Delano Weltevreden – Renovatie stadhuis in tijdnood + Bo-Anne van Egmond – Aanbesteding gestart + Wethouders: Zorgen + Meer budget nodig + Redactie DHA – Voorstel naar gemeenteraad

Renovatie stadhuis in tijdnood

De coalitiepartijen VVD, D66 en CDA willen niet, dat burgemeester en wethouders woensdag de aanbesteding voor de renovatie van het stadhuis in gang zetten.

Zij vinden, dat de aanbesteding pas kan plaatsvinden als de gemeenteraad een definitief besluit heeft genomen. Nu is voor de raad bijvoorbeeld nog niet duidelijk aan welke eisen de renovatie moet voldoen en hoeveel het daadwerkelijk gaat kosten. Omdat er meer mensen voor de afdeling Sociaal Domein zijn aangenomen, moesten er meer werkplekken komen. Daardoor gaan de kosten iets omhoog.

Coalitiepartij PvdA is verdeeld. Andries Pruiksma wil, dat de aanbesteding wordt opengesteld, fractievoorzitter Peter de Vrij is het eens met CDA, D66 en VVD. Hun coalitiepartner Stadspartij is juist voorstander van renovatie en denkt, dat de aanbesteding in gang kan worden gezet.

Dilemma

Wethouder Pieter Kos zei maandag tijdens een informatieavond over de renovatie, dat het college zich voor een dilemma geplaatst ziet. Niet alles is duidelijk. Maar de raad heeft het college opgedragen om de aanbesteding eind dit jaar rond te hebben. Daarom moet de aanbesteding woensdag geopend worden. Niet alle wethouders zijn daar blij mee.

Claims

Bouwbedrijven wordt wel verteld, dat de gemeenteraad medio oktober nog een besluit moet nemen over de renovatie. Op die manier dekt de gemeente zich in voor eventuele claims. Door de aanbesteding in gang te zetten, wil het college bouwbedrijven de gelegenheid geven hun expertise in te zetten ten voordele van de renovatie. Kos: ,”Het kan zijn, dat we iets hebben bedacht en dat een aannemer zegt, dat het beter of slimmer kan.” VVD, D66 en CDA vinden dat het proces zorgvuldig moet worden doorlopen. Dat betekent, dat eerst alle gegevens bekend moeten zijn. Nu is er te veel onzeker, stellen zij.

Ook onzeker is het advies van de Ondernemingsraad op het besluit van het college. Voorzitter Peter Schmidt zegt, dat de OR de zekerheid wil, dat het stadhuis zo wordt gerenoveerd, dat de ambtenaren de komende twee decennia goed zitten. “Wij wachten op het rapport van onze adviseur. Na het besluit van het college hebben wij zes weken de tijd om advies uit te brengen. We streven ernaar om dat zo snel mogelijk te doen, maar we kunnen niet garanderen, dat het advies er ligt, voordat de raad medio oktober wordt gevraagd om groen licht te geven.”

Noordhollands Dagblad, 18 september 2017, 22;33

https://www.noordhollandsdagblad.nl/playlist/den-helder-uitgelicht/artikel/renovatie-stadhuis-tijdnood

Aanbesteding stadhuis Den Helder gestart

De aanbesteding voor de verbouwing van het Helderse stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg is woensdag geopend.

Het college vraagt de raad niet alleen om de 8,8 miljoen, die nodig is om het gebouw te kunnen renoveren volgens het programma van eisen. Er zijn namelijk aanvullende eisen gekomen voor de extra werkplekken die gerealiseerd moeten worden voor extra personeel van de afdeling Sociaal Domein en de veiligheid van burgemeester en wethouders, die een centralere plek krijgen in het gebouw.

Daarnaast stelt het college voor om een straks overtollig deel van het gebouw te laten slopen en de buitenzijde te laten renoveren om een betere isolatie en lichtinval, en een verbeterd binnenklimaat te hebben. Voor dit laatste wordt 75.000 euro extra gevraagd.

Voor de bewoners van Zuyderhorn wil het college ook een oplossing tijdens de verbouwing. Met hen wordt overleg gevoerd over de beste tegemoetkoming; dit kan gaan om tijdelijke huurkorting of vervangende woonruimte. Hiervoor vraagt het college maximaal 650.000 euro.

