Delano Weltevreden – Probleem opgelost: fracties eigen kamer in stadhuis Kerkgracht + Front oppositie plan stadhuis is gebarsten + DHA – GB niet achter stadhuiswens oppositie

Fractievoorzitter Nancy List van Gemeentebelangen (foto Gemeente Den Helder | Peter van Aalst)

Probleem opgelost: alle raadsfracties een eigen kamer in stadhuis Kerkgracht

Den Helder – Alle dertien raadsfracties krijgen een eigen kamer, wanneer het stadhuis aan de Kerkgracht in gebruik wordt genomen.

Aanvankelijk was aan elf fracties een ruimte toegewezen. GemeenteBelangen en Fractie Dijk moesten het zonder doen. Volgens raadsgriffier Menno Huisman, omdat er simpelweg onvoldoende ruimte was om iedereen een eigen kamer te geven. De fractiekamers waren gesitueerd op de zolderverdieping, waar de raadszaal is, en op de verdieping daaronder. Nu is ook op de begane grond ruimte gevonden, zodat alle fracties zich nu in hun eigen kamer kunnen terugtrekken voor overleg.

Fractievoorzitter Nancy List van GemeenteBelangen had de kat de bel aangebonden. Zij vindt, dat de gemeente de publiciteit over deze kwestie had kunnen voorkomen: „Het was al lang en breed bekend, dat er dertien fracties zijn.”

Mirjam Dijk van Fractie Dijk: „Voor ons is het niet zo’n issue geweest. De griffier had ons duidelijk gemaakt, dat we een kamer konden reserveren. Flex plekken zijn van deze tijd. Maar wel fijn is dat we op begane grond zitten in verband met de bereikbaarheid voor mindervaliden.

Gemeentelijk woordvoerster Joyce in ’t Veld zegt, dat de fractiekamers overdag als vergaderruimte worden gebruikt door ambtenaren. Als fracties overdag een ruimte nodig hebben, kunnen zij die reserveren. Dat is nu ook al het geval.

Helderse Courant, 29 april 2020, 11:53

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200429_25444537/Probleemopgelost-alle-raadsfracties-een-eigenkamer-in-stadhuis-Kerkgracht

Het front van de oppositie tegen het plan voor een stadhuis op Willemsoord is gebarsten: GemeenteBelangen vaart voortaan een eigen koers

Wat Gemeentebelangen betreft is het een uitgemaakte zaak dat het stadhuis op Willemsoord komt(foto George Stoekenbroek)

Wat GemeenteBelangen betreft is het een uitgemaakte zaak, dat het stadhuis op Willemsoord komt (foto George Stoekenbroek)

Den Helder – Het front van de oppositie tegen het plan voor een stadhuis op Willemsoord is gebarsten. GemeenteBelangen heeft kritiek op andere oppositiepartijen. Fractievoorzitter Nancy List vindt de discussie over het stadhuisplan ’een gelopen race’ en gaat een eigen koers varen. We weten wanneer we ons verlies moeten nemen.”

De fractie blijft tegen de vestiging stadhuis op Willemsoord, benadrukt List.Wij vinden het geen goede locatie, zeker niet in combinatie met de Museumhaven en andere ontwikkelingen op Willemsoord. GemeenteBelangen realiseert zich echter, dat de coalitie anders besloten heeft en is benieuwd naar de enige echte peiling: de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.”

Argumenten

Voor GB is het duidelijk, dat het plan voor een stadhuis op Willemsoordeen gelopen race is. „Wij weten wanneer wij ons verlies moeten nemen, mocht er al sprake zijn van verlies in deze. We vragen ons bovendien af welke nieuwe argumenten er nog zijn. Waar eindigt discussie op argumenten en begint stemmingmakerij? De tegenstanders lijken die grens helaas al te zijn overgestoken.

