Delano Weltevreden – ’Piet’ op Facebook is mogelijk Nep Account van Gemeente Den Helder, maar alles gebeurt volgens Boekje, verzekeren Burgemeester en Wethouders

Fake Profile (foto topyaps.com)

When the Profile Pic does not match Reality (foto tenor.com)

Mickey Mouse Cheese Talk (foto snopes.com)

Fake News (foto forums.evga.com)

Piet’ op Facebook is mogelijk een Nep Account van de Gemeente Den Helder, maar alles gebeurt volgens het Boekje, verzekeren Burgemeester en Wethouders

Den Helder – De Gemeente Den Helder gebruikt op Sociale Media Nep Accounts als er sterke aanwijzingen zijn voor Verstoring van de Openbare Orde en Veiligheid. ’Het toepassen van Nep Accounts, of Nicknames, is heel gebruikelijk op Sociale Media en is ook van Belang om de Veiligheid van de individuele Medewerker te kunnen waarborgen’, antwoorden Burgemeester en Wethouders op vragen van PVV.

Den Helder is, net als een aantal andere Gemeenten, bevraagd door Onderzoekers van NHL Stenden Hogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen over het Gebruik van Sociale Media. Uit dat Onderzoek blijkt, dat bijna een op de zes Gemeenten Nep Accounts gebruikt om Burgers te volgen.

Nep Accounts zouden alleen door Politie en Inlichtingendiensten gebruikt mogen worden, onder strikte Voorwaarden. Volgens Bart Custers, Hoogleraar Law and Data Science aan de Universiteit Leiden, zijn de Gemeentelijke Praktijken een ernstige Inbreuk op Rechten van Burgers en liggen Willekeur en Privacy Schendingen op de loer. Maar volgens het Helderse College is het op Sociale Mediaheel gebruikelijk’ om Nep Accounts of Nicknames te gebruiken. Dat zou ook van belang zijn om de Veiligheid van individuele Medewerkers te kunnen waarborgen.

Ten stelligste

Het College ontkent ten stelligste, dat de Gemeente zich schuldig maakt aan het stelselmatig en structureel volgen van Burgers op Sociale Media. ’Er zijn wel Nep Accounts, echter die worden niet stelselmatig en niet zonder sterke Aanwijzing voor Verstoring van de Openbare Orde en Veiligheid gebruikt. De Nep Accounts worden evenmin toegepast voor Online Monitoring. Er worden met deze Profielen geen ‘Gesloten Groepen’ betreden. Vanuit het Profiel worden dan ook geen Berichten verstuurd of Vriendschapsverzoeken en dergelijke aangegaan. Het Profiel wordt gebruikt om Pagina’s of Profielen te bekijken, die openbaar zijn’, antwoordt het College.

De Gemeente Den Helder wijkt niet af van de Privacy Wetgeving en handelt legaal, benadrukt het College. ’Ambtenaren van de Gemeente werken conform de Richtlijnen van het Privacy Beleid van de Gemeente. Het Privacy Beleid is voor alle Medewerkers inzichtelijk via de Intranet Pagina van de Gemeente. De Bewustwording en Kennis rond het Privacy Beleid van de Gemeente worden via Trainingen vergroot. Dit zijn Trainingen, die zijn gerelateerd aan Gegevensbescherming en Informatie Beveiliging. Het betreffen algemene Trainingen, die via eLearning en via Nano Learning (dit Leerprogramma gaat nog deze maand van start) worden aangeboden. Daarnaast vinden gerichte Trainingen plaats voor de Privacy Beheerders binnen de Gemeente. Overigens komt er in de tweede helft van dit jaar een HandelingskaderOnline Monitoring voor Gemeenten’, gericht op alle Domeinen. Dit Kader zal dan leidend worden in ons handelen.’

Groepen

PVV wilde ook weten of de Gemeente Den Helder Gegevens van Individuen en Groepen in Dossiers opslaat. Zeker 23 Gemeenten doen dat volgens de Onderzoekers geautomatiseerd en dat verhoogt het Risico op Privacy Schendingen, aangezien ook Persoonsgegevens in het Sleepnet kunnen zitten.

Dat doet de Gemeente Den Helder niet, verzekeren Burgemeester en Wethouders. Behalve wanneer een Informatie Rapportage wordt opgemaakt, waar de Resultaten in staan van een speurtocht op internet. Dit betreft Informatie, die op een bepaald moment is geraadpleegd op Internet. Den Helder doet dat sinds november 2017. Het is afhankelijk van specifieke gevallen en wordt niet herhaaldelijk gedaan. En ook niet geautomatiseerd, aldus het College.

Functionaris

De Gemeente Den Helder heeft sinds januari 2018 een Functionaris Gegevensbescherming (Fg) aangewezen. De huidige Fg is sinds 1 september 2018 bij de Gemeente in dienst en is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Helderse Courant, 2 juni 2021, 10:49

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210602_22570421

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bart+Custers
https://robscholtemuseum.nl/?s=NHL+Stenden+Hogeschool
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rijksuniversiteit+Groningen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gemeente+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gemeente+Ambtenaren
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gemeente+Sociale+Media
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gemeente+Praktijk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gemeente+Willekeur
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gemeente+Privacy+Beleid
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gemeente+Online+Monitoring
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gemeente+Informatie+Rapportage
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gemeente+Nep+Account
https://robscholtemuseum.nl/?s=Fake+Account
https://robscholtemuseum.nl/?s=Verstoring+Openbare+Orde
https://robscholtemuseum.nl/?s=Verstoring+Veiligheid
https://robscholtemuseum.nl/?s=Inbreuk+Rechten+Burger
https://robscholtemuseum.nl/?s=Volgen+Burger
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gesloten+Groep
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vriendschapsverzoek
https://robscholtemuseum.nl/?s=Privacy+Wetgeving
https://robscholtemuseum.nl/?s=Privacy+Schending

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image