Delano Weltevreden – Projecten gemeente Den Helder misschien stopgezet + Marathonoverleg + Vogelasiel + Recordaantal van zeven wethouders in Den Helder + Eén vrouw bij kandidaten

Projecten gemeente Den Helder misschien stopgezet

Diverse gemeentelijke projecten dreigen te worden stopgezet als de gemeenteraad geen goedkeuring geeft aan een financiële rapportage van het college.

In de tussenrapportage staat hoe het nu gesteld is met doelen, die in de begroting 2018 staan. Op een aantal punten moet er geld bij. Zo moet er meer dan 4 ton bij voor de aanleg van het stadspark op de plek, waar nu gebouw De Koploper staat, is er ruim 150.000 euro extra nodig voor de verdere uitvoering van het fietspad Duinweg en wil het college 180.000 euro extra om juridische kosten in 2018 te dekken. Ook is 440.000 euro nodig om een verlies over 2017 bij Baggerbeheer BV op Oostoever te dekken.

Verschillende leden van de raadscommissie bestuur en middelen vinden, dat de rapportage tekort schiet en zeggen, dat de gemeenteraad er geen besluit over kan nemen. Pieter Blank (PvdA) vindt het ’een zorgwekkend stuk’. “Meevallers worden gebruikt om beleid te financieren. Het college moet het stuk terugtrekken.”

Michiel Wouters (Behoorlijk Bestuur) vindt het opmerkelijk, dat er nu 180.000 euro moet komen bovenop de 120.000 euro, die was begroot voor juridische kosten. “Zijn we er alleen om te procederen, of gaan we ook besturen?” Hij noemt het ’een gotspe’, dat er voortdurend geld bij moet om Baggerdepot BV, waar de gemeente aandeelhouder van is, overeind te houden.

Wethouder Odd Wagner reageerde gepikeerd op de stellingname van de critici:”Lopende projecten worden gecorrigeerd. Het is heel eenvoudig: als u vindt dat u geen besluit over de rapportage kunt nemen, stoppen alle projecten. Dan mag u gaan uitleggen waarom ze niet doorgaan.”

Pieter Blank vindt, dat de wethouder eerst duidelijk moet maken wat de consequentie per afzonderlijke begrotingspost is. Ook wacht hij de antwoorden van Wagner op vragen uit de commissie af. Als de antwoorden niet bevredigend zijn, neemt de raad wat hem betreft geen besluit over de rapportage en mag het nieuwe college het stokje van Wagner overnemen.

Noordhollands Dagblad, 18 juni 2018, 22:34

https://www.noordhollandsdagblad.nl/playlist/den-helder-uitgelicht/artikel/projecten-gemeente-den-helder-misschien-stopgezet

Marathonoverleg coalitieakkoord

Helderse Courant, 19 juni 2018

Helderse Courant, 19 juni 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Plannen voor vogelasiel op bord nieuwe coalitie

Helderse courant, 20 juni 2018

Helderse courant, 20 juni 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Recordaantal van zeven wethouders in Den Helder

Voor het eerst krijgt Den Helder een college met zeven wethouders. Formateur Hans Huibers bevestigt dat aantal.

De zeven wethouders worden geleverd door zeven partijen: Beter voor Den Helder, CDA, VVD, PvdA, CU, Stadspartij en Seniorenpartij. Zo’n grote wethoudersploeg is nog nooit vertoond in de Kop van Noord-Holland.

Na de verkiezingen van maart 2014 vormden in Den Helder zes partijen een coalitie. Stadspartij (11 zetels) trok samen op met vijf eenmansfracties. Zij leverden samen vijf wethouders: Stadspartij drie wethouders, CU, Behoorlijk Bestuur en GroenLinks samen één en Vrije Socialisten en Fractie Vermooten één. Deze coalitie wilde toen de grote landelijke partijen buiten het college houden. Dat hielden zij iets langer dan een jaar vol. Stadspartij verbrak de samenwerking per sms en ging toen een samenwerking aan met VVD, D66, CDA en PvdA. Zij leverden samen zes wethouders: Stadspartij twee, de anderen elk één. Sommige wethouders werden in deeltijd aangesteld.

Op basis van het inwonertal (50.001 – 60.000) mag Den Helder maximaal acht wethouders benoemen, deels voltijdse en deels in deeltijd. Als alleen voor voltijdse wordt gekozen, mogen het er zes zijn. Op 9 juli kan de gemeenteraad waarschijnlijk de nieuwe wethoudersploeg benoemen. “Dat is een realistische planning”, zegt formateur Huibers.