GemeenteBelangen constateert, dat er in de discussie over het stadhuis op Willemsoord sprake is vaneen doordenderende coalitie en een niet constructieve oppositie’. List: „Als constructieve oppositiepartij maakt GemeenteBelangen zich zorgen om uitgaven met betrekking tot dit plan. Maar wij realiseren ons ook, dat uitstel de kosten nog meer zal opdrijven, waardoor er nog minder geld elders besteed kan worden.”

Corona Virus Crisis

Zij snapt niet waarom andere oppositiepartijen stellen, dat Den Helder zich de miljoenen voor een stadhuis niet kan veroorloven en dat het geld beter kan worden gebruikt om de gevolgen van de Corona Virus crisis te bestrijden. GemeenteBelangen verneemt graag, waar dat op is gebaseerd”, zegt List. „Liggen al die miljoenen nu op de plank en kunnen ze ergens anders aan worden uitgegeven? Volgens onze informatie wordt het geld voor het stadhuis gewoon geleend en geld is momenteel bijna gratis. Rente en aflossing zitten in de jaarlijkse exploitatiekosten van het stadhuis. Die werden in een raadsvoorstel vorig jaar op 1,7 miljoen EUro per jaar gesteld, twee ton per jaar meer dan de huidige tijdelijke huisvesting kost. Dus hoezo gaat Den Helder ten onder aan de paar ton extra kosten per jaar voor een nieuw stadhuis? De leningen, die de gemeente en verbonden partijen nu al hebben uitstaan hebben daar niets mee te maken, want of er nou wel of geen stadhuis wordt gebouwd, die andere leningen moeten hoe dan ook betaald worden.”

Alternatief

Een gezamenlijk alternatief voor het stadhuis op Willemsoord biedt de oppositie niet, stelt zij: „De ene partij wil de tijdelijke huisvesting permanent maken, een andere partij heeft steeds geroepen, dat het stadhuis in de binnenstad moet komen. Hoeveel kosten die oplossingen dan? GemeenteBelangen heeft altijd begrepe,n dat het kantoorgebouw op Kooypunt, als dat na vertrek van de RABOBank permanent zou worden, ook ingrijpend verbouwd moet worden.

De fractievoorzitter van GB vindt ook, dat de andere oppositiepartijen argumenten gebruiken, die niet worden onderbouwd: „Er wordt gezegd, dat de burgers tegen het stadhuis op Willemsoord zijn. Waar is dat op gebaseerd? Zijn er cijfers die deze koppeling leggen? Gemeentebelangen leest op sociale Media van tegenstanders, dat driekwart van de bevolking tegen een stadhuis op Willemsoord is. Wij zijn nieuwsgierig naar de onderzoeken daarnaar. Zou het misschien ook kunnen dat het lage vertrouwen van de burgerij vooral te maken heeft met het jarenlange gebakkelei van de gemeenteraad over het stadhuis? Wij kunnen ons zo voorstellen, dat de bevolking dat spuugzat is en nu ook wil, dat het eindelijk klaar is.”

List zegt, dat haar partij voortaan een eigen koers vaart en niet meer samen met de andere oppositiepartijen optrekt. „We gaan per onderwerp bepalen, of wij voor of tegen stemmen.

Helderse Courant, 30 april 2020, 15:00

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200430_95602564/het-front-van-de-oppositie-tegen-het-plan-voor-een-stadhuis-op-willemsoord-is-gebarstenGemeenteBelangen-vaart-voortaan-een-eigenkoers

GemeenteBelangen niet achter stadhuiswens oppositie

Gebouw 72 op Willemsoord (foto NHD)

Gebouw 72 op Willemsoord (foto NHD)

Den HelderGemeenteBelangen zal de oproep, die de verdere oppositie tijdens de volgende raadsvergadering wil indienen over het stadhuis op Willemsoord, niet steunen. Dat schrijft fractievoorzitter Nancy List in een verklaring.Voor ons is wel duidelijk, dat het stadhuis Willemsoord een ‘gelopen race’ is.