Ambtenaren die nu werken in het stadhuis, krijgen volgens het voorstel ook een tijdelijke huisvesting in één gebouw, waar zij ook alvast kunnen wennen aan de nieuwe werkwijze. Tot slot zijn er nog zogeheten ’niet gebouw gebonden kosten’, voor de inventaris en ICT-voorzieningen. Daar zou 2,5 miljoen euro mee gemoeid zijn.

De gemeenteraad mag op 16 oktober stemmen over het voorstel. Mocht de raad onverwacht niet akkoord gaan, wordt de aanbesteding op dat moment gestopt.

Overigens hebben de wethouders van de VVD, D66, CDA en PvdA een aparte verklaring afgegeven; zij hebben zorgen over de renovatie: „Vanuit de constatering tijd, budget en programma van eisen is het college geconfronteerd met de uitspraak van de meerderheid van de raad. Hier heeft het college uitvoering aan gegeven. Wij als wethouders van bovengenoemde partijen constateren, dat aan een aantal van deze punten niet volledig is voldaan, waaronder het ontbreken van een advies door de Ondernemingsraad, een arbotechnisch advies en een volledige analyse van de onderliggende stukken. Dat conflicteert met de wens van de raad om de aanbesteding voor de jaarwisseling gereed te hebben. Het was in onze ogen verstandiger geweest het besluit voor aanbesteding uit te stellen tot na de besluitvorming van de raad op 16 oktober 2017. Op deze punten willen wij onze nadrukkelijke zorg naar voren brengen. Gezien de standpunten tijdens de besprekingen in het college is er niet hoofdelijk gestemd en geleiden wij de stukken met betrekking tot de renovatie van het stadhuis met bovenstaande opmerkingen door aan de raad ter besluitvorming.’’

Noordhollands Dagblad, 20 september 2017, 13:39

Reacties:

Henk van Kuijk · Leraar banjo, gitaar, bouzouki en zang bij Muziekleraar
Het is het gebruikelijke liedje: voor de coup van de Junta aan de stoelpoten van het college zagen tot het valt, daarna als Junta proberen te traineren, 2 miljoen er bovenop eisen, en niet echt uitvoeren wat de Raad wil, maar “doorgeleiden”, heerlijk, zo’n democratisch college. Want tja, de heren hebben er gewoon geen zin in.

Fred Smit · Julianadorp
Volledig mee eens en maar doorbeuken in de hoop dat men er moe van wordt.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/aanbesteding-stadhuis-den-helder-gestart

Wethouders: Zorgen om aanbesteding

Helderse Courant, 21 september 2017

Helderse Courant, 21 september 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Meer budget nodig

Helderse Courant, 21 september 2017

Helderse Courant, 21 september 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Voorstel renovatie stadhuis naar gemeenteraad

Den Helder – Om uitvoering te kunnen geven aan de opgedragen motie voor de renovatie van het stadhuis dient de raad € 8,80 miljoen beschikbaar te stellen voor de renovatie en de gemeentelijke organisatie tijdens de verbouwing tijdelijk ergens anders te huisvesten.

Openheid, ruimte en ontmoeting staan centraal in het ontwerp van Coare. Het ontwerp- en projectbureau kreeg begin dit jaar van de gemeenteraad een duidelijke opdracht mee: Het vastgestelde programma van eisen dient als basis, eind dit jaar moet de aanbesteding definitief zijn en de renovatie mag niet meer dan 9 miljoen kosten.

In het voorliggende ontwerp ligt de raadzaal straks in het midden van het gebouw. De meeste muren in het kantoorgedeelte zijn weg, de ambtenaren gaan flexwerken en ook alle medewerkers van de sociale dienst verhuizen naar het hoofdgebouw aan de Bijlweg 20. Door ambtenaren meer keuzes te geven in waar en wanneer ze werken, kan de organisatie met een kleiner gebouw toe.

