Delano Weltevreden – Oud Wethouder Pastoor ’Handtekening was Niet van mij’

Oud Wethouder Dirk Pastoor (foto Vrije Socialisten)

Oud Wethouder Pastoor ’Handtekening was Niet van mij

Den Helder – Voormalig wethouder Dirk Pastoor zegt dat zijn handtekening in januari 2015 is geplaatst onder een collegebesluit dat hij nooit onder ogen heeft gezien. Hij is bereid dat desgevraagd onder ede te verklaren.

Het college legde kunstenaar Dirk Gorter toen een dwangsom van 20.000 euro op, om hem te dwingen de oude muziekschool aan de Molenstraat op te knappen.

Dat besluit heeft hij nooit gezien, zegt Pastoor. ,,Als ik het zou hebben gezien was ik er niet mee akkoord gegaan en zou ik dat besluit nooit ondertekend hebben. Ik zou hebben aangestuurd op mediation. Misschien had een collegemeerderheid dan toch besloten tot het opleggen van de dwangsom, maar dan had mijn handtekening er in elk geval niet onder gestaan.’’ Eerder zei oud wethouder Geurt Visser al, dat zijn handtekening zonder zijn medeweten onder het betreffende besluit was geplaatst. Pastoor: ,,Ik heb in het college bezwaar gemaakt tegen die werkwijze. Mij is toen verteld dat de handtekening geautomatiseerd onder het besluit was geplaatst. Het zou niet meer gebeuren, werd mij verzekerd.’’

Het onderwerp is actueel geworden door een artikel in het magazine De Republikein (https://robscholtemuseum.nl/rene-zwaap-burgemeestersterreur-vvd-burgemeester-houdt-den-helder-in-wurggreep/). De handtekeningenkwestie zou volgens De Republikein illustratief zijn voor de manier waarop burgemeester Koen Schuiling opereert. Dirk Pastoor is absoluut niet blij met het artikel waarin Remco Duijnker en Dirk Gorter een boekje open doen over Schuiling. Duijnker, voormalig ambtenaar en oud voorzitter van de gemeentelijke ondernemingsraad, is ook commissielid voor Fractie Vermooten en lijsttrekker van de nieuwe Seniorenpartij. Hij is in een slepend conflict verwikkeld met de burgemeester.

,,Ik vind het heel vervelend dat mijn naam in dat artikel zo wordt genoemd en ik heb daartegen bezwaar gemaakt bij de redactie van De Republikein’’, zegt Pastoor. ,,Koen Schuiling wordt in het artikel van een aantal zaken beticht en door de manier waarop dat stuk is geschreven, lijkt het alsof ik het daarmee eens ben. Ik weet niet welke agenda de mensen hebben die er zoveel werk van maken om Schuiling aan het kruis te nagelen.’’

Dirk Gorter bracht de kwestie van de handtekeningen eerder ter sprake bij de bezwaarschriften commissie. Het college noemde de aantijging toen ’zonder meer verwerpelijk’ en zei dat de beide wethouders het besluit wel degelijk hadden ondertekend, maar dat ze het misschien waren vergeten. ’Van niet integer handelen en frauderen is absoluut geen sprake’. Gemeentelijk woordvoerster Joyce in ’t Veld noemt de kwestie ’oud nieuws dat al weerlegd is’.

NHD, 19-12-2016, 20:00 (Update 19-12-2016, 20:00)

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article28874253.ece/Oud-wethouder-Pastoor-Handtekening-was-niet-van-mij_?lref=r_regionaal