De oppositie wil een beroep doen op ’het gezonde verstand’ van de coalitie en het College, in de hoop dat zij alsnog afzien van een stadhuis op Willemsoord. List stelt, dat GemeenteBelangen van meet af aan tegen vestiging stadhuis op Willemsoord is geweest en dat ook blijft. “Wij vinden het geen goede locatie, zeker niet in combinatie met een Museumhaven en andere ontwikkelingen op Willemsoord. De argumenten zijn bekend, GemeenteBelangen realiseert zich echter, dat de coalitie anders besloten heeft en is benieuwd daar de enige echte peiling: de verkiezingen in 2022. Wij weten wanneer wij ons verlies moeten nemen mocht er al sprake zijn van verlies in deze. We vragen ons bovendien af welke nieuwe argumenten er nog zijn en waar eindigt discussie op argumenten en begint stemmingsmakerij? De tegenstanders lijken die grens helaas al te zijn overgestoken.”

Gemeentebelangen blijft in dit dossier een splijting in de gemeenteraad zien tussen een door denderende coalitie en een niet constructieve oppositie. “Als constructieve oppositiepartij maakt GB zich zorgen om uitgaves in deze, maar realiseren wij ons ook, dat uitstel alleen maar de kosten nog meer zal opdrijven, waardoor er nog minder geld elders besteed kan worden.”

Lening

Sommige oppositiepartijen stellen dat, in tijden van crisis, Den Helder het geld beter kan gebruiken en zich deze investering nu niet kan veroorloven. “GemeenteBelangen verneemt graag, waar dat op is gebaseerd. Liggen al die miljoenen dan nu ergens op de plank en kunnen ze ergens anders aan uit worden gegeven? Volgens onze informatie wordt het geld voor het stadhuis gewoon geleend en geld is momenteel bijna gratis. Rente en aflossing zitten in de jaarlijkse exploitatiekosten van het stadhuis. Die werden in een raadsvoorstel vorig jaar op 1,7 miljoen EUro per jaar gesteld, twee ton per jaar meer dan de huidige tijdelijke huisvesting kost. Dus hoezo gaat Den Helder ten onder aan de paar ton extra kosten per jaar voor een nieuw stadhuis? De leningen, die de gemeente en verbonden partijen nu al hebben uitstaan hebben daar niets mee te maken, want of er nou wel of geen stadhuis wordt gebouwd, die andere leningen moeten hoe dan ook betaald worden.

Het is ons niet duidelijk wat de oppositie nu precies gezamenlijk als alternatief biedt. De ene partij wil de tijdelijke huisvesting permanent maken, een andere partij heeft steeds geroepen, dat het stadhuis in de binnenstad moet komen. Hoeveel kosten die oplossingen dan? GemeenteBelangen heeft altijd begrepen, dat het kantoorgebouw op Kooypunt, als dat na vertrek van de RABOBank permanent zou worden, ook ingrijpend verbouwd moet worden.”

Vertrouwen

Het lage vertrouwen van de burgerij wordt gekoppeld aan het stadhuis op Willemsoord. GemeenteBelangen verneemt graag waar dat op is gebaseerd. Zijn er cijfers, die deze koppeling leggen? GemeenteBelangen leest op sociale Media van tegenstanders, dat driekwart van de bevolking tegen een stadhuis op Willemsoord is. Wij zijn nieuwsgierig naar de onderzoeken daarnaar. Zou het misschien ook kunnen dat het lage vertrouwen van de burgerij vooral te maken heeft met het jarenlange gebakkelei van de gemeenteraad over het stadhuis? Wij kunnen ons zo voorstellen, dat de bevolking dat spuugzat is en nu ook wil dat het eindelijk klaar is.”

Als fractievoorzitter van een oppositiepartij heb ik wel eens het idee, dat ik oppositie aan het voeren ben met andere leden van de oppositie”, schrijft List. “Dit met name door de opmerkingen, die op een Helderse Facebook pagina worden gemaakt. Hierbij opmerkend, dat ik deze en andere berichten verafschuw. Met name hetop de man spelen‘, met het doel er zelf schijnbaar beter van te worden is op zijn zachtst gezegd niet chique te noemen. Zowel onze fractie als ik persoonlijk zien graag, dat er op een beleefde en respectvolle manier met elkaar om wordt gegaan.”