9,60 miljoen

Omdat er al eerder een bedrag van € 0,80 miljoen beschikbaar is gesteld om het programma van eisen, ontwerp en de aanbesteding voor te bereiden, komt het totale gevraagde bedrag op € 9,60 miljoen. Deze raming wordt voor een groot deel veroorzaakt doordat de afdeling Sociaal Domein sinds januari flink is gegroeid. Met die extra werkplekken was nog geen rekening gehouden. In het bedrag zitten ook de kosten voor de tijdelijke huisvesting tijdens de verbouwing verwerkt. Uitgangspunt bij de tijdelijke huisvesting is een locatie elders in de gemeente, waarbij de locatie groot genoeg is om alle medewerkers uit de Drs. F. Bijlweg 20 in één gebouw te kunnen huisvesten. Daarnaast bevat het een kleiner bedrag voor aanvullende wensen, zoals het verwijderen van de balkons aan de buitenzijde.

Naast geld voor de renovatie dient de raad ook geld beschikbaar te stellen voor de sloop van het resterende gedeelte van de Drs. F. Bijlweg 20 én het treffen van passende maatregelen tijdens de verbouwing voor de bewoners van het aangelegen appartementen complex Zuyderhorn.

Extra kosten

Tot slot is geld nodig voor de zogeheten niet gebouw gebonden kosten. Dit betreft onder andere de inventaris en ICT-voorzieningen om het werkplek concept met plaats- en tijd onafhankelijk werken mogelijk te maken. Deze kosten worden niet toegerekend tot het krediet van € 9,00 miljoen.

In de doorgeleide stukken worden ook de risico’s benoemd. Het nu gevraagde bedrag is gebaseerd op een kostenraming van Coare. Niet zeker is of de aantrekkende bouwmarkt het ook voor dit bedrag kan en wil realiseren. Ook is het voorstel door de strakke tijdsplanning nog niet door de Ondernemingsraad beoordeeld. De OR is gevraagd om het advies aan te leveren voorafgaand aan de behandeling in de commissie op 2 oktober. De strakke tijdsplanning maakt meer zaken ingewikkeld. Om de deadline te halen, moet de aanbesteding bijvoorbeeld nu al starten, dus voordat de raad definitief groen licht geeft. Dat is ongebruikelijk, maar het kan wel door opschortende voorwaarden in de aanbesteding op te nemen.

Den Helder Actueel, 20 september 2 17 – 14:20

Reacties:

Henk van Kuijk
20 september 2017 at 15:56
Ach, het is weer het bekende, doorzichtige liedje: voor de coup van de Junta net zo lang zagen aan de stoelpoten van het college dat het valt en de Stadspartij verraad pleegt per sms; erna traineert de Junta waar men dat kan, hup, 2 miljoen er bovenop, geen verantwoordelijkheid nemen, “doorgeleiden”, nee, niet de Raad respecteren, ach, de heren hebben er gewoon geen zin in. Maar bij de zaak Scholte zegt dhr Kuipers: “Ik voer gewoon uit wat de Raad me zegt!”
Trouwens, extra werkplekken voor het sociaal domein? Nou, waar is dan het grote bedrag dat je uitspaart omdat je het hele gebouw van het sociaal domein afstoot?? Dat staat nergens, manipulatie 26.

Fred
20 september 2017 at 17:27
De piket paaltjes zijn gezet. de stellingen betrokken. De loopgravenoorlog kan beginnen

Jonathan
20 september 2017 at 16:05
Henk mijn complimenten helemaal mee eens.

Judge X
20 september 2017 at 17:30
Traineren …., geheel volgens het ‘Democratische’ gedachten goed van de 3 D’s binnen de bende van vijf.
En dat betekent ?…. zeteltjes inleveren !!! …. tatataTa ta-TA-A-A … 🙂 😀 😛

Glijn
20 september 2017 at 17:54
Hoe meer ze tegenstribbelen hoe harder ik moet lachen.

Fred
21 september 2017 at 15:20
Door al dat tegenwerken en traineren door de bekende nieuwbouwdrammers , kunnen ze straks een renovatie van negenmiljoen slopen en is er geen geld meer voor hun speeltje.

http://www.denhelderactueel.nl/2017/09/voorstel-renovatie-stadhuis-naar-gemeenteraad/

1 Comment

  1. Wat is er mis met het oude stadhuis aan de kerkgracht, en er staan meerdere grote panden in den helder leeg die met minder dan nu voor renovatie opgeknapt kunnen worden, alleen moeten ze dan verplaatsen per fiets, blijven de ambtenaren gezond.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.