Delano Weltevreden – Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed vraagt Den Helder veiling van collectie Rob Scholte ’te heroverwegen, of ten minste uit te stellen’ + Tussen vonnis, 5 februari 2021 (PDF)

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (foto PDOK)

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed vraagt de gemeente Den Helder de veiling van de kunstcollectie van Rob Scholte ’te heroverwegen, of ten minste uit te stellen

De gemeente lijkt dat niet van plan

Rob Scholte en de gemeente Den Helder treffen elkaar regelmatig in de rechtbank

Den Helder – De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is niet blij met de voorgenomen veiling van de kunstcollectie van Rob Scholte. In een brief aan Cultuur wethouder Heleen Keur vraagt directeur Susan Lammers Den Helder om de voorgenomen veiling van de kunstcollectie van Rob Scholte te ’heroverwegen of ten minste uit te stellen’.

De brief van de directeur van de RCE aan wethouder Keur is vrijdag door de advocaat van Rob Scholte ter sprake gebracht op de zitting over de voorgenomen verkoop van de kunstcollectie. De brief is bij advocaat Ina Molenaar terechtgekomen via Ralph Keuning, directeur van Museum De Fundatie in Zwolle.

Het gesprek, dat de RCE met Keur wil is bedoeld ’om te bezien hoe de gemeente met ondersteuning van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed tot een zorgvuldige vervreemding van deze collectie kan komen’.

Achtduizend

De kunstcollectie van Scholte bestaat uit achtduizend kunstwerken, niet allemaal van eigen hand. Er zitten ook objecten tussen, waarvan wordt gezegd, dat zij behoren tot het culturele erfgoed van Nederland. Zoals de drukplaten van voormalige kunstdrukkerij Mercurius. De topambtenaar zegt in haar brief aan wethouder Keur, dat de gemeente met het veilen van de collectie een groot risico neemt, dat cultuurhistorische waarden verloren gaan.

Zij stelt, dat de voorgenomen veiling mogelijk op gespannen voet staat met de regels van het Erfgoed recht. Daarin staat dat overheden en semi overheden zorgvuldig moeten omgaan met het vervreemden van cultuurgoederen.

De directeur zegt, dat mogelijk kan worden geredeneerd, dat de regels in het geval van Scholte niet gelden, omdat het om een particuliere collectie gaat. Zij laat zich daarover juridisch adviseren.

Zorgvuldigheid

Zij stelt dat het ’in de lijn der zorgvuldigheid’ ligt om tenminste te handelen in de geest van de wet en de vervreemdingsprocedure te volgen. Haar dienst kan daarbij helpen.

De verzameling kunstwerken van Scholte zou in haar ogen nader gewaardeerd moeten worden. Daarbij zou moeten worden onderzocht, of het mogelijk is om de verzameling geheel of deels publiek toegankelijk te houden.

De directeur verwijst naar het advies, dat de Commissie Pechtold vorig jaar heeft uitgebracht aan de minister van Onderwijs Cultuur en WetenschapBescherming Cultuurgoederen. Van terughoudend naar betrokken’. Daarop heeft de minister de Commissie Collectie Nederland ingesteld. De Commissie, onder leiding van Sybrand van Haersma Buma, komt naar verwachting op 8 februari met een tussen advies, dat ingaat op hoe die grotere betrokkenheid bij publieke en particuliere collecties vorm kan krijgen.

Hoogst ongelukkig

Het lijkt mij hoogst ongelukkig als de gemeente Den Helder op dit moment de casuïstiek aanreikt ter onderbouwing van die gevoelde noodzaak tot grotere betrokkenheid’, aldus directeur Lammers van de RCE.

Uit de reactie van stadsadvocaat Ilse van der Poel kan worden afgeleid, dat de gemeente kennelijk niet van plan is om in te gaan op het verzoek van de RCE. Zij vindt het vreemd, dat de RCE nu pas in de lucht komt. “Dat er geveild gaat worden is al maanden landelijk in het nieuws. Als het zo belangrijk is voor het ministerie zou je verwachten dat er eerder contact was opgenomen. In juli 2020 hebben we uitgebreid beoordeeld of de Erfgoed wet in deze zaak van toepassing is. Dat is niet het geval“, aldus de stadsadvocaat.

Geruchtmakende verkoop

Het gaat bij de kunstcollectie van Rob Scholte volgens de stadsadvocaat om particulier bezit dat niet als beschermd erfgoed is aangewezen. Zij verwijst naar de geruchtmakende verkoop van een tekening van de hand van Peter Paul Rubens. Het kunstwerk, eigendom van prinses Christina, is in januari 2019 bij veilinghuis Sotheby’s in New York voor 8,2 miljoen Amerikaanse dollar verkocht. “Iedereen vond dat het niet verkocht had mogen worden, maar ook dat kon niet worden tegengehouden op basis van de Erfgoed Wet.”

Laatste kans

Rob Scholte heeft van de rechter een laatste kans gekregen. Namens geïnteresseerden mogen deskundigen tot uiterlijk 19 februari vijf hele dagen de kunstcollectie taxeren. Uiterlijk woensdag 24 februari moet er een bod liggen. Doen zij dat niet, of is het bod voor de schuldeisers Gemeente Den Helder 550.000 euro, advocatenkantoor Friedberg & Mahn 375.000 euro) niet acceptabel, dan mag de gemeente de collectie verkopen via veilingbedrijf BVA Auctions. Op dinsdag 2 maart neemt de rechter een besluit.

Helderse Courant, 8 februari 2021 12:30

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210208_49232229

PDF

PDF
Tussenvonnis Scholte versus Gemeente Den Helder 5 februari 2021

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Susan+Lammers
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rijksdienst+voor+Cultureel+Erfgoed
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ministerie+van+Onderwijs+Cultuur+en+Wetenschap
https://robscholtemuseum.nl/?s=Heleen+Keur
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wethouder+Cultuur+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ralph+Keuning
https://robscholtemuseum.nl/?s=Museum+De+Fundatie+Zwolle
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ina+Molenaar
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mercurius
https://robscholtemuseum.nl/?s=Drukkerij+Mercurius
https://robscholtemuseum.nl/?s=Alexander+Pechtold
https://robscholtemuseum.nl/?s=Commissie+Pechtold
https://robscholtemuseum.nl/?s=Commissie+Collectie+Nederland
https://robscholtemuseum.nl/?s=Sybrand+van+Haersma+Buma
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ilse+van+der+Poel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Schenkeveld+Advocaten
https://robscholtemuseum.nl/?s=BVA+Auctions
https://robscholtemuseum.nl/?s=Friedberg+&+Mahn
https://robscholtemuseum.nl/?s=Prinses+Christina
https://robscholtemuseum.nl/nos-oranjes-incasseren-opbrengst-kunstbezit-zelf/
https://robscholtemuseum.nl/jeroen-schmale-moreel-appel-op-oranjes-zie-af-van-kunstveiling-arjen-ribbens-te-veilen-oranjekunst-van-prinses-christina-de-telegraaf-veiling-kunst-door-oranjes-prive-kwestie/
https://robscholtemuseum.nl/zembla-miljoenendeal-tussen-koningshuis-en-belastingdienst-en-de-erfenis-van-prinses-juliana-de-miljoenen-die-koning-willem-alexander-krijgt-voor-natuurbeheer/