Den Helder Actueel, 30 april 2020

Reacties

Erik
30 april 2020 At 16:34
Dat de verantwoordelijke(n) voor dit wanbeleid mogen stikken in de vervuilde slib!
Wat een waardeloze gemeente om eigen belangen boven die van de burgers te stellen.
Niemand is gebaat bij een stadhuis op deze moeilijk te bereiken plek.
Drukte in verband met Texelse boot geen stopplaats openbaar vervoer, et cetera.
Ook zo lekker centraal gelegen voor bewoners uit Nieuw Den Helder, De Schooten en Julianadorp.
Duidelijk voorbeeld van het warme luxe pluche, belangenverstrengeling en vriendjespolitiek. O, ik was heilige huisjes nog vergeten.

Peter
30 april 2020 At 17:05
GemeenteBelangen leest op sociale Media van tegenstanders, dat driekwart van de bevolking tegen een stadhuis op Willemsoord is. Wij zijn nieuwsgierig naar de onderzoeken daarnaar.”
GemeenteBelangen zou ook eens naar buiten kunnen gaan en gewoon wat mensen op straat vragen, maar ja ze zijn allemaal bang voor de confronterende waarheid.

Rasjutter
30 april 2020 At 17:31
Oké, eerlijk en open dus, nou Mevrouw List, vertel dan maar eens wat u beloofd is, mag u nog langer in uw anti kraakpand blijven wonen, grotere fractiekamer, of ben je gewoon bang geworden van de reactie van de coalitie afgelopen vergadering. Ik zou zeggen zoek een stil hoekje op en ga lekker uithuilen, want het wordt echt helemaal niks meer met GemeenteBelangen, dat heeft U nu gelukkig zelf (zodat U niemand de schuld kan geven), om zeep geholpen.

F.Hoogenosch
30 april 2020 At 19:49
GB is pertinent tegen een stadhuis op deze locatie, altijd geweest, is daarom ook steeds deel van de oppositie geweest.
Wij vinden het geen goede locatie, zeker niet in combinatie met een Museumhaven en andere ontwikkelingen op Willemsoord.“
En daarom, omdat oppositie juist nu hard nodig is, stoppen ze met oppositie voeren. Is het niet geniaal, helemaal geweldig!!“ De coalitie heeft zijn besluit genomen, wij weten wanneer we ons verlies moeten nemen“.
Mevrouw List, juist omdat de coalitie dit besluit genomen heeft, dient U de oppositie te blijven steunen. Dit is het kenmerk van politiek. Twijfelachtige beslissingen zonder brede steun uit de samenleving, zonder steun uit de oppositie, dienen te worden bestreden net zolang tot er een compromis bereikt wordt, waarvoor wel brede steun bestaat. Het is van de zotte, dat U nu al de handdoek in de ring gooit, terwijl er op 15 mei pas een stemming gehouden gaat worden in de gemeenteraad. EP Graafland was Nederlands beste keeper, omdat hij tot het laatste moment geloofde, dat hij de bal zou stoppen. Als hij Uw karakter had gehad, was hij bij elke aanval van de tegenpartij op de grond gaan zitten, denkende “daar komen ze weer, nou ja, ze zullen wel een goede reden hebben, ik laat ze maar“.
En nieuwe argumenten? Er is helemaal geen behoefte aan nieuwe argumenten, want de huidige argumenten zijn allemaal stuk voor stuk zeer valide!!!!!! Er is een verschil tussen het herhalen van overtuigingen en drammen.
Dat de kosten verder zouden oplopen door uitstel is een raar argument. Een jaar lang pas op de plaats is een jaar lang zonder onnodig risicovolle uitgaven aan allerlei instanties, ontwikkelaars en architecten.
Nee, het geld zal wel niet op de plank liggen. Daarom is het ook zo mooi, dat we aan de Kerkgracht1 al een mooi gemeentehuis hebben. Op een mooie locatie met een stoere uitstraling. En bovendien heeft het een overeenkomst met gebouw 72, het zijn namelijk allebei historische gebouwen. Gaan we nu het ene historische gebouw nadat het voor kapitalen is gerenoveerd, inruilen voor het andere, dat dan vervolgens voor nog veel grotere kapitalen (dertig miljoen!!) wordt geramponeerd en verprutst omwille van een onzalig idee?
Ik heb geen idee van hoeveel meneer Huib Broeke indertijd ontvangen heeft voor het pand aan de Kerkgracht toen het verkocht werd aan Woning Stichting, en hoeveel deze Stichting nu ontvangt aan huur van de gemeente. Maar 150.000 EUro per maand huur voor een gemeentehuis in een stadje als Den Helder lijkt me royaal.
Dat de bevolking steeds minder vertrouwen krijgt in de politiek lijkt me, zeker na Uw voorgenomen opstelling in deze, volkomen terecht en begrijpelijk. U bent zelf het zoveelste bewijs hiervoor .
Oppositie voeren met de oppositie? Het is nog veel erger. Door Uw opstelling worden mensen in de armen gedreven van bedenkelijke partijen als PVV, die althans wel de ballen heeft om hun woord te houden.
Last but not least. Ik las gisteren in de krant, dat het zwembad iedere maand een gat in de begroting ziet van tenminste 30.000 EUro . Dat is na zeven maanden, amper een half jaar, al meer als een jaar, waarin de gemeente, zoals U zelf zegt, twee ton had kunnen besparen, wanneer ze afziet van een idioot plan .
Twee ton per jaar meer dan de huidige tijdelijke huisvesting kost. Dus hoezo gaat Den Helder ten onder aan de paar ton extra?
Nou , zo dus!!!!

