Delano Weltevreden – Overleg tussen de advocaten van Rob Scholte en Den Helder alweer gedoe + Regio Noordkop – Helderse oppositie: ga in gesprek met advocaten Scholte!

Den Helder, architectonisch de DDR van Noord Holland, je zult hier maar wonen (foto Twitter)

Overleg tussen de advocaten van Rob Scholte en Den Helder begint alweer met gedoe: ’Wij willen praten met een lid van het College, niet met een ambtenaar

Den Helder – De gemeente Den Helder vindt het niet nodig om een lid van het College van Burgemeester en Wethouders te sturen naar een overleg met de advocaten van Rob Scholte, komende donderdag. Dat zegt advocaat Benno Friedberg. En dat betekent gedoe.

Meteen na de uitspraak op 7 oktober nodigde Friedberg stadsadvocaat Ilse van der Poel uit voor overleg. Friedberg ,,De rechter zegt, dat we serieus moeten overleggen. We hebben daarom alle partijen uitgenodigd. De gemeente en de deurwaarder reageren nogal krampachtig. Het college schuift het overleg af op de stadsadvocaat en een ambtenaar. Wij willen iemand van het college aan tafel. Als daar een ambtenaar komt zitten, die niet bevoegd is afspraken te maken, snap ik niet wat we daar doen.’’

Ervaring

Friedberg zegt ervaring te hebben met zulke overleggen. ,,Bij de onderhandeling over de verkoop van het postkantoor moesten we ook praten met een ambtenaar, die niet bevoegd was om afspraken te maken. Die onderhandelingen zijn door de gemeente afgebroken. Dat was onrechtmatig, zegt de rechter. Onze schadeclaim van 1.7 miljoen euro is op die uitspraak gebaseerd.’’

Geen idee

De advocaat van Scholte zegt geen idee te hebben wie hij komende donderdag tegenover zich aantreft. ,,Maar wij gaan er wel heen en hopen, dat er iemand van het College bij is. Met een ambtenaar praten, die niet bevoegd is om beslissingen te nemen, vinden wij namelijk zinloos.’’

Advocatenkantoor Friedberg & Mahn heeft de oudste rechten om de kunstcollectie te verkopen. Met de gemeente moeten onder meer afspraken worden gemaakt over de termijn, waarop dat gaat gebeuren, en over de plek, waar de kunstcollectie wordt opgeslagen.

Helderse Courant, 23 oktober 2020, 14:08

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20201023_77865344/overleg-tussen-de-advocaten-van-rob-scholte-en-den-helder-begint-alweer-met-gedoe-wij-willen-praten-met-een-lid-van-het-college-niet-met-een-ambtenaar

Helderse oppositie: ga in gesprek met advocaten Scholte!

Den Helder – De bijna voltallige oppositie in de Helderse gemeenteraad roept het college op alsnog, en snel, in gesprek te gaan met de advocaten van kunstenaar Rob Scholte. Tot nu toe weigert het college een dergelijk gesprek.

Het dossier Rob Scholte houdt de gemoederen nog steeds bezig”, schrijven de fracties van Behoorlijk Bestuur, D66, PVV, GroenLinks en Senioren Actief aan het college. “De advocaten van Scholte hebben bij herhaling verzocht om in gesprek te gaan. Tot op heden is daar door de gemeente geen gevolg aan gegeven.”

Om verdere imagoschade voor de stad te voorkomen en toch te proberen zoveel als mogelijk is door partijen onderling te (laten) regelen, vragen de oppositiefracties het College nu met klem alsnog wethouder Michiel Wouters af te vaardigen naar een overleg, dat voor komende donderdag 29 oktober op de agenda staat. “Als wethouder Wouters in beginsel verhinderd is deze ontmoeting bij te wonen en hieraan geen prioriteit geeft, willen wij voorafgaande aan het gesprek van het college vernemen welke wethouder Den Helder dan wel vertegenwoordigt.

De oproep is ondertekend door de raadsleden Frans Klut, Henk Mosk, Marije Boessenkool, Carla van Driesten, Marinus Vermooten, Vincent van den Born, Frank Feeburg, Mirjam Dijk, Leo van Esdonk en Sylvia Hamerslag.

Regio Noordkop, 26 oktober 2020

https://www.regionoordkop.nl/26/10/2020/helderse-oppositie-ga-in-gesprek-met-advocaten-scholte/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Benno+Friedberg
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ilse+van+der+Poel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Wouters
https://robscholtemuseum.nl/?s=Frans+Klut
https://robscholtemuseum.nl/?s=Henk+Mosk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Marije+Boessenkool
https://robscholtemuseum.nl/?s=Carla+van+Driesten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Marinus+Vermooten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vincent+van+den+Born
https://robscholtemuseum.nl/?s=Frank+Feeburg
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mirjam+Dijk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Leo+van+Esdonk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Sylvia+Hamerslag
https://robscholtemuseum.nl/?s=mandaat

3 Comments

 1. In eerste instantie denk je dan; Wat een arrogantie van Scholte. De gemeente bepaalt gewoon zelf wie ze naar het overleg stuurt. Maar Scholte heeft groot gelijk. Hij werd immers al eerder belazerd door Den Helder, dat het destijds zelfs bestond om te roepen dat ze niet door haar eigen advocaat vertegenwoordigd werd. Ronduit crimineel. Dit is ook de rode draad in het verhaal. Op het eerste gezicht lijkt Scholte de hufter, maar het venijn zit hem in de details, die zelden goed vermeld worden in de media. Bestudeer je die details, dan zie je dat de kreet Palermo aan het Marsdiep een zware belediging is voor Palermo.

 2. OP DE FIETS ACHTER CRIMINELEN IN EEN PORSCHE AAN!

  Dat is de zaak Rob Scholte ten voeten uit.

  -Overal staat hij op achterstand. Tonnen moet hij op zien te hoesten aan proceskosten, terwijl het Palermo aan het Marsdiep oneindig haar burgers kan plunderen om tot in het krankzinnige door te procederen in de hoop dat Scholte ondertussen overlijdt.

  -Helaas zien nog veel te weinig mensen dat overheden soms crimineel geworden zijn. Ook rechters hebben dat nog zelden in de gaten.

  – De rechterlijke macht is extreem overbelast en is wel gedwongen om zaken er doorheen te jassen. Dan krijg je dus de situatie dat de advocaat van Den Helder alleen maar hoeft te roepen; Wij bepalen wie ons vertegenwoordigt in een gesprek met Scholte. Klinkt logisch en hij heeft slechts een paar woorden nodig. De advocaat van Scholte moet met een dossier van een meter komen -met een zuchtende rechter tot gevolg- om de leugens van Den Helder te ontzenuwen en aan te tonen dat Scholte in dit geval groot gelijk heeft om te eisen dat hij niet weer afgescheept wordt met een ambtenaar die dan achteraf zogenaamd geen mandaat heeft van het college.

  Ga er maar aan staan. Een hopeloze zaak, waarin de rechtvaardigheid op alle fronten vierkant wordt verkracht door Den Helder. Bijna altijd met behulp van de bevriende lokale media….

 3. De gemeen-te Den Helder kan rustig een schoonmaakster sturen om te overleggen met Scholte en zijn advocaat. Rob kennende zal hij dat juist reuze leuk vinden. Maar die schoonmaakster moet dan wel volkomen bevoegd zijn om het college te vertegenwoordigen en om bindende afspraken te maken, DAAR gaat het om!

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.