Delano Weltevreden – Rapport Gebreken Zwembad af: Gemeente zwijgt + Visbuurters eisen Eind aan Verpaupering + Hans Brandsma – Uitspraak Postkantoor Den Helder laat op zich wachten

Het toenmalige Rob Scholte Museum in het voormalige Postkantoor, toen het  er nog keurig uitzag (foto Peter van Aalst)

Delano Weltevreden – Gemeente zwijgt over de Inhoud, Helderse Courant, 22 mei 2021

Heersdiep Onderzoeksrapport Gebreken Zwembad is af: Gemeente zwijgt over de inhoud

Het Rapport over de Gebreken aan Zwembad Heersdiep is af. Over de Inhoud zegt de Gemeente Den Helder niks

Den Helder “Het geeft aan wat de Oorzaken van de Gebreken zijn“, zegt Gemeentelijk Woordvoerster Florentine de Maar. Met de Bouwbedrijven wordt overlegd wie voor welk Deel van de Schade verantwoordelijk is.

Het Zwembad is in 2013 opgeleverd. Vijf jaar later kwamen allerlei Gebreken aan het licht: loszittende Tegels, Scheuren, Lekkages. De Gemeente stelde Aannemerscombinatie Tuin | Van der Wal verantwoordelijk, maar die Bedrijven zeggen, dat hen niets te verwijten valt. Tijdens de Bouw zeggen zij vaker te hebben gewezen op Constructie Fouten in de Tekeningen. De door de Gemeente Ingehuurde Toezichthouder antwoordde, dat het Loos Alarm was, zodoende zijn de Bouwers doorgegaan.

Onderzoekers hebben onderzocht hoe de Wapening zich in de Vier Jaargetijden gedraagt. Over de Inhoud van het Rapport zegt de Gemeente niets. Ook niet over de Verantwoordelijkheid voor de Schade. Woordvoerster De Maar “Tussen de Betrokken Partijen vindt momenteel Overleg plaats over het Rapport. Ook over de Vraag Wie voor Welke Schade Verantwoordelijk is. Het Schadebedrag is nog niet bekend.”

Helderse Courant, 22 mei 2021

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/noordkop

Delano Weltevreden – Visbuurters eisen Eind aan Verpaupering, Helderse Courant, 29 mei 2021

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/noordkop

Hans Brandsma – Nog geen Uitspraak over herbestemming Postkantoor, Helderse Courant, 17 juni 2021

Uitspraak over Herbestemming van Postkantoor in Den Helder laat op zich wachten

Den Helder – Het Hof heeft nog geen Uitspraak gedaan in het Geschil tussen de Gemeente Den Helder, Kunstenaar Rob Scholte en Omwonenden over de Herbestemming van het Oude Postkantoor in de Binnenstad van Den Helder. Volgens Ina Molenaar, de huidige Advocaat van Scholte, is er waarschijnlijk sprake van een Complexe Zaak, die meer tijd vergt. Het Hof zou half juni met een Uitspraak komen.

De Rechtbank van Haarlem boog zich twee weken geleden over Bezwaren tegen de Herontwikkeling van het voormalige Postkantoor nabij het Station van Den Helder. In het Gebouw was eerder het Rob Scholte Museum gevestigd. De Kunstenaar wilde het Pand kopen, maar bereikte geen Overeenstemming met de Gemeente. Het Pand is vervolgens aan Aannemingsbedrijf A Tuin verkocht. Dat Bedrijf wil op de Begane Grond Bedrijfsunits bouwen. Enkele Omwonenden hebben Bezwaar tegen dat Plan.

Naast de Herbestemming van het Postkantoor zijn de Gemeente Den Helder, Scholte en Advocatenkantoor Friedberg & Mahn in Gesprek over het Oplossen van hun Geschillen. Friedberg & Mahn, het vorige Advocatenkantoor van Scholte, claimt 375.000 euro aan Onbetaalde Rekeningen van Scholte. De Gemeente wil ongeveer 550.000 euro van de Kunstenaar. Omdat Scholte zegt Geen Geld te hebben, wil de Gemeente zijn In Beslag Genomen Kunstcollectie laten veilen. De Voorzieningenrechter gaf daar Toestemming voor, maar werd door het Hof teruggefloten. Het College van Den Helder moest niet alleen kijken naar het Zakelijke Belang, maar ook naar het Belang van Scholte. Het Hof stelde voor een Mediator in te schakelen. Molenaar kan nog niets zeggen over Gesprekken tussen de Betrokken Partijen. ,,Ook omdat het nog steeds onder de Rechter is.’’

Helderse Courant, 16 juni 2021, 17:58

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210616_53705116

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zwembad+Heersdiep
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rapport+Gebreken+Zwembad
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Wouters
https://robscholtemuseum.nl/?s=Aannemingsbedrijf+A+Tuin
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Jan+Tuin
https://robscholtemuseum.nl/?s=Aannemer+Tuin
https://robscholtemuseum.nl/?s=Aannemer+Van+der+Wal
https://robscholtemuseum.nl/?s=Aannemers+Tuin+|+Van+der+Wal
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vier+Jaargetijden
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wie+voor+Welke+Schade+Verantwoordelijk+is
https://robscholtemuseum.nl/?s=Schadebedrag
https://robscholtemuseum.nl/?s=Visbuurt
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koos+van+Dongen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Pieter+Hofstra
https://robscholtemuseum.nl/?s=Verpaupering
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gerechtshof+Amsterdam
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gerechtshof+Amsterdam
https://robscholtemuseum.nl/?s=Oude+Postkantoor
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ina+Molenaar
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ilse+van+der+Poel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Schenkeveld+Advocaten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Benno+Friedberg
https://robscholtemuseum.nl/?s=Judith+Mahn
https://robscholtemuseum.nl/?s=Friedberg+&+Mahn+Advocaten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Van+der+Meer+&+Philipsen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gerechtsdeurwaarders+Van+der+Meer+%26+Philipsen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gerechtsdeurwaarders
https://robscholtemuseum.nl/?s=BVA+Auctions
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mediator
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mediation
https://robscholtemuseum.nl/?s=Herontwikkeling
https://robscholtemuseum.nl/?s=Geen+Geld
https://robscholtemuseum.nl/?s=Onbetaalde+Rekening
https://robscholtemuseum.nl/?s=Complexe+Zaak
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zakelijke+Belang
https://robscholtemuseum.nl/?s=Scholte+Belang