Delano Weltevreden – ‘Raadslid niet achter gesprek Scholtemuseum’

Den Helder – Gemeenteraadslid Marcel de Knijff van de Stadspartij is niet het brein achter de uitnodiging van Marc Nihot aan een aantal fractievoorzitters om met hem te praten over het Rob Scholte Museum. Dat zegt fractievoorzitter Peter Reenders van de Stadspartij. Nihot adviseert kunstenaar Rob Scholte die met de gemeente in de clinch ligt over het oude postkantoor. “In de uitnodiging staat dat het idee van Marcel Knijff komt. Marcel zegt dat hij Marc Nihot enkele weken geleden heeft gesproken. Mijn fractiegenoot heeft toen gezegd dat Marc en Rob Scholte moeten ophouden met die openbare brieven. Als ze de gemeenteraad wat te vertellen hebben, moeten zij de raadsleden uitnodigen. Marcel heeft nooit gezegd dat ik niet uitgenodigd moest worden.” Marc Nihot bevestigt dat De Knijff hem heeft voorgesteld om de gemeenteraadsleden uit te nodigen als hij wat te vertellen had. “Maar het absoluut niet waar dat ik Peter Reenders niet wil uitnodigen. Om logistieke redenen heb ik niet alle gemeenteraadsleden tegelijk uitgenodigd. Stel dat ze allemaal op dezelfde dag willen komen? De anderen nodig ik later uit.

Helderse Courant, 20 augustus 2015

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/