Delano Weltevreden – Politici zijn enthousiast, maar motorrijders krijgen geen toestemming voor eigen terrein op Kooypunt + Hedzer Faber – Tja, als je lang genoeg wacht…

De politici zijn enthousiast, maar de motorrijders van trial club TCO krijgen geen toestemming voor een eigen terrein op Kooypunt

Den Helder – Een flinke domper voor motorclub TCO. De gemeente Den Helder heeft het verzoek van de club afgewezen om op Kooypunt deze motorsport uit te oefenen.

Trial Club Obdam (TCO) heet de club voluit. De leden komen uit het hele gebied. Het gaat bij trial om behendigheid, niet om snelheid en het produceren van decibellen. De club heeft een nieuwe plek nodig, het terrein in Breezand, waar de leden trainden heeft een andere invulling gekregen. In een vergadering van de raadscommissie stadsontwikkeling en beheer reageerden politici in september vorig jaar unaniem enthousiast op een presentatie van de club. De club diende vervolgens een verzoek in om een stuk gemeentelijke grond naast het gebouw van de Rabobank op Kooypunt te kopen.

Dat verzoek is door burgemeester en wethouders afgewezen. Volgens het college is gebruik van het terrein voor het rijden met trial bikes in strijd met de agrarische bestemming. Ook vindt de gemeente een trial club ’op een belangrijk verkeersknooppunt nabij de entree van de stad’ niet wenselijk. Bovendien vindt het stadsbestuur, dat de stad zich niet met het initiatief kan profileren, omdat het te kleinschalig is.

TCO woordvoerder Piet Knol is zeer teleurgesteld in de uitkomst: “Ons verzoek is behandeld als burgerinitiatief. Vanuit de ambtelijke organisatie was er geen sprake van ondersteuning om dit initiatief te verwezenlijken. Volgens mij moet je denken in mogelijkheden, maar wij werden continu geconfronteerd met allerlei onmogelijkheden. Nu hebben we geen terrein waar wij kunnen rijden en onze clubwedstrijden kunnen houden. Ons ledental loopt daardoor terug. Het bestuur gaat de mogelijkheden bestuderen om deze afwijzing ongedaan te maken. We hebben deze week een gesprek gehad met wethouder Peter de Vrij. Hij gaat kijken of wij mede gebruik kunnen maken van het terrein van de motorcrossers.”

Helderse Courant, 24 juli 2019, 15:58

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190724_80143074/de-politici-zijn-enthousiast-maar-de-motorrijders-van-trialclub-tco-krijgen-geen-toestemming-voor-een-eigen-terrein-op-kooypunt

Tja, als je lang genoeg wacht…

Zullen we het maar eens doen? Het woord ’schandalig’ is er niet een om licht te gebruiken. Maar hoe er nu al decennia wordt gezeuld met de motorcrossers in Noord-Holland Noord, is simpelweg schandalig.

Telkens wordt de vele liefhebbers van deze sport opnieuw een worst voorgehouden en telkens zijn er nieuwe zwaarwegende redenen en onvoorziene omstandigheden waarom deze belofte toch net niet verzilverd kan worden. Er was een mooie baan in Den Helder, maar daarvan is afgesproken, dat die tijdelijk zou zijn, tot er een permanente baan zou liggen in Hollands Kroon. Maar de tijd schreed voort, in Den Helder liep het af, en weer kunnen de crossers nergens terecht. Er is nu niet één legale baan tussen Noordzeekanaal en Afsluitdijk.

In Zandvoort kon het allemaal heel snel. We hebben in Max Verstappen een nationale held en met een krachtige, koninklijke lobby en een provincie met open armen was de Dutch Grand Prix zo maar geregeld.

De eenvoudige hobbyisten met hun crossmotoren hebben geen prins om ijzer met handen te breken. Zij kunnen enkel vertrouwen op de beloften van de overheid en zelf voldoen aan alle, steeds strenger wordende geluid en emissie eisen. Dat willen ze ook, maar telkens is het niet genoeg. En nu, met een concrete oplossing in de Wieringermeer in het vooruitzicht, regent het opnieuw bezwaren. Bijvoorbeeld van de gemeente Opmeer, die met het nabijgelegen Aartswoud vreest voor herrie en fijn stof. De tijd sleept voort en de crossers wachten.

Crossen is ’niet meer van deze tijd’, zeggen tegenstanders. Nee. Als je lang genoeg wacht, is niets meer ’van deze tijd’.

Helderse Courant, 27 juli 2019

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/noordkop

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=motorclub
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kooypunt
https://robscholtemuseum.nl/martin-man-sofietjes-helders-weekblad-cartoon-chronicles-44-probleem-motorcross-overlast-toch-nog-opgelost/