Delano Weltevreden – Roel Prins, Oprichter van Behoorlijk Bestuur, vindt dat hij de Plicht heeft Te Vertellen Wat er Mis is in de Samenleving: ’Wie zijn Mond Houdt, is Medeplichtig’

Roel Prins, oprichter van Behoorlijk Bestuur (foto RedMouse)

Roel Prins, Oprichter van Behoorlijk Bestuur, vindt dat hij de Plicht heeft Te Vertellen Wat er Mis is in de Samenleving: ’Wie zijn Mond Houdt, is Medeplichtig

Den Helder – Een opmerkelijke comeback in de Helderse politiek. Roel Prins, oprichter van Behoorlijk Bestuur, keert na acht jaar afwezigheid terug. In Den Helder moet volgens hem het zaadje worden geplant om af te komen van regeringen, die niet het belang van de burgers voor ogen hebben.
,Ik vind het mijn plicht om hardop te zeggen wat ik waarneem. Wie zijn mond houdt, is medeplichtig.’’
Wij stelden hem zes vragen over zijn terugkeer.

Vraag (1) Twee raadsperioden geleden heeft u afscheid genomen van de politiek. Waarom keert u terug?

Roel Prins ,,Ik vind het mijn plicht om hardop te zeggen wat ik waarneem. Als je je mondt houdt, stem je in en ben je in feite medeplichtig. De partijen, die aan de macht zijn, hebben regeringen voortgebracht, die niet handelen in het belang van de burgers. Zij nemen krankzinnige maatregelen. In verband met Corona bijvoorbeeld. en het klimaat. We moeten af van de Rutte Club. De gemeenteraadsverkiezingen zijn de meest eenvoudige, beschaafde manier om van deze regering af te komen.’’

Vraag (2) Hoe wilt u in Den Helder gedaan krijgen dat de landelijke regering verdwijnt?

Prins ,,Den Helder is niet de enige gemeente in Nederland. Je moet ergens beginnen, je moet het zaadje planten. Contacten leggen met andere gemeenten. Ik hoop, dat mijn meedoen zorgt voor meer stemmen op de partij en voor meer invloed van de partij. Je moet als partij hardop zeggen wat je denkt, dat goed is voor de samenleving, wat er lokaal moet veranderen. Er wordt bijvoorbeeld geroepen, dat het klimaat opwarmt en dat we allerlei maatregelen moeten nemen. Maar het zijn maatregelen waar de industrie geld aan verdient en waarvan de burgers armer worden.’’

Vraag (3) Wat denkt u te kunnen bijdragen aan de plaatselijke politiek?

Prins ,,Ik ben aan de TU Delft afgestudeerd als werktuigbouwkundig ingenieur met een scriptie over de energievoorziening van kernreactoren. Ik hoop de partij te helpen met het beoordelen van stukken die het college produceert met bijvoorbeeld de energietransitie. Ik hoop duidelijk te maken, dat we in Den Helder geen waterstoffabriek moeten willen. Men doet het voorkomen ,dat het de oplossing is voor het klimaat probleem, maar dat is het niet.’’

Vraag (4) Waarom hebt u ervoor gekozen om terug te keren naar de partij, die u heeft opgericht?

Prins ,,Ik had ook voor een andere partij kunnen kiezen. Maar ik heb een emotionele band met mijn eigen ’kind’. Het gaat mij ook niet om een wethouderschap, ik ben met iets heel anders bezig. Dat is: duidelijk maken, dat wij van de Rutte Club af moeten. De gemeenteraadsverkiezingen zijn een uitermate goede manier om dat te bereiken.’’

Vraag (5) Behoorlijk Bestuur is de voortzetting van Lijst Prins, die is ontstaan nadat u uit Leefbaar Den Helder stapte. Hoe kijkt u terug op die beginperiode?

Prins ,,De jaren als Lijst Prins zijn voor mij uitermate belangrijk geweest. Ik heb geleerd hoe de samenleving in elkaar zat. Mijn beeld is gevormd door de marine: je zegt niet hardop, dat iets niet goed is. Wat het gezag besluit is goed, het gezag heeft het beste met je voor. Met Lijst Prins heb ik geleerd, dat je als groep, als samenleving besluit wat goed voor je is. Dat kun je een onafhankelijkheidsproces noemen.’’

Vraag (6) Uw partij wil niet dat het stadhuis op Willemsoord wordt gevestigd. Goed idee?

Prins ,,Je moet als partij duidelijk maken, waar je voor staat. In dit geval staan we voor behoorlijk bestuur. Als lid van de partij hoor je dat uit te dragen. Dat betekent, dat je betrouwbaar moet zijn. Dat je voor rechtsbescherming bent. Dat je moet uitleggen waarom je bepaalde dingen doet en dat je altijd verantwoording aflegt. Dat zijn grondbeginselen van Behoorlijk Bestuur. In het concrete geval van het stadhuis plan betekent het dat je open en eerlijk moet zijn. Je moet tot op de bodem uitspitten wat de consequenties zijn van jouw idee en dat ook vertellen, zodat je later daarop afgerekend kunt worden. Het staat een kiezer, die het niet eens is met dat idee en de consequenties vrij om op een andere partij te stemmen.’’

Ontstaan

Lijst Prins is ontstaan nadat Roel Prins in 2002 vertrok bij Leefbaar Den Helder. De naam van de partij veranderde later in Prins voor Behoorlijk Bestuur en weer later in Behoorlijk Bestuur. De partij heeft van de kiezers nooit meer dan één zetel gehad. Deze raadsperiode hebben Leo van Esdonk (PVV) en Mirjam Dijk (VVD) zich bij BB gevoegd. Electoraal Adviseur Olaf Tulen voorspelt dat de partij in maart 2022 een grote verkiezingsoverwinning van minimaal acht zetels boekt.

Helderse Courant, 22 november 2021, 06:50

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20211122_78451133

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Roel+Prins
https://robscholtemuseum.nl/?s=Behoorlijk+Bestuur
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rutte+Club