die dit door uw strot geduwd krijgt , maar omwille , van in godsnaam sluit dit dossier , slikt u het toch maar door. Ja, dat is ruggegraat tonen. U lijkt Dolf Salverda wel van de stadspartij, We zijn er ook niet lekker mee , maar met maar tweezetels kunnen we het toch niet tegen houden, dus lopen we maar mee . Met dit deze mensen moet men de oorlog winnen.

RB
10 februari 2019 at 18:08
iemand hier al een indicatie over met hoeveel de gemeentelijke belastingen dit jaar omhoog gaan, dit luchtkasteel moet toch ergens van gebouwd worden…..

Henk van Kuijk
10 februari 2019 at 19:29
Kosten 25 miljoen minimaal, alles lenen. Reken verder uit.

Judge X
10 februari 2019 at 23:50
Nico is een ras-opportunist die overal een klap op geeft waar hij aan mee mag doen.
Citaat van Nico (DHA 9-9-2017) : “Het wordt hoog tijd dat ook in Den Helder de belangen van senioren wat zorgvuldiger worden opgepakt.”
En Nico is – net als Geurt Visser – een politieke flopper, die helemaal niet van plan was of is, om de belangen van 50+ senioren te vertegenwoordigen.
Hoe kan een stadhuis ver buiten het centrum (Bijlweg !) van de gemeente, in het belang zijn van 50+ ?
“Ik ben benieuwt” dus leg eens uit Nico, dan geef ik er een klap op. 😀
https://denhelderactueel.nl/2017/09/nico-vos-op-lijst-gemeentebelangen/

e
11 februari 2019 at 08:07
Ja maar …… Het dossier moest toch dicht ??? Al waren ze in een oude bollenschuur gaan zitten, het dossier moest dicht !

Nico
11 februari 2019 at 09:57
Beste JudgeX, als je geen fatsoenlijke argumenten hebt, dan maar weer iemand aanvallen. Doe je best zou ik zeggen. Wat betreft het stadhuis, ja het is voor ouderen moeilijk bereikbaar, ook ik vind het een slechte locatie. Jaren geleden had men het mooi in de oude kampanje onder kunnen brengen al waren daar dan ook weer mensen op tegen geweest. Is het een goed alternatief om maar weer jaren en jaren door te modderen en weer miljoenen extra verkwanselen door een patstelling. Die miljoenen kunnen ook gebruikt worden voor de ouderen. Wat te denken van bezorgservice door de gemeente, fatsoenlijk seniorenvervoer, mobiele steunpunten van de gemeente die regelmatig de wijken aandoen en daardoor de gemeente nog dichterbij brengt. Daar hoor je niemand en zeker de seniorenpartij niet over.

e
11 februari 2019 at 12:59
Meneer Vos , u vergeet , dat er ook ouderen in Julianadorp wonen en in de Schooten / nieuw Den helder/ Huisduinen. . En niet alleen in uw omgeving. Voor die mensen en voor de mensen in het centrum , is de afstand naar de Bijlweg evenredig. En nog goed met OV te bereiken. En dat kan je van de uithoek van het oude bedrijven terrein wat Willemsoord is , niet zeggen. U, bent volgens mij , bezig een beetje uw eigen straatje schoon te vegen ten nadele van een andere ouderen. Logisch , dat u geflopt bent als “”politicus”” u bent er niet voor alle mensen , maar voor u zelf >

e
11 februari 2019 at 10:12
Tsja, Als je met je eigen woorden om je oren geslagen wordt , is dat natuurlijk een aanval. En de gemeente langs de deuren ? zoals de SRV man vroeger ?

Nico
11 februari 2019 at 13:47
Beste e, mooi dat ik weet dat ik geflopt ben met iets waar ik nog niet mee begonnen ben. Wat betreft de denigrerende opmerking over de SRV man. In diverse steden in Nederland is er een gratis bezorging van documenten en komt iemand van de gemeente bij mensen die geen mogelijkheid hebben om naar het gemeentehuis te komen. Dat kan zijn voor zaken het sociaal domein betreffende, maar ook voor zaken van burgerlijke aard. Veelal zijn die mensen ouderen. Mij te verwijten dat ik er niet zal zijn voor de ouderen is iets wat ik naast mij neerleg. U hebt waarschijnlijk zaken uit het roddelcircuit welk welig tiert maar heeft mij waarschijnlijk nooit gesproken. Ik zal in ieder geval niet weten hoe aangezien u reageert met e en niets meer. Maar mooi dat ik nu de kop van jut ben en het gif over mij uitgeworpen krijg. Heeft men weer een ander waar tegen men zich tegen af kan zetten. Ik verheug me al op de volgende aanval die ik zonder morren over me heen zal laten komen.

e
11 februari 2019 at 14:34
Mooi , weten we dat ook weer , dat u er nog niet aan begonnen bent. Ik zou zo zeggen , ook niet doen , u brengt er nu al niets van terecht. En wat is er denigrerend aan een SRV man ? hij ging toch langs de deuren ? Ja, ik reageer met e, en ? U reageert alleen met Nico en zo heten er velen. Met alleen de naam Nico kon u weleens een verkeerde Nico in een verkeerd daglicht zetten. Binnen de politiek en maatschappelijke partijen zijn er namelijk verschillende Nico’s.

Judge X
12 februari 2019 at 18:31
Renovatie binnenhof € 475 miljoen, nu plus een liegen en bedriegen overschrijding, van 15,15% = € 72 miljoen, maakt € 548 (voor de belastingbetaler).

e
13 februari 2019 at 07:31
NHD vandaag, Stadspartij temt voor gemeente huis op Willemsoord. Alleen belofte al, ( Hij heeft nog geen flauw idee hoe) van hun Wethouder Kos, dat de bereikbaarheid en de parkeerproblemen daar optelossen was voor deze ruggegraatloze partij genoeg om voor te gaan stemmen. Zij hebben de kiezer van alles beloofd, en wat is daar van terecht gekomen ? En nu geloven ze zelf een belofte ( hij weet nog niet eens hoe) van hun wethouder. Deze meelopers en schootkruipers verdienen niet eens de aandacht meer. Zij hebben het woord volksvertegenwoordigers vervangen voor volksverlakkers.

‘ t kan erger
13 februari 2019 at 09:02
Het gaat niet alleen om de bereikbaarheid en de parkeerproblemen als dat stadhuis eens klaar zal zijn. Wat te denken van al het bouwverkeer dat tijdens de lange verbouwing naar Willemsoord moet? Gaan zij ook telkens tussen het Texelverkeer staan? Hoeveel oponthoud voor de bouw én het verkeer daar zal dat niet geven?
Eerst gedaan en dan bedacht heeft menigeen in verdriet gebracht!

https://denhelderactueel.nl/2019/02/stadhuisplan-willemsoord-gaat-het-redden/

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=stadhuis
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Woningstichting
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Wouters
https://robscholtemuseum.nl/?s=Dirk+Gorter
https://robscholtemuseum.nl/?s=Marije+Boessenkool
https://robscholtemuseum.nl/?s=Harmen+Krul
https://robscholtemuseum.nl/?s=Sjoerd+Oudijk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Petra+Bais
https://robscholtemuseum.nl/?s=Henk+Mosk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Dolf+Salverda