Noordhollands Dagblad, 20 juni 2018, 12:22

Reacties:

Philip Witmer
Vanwege de gigantische salariskosten en de te verwachten declaratiekosten, zal het havenbedrijf met rammelende kade’s blijven zitten. In ieder geval kan de uitbreiding van het hondenpoeppark alsmede de sloop van “De Koploper” achterwege blijven, aangezien de financiele koek nu wel op zal zijn. Of worden de belastingen, leges en tarieven begraafplaats weer verhoogd? Gemeenteraad: Oogjes dicht en snaveltjes toe!?

Daniël Groot · In de Orde van Oranje -Nassau . bij Daniel Groot //op 28-2-2008 Door Hare Majesteit De Koningin Daniel Groot benoemd tot
Dag geld mag niet bij de burgers van daan komen ,en bedrijven , we zitten toch al hoog in de belasting niva , 7 wethouder vindt ik persoonlijk toe mats of de kleinere partijen moeten hun Wethouder deel tijd aan geven . Stads partij van 11 naar 2 , hoe verkoop je dat . Wie heeft het zo gerang schikt. De Formateurs ??? Ik heb niets tegen de heer P. Kos , maar er zijn toch spelregels . Formateurs,

Fred Brand · Den Helder
Jammer, alles weer hetzelfde… behalve… nog méér wethouders van de “bekende” partijen . Stemmen heeft géén nut dus in D-H

Henk van Kuijk · Leraar banjo, gitaar, bouzouki en zang bij Muziekleraar
Deze formatie is anti-verkiezingsuitslag. Een aanfluiting. Zeven wethouders is daarnaast totaal onnodig en geldverspilling. Grote verliezer Stadspartij een wethouder, en de oude coalitie mag bijna geheel gewoon blijven, ook al wilde de kiezer ze niet meer. Winnaar PVV heeft rechten, maar krijgt ze niet. Niet de stad is ziek, maar de formateurs en partijen die maling hebben aan de kiezers, voor de derde maal. Een belangrijke reden dat veel mensen niet stemmen, 52%. “Ze doen toch waar ze zelf zin in hebben, na de verkiezingen tellen wij niet meer mee.” Grote geldverspilling door onnodige verhuizing ambtenaren, er was meer dan 1 miljoen over op sociaal domein, ging naar lantarenpalen, en nu volgen forse ingrepen sociaal domein?? En hup, nog 180.000 proceskosten erbij. En nog 8 ton voor Kolderbolder. En vaste pinautomaten schouwburg, Willemsoord en Port of Den Helder, miljoenen.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/recordaantal-van-zeven-wethouders-den-helder

Eén vrouw bij kandidaten voor wethouderspost

Tjitske Biersteker (CU) is vooralsnog de enige vrouwelijke wethouderskandidaat. Maar omdat VVD en CDA nog niet alle namen van hun kandidaten willen prijsgeven, kan daar nog verandering in komen.

Woensdagavond hebben de partijen gesproken over de portefeuilleverdeling. Peter de Vrij is de enige wethouderskandidaat van PvdA. Hij ambieert de portefeuilles sociaal domein en financiën.

Tjitske Biersteker had in de mislukte coalitiepoging met onder andere PVV al haar oog laten vallen op de portefeuille sociaal domein. De afgelopen jaren heeft zij zich hard gemaakt voor een goed sociaal beleid.

Michiel Wouters is fractievoorzitter van Behoorlijk Bestuur, maar is door Beter voor Den Helder als wethouderskandidaat naar voren geschoven. Pieter Kos is nu al wethouder (portefeuille sociaal domein) voor de Stadspartij en is opnieuw door zijn partij voorgedragen.

Remco Duijnker (Seniorenpartij) is de enige kandidaat van zijn partij. CDA-leider Harmen Krul had eerder vraagtekens geplaatst bij de benoembaarheid van Duijnker vanwege rechtszaken, die hij als ambtenaar tegen burgemeester Schuiling had aangespannen.

CDA heeft drie wethouderskandidaten, zegt Krul. Edwin Krijns, nu wethouder economie, staat opnieuw op de lijst. Over de andere kandidaten wil Krul nog niets kwijt.

Oud wethouder Kees Visser, fractievoorzitter van de VVD, is een van de acht kandidaten op het lijstje van de liberalen. Visser: “Afhankelijk van de portefeuilleverdeling bepalen wij welke kandidaat daarbij past. Dat lijkt ons de meest logische werkwijze.”

Noordhollands Dagblad, 20 juni 2018, 19:31

https://www.noordhollandsdagblad.nl/playlist/den-helder-uitgelicht/artikel/een-vrouw-bij-kandidaten-voor-wethouderspost

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Tjitske+Biersteker
https://robscholtemuseum.nl/?s=Peter+de+Vrij
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Wouters
https://robscholtemuseum.nl/?s=Pieter+Kos
https://robscholtemuseum.nl/?s=Remco+Duijnker
https://robscholtemuseum.nl/?s=Edwin+Krijns
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Visser