SK
30 april 2020 At 20:13
Wie heeft er het meest een (financieel) belang bij een nieuw stadhuis op Willemsoord? Of is dit een lastige vraag?

Boaz
1 mei 2020 At 08:48
Alle Wethouders, die het plan niet van tafel vegen; dat is afgesproken met elkaar. Alle voorstellen lijken door te gaan zonder enige weerstand van welke Wethouder dan ook.
De pizzabakker vaart er als voorzitter van de partij het meeste wel bij en lacht in zijn vuistje.

Peter
1 mei 2020 At 09:06
Zal de pizzabakker het lunch en catering contract al hebben getekend?

Rasjutter
1 mei 2020 At 11:48
Gaat hier om Helderse gemeente ambtenaren, Die hebben alleen een bestek en een gratis bakje koffie nodig om hun home made lunchpakketje, het liefst op een picknicktafel aan de rand van de oude scheepswerf (Museumhaven) te nuttigen, en even lekker kijken naar de harde werkers op die werf. 😉

frdrk
1 mei 2020 At 08:58
Rinkeldekinkel, en daar ging de reputatie van GemeenteBelangen. De verkiezingsstandpunten worden hier in het Boerenverdriet gesmeten. Vaarwel,” mevrouw List. Het ga U goed in de toekomst, maar in de politiek heeft U niets meer te zoeken. De partij, die U vertegenwoordigd, heeft bij deze bewezen een ruggengraat van rubber te bezitten.

Dutch
1 mei 2020 At 11:51
Schande!

https://denhelderactueel.nl/2020/04/GemeenteBelangen-niet-achter-stadhuiswens-oppositie/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nancy+List
https://robscholtemuseum.nl/?s=GemeenteBelangen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Menno+Huisman
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mirjam+Dijk
https://robscholtemuseum.nl/?s=stadhuis+Kerkgracht
https://robscholtemuseum.nl/?s=stadhuis+Willemsoord

2 Comments

  1. Ja Ja wat een draai heeft GB gemaakt, wat is er daar aan de hand, het verloochenen van principes is erg in de mode

  2. Heb aan het bovenstaande niets toe te voegen behalve, dag Nancy List